€ 17,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Ambt Nederbetuwe Gerichtelijke Handelingen en Transporten 1709-1782

A. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit 50e deel van de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe bevat de transcriptie van de inventarisnummers 98, 99 en 100 uit archief 1514 van het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel, aangevuld met enkele stukken uit inventarisnummer 328. De drie boeken volgen op elkaar en zijn aanvullend onder het thema: Requesten en Acten betreffende Gerichtelijke Verkopingen. Nummer 98 betreft voornamelijk vrijwillige of gedwongen gerichtelijke transporten en vrijwaringen. De meeste verkopingen komen voort uit gedwongen schuldverkoop, waarbij de eigenaars van de goederen een aantal jaren de tijd kregen om die vrij te kopen. Daarna werd, indien nodig, overgegaan tot gedwongen verkoop, waarna de nieuwe eigenaar via het Hoogadelijk Landgericht van de Nederbetuwe in het bezit van die onroerende goederen moest worden gesteld. De ambtman verstrekte de bewijzen van eigendom. Nummer 99 betreft met name verzoeken van particulieren die een proces hadden aangespannen en gewonnen om bepaalde in verwin gekregen onroerende goederen te mogen verkopen. Voordat tot een verkoping kon worden overgegaan moest eerst worden onderzocht of er een of meer schuldeisers waren met een vordering op die goederen. Er werden dan door het gericht citaties uitgevaardigd die in de kerken moesten worden voorgelezen en aan de kerkdeuren werden opgehangen. Bleef men in gebreke dan vervielen ook de rechten. Nummer 100 is een vervolg op dat van nummer 99. Het betreft de uitwerking van de aan de collecteurs en ontvangers van de belastingen verleende toestemming tot het verkopen van onroerende goederen van de wanbetalers, zoals huizen, hoven, boomgaarden, bouw- en weilanden, elsenpassen etc. Uit dit alles komt een schat aan informatie tevoorschijn ten aanzien van huizen en landerijen met hun benamingen en plaatsbepalingen.
  Deze transcriptie is voorzien van een naamregister en verduidelijkende voetnoten.

  A. Spies (1963) heeft zich onder meer bekwaamd op het gebied van de paleografie en is al decennia bezig met historisch onderzoek, bijzonder binnen het Hertogdom van Gelre. Hij is mede-auteur van “Heerlijkheid IJzendoorn” (Historische Reeks Rivierenland RAR Tiel, 2013) en mede-transcribent van de kerkelijke archieven van de Hervormde gemeenten te Lienden, Kesteren, Echteld en Hien en Dodewaard, alsmede van diverse protocollen, signaten en dijkcedullen binnen het Ambt Nederbetuwe. Daarnaast doet hij militair-historisch onderzoek, waaronder de gebeurtenissen in en rond Nederlands-Indië. Zijn laatste boek “Het Korps Vaartuigendienst, een varend leger in Nederlands-Indië” is verschenen in 2020.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 224
  Uitgeverij : A. Spies Publishing
  ISBN : 9789464813623
  Datum publicatie : 08-2023
 • Inhoudsopgave
  Gedeeltelijke inhoudsopgave:
  Gerichtelijke overdracht en vrijwaring van een aantal obligaties en rekeningen ten behoeve van Elisabeth Finniger, herkomstig uit de boedel van ritmeester Wighman van Nijkerck en Belia van Leeuwen, ongedateerd, circa begin 1707.

  Gerichtelijke koopbieding en vrijwaring in verwin van de koop van bouwland onder Zoelen, herkomstig van Johan van Sugtelen en Helena Odilia Willekes ten behoeve van Helena Francken uit oorzaak van een schuld van kapitaal en renten, de dato 14-08-1709.

  Gerichtelijke overdracht en vrijwaring van een huis en hofstad met toebehoren onder Eck aan Nicolaas van Velpen, herkomstig uit de boedel van Willem van Grootvelt, de anno 1710.

  Gerichtelijke uitspraak en vrijwaring ten behoeve van Aelbert Roghaar voor de verkoop van de goederen van Gerrit Vonck te Ochten wegens 330 gulden aan achterstallige pachtpenningen, de dato 26-06-1710.

  Gerichtelijke overdracht en vrijwaring in verwin van de Malburgse hofstad onder Kerk-Avezaath aan Willem Reijnders, herkomstig van Johan Arndt de Cocq van Oppijnen, met autorisatie aan Caspar van Els tot den Boelenham om de overdracht van de leengoederen van die hofstad voor de leenheer en leenmannen te realiseren, de dato 16-10-1710.

  Gerichtelijke overdracht en vrijwaring ten behoeve van Christina van Es, weduwe van richter Aart van den Bergh, van door haar gekochte landerijen in verwin van de erfgenamen van Hendrick van Lidt de Jeude en Wilhelmina van Harskamp, de dato 22-01-1711.

  Gerichtelijke koopbieding en vrijwaring in verwin van landerijen onder Hien en Dodewaard voor Matthijs Verhagen, herkomstig van Eustatius baron de Heijdeck en Johanna van Gesperden wegens een schuld van 1000 gulden met renten, de dato 19-02-1711

  Gerichtelijke koopbieding en vrijwaring ten behoeve van Anna van Gelder, weduwe Springhwijck, wegens 150 gulden schuld herkomstig van Jan Cornelissen en Anneken Henricks en gevestigd in landerijen onder Hien, waarvan anderen inmiddels eigenaar waren geworden, de dato 30-03-1711.

  Gerichtelijke koopbieding en vrijwaring ten behoeve van het klooster te Opheusden op de goederen van Gerard Schull te Avezaath wegens een schuld van ruim 264 gulden, de mensis april 1711.

  Vrijwillige overgifte van een huis, hof en landerijen te Maurik door Arnoldus Wttenweerde aan Albert van Deelen tot onderpand voor een schuld van 1400 gulden, de dato 13-09-1712

  Gerichtelijke aanzegging van de verkoping van de roerende goederen van Jacob van Landtscroon wegens achterstallige betaling van verponding te Hien en Dodewaard over het jaar 1711, de dato 06-04-1712, met enkele bijlagen, afgedaan op 27-10-1712.

  Gerichtelijke overdracht en vrijwaring ten behoeve van Jan Petersen van Zanten van 6 morgen weiland te Avezaath door hem gekocht uit de boedel van Maria Udents en van de erfgenamen van Louis Piper, de dato 17-02-1713.

  Gerichtelijke vrijwaring voor ambtman Johan van Welderen ten aanzien van de koopbieding op de goederen van Lammert van Clinckenbergh voor een bedrag van 300 gulden met de kosten, de dato 21-02-1713.

  Gerichtelijk verbod tegen Gerard Schull c.s. ten aanzien van het verwin en de inbezitneming van de helft van huis, hofstad en landerijen onder Kapel-Avezaath ten behoeve van het klooster te Opheusden, tenzij men beter recht kon tonen, de dato 05-05-1713.

  Gerichtelijke uitspraak en vrijwaring in koopbieding ten behoeve van Henrick Jansen Spies ter verkrijging van een schuld van 47 gulden van Gerrit van Erkelens uit de Groote Redoubt onder Ooij, de dato 27-10-1713.

  Gerichtelijk transport en vrijwaring van een huis, hofstad en boomgaard onder Ochten ten behoeve van Hendrick van Eck, herkomende van Dirck Petersen en Hendrickje Conelissen, onder aftrek van daarin gevestigde kapitalen, de dato 13-11-1713.

  Gerichtelijke koopbieding en vrijwaring van een huis, hof en boomgaard in Kerk-Avezaath, herkomende van Lambert van Meteren en Hermken Meuwissen, ten behoeve van Elisabeth van Zoelen weduwe Tarée, wegens achterstallige schulden, de dato 16-02-1714.

  Gerichtelijke koopbieding, overdracht en vrijwaring ten behoeve van Anna Maria Ripperda op de goederen van Jan Verwoerdt en Elisabet Wouters te Opheusden, ter verkrijging van achterstallige pachtpenningen etc., de dato 17-10-1714.

  Gerichtelijk transport van de huizinge Topsweerd te Zoelen aan schout Berndt Cock, gekocht uit de boedel van Johan van Suchtelen en Helena Odilia Willekes, met benodigde vrijwaring etc., de dato 06-02-1715.

  Transport van alle blokken korentienden te Echteld en IJzendoorn namens de proostdij van Oudmunster en de Staten van Utrecht aan ambtman Johan van Welderen, met de lasten daartoe staande, de dato 10-05-1715.

  Gerichtelijk vonnis en vrijwaring ter zake koopbieding aan de goederen van Beertje Rijken Verwoert en haar zoon ten behoeve van de armmeesters van Opheusden wegens een openstaande schuld van 60 gulden met de renten , de anno 1717.

  Gerichtelijk transport en vrijwaring ten behoeve van Hendrick Verkerck wegens de koop van uiterwaarden uit de verlaten boedel van Coenraedt Gijsbert Piper gelegen onder Ochten, de dato 08-05-1717.

  Gerichtelijk transport en vrijwaring ten behoeve van Hendrick van Leersum cum suis wegens de koop van uiterwaarden uit de verlaten boedel van Coenraedt Gijsbert Piper gelegen onder Ochten en Dodewaard, de dato 08-05-1717.

  Vrijwillige overgifte van landerijen onder Hien en Dodewaard in gerichtelijk verwin door Johanna Hadewigh van Eck ter borgstelling voor de voldoening van twee obligaties en de renten ten behoeve van Stephanus Ode cum suis, de dato 27-07-1717.

  Gerichtelijke sententie en vrijwaring ter zake koopbieding aan de goederen van Maria Schul te Opheusden ten behoeve van Roelof Willemsen Buddingh wegens openstaande schulden, de dato 29-07-1717.

  Gerichtelijke sententie en vrijwaring ter zake koopbieding aan de goederen van Johanna Hadewigh van Eck en Johanna Daniëla van Bodeck te Rijswijk, Ingen, Hien en Dodewaard ten behoeve van Johan van Leeuwen wegens openstaande schulden, de dato 08-10-1717.

  Gerichtelijk verbod voor een ieder zich te bemoeien met het verwin van de erfgenamen van Willem van de Wal cum suis op huis, hofstad en landerijen te Kesteren, herkomstig van Adriaen de Heert tot Kraijevelt, tenzij men beter recht kon tonen, de dato 03-12-1717.

  Gerichtelijke sententie en vrijwaring ter zake van koopbieding aan de goederen van de erfgenamen van Albert Jansen, Cornelis Gijsbertsen van der Horst en Geurt Jansen te Opheusden en Ommeren wegens achterstallige pachtpenningen van tienden te Opheusden, de dato 12-01-1718.

  Gerichtelijke sententie en vrijwaring ter zake van koopbieding aan de goederen van de erfgenamen van Dirck Korsten en Elisabeth Cornelissen te Ingen ten behoeve van de armmeesters van Ingen wegens een openstaande schuld, de dato 09-03-1718.

  Gerichtelijk verbod voor een ieder zich te bemoeien met het verwin van de armmeesters te Ingen op huis, hofstad en landerijen te Ingen, herkomstig van Dirck Korsten en Elisabeth Cornelissen, tenzij men beter recht kon tonen, de dato 18-03-1718.

  Gerichtelijk aanzegging van verkoop in verwin van huize Vredenburg en landerijen onder Ingen herkomstig van Johanna Daniëla van Bodeck cum suis ten behoeve van Johan Bernt Backe en Geertruijd Merkes, met de inzetting de dato 05-04-1718.

  Gerichtelijke sententie en vrijwaring ter zake van koopbieding aan de goederen van Ariën Gerritsen van Rijswijck te Kesteren wegens een schuld ten behoeve van Johan Albert van Axele, de dato 17-06-1718.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 17,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Gerichtelijke overdracht en vrijwaring in verwin van de Malburgse hofstad onder Kerk-Avezaath aan Willem Reijnders, herkomstig van Johan Arndt de Cocq van Oppijnen, met autorisatie aan Caspar van Els tot den Boelenham om de overdracht van de leengoederen van die hofstad voor de leenheer en leenmannen te realiseren, de dato 16-10-1710 (blz. 24):

Johan van Welderen, Heer tot Valburgh, amptman, richter en dijckgraaff des Ampts Nederbetuwe in stadt en vanwegen het Vorstendomb Gelre ende Graafschap Zutphen, doe cond ende betuijge mits desen, dat voor mij ende naerbenoemde gerichtsluijden gecompareert en erscheenen is de heer doctor Willem Reijnders borgemeester der stadt Nijmegen ende heeft mij vertoont hoe dat sijn edele op den 27 augustus 1708, ten overstaan van mijn amptman en gecommitteerde heeren leden des Hooghadelicken Lantgerichts van Nederbetuwe, was coper geworden van huijsinge en hofstadt, met boomgaerden en annexe bouw- en weijlanden, groot ongeveer twintigh mergen, Malburgs hofstadt genaemt, onder den kerspel Kerck-Avesaath gelegen, ofte soo groot en cleijn als ‘t selve in sijne bepaelingen respectievelick aldaer gelegen is, met alle sijne rechten en geregtigheden, mitsgaders servituten, in- en uijtwegen van outs daer aen- en toegehorende, ende met de last van twee en een halve capoen off acht stuijvers voor ‘t stuck, mitsgaders seven hoenderen off vier stuijvers ‘t stuck, en vier schellinghkens off vijff penningen ‘t stuck wegens thijns uijt de geseijde Malburghse hofstadt, en een stuck lants daeronder gehoorende jaerlicx gaende, aen en ten behoeve van den Huijse Soelen.
Sijnde de voorschreven Malburgse hofstadt cum annexis leengoet releveerende van desen vorstendom en graefschap, edoch daeronder omtrent vier mergen drie hont allodiael, voor datum des verwins en gerichtelick vercopinge toebehoort hebbende wijlen den hooghwelgeboren heer Johan Arndt de Cocq van Oppijnen, respectivelijck in verwin beseten geweest bij saliger juffrou Wilhelmina Reijnders weduwe van wijlen de secretaris Johan van Coten ende de heer capteijn Adriaen Comans.
Ende dat volgens quitantie van de heer doctor Johan Foijert borgemeester der stadt Tiel als landtschrijver deses Ampts de coopspenningen ter somma van drieduisent achthondert en sestigh gulden waren voldaen en betaalt, versoeckende hij heer comparant vervolgens dat denselven het behoorlick en naer landsregten gerequireert transport, de voorschreven gesubhasteerde hofstede Malburgse hofstadt cum ap- en dependentiën van dien van mijn als amptman en richter, in naeme van de lantvorstelicke hoogheijt, in plaetse van de gewesene eijgenaeren mogte ontfangen.
Ende daertoe genegen sijnde, zoo is ‘t dat ick amptman en richter in naeme als boven hebbe gecedeert en getransporteert, sulcx doende bij en in crachte deses, aen en ten behoeve van welgemelte heer borgemeester doctor Willem Reijnders, de gementioneerde omtrent vier mergen drie hont lants, ofte soo veel min off meer als onder de voorschreven Malburgse hofstadt allodiael mogte wesen, om deselve erflick en met recht te besitten, belovende deselve te vrijen en te waeren, als een amptman en richter in der tijt goederen uijt cracht van decreet en gerichtelick vercoft wordende schuldigh en gehouden is, ende aengaende het leen van en aen de voorschreven Malburgse hofstadt gehoorende en dependent van desen vorstendom ende graefschap, hebbe ick amptman en richter voornoemt geauthoriseert, geconstitueert, gesubstitueert, sulcx doende bij desen, de hooghwelgebooren heer Caspar van Els tot den Boelenham, Heer van Swanenburghs, ordinaris raad des hooggedagten voertendoms en graefschap en eerste curator van de Gelderse Academie tot Harderwijck, om in mijn naeme en qualite als voormelt, voor de heer stadthouder en mannen van leen van hooghgedachten vorstendom en graefschap naer behooren aen geseijde borgemeester doctor Willem Reijnders over te geven en op te dragen, de voorschreven Malburgse hofstadt en leengoederen bij de brieven, volgens leenregister te exprimeeren, ten effecten en met belofte van guarand als boven,
Doen dit geschieden waeren hier over en aen als gerichtsluijden en leenmannen des Vorstendoms Gelre en Graefschaps Zutphen, die hooghwelgeboore heere Ottho van Wijhe, Heer tot Echtelt en Eck en Wiel ende Floris Adriaen van Brakel, Heer tot den Brakel, die neffens mijn amptman en richter dese hebben onderteeckent en besegelt op den 16 october 1710. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen