€ 79,90

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Basiliek

Martijn Vergouw en Peter Siccama • Boek • hardback

 • Samenvatting
  In dit boek wordt veel aandacht besteed aan iconografie (het bestuderen en beschrijven van onderwerpen in de beeldende kunst) en iconologie (letterlijk beeldinterpretatie*); het is tenslotte ook een kijkboek. Daarbij moet er wel rekening mee worden gehouden dat de neogotiek veel eigen symboliek hanteerde, vaak gekunsteld of warrig.

  Tijdens het onderzoek voor ons boek noteerden we de volgende vraag- en aandachtspunten:

  • Het auteurschap van Mengelberg voor de kruisweg.
  • De uniciteit van de vroeg-18e-eeuwse preekstoel en de communiebanken, de voorstellingen in de ramen alsmede de sculpturen van Mengelberg.
  • De aanvankelijke plaatsing van het torenkruis.
  • De bekendheid van opdrachtgevers van ramen, altaren etc.
  • Het elders voorkomen van identieke ramen als de IJsselsteinse.
  • De mogelijkheid van meer ramen in de Basiliek dan tegenwoordig.
  • De auteur van preekstoel en communiebanken.
  • De inspiratie van de ontwerpers voor de voorstellingen in de ramen.
  • De juiste volgorde van de voorstellingen in de ramen van de Jozef- en Mariakapel.
  • De originaliteit van de Neogotiek.
  • De reden voor zoveel ‘Belgisch’ kerkmeubilair in Hollandse schuilkerken en de reden dat zo vaak franciscaanse thema’s erin voorkwamen.
  • De vermeende doop van Karel Martel door Willibrord (voorstelling in een raam van de Doopkapel).
  • Het huidige ontbreken van wijdingskruisen.
  • Het al of niet gedocumenteerd zijn van de verdwenen schilderingen onder de voormalige halve vensters aan de zuidbeuk als ook van de wandschildering in de voormalige sacristie.
  • De tekst in het boek die moeder Anna onder haar hand verborgen houdt (altaar Jozefkapel).

  De meeste vragen worden door ons beantwoord, maar er blijven veel onzekerheden. Een groot probleem vormde het gebrek aan bronnen. Het Liber Memorialis en het parochiearchief bleken zeer onvolledig evenals andere bronnen zoals we boven opmerkten**.
 • Productinformatie
  Binding : Hardback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 421
  Uitgeverij : Peter Siccama
  ISBN : Niet bekend
  Datum publicatie : 07-2016
 • Inhoudsopgave
  Inhoudsopgave


  Verantwoording ……………………………………………………….……………………..….………….
  Voorwoord …………………………………………………………………..…………….…….…………... 5
  6

  1 Nicolaasbasiliek te IJsselstein

  1 Geschiedenis
  1.1 Parochie H. Nicolaas ……………………………………………………….…………………….… 10
  Kloosters …………………………………………………………………….….………………….……. 18
  Pastoors van IJsselstein na het Herstel van de Bisschoppelijke Hiërarchie ……………….….… 20
  1.2 Bouw van de nieuwe kerk ………………………………………………………..……………..…. 23
  1.3 Aanschaf en luidgebruiken van de klokken …………………..…….……………………….… 32
  1.4 De verdwenen sacristie ………………………………………….…………………………………. 37
  1.5 De restauratie van 1968-1972 …………………………………………..…………….………..... 41
  De Tweede Beeldenstorm (1960-1970) ……………………………….…………………………..… 52
  1.6 Basiliek ………………………………………………………………………………………….……... 60
  Processies en evenementen ………………………………………………………….........….……... 67

  2 Beschrijving 83

  2.1 Algemeen …………………………………………………………….……………..……………….… 83
  2.2 Exterieur
  2.2.1 De kerk ……………………………………………………………………………………….…………. 84
  2.2.2 De toren ……………………………………………………………………………………………….…. 91
  2.3 Interieur
  2.3.1 Algemeen …………………………….………………………………………………………………….. 99
  2.3.2 Pilaarheiligen ………………………………………………………………………………………………………………….. 101
  2.3.3 Kunstwerken …………………………………………………………………..……………………..…. 102
  2.3.4 Het orgel ……………………………………………………………………………………………….… 170
  2.3.5 De verlichting ……………………………………………………………………………………………. 178
  2.3.6 De ramen ………………………………………………………………………………………..……….. 180
  2.3.7 De Kapel van O.L. Vrouw van Eiteren …………………………………………….………………….. 217

