Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 14,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Ambt Nederbetuwe Dirck Vijgh c.s. Documentatie deel 2
  Ambt Nederbetuwe Dirck Vijgh c.s. Documentatie deel 2 (boek)
 • Cover Ambt Nederbetuwe Dirck Vijgh c.s. Documentatie deel 3
  Ambt Nederbetuwe Dirck Vijgh c.s. Documentatie deel 3 (boek)

Ambt Nederbetuwe Gerichtssignaat 1476-1478

Dr. P.D. Spies • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit eerste deel van de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe bevat de oudste bewaard gebleven handelingen van het Hoogadelijk Landgericht van de Nederbetuwe. De transcriptie wordt kort ingeleid en de getranscribeerde tekst is voorzien van verduidelijkende voetnoten. Dit boek(je) omvat een periode van twee jaar en loopt van 13 mei 1476 tot en met 4 mei 1478. Het is bijzonder dat dit bewaard is gebleven, daar er tussen dit boek en het volgende een periode van 80 jaar ligt, waarvan tot op heden nog niets is teruggevonden.
  Ook al is hier sprake van een klein boek, de inhoud is toch zeer leerzaam voor de rechtsgeschiedenis van de Nederbetuwe. Er is voornamelijk sprake van civiele rechtspraak en een enkele maal van criminele zaken. Uit de aantekeningen blijkt dat doorgaans de zaken kort werden benoemd. Slechts een enkele maal werd een zaak uitgebreider beschreven. Het geheel wekt de indruk dat hier sprake is van een aantekeningenboek, waarbij de zaken zeer waarschijnlijk nader werden vastgelegd in aparte dossiers. Dit valt in het bijzonder op om reden er nauwelijks sententies in zijn opgenomen. Desalniettemin blijft er voldoende informatie over om een beeld te kunnen vormen van de rechtspraak in deze jaren.

  Dr. Peter Dirk Spies (Amersfoort, 1955) promoveerde in 2017 aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn op de studie: De classis van Tiel 1579-1816. De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen. Hij is onder andere werkzaam geweest als hoofd van een afdeling archief, bibliotheek en documentatie, als theoloog binnen de Nederlandse Hervormde Kerk en als jurist in bestuursrechtelijke zaken. Daartoe volgde hij enkele archiefopleidingen en bekwaamde zich in bestuursrecht en paleografie. Zijn onderzoeksgebied en specialisatie betreft in het bijzonder de kerkelijke, rechtelijke en politieke ontwikkelingen binnen het voormalig Hertogdom Gelre.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 93
  Uitgeverij : Dr. P.D. Spies (druk: Pumbo)
  ISBN : 9789463455367
  Datum publicatie : 01-2019
 • Inhoudsopgave
  Inleiding.
  Transcriptie.
  Naamregister.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 14,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Dit is de eerste zitting in dit boekje:

Item anno etc. LXXVIo ’s manendaigs post Pancraci sat Johan van Rossem amptman van Nederbetuwe tot Kesteren to gericht mijt gerichtzluijde Wijlhem van Wije, Ailbert van Bemmel, Ghijsbert van Randwijck etc.

Item opten selve dach Huijbert van Rienen einen willigen noitsijnne avergegeven tegen brueder Herman van Ewijck.

Item thenselven maill op aensprak Aerntz die Ruijter antwoirt Jan van Heze ende Herman van Zandwijck mijt Gijsbert van Randwijck oeren voirspreke ende Gijsbert vurschreven als een voirspreke sijns selfs. Ende seggen dat Aernt vurschreven die briefs dair hij mede sprickt ende in ’t gericht hefft laiten lesen mijt recht hem nijet gemechticht en is mijtten wilbrieff den hij dair op hefft laiten lesen, om reden will want den princepaillbrieff vurschreven inheldt dat Henrick Adelijen den enen anderen verwillen mach ende nijet dattet sijn erven off ijemant anders doin mach. Dairom soe hefft Aernt vurschreven een onrechte peijndinge gedaen ende sij een rechte pandweringe. Ende seggen dattet recht is op oeres rechte voirordell, beheltlick hem oerer antwoirt, hoirs bewijs ende gueden rechten, dair sij toe gewesen warden moigen.

Item sij seggen voirt, dattet lant daer Aernt vurschreven aen gepeijnt hefft oir is ende nijemant anders, dat sij waill bewijsen kunnen als ’t hem van noden wesen sall. Want datselve lant geheell ende all sonder middell avermijtz Wilhem van Gent, die doe ter tijt een amptman van Averbetu was, gewonnen is mijtten lantrecht van Nederbetu voir alsulck gelt als die gerichtlick verwijnbrieff dat claerlicken inheldt ende waell uijtwijsen sall. Avermijtz welcken verwijnbrieff, insettzbrieve ende andere brieve Johan, Herman ende Gijsbert vurschreven gecomen sijn totten vurschreven landen, alsoe dat Aernt vurschreven off nijemant anders dan sij alleen ennijch recht off toeseggen en hebben aen den vurschreven landen, dair Aernt vurschreven peijndingh aen gedaen hefft. Ende seggen dairomdat Aernt vurschreven een onrechte peijndinge gedaen hefft ende sij een rechte pandweringe. Ende seggen dattet recht is, oick op oeren rechte voirordell. Beheltlick hem all oirs gueden rechten, bewijs, betoen ende proven, dair sij toe moigen gewesen warden te doin in tijden ende wilen hem dis noit wesen sall.

Die ordelen vurschreven bestaedt aen Ailbert van Bemmell, die dis sijnen verst nam ende begeerden aensprake ende antwoirt in schrifft ende die brieff dair Aernt mede sprikt waer copijen dairaff. Ende als hij dat alsoe hefft daer en theijnden neem hij sijnen verst als recht is.

Then selven maill uijtgericht ende Gijsbert van Randwijck weest ’t leste vondenisse. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen