€ 20,00

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Ambt Nederbetuwe bede- en schattingslijsten 1394-1470

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit is deel 38A van de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe. Het bevat de transcripties van de bewaard gebleven heffing van de bede voor de Gelderse hertog uit het jaar 1394 en de schattingslijsten over de jaren 1464-1470, allen afkomstig uit het Hertogelijk Archief (archiefnummer 0001) van het Gelders Archief te Arnhem.
  Deze stukken bevatten (waarschijnlijk) de oudste en meest complete lijsten van de hoofden van de bevolking en de geërfden in het Ambt Nederbetuwe en de steden van Tiel en Zandwijk. Deze lijsten bestaan niet enkel uit een opsomming van namen en betalingen, maar geven veel meer informatie. Tussen de jaren 1394 en 1464 ligt weliswaar een periode van 70 jaar, maar door de vele aanwijzingen in de lijsten van 1464-1470 naar ouders en grootouders kan een verbinding snel worden gelegd. Ook komen er veel aanwijzingen voor over andere familieleden. Opvallend is het groot aantal vrouwen dat wordt genoemd, zowel als zelfstandige onder haar eigen naam, of als echtgenote of weduwe met verwijzing naar de naam van haar man.
  Voorts kan uit de inning van de bede en de schatting worden opgemaakt in hoeverre de mensen bereidwillig waren tot betaling. Dat was bij de bede groter dan bij de schattingen, waarschijnlijk omdat de bede een “hoger doel” betrof en men niet in ongunst van de hertog durfde te vallen.
  Uit de uitgaven van de ambtman en schatmeesters is niet alleen op te maken op welke wijze en op welke tijden zij de schattingen gingen heffen, maar het schetst ook een beeld van de problemen die zij daarbij tegenkwamen. Zeker in de jaren 1464-1470 was de tegenstand groot en dat resulteerde zelfs in het feit dat zij werden gevangen genomen met alle problemen die dat met zich mee bracht. Dat was een voorbode van de naderende strijd tussen Bourgondië en Gelre. Daarnaast was er ook sprake van vijandelijkheden tegen en tussen steden als Buren, Tiel en Culemborg.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) promoveerde in 2017 aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Hij is onder andere werkzaam geweest als hoofd van een afdeling archief, bibliotheek en documentatie, als theoloog binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en als jurist in bestuursrechtelijke zaken. Daartoe volgde hij enkele archiefopleidingen en bekwaamde zich in bestuursrecht en paleografie. Hij heeft vele transcripties, artikelen en boeken geschreven, waarvan het laatste boek Dirck Vijgh (1531-1615). Schetsen uit het leven van de ambtman van Nederbetuwe in 2020 verscheen.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 419
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies
  ISBN : 9789464816426
  Datum publicatie : 12-2023
 • Inhoudsopgave
  Inhoudsopgave

  RAG archief 0001 nummer 4028: Rekening van Dirk van Groetvelt en Bor van Aelst van de ontvangst van de bede en schattingen in de Nederbetuwe, tevens met de uitgaven, restanten en een opgave van de ridders en knapen die door de Hertog van Gelre verdragen zijn en niet hoefden te betalen, de anno 1394 (p. 7).

  RAG archief 0001 nummer 4033: Het Nederbetuwse deel van de rekening van de ambtman Johan van Rossem en de schatmeester Gijsbert van Randwijck van de ontvangst van de halve pondschatting in de Betuwe, met berekening van de ontvangsten en uitgaven in Over- en Nederbetuwe en van het slot, de anno 1464 (p. 45).

  RAG archief 0001 nummer 4034: Het Nederbetuwse deel van uitzetting van de pondschatting in de Betuwe door de burgemeesters en buurmeesters van de kerspelen met Tiel en Zandwijk, uitgezet op 25-07-1466, met berekening van het slot, de anno 1466 (p. 63).

  RAG archief 0001 nummer 4035: Het Nederbetuwse deel van de rekening van de overste-rentmeester Gijsbert van Randwijck, de ambtman van Nederbetuwe Aelbert van Bemmel en van Rutger van Randwijck van de ontvangst van schattingen in de Betuwe en van de uitgaven in Over- en Nederbetuwe, de annis 1466/1467, met vermelding van de restanten van Tiel, met berekening van het slot in maart 1468 (p. 95).

  RAG archief 0001 nummer 4036: Bijlagen bij nummer 4035, in het bijzonder een lijst van de betaling van soldij aan ruiters en voetknechten, opgave van verliesposten door de overste-rentmeester Gijsbert van Randwijck, de ambtman van Nederbetuwe Aelbert van Bemmel en van Herman van Kranenveld omdat zij gevangen werden genomen en tenslotte restanten van niet-betaalde schattingen in de Nederbetuwe, de annis 1466-1468 (p. 168).

  RAG archief 0001 nummer 4037: Tweetal bijlagen bij de rekeningen nummer 4035 van de schatmeesters in Nederbetuwe, de anno 1468.

  RAG archief 0001 nummer 4042: Eerste kohier van de omslag van de schatting in Nederbetuwe inclusief Tiel en Zandwijk, uitgezet door de plaatselijke zetmeesters, de anno 1470 (p. 182).

  RAG archief 0001 nummer 4043: Rekening van de ambtman Albert van Bemmel en Reinier van Wijhe als schatmeesters met assistentie van de schrijver Gerard Rogman van de daadwerkelijke ontvangst, verrekeningen of toezeggingen van de in 1470 toegestane schatting (nummer 4042) in Nederbetuwe, Tiel en Zandwijk en van de uitgaven, met berekening en verantwoording te Arnhem op 10 april 1473 (p. 262).

  RAG archief 0001 nummer 4044: Bijlagen behorend bij de rekening van ambtman Aelbert van Bemmel als schatmeester in Nederbetuwe cum suis (nummer 4043) met instructie voor het uitzetten van de schatting, de annis 1470-1472 (p. 340).

  RAG archief 0001 nummer 4045: Bijlagen bij de rekeningen van ambtman Albert van Bemmel als schatmeester in de Nederbetuwe cum suis (nummer 4043) en als ambtman, met correspondentie door de hertog, de annis 1469-1472 (p. 344).

  Naamregister (p. 351).
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 20,00

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Pagina 173-174:

Cedell van des rentmeisters, Aelbertz ind Cranenfeltz verluijss.

Dit nae beschreven is alsulck verlijes als wij Gijsbert van Randwick, Aelbert van Bemmell ind Herman van Cranenvelt hadden tot Elst, doe wij aldair om der schattinge wijll on ons genedigen heren dienst gevangen worden van Pelsken mitten Egmondschen.

Gijsbert van Randwijck.
In den iersten twee guede rijsige peerde, ellick peert XXV Rijns gulden, voir sadel, toem ende halteren IIII gulden, valet t’ samen LIIII Rijns gulden.
Item voir een stelen pantsier ind kraigh X Rijns gulden, item een kroeff , twee stelen huede in II sweerde t’ samen VII gulden, valet simul XVII Rijns gulden.
Item aen gelde genomen XIII Rijns gulden off meer ende II alde schild van Derick uten Elsweert.
Item ic was XXIII weken gevangen, soe en is ’t niet geweest ic en heb overhoifft ’s dages verteert IIII vleems, valet simul XXIII Rijns gulden.
Item ick en most joncker Frederick VIII armborst geven, die stonde te koip voir XVI Rijns gulden ende kosten to Arnhem te brengen I gulden, valet simul XVII Rijns gulden.
Item betaelt aen den stat van Nijmegen dat die knecht verteert hedden die Roeloff Mommen vangen IX Rijns gulden.
Item mijn genedigen heer dede mij scrijven dusent malder haveren te copen, der ick een deel had doe copen, soe ick gevangen wert, wart dairaen verloeren meer dan VI Rijns gulden.
Item noch een roit peert mitten omrijden van der schattingen verderff, dat nae in mijns genedigen heren dienst doet bleeff, gerekent voir XX gulden.

Summa ICLVIIII gulden.

Aelbert van Bemmell.
Item een vaell peert dat mij duck over XL Rijns gulden mocht gelden, gerekent XXXVI Rijns gulden.
Item noch twee peerden die die vijande buijtten doe se se mij genomen hadden als ick verstaen heb, voir XLVII Rijns gulden.
Item twee pansier, een stelen dat ander ijseren, gerekent voir X Rijns gulden.
Item III ijseren hoede, II kreeff , gerekent IX gulden.
Item drije sadelen, toem ende halteren V Rijns gulden.
Item ick had in mijnen budel dat sij mij namen omtrijnt III Rijns gulden.
Item soe Herman van Kranenvelt ende ick te Baer uutbraicken, quamen wij to Doesborch ende en hadden hozen off schoen noch kleder, dair verbleven IX dagen want wij nijet gegaen en konden, ende oick kleder doin maicken, verteert mit Jan Huesselinck, de knecht die ons uutbrack, VIII Rijns gulden.

Pagina 300:

IJnghen.
Setmeisters op oeren eedt Jan van Meerten ind Derick Hack etc.

Wilms wijff van Meerten solvit IIII schilden.
Wilms kijnder van Meerten IIII schilden.
Deuken van Eck opten Poell solvit IIII schilden.
Jut van Hatthum solvit IIII schilden.
Wilm van Hatthum solvit IIII schilden.
Ot Wilmssoin solvit IIII schilden.
Vastrick Wilmssoin solvit IIII schilden.
Gerefais Heijmerixsoin solvit IIII schilden.
Roloff van Hatthum solvit IIII schilden.
Hille Derixsoin solvit IIII schilden.
Jan Jelissoin solvit IIII schilden.
Jan Arntzsoin Smit solvit II schilden.
Gerit Spronck to Wageningen II schilden, dedit I schilt.
#Eilborgh# Arnt van Boickolt II schilden.
Jan Vastrixsoin solvit III schilden.
Ot die Roije III schilden, dedit II schilden, ultimus iuravit.
Henrick van Merten solvit II schilden.
Ment van Omeren II schilden, solvit I, ultimus iuravit.
Jan Derixsoin solvit II schilden.
Bartolt van Hatthum solvit III schilden.
Goissen Gerefais solvit II schilden.
Roloff Maessoin solvit III schilden.
Jans Maessoin I schilt, dedit I schilt, ultimus iuravit.
Gelis Hacken wijff cum filiis solvit II schilden.
Vastrick Roloffssoin solvit II schilden.
Wilm Roloffssoins kint solvit II schilden.
Wilm Krouwels wijff cum pueris solvit II schilden.
Wilm van den Bullick solvit II schilden.
Joesten wijff cum pueris et cum bonis in Omeren solvit III schilden.

Summa lateris LXXIII schilden. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen