€ 17,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Ambt Nederbetuwe Ambtsrekeningen en Ambtszaken 1388-1430
  Ambt Nederbetuwe Ambtsrekeningen en Ambtszaken 1388-1430 (boek)
 • Cover Ambt Nederbetuwe Ambtsrekeningen en Ambtszaken 1432-1497
  Ambt Nederbetuwe Ambtsrekeningen en Ambtszaken 1432-1497 (boek)

Acta gedeputeerden classis van Tiel 1777-1815

Serie Classicale Transcripties deel 14

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit veertiende deel van de Serie Classicale Transcripties bevat de originele overgeleverde handelingen van de classicale gedeputeerden over de jaren 1777-1815. Hiermede wordt een inkijk gegeven in het interne handelen van de classis en hetgeen door haar binnen de kerkelijke gemeenten werd verricht. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten. Dit boek bevat een bijzondere bron van informatie voor een ieder die zich wil verdiepen in de kerkgeschiedenis van de Nederbetuwe.
  In deze jaren hebben de gedeputeerden hun handelingen geboekt ten aanzien van de kerkenvisitaties en de beroepingen en losmakingen van predikanten. Daarmee is tevens de inhoud van dit boek weergegeven. Slechts zelden wordt hiervan afgeweken en krijgen we een breder beeld van de activiteiten van de gedeputeerden, zoals bij (geloofs)problemen en levenswandel van gemeenteleden of predikanten. Iets wat wel opvalt, is het gegeven dat in deze periode niet elk beroep door een predikant of proponent werd aangenomen. Soms waren er meerdere beroepen nodig om een nieuwe predikant te krijgen. Een oorzaak daarvan wordt niet gegeven, maar mogelijk hadden proponenten en predikanten redelijk veel mogelijkheden om uit te kunnen kiezen. Zelfs beroepen binnen de classis van Tiel werden niet altijd door de beroepenen aangenomen. Dat lag met name aan de aard van de gemeente en de hoogte van het predikantstraktement.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) is op 22 november 2017 aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn gepromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Tijdens het vooronderzoek heeft hij veel originele documenten betreffende classicale, kerkelijke en synodale zaken rakende de Nederbetuwe onderzocht en getranscribeerd, welke door deze uitgave aan andere onderzoekers en belanghebbenden beschikbaar worden gesteld. Hierdoor worden ook aanknopingspunten en aanwijzingen gegeven voor nader onderzoek.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 245
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies, druk Pumbo
  ISBN : 9789463452816
  Datum publicatie : 02-2018
 • Inhoudsopgave
  Inleiding.
  Transcriptie.
  Naamregister.
  Zaakregister.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 17,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Acta conventus deputatorum et vicinorum in de kerk te Ommeren
gehouden den 8 augustus 1791 ter beroeping van een predikant in plaats
van dominus Johannes Schutte vertrokken naar het Fort te Bath.

Praesentes:
Domini Stapelmoer, van Eckdom, van Harencarspel deputati.
Domini van Kooten, van Broekhuizen vicini.
Benevens alle de leden des eerwaarde kerkenraads.

Artikel 1. De vergadering door dominus van Koten als oudste vicinus met het gebed zijnde geopent, bleek uit den uitschrijfbriev, welke in forma debita was, belegt te zijn tot het beroepen van een predikant in plaats van dominus Johannes Schutte uit een nominatie van twee predikanten en een proponent, domini Johannes Hermanus Krom predikant te Ochten, Jacobus Burgerhout predikant te Rijswijk, Johannes Brans proponent onder de eerwaarde classis van Emmen.

Artikel 2. De leden des eerwaarde kerkenraads en de stemhebbende leden der gemeente, die tegenwoordig waren, hunne stemmen hebbende gegeven, bleek dat met een eenparigheid van stemmen beroepen was de heer proponent Johannes Brans, 't welk aanstonds door den custos aan de gemeinte werd bekentgemaakt.

Artikel 3. Het instrumentum vocationis naar het vorige opgestelt en behoorlijk ondertekent, is aan den custos overgegeven om den beroepenen ter hand te stellen.

Artikel 4. Ter adprobatie van deze beroeping is door domini deputati een extraordinaire classis uitgeschreven tegen maandag den 15 augustus eerstkomende.

Artikel 5. Deze acta behoorlijk geresumeert, de jura betaalt en verdeelt zijnde, is de vergadering met dankzegging tot God in liefde gescheiden.

Quod testor, Alexander van Harencarspel deputatorum classis hoc tempore scriba. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen