€ 20,00

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Ambt Nederbetuwe Ambtsrekeningen Claes Vijgh 1538-1570

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit is het 41e deel van een serie transcripties betreffende het Ambt Nederbetuwe. Het bevat de transcripties van de bewaard gebleven ambtsrekeningen van ambtman Claes Vijgh over de jaren 1538-1570. Dit betreft niet zijn gehele ambtsperiode, want hij is ambtman gebleven tot in het jaar 1579 toen hij werd opgevolgd door zijn oudste zoon Dirck Vijgh. Deze stukken zijn afkomstig uit het Hertogelijk Archief (archiefnummer 0001) van het Gelders Archief te Arnhem.
  De ambtsrekeningen bevatten hetgeen door de ambtman van Nederbetuwe en als of door de richter van Tiel en Zandwijk is ontvangen en uitgegeven namens en voor de Hertog van Gelre. De inhoud van dit deel is bijzonder gevarieerd en geeft een aardige inkijk in de handel en wandel van de ambtmannen en het reilen en zeilen van de bevolking. Vanzelfsprekend geven de rekeningen veel informatie over de boetes en andere straffen die mensen werden opgelegd, vanaf geringe bedragen tot en met doodstraffen, maar er is veel meer te vinden. Het is goed te beseffen dat ambtman Claes Vijgh in 1538 door zijn schoonvader hertog Karel van Gelder werd aangesteld en dat hij in 1543 de wisseling van de macht heeft meegemaakt van een zelfstandig Gelre naar het keizerrijk van Karel V. Bij die wisseling veranderde ook de verhoudingen tussen de ambtlieden en het Hof van Gelre met de nieuw aangestelde rekenkamer. Dat leverde veel problemen op, niet alleen bij Claes Vijgh maar ook bij alle andere ambtlieden, en die geschillen werden niet of nauwelijks opgelost. Dit zal de reden zijn dat Claes Vijgh over de jaren 1570-1579 geen rekeningen meer heeft ingediend. Het geschil hierover met Hof en rekenkamer komt in het volgende deel uitgebreid aan de orde, maar in de ambtsrekeningen van dit deel komt er al genoeg aan de orde om te zien dat er wat mis was in de verhoudingen.
  De ambtsrekeningen in dit deel hebben een wat beknopte beschrijving, maar dat laat onverlet dat er veel informatie aan de orde komt. Naast de normale boetes en kleine vergrijpen wordt er bijzonder aan de zwaardere criminele zaken, de zogenaamde halsmisdrijven, meer aandacht geschonken. Zo komt het in het jaar 1556 voor dat een vrouw door een andere vrouw werd beschuldigd van tovenarij. Na de “nodige” martelingen werd zij uiteindelijk veroordeeld tot de brandstapel. Dat jaar kent sowieso rigoureuze maatregelen, want bedelaars en leeglopers moesten naar de galeien worden gezonden.
  Uit andere gegevens kan worden afgelegd welke ontwikkelingen er waren op het internationale vlak, bijzonder op oorlogsgebied. Tevens komen er maatregelen aan de orde die werden genomen tegen de nieuw opdoemende ketterijen, zoals van Luther.
  Deze transcriptie is voorzien van een naamregister en verduidelijkende voetnoten.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) promoveerde in 2017 aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Hij is onder andere werkzaam geweest als hoofd van een afdeling archief, bibliotheek en documentatie, als theoloog binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en als jurist in bestuursrechtelijke zaken. Daartoe volgde hij enkele archiefopleidingen en bekwaamde zich in bestuursrecht en paleografie. Hij heeft vele transcripties, artikelen en boeken geschreven, waarvan het laatste boek Dirck Vijgh (1531-1615). Schetsen uit het leven van de ambtman van Nederbetuwe in 2020 verscheen.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 407
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies (druk Pumbo)
  ISBN : 9789464436631
  Datum publicatie : 10-2022
 • Inhoudsopgave
  RAG archief 0001 boek 4809: Ambtsrekeningen van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, betreffende wetering- en dijkzaken over de jaren 1538-1542 (pagina 9).

  RAG archief 0012 boek 5180: 1e Ambtsrekening van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, vanaf 12 september 1543 tot 1 januari 1545, afgehoord te Arnhem op 9 maart 1545, met kopie van eerdere ambtsverschrijvingen uit het jaar 1458 (pagina 25).

  RAG archief 0012 boek 5181: 2e Ambtsrekening van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, vanaf 1 januari 1545 tot 1 januari 1546, naar Arnhem gezonden rond 13 september 1546 (pagina 40).

  RAG archief 0012 boek 5182: 3e Ambtsrekening van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, vanaf 1 januari 1546 tot 1 januari 1547, naar Arnhem gezonden rond 25 mei 1547 (pagina 53).

  RAG archief 0012 boek 5183: 4e Ambtsrekening van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, vanaf 1 januari 1547 tot 1 januari 1548, naar Arnhem gezonden in het begin van 1548 (pagina 65).

  RAG archief 0012 boek 5184: 5e Ambtsrekening van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, vanaf 1 januari 1548 tot 1 januari 1549, naar Arnhem gezonden na 6 januari 1549 (pagina 77).

  RAG archief 0012 boek 5185: 6e Ambtsrekening van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, vanaf 1 januari 1549 tot 1 januari 1550, naar Arnhem gezonden na 1 januari 1550 (pagina 87).

  RAG archief 0012 boek 5186: 7e Ambtsrekening van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, vanaf 1 januari 1550 tot 1 januari 1551, naar Arnhem gezonden na opdracht van 30 september 1550, waarschijnlijk begin 1551 (pagina 96).

  RAG archief 0012 boek 5187: 8e Ambtsrekening van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, vanaf 1 januari 1551 tot 1 januari 1552, naar Arnhem gezonden waarschijnlijk begin 1552 (pagina 105).

  RAG archief 0012 boek 5188: 9e Ambtsrekening van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, vanaf 1 januari 1552 tot 1 januari 1553, naar Arnhem gezonden (pagina 120).

  RAG archief 0012 boek 5189: 10e Ambtsrekening van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, vanaf 1 januari 1553 tot 1 januari 1554, op bevel van 17 oktober 1554 is de ambtman op 6 november 1554 naar Arnhem gegaan om rekenschap af te leggen (pagina 132).

  RAG archief 0012 boek 5190: 11e Ambtsrekening van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, over het jaar 1554, voorafgegaan door een kopie van de ambtsverschrijving uit 1458, tevens met de aanbieding van een staat van de berekeningen van de eerste serie van tien ambtsrekeningen over de jaren 1543-1553 door Claes op 29 december 1570 met commentaar door Hof en rekenkamer te Arnhem (pagina 144).

  RAG archief 0012 boek 5191: 12e Ambtsrekening van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, vanaf 1 januari 1555 tot 1 januari 1556, afgehoord te Arnhem op 20 oktober 1571 (pagina 172).

  RAG archief 0012 boek 5192: 13e Ambtsrekening van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, vanaf 1 januari 1556 tot 1 januari 1557, afgehoord te Arnhem op 20 oktober 1571 (pagina 193).

  RAG archief 0012 boek 5193: 14e Ambtsrekening van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, vanaf 1 januari 1557 tot 1 januari 1558, afgehoord te Arnhem op 20 oktober 1571 (pagina 206).

  RAG archief 0012 boek 5194: 15e Ambtsrekening van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, vanaf 1 januari 1558 tot 1 januari 1559, afgehoord te Arnhem op 20 oktober 1571 (pagina 219).

  RAG archief 0012 boek 5195: 16e Ambtsrekening van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, vanaf 1 januari 1559 tot 1 januari 1560, afgehoord te Arnhem op 20 oktober 1571 (pagina 229).

  RAG archief 0012 boek 5196: 17e Ambtsrekening van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, vanaf 1 januari 1560 tot 1 januari 1561, afgehoord te Arnhem op 20 oktober 1571 (pagina 239).

  RAG archief 0012 boek 5197: 18e Ambtsrekening van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, vanaf 1 januari 1561 tot 1 januari 1562, afgehoord te Arnhem op 20 oktober 1571 (pagina 250).

  RAG archief 0012 boek 5198: 19e Ambtsrekening van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, vanaf 1 januari 1562 tot 1 januari 1563, afgehoord te Arnhem op 20 oktober 1571 (pagina 258).

  RAG archief 0012 boek 5199: 20e Ambtsrekening van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, vanaf 1 januari 1563 tot 1 januari 1564, afgehoord te Arnhem op 20 oktober 1571 (pagina 267).

  RAG archief 0012 boek 5200: 21e Ambtsrekening van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, over het jaar 1564, zijnde de eerste van een serie van zeven over de jaren 1564-1570, voorafgegaan door een kopie van de ambtsverschrijving uit 1458, tevens met de aanbieding van een staat van de berekeningen van de tweede serie van tien ambtsrekeningen over de jaren 1554-1563 door Claes met bijgevoegd verzoek op 29 december 1570 in Arnhem vertoond, het gehele boek aangeboden op 28 februari 1571, de rekening is afgehoord te Arnhem op 20 oktober 1571 (pagina 275).

  RAG archief 0012 boek 5201: 22e Ambtsrekening van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, over het jaar 1565, zijnde de tweede van een serie van zeven over de jaren 1564-1570, afgehoord te Arnhem op 20 oktober 1571 (pagina 302).

  RAG archief 0012 boek 5202: 23e Ambtsrekening van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, over het jaar 1566, zijnde de derde van een serie van zeven over de jaren 1564-1570, afgehoord te Arnhem op 20 oktober 1571 (pagina 314).

  RAG archief 0012 boek 5203: 24e Ambtsrekening van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, over het jaar 1567, zijnde de vierde van een serie van zeven over de jaren 1564-1570, afgehoord te Arnhem op 22 oktober 1571 (pagina 324).

  RAG archief 0012 boek 5204: 25e Ambtsrekening van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, over het jaar 1568, zijnde de vijfde van een serie van zeven over de jaren 1564-1570, afgehoord te Arnhem op 22 oktober 1571 (pagina 336).

  RAG archief 0012 boek 5205: 26e Ambtsrekening van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, over het jaar 1569, zijnde de zesde van een serie van zeven over de jaren 1564-1570, afgehoord te Arnhem op 22 oktober 1571 (pagina 347).

  RAG archief 0012 boek 5206: 27e Ambtsrekening van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, over het jaar 1569, zijnde de laatste van een serie van zeven over de jaren 1564-1570, afgehoord te Arnhem op 22 oktober 1571, tussendoor artikelen van bezwaar van de rekenkamer van 16 mei 1571 en nog een aanvulling door de ambtman op voorgaande rekeningen van 12 oktober 1571, afgehoord te Arnhem op 22 oktober 1571 (pagina 363).

  Naamregister (pagina 388)
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 20,00

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Dit is het begin van het boek:

RAG archief 0001 boek 4809: Ambtsrekeningen van Claes Vijgh, ambtman van de Nederbetuwe, betreffende wetering- en dijkzaken over de jaren 1538-1542.

(folio 1r)

Dominii .

Amptman in Nederbetau reckenschafft de annis XXXIX, XL, XLI ind XLII Lamberti uithgaende van dem dickgreff ampt.

Rekenijnge Claes Vijghe, amptman ind dijckgreeff in Nederbetouwen, van allen ontfanck der dijckbroicken, weteringhbroicken ind dijckgreeffschappen des Amptz van Nederbetouwen, aengaenden den vierden dach martii anno etc. XXXVIIIo, duerende tot Sunte Lambertzdach toe anno etc. XLIIo. Ind allet mit golden Rijnsche gulden ad XXXII stuver Brabans loepens geltz den gulden gerekent.

(folio 2r)

Ontfanck anno etc. XXXVIIIo aengaende den IIIIen dach martii,
duerende tot Nijejairsdach toe anno etc. XXXIXo.

#Weterincsbroecken ende dijcbroecken#

Item opten XVen dach meij zijn Claes Egensen ind Pelgrum Deuijs mit oeren adherenten offte vennitten van weterincxbroicken gecomponiert in bijweesen der hemeraeden, pro domino I gulden Brabans XV stuver, valet I golden gulden IIII stuver Brabans.

Item opten XXen dach augusti zijn Floris Deuijs ind Reijer Wilhemsen, buermeijsters van Merten, gecomponiert van weterincxbroicken in bijweesen Dierck van Merten ind Lodowijck van Braeckell, gegeven pro domino I golden gulden VII stuver Brabans.

Item op Sunte Jansdach Onthoeffdinge is Dierck Wilhemsen, buermeijster van Ochten, gecomponiert van weterincxbroicken in bijweesen Cornelis van Braeckell ind Jan Verwoirde, gegeven pro domino XIII gulden Brabans, valet VIII golden gulden VIII stuver Brabans.

Item opten XXen dach novembris die Greve van den Berghe van dijckbroicken gecomponiert in bijweesen der hemeraeden, gegeven pro domino VII rijdergulden, valet V golden gulden XVIII stuver Brabans.

Item op vrijdach post Elijzabeth , Lambert Wilhemsen gecomponiert van dijckbroicken in bijweesen der hemeraeden, gegeven pro domino I golden croene, valet I golden gulden XI stuver Brabans.

Lateris XVII golden gulden XIIIII stuver Brabans.

(folio 2v)

Item op dach vurscreven is Arnt Deuijs gecomponiert van dijckbroicken in bijweesen der hemeraeden, ind heeft gegeven pro domino I rijdergulden, valet XXV stuver Brabans.

Item op dach vurscreven is Claes van Coeten gecomponiert van dijckbroicken in bijweesen der hemeraeden, ind heeft gegeven pro domino I climmergulden, valet XXIII stuver Brabans.

Item op dach vurscreven is Oth Stevensen gecomponiert van dijckbroicken in bij weesen der hemeraeden, ind heeft gegeven pro domino I golden gulden.

Item op dach vurscreven is Cornelis Stevensen gecomponiert van dijckbroicken in bijweesen der hemeraeden, ind gegeven pro domino II golden gulden.

Item op dach vurscreven is die pastoer van Ochten gecomponiert van dijckbroicken in bijweesen der hemeraeden, ind heeft gegeven pro domino II rijdergulden, valet I golden gulden XVIIII stuver Brabans.

Lateris VI golden gulden IIII stuver Brabans.

Summa summarum dat ontfanck van den jaer van acht ind dartich vurscreven, beloept t’ samen drie ind twijntich golden gulden ind achtien stuver Brabans.
-----

(folio 3r)

Ontfanck anno etc. XXXIXo.

Item opten IIIen woensdach in den Meij is heer Gerit van Eijck gecomponiert van dat hij zijn heckenen op die weteringhschauwe nijet geapent en hadde, ind heeft gegeven pro domino I golden gulden.

Item op woensdach voir Sunte Jacob is Thonis Jordensen van Hijen ind Doijwerde van weterincxbroicken gecomponiert bij den hemeraeden, ind heeft gegeven pro domino XXV stuver Brabans.

Item opten IIen dach octobris zijn deese naebescreven gecomponiert van dijckbroicken in bijweesen der hemeraeden, ind hebben gegeven pro domino:
Gerit Thonissen II golden gulden.
Henrick van Eck II snaphaenen ad XII stuver Brabans.
Herman van Eewijck I rijdergulden ad XXV stuver Brabans.
Henrick Loeff VI snaphaenen ‘t stuck ad VI stuver Brabans, valet I golden gulden IIIII stuver Brabans.
Peter van Gelre I gulden Brabans, valet XX stuver Brabans.

Item opten IIIen dach octobris zijn deese naebescreven gecomponiert van dijckbroicken in bijweesen der hemeraeden, ind hebben gegeven pro domino:
Guert Ariaensen V snaphaenen ‘t stuck ad VI stuver Brabans, valet XXX stuver Brabans.
Dat gasthuijs tot Tijell I golden gulden.
Gerit Deuijs I climmergulden, valet XXIII stuver Brabans.

Lateris IX golden gulden XIIII stuver Brabans.

(folio 3v)

Item die kerck van Zandtwijck II rijderguldden, valet I golden gulden XVIIII stuver Brabans.
Gerit Hack II rijdergulden, valet I golden gulden XVIIII stuver Brabans.
Die commenduer tot Tijell VI golden gulden.

Item opten IIen dach novembris die drossart Bernt van Hackfort ind Cracht van Camphuijsen van weegen des Greven van den Berghe gecomponiert van dijckbroicken, ind gegeven pro domino XL golden gulden.

Item op donredach nae Sunte Catherinendach die heren van Sunte Johan t’ Arnhem gecomponiert van dijckbroicken in bijweesen der hemeraeden, ind gegeven pro domino VIII golden gulden.

Lateris LVII golden gulden VI stuver Brabans.

Summa summarum dat ontfanck van den jair van negen ind dartich vurscreven, beloept t’ samen sess ind ‘t sestich golden gulden ind negentien stuver Brabans.

(folio 4r)

Ontfanck anno etc. XLo.

Item opten XIIIIen dach junij die pastoer van Ochten is gecomponiert van dijckbroicken im bijweesen Joest van Zweeten ind Floris van Rijmsdijck, ind heeft gegeven pro domino III rijdergulden, valet II golden gulden XVIIII XII stuver Brabans.

Item opten VIen dach octobris die van Aelst tot Lijenden van weteringhbroicken gecomponiert in bijweesen der hemeraeden, ind gegeven pro domino II gulden Brabans, valet I golden gulden VIIII stuver Brabans.

Item op dach vurscreven die van Merten gecomponiert van weteringhbroicken in bijweesen der hemeraeden, ind gegeven pro domino IX gulden Brabans, valet V golden gulden XXIII stuver Brabans.

Item opten VIIIen dach octobris is Lijss in die Geeren van dijckbroicken gecomponiert in bijweesen der hemeraeden, ind gegeven pro domino II rijdergulden, valet I golden gulden XVIIII stuver Brabans.

Item op dach vurscreven is Dierck Claessen gecomponiert van dijckbroicken in bijweesen der hemeraeden, ind heeft gegeven pro domino VIII rijdergulden, valet VI golden gulden XI stuver Brabans.

Item opten XIIen dach novembris is Gevert Lambertsen van Kesterens weegen gecomponiert van weteringhbroicken, ind gegeven pro domino IIII rijdergulden, valet III golden gulden VI stuver Brabans.

Lateris XX golden gulden XV stuver Brabans.

(folio 4v)

Item opten XVIIIen dach novembris zijn die van Ochten gecomponiert van weteringhbroicken in bijweesen der hemeraeden, ind gegeven pro domino IIII rijdergulden, valet III golden gulden VI stuver Brabans.

Item opten XIXen dach novembris is Gerit van Bueren van dijckbroicken gecomponiert in bijweesen der hemeraeden, ind heeft gegeven I golden croene ind I rijdergulden, valet II golden gulden IIII stuver Brabans.

Lateris V golden gulden VIIIII stuver Brabans.

Summa summarum dat ontfanck van den jaer van veertich vurscreven, beloept t’ samen vijff ind twijntich golden gulden ind vijff ind twijntichstenhalven stuver Brabans.

(folio 5r)

Ontfanck anno etc. XLIo.

Item opten Xen dach januarij Jelis Woutersen als buermeijster van IJsendoeren gecomponiert van weteringhbroicken in bijweesen den landtscrijver, ind heeft gegeven pro domino XIII gulden Brabans, valet VIII golden gulden VIII stuver Brabans.

Item op manendach nae Palmdach is Wilhem Bor gecomponiert van dijckbroicken in bijweesen Gerit van Bueren ind Floris van Rijmsdijck, pro domino II rijdergulden, valet I golden gulden XVIIII stuver Brabans.

Item op dach vurscreven is Reijer Bor van dijckbroicken gecomponiert in bijweesen vrouwe van den Geijn, pro domino II rijdergulden, valet I golden gulden XVIIII stuver Brabans.

Item opten XVIIIen dach meij zijn die van Echtelt gecomponiert van weteringhbroicken in bijweesen Adriaen van Rossem ind Alart van IJsendoeren, pro domino V golden gulden.

Item opten XVIIen dach decembris is Jan die Haeze van dijckbroicken gecomponiert in bijweesen Adriaens van Rossem, pro domino II rijder gulden, valet I golden gulden XVIIII stuver Brabans.

Lateris XVIII golden gulden I stuver Brabans.

Summa summarum dat ontfanck van den jair van een ind veertich vurscreven, beloept t’ samen achtien golden gulden ind eenen halven stuver Brabans.

(folio 5v)

Ontfanck anno etc. XLIIo van Nijejairsdach tot Sunte Lambert toe
dair naestvolgende.

Item opten ijersten dach februarij hebben Wilhem Geritsen ind dijckgaeve tot Ochten opgenoemen mitten ongeheerden dijck ind onrait dairop verloepen ind zijn gecomponiert in bijweesen der hemeraeden, pro domino IIC rijdergulden, dair ‘t IC gulden noch aff to betailen staet bis in die Twelff Nachten naestcommende. Ergo nijet meer ontfangen dan hondert rijdergulden, valet LXXIX golden gulden XII stuver Brabans.

Summa summarum dat ontfanck van den jair van twee ind veertich beloept t’ samen negen ind ‘t soeventich golden gulden ind twelfftenhalven stuver Brabans.

Item noch hier en baeven verwinsbrieven opten Greven van den Berghe tot LXXII golden Franckrickschen schildt van dijckbroicken nae vermoegen der bezegelde brieven, valet ICVII golden gulden I ortguldens. ‘t Selve durch scriftelicke beveell mijns genedigen lieven heren is blijven aenstaen.

Item dit alinge ontfanck der jaeren vurscreven beloept t’ samen tweehondert ind dertien golden gulden ind elfftenhalven stuver Brabans, behalven die hondert rijdergulden die noch t’ boeren staen van Wilhem Geritsen ind Gerit van Bronckhorst, ind oick behalven die hondert ind soeven golden gulden ind een oertguldens van den Greven van den Berghe als vurscreven.

(folio 6r)

Uijtgeven Claes Vijghe, amptman ind dijckgreve vurscreven, tegens zijnen ontfanck vurscreven, aengaende den vierden dach martii anno et. XXXVIIIo, duerende tot Sunte Lambert toe anno etc. XLIIo, ind allet mit golden Rijnsche guldens ad XXXII stuver Brabans loepens geltz den gulden gerekent.

Item op meijavont ‘s mergens op die schierschauwe van den dijcken aen den Rijnkant mitten hemeraeden tot Martijns van Limbeek vertert II gulden Brabans I stuver, valet I golden gulden VIIIII stuver Brabans.

Item op meijavont ‘s avontz op die schierschauwe mitten hemeraeden tot Alartz van Batenborch vertert II gulden Brabans VI stuver, valet I golden gulden XIIIII stuver Brabans.

Item op meijdach mitten hemeraeden geschaut die schierschauwe opten dijcken aen den Waelkant ind thenselven maell tot Tijell in den Pellickaen vertert III gulden Brabans XVI stuver I ort, valet II golden gulden XIII stuver Brabans I ort.

Item opten dorden woensdach in den meij mitten hemeraeden die weteringhe geschaut ind thenselven maell tot Gerit van Ecks weduwe vertert I golden gulden IIII stuver Brabans.

Item op dijnxdach den XXVIIIen dach meij ‘s avontz mitten hemeraeden tot Mertijns van Limbeek gekoemen om ‘s anderen daechs ‘s mergens die laeffschauwe aen t’ heffen ind dair vertert I gulden Brabans XIII stuver, valet I golden gulden II stuver Brabans.

Lateris VII golden gulden X stuver Brabans III ortstuvers.

(folio 6v)

Item op woensdach den XXIXen dach meij mitten hemeraeden geschaut die laeffschauwe opten dijcken aen den Rijnkant, ind ‘s avontz tot Alartz van Batenborch vertert I gulden Brabans VII stuver, valet XXVII stuver Brabans.

Item op donredach den XXXen dach meij mitten hemeraeden geschaut die laeffschauwe opten dijcken aen den Waelkant, ind thenselven maell tot Gerit Paeppen vertert II gulden Brabans XV stuver, valet I golden gulden XXIIII stuver Brabans.

Item op woensdach voir Sunte Jacob mitten hemeraeden die weteringe geschaut, ind thenselven maell tot Philips die Gijer vertert III gulden Brabans, valet I golden gulden XVIIII stuver Brabans.

Item op woensdach den VIIen dach augusti mitten hemeraeden die genechten op die weteringe gehalden, soe aver XIIII daegen vurleeden etzelicke beschaut waeren, ind thenselven maell tot Philips die Gijer vertert III gulden Brabans IIII stuver, valet II golden gulden I stuver Brabans.

Item op woensdach voir Sunte Lamberth mitten hemeraeden die weteringe geschaut, ind thenselven maell tot Gerit van Ecks weduwe vertert XXIII stuver Brabans.

Item op dijnxdach Sunte Lambertzdach ‘s avontz mitten hemeraeden tot Anna van Limbeeks gekoemen om ‘s anderen daechs ‘s mergens die erdschauwe aen te heffen, ind dair vertert IIII gulden Brabans, valet II golden gulden VII stuver Brabans.

Lateris IX golden gulden VI stuver Brabans.
×
SERVICE
Contact
 
Vragen