  Bijlage 1 Illustraties ………………………………………………………………………...........… 243
  Bijlage 2 Het Kerkelijk Jaar en de toediening van de
  sacramenten in de Basiliek (1945-1962) ………………….….….………...…
  301
  Bijlage 3 Bibliografie O.L.V. van Eiteren ………………………..………….……...……..… 315
  Aanhangsel: Zur Ehren Gottes und der seligen Jungfrau
  von Eiteren………………..……..……………..………………..…....………...……..….... 318
  Bijlage 4 Liber Memorialis van de parochie 1869-1961 ..…...…… ……............…... 320


  1 De Neogotische beweging

  1 Neogotiek in Nederland
  1.2 Inleiding ……………………………………………………………………..……………..……..……. 355
  1.3 Tepe versus Cuypers ………………………………………………………………………..……... 365
  1.4 Originaliteit ………………………………….……………………………………………..………….. 367
  1.5 Tijdsbeeld …………………………………………………………………………………………….... 365

  2 Het Sint Bernulphusgilde

  2.1 Gerardus Wilhelmus van Heukelum ……………….………………………………….…………. 371
  2.2 Het Utrechts Kwartet ……………………………………………………………………………....... 380
  2.2.1 Tepe …………………………………………………………………………………………..………….. 379
  2.2.2 Mengelberg ……………………………………………………………………………………………… 380
  2.2.3 Geuer ……………………………………………………………………………….……………………. 388
  2.2.4 Maarschalkerweerd …………………………………………….……………………………………. 396
  Brom ………………………………………………………………………………….……..………..… 397
  Opknapbeurt interieur Basiliek …………………….…………………… ….……...…….…...…. 399
  Toespraak voorzitter Geloofscommissie …….………………...…………....………...….. 406
  Noten ………………………………………………………….………………………...……….……….….………..…………. 408
  Namenregister ………………………………………………………………………… . ………………. . 417
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 79,90

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

I Nicolaasbasiliek IJsselstein

1 Geschiedenis

1.1 Parochie van de H. Nicolaas

Detail grafmonument van Guy van Avesnes in de Dom van Utrecht.


De parochie van de H. Nicolaas in IJsselstein bestaat sinds Pasen 1310 toen de Oude Nico-laaskerk werd geconsacreerd door Jan van Konstanz (Johannes Scopia*), de dominicaanse wij-bisschop van Utrecht. Bisschop Guy van Avesnes (Gewijde van Henegouwen)** woonde op dat moment als suffragaan2 bisschop een kerkvergadering bij in de Metropole Zetel van Keulen. In dat jaar werd mogelijk ook het miraculeuze beeldje van O.L. Vrouw van Eiteren gevonden respectievelijk in de kerk van IJsselstein geplaatst waarbij het tweemaal op wonderbaarlijke wijze naar Eiteren zou zijn teruggekeerd maar ten slotte in IJsselstein bleef (dergelijke zaken gebeurden altijd wanneer er iets te verdedigen viel, in dit geval de parochiële status van Eiteren).
Van 1396-1577 was genoemde kerk een kapittel- (collegiale) kerk. De toenmalige dorpen Ben-schop, Boveneind, Jaarsveld, Lopik en Lopikerkapel hadden al veel eerder eigen kerken en pastoors.


De Oude Nicolaaskerk vanuit de lucht ge-zien.****** De Oude Nicolaaskerk in restauratie na de brand van 1911. Foto uit Masterscriptie Architectuurgeschiedenis en Monumentenzorg door Eveline van Schie.

Vanaf het optreden van Luther***, Zwingli en Calvijn en het pauselijk onbegrip daarover was het met de eenheid en rust in de universele kerk gedaan en begon de onrust onder katholieken en het zelfbewustzijn onder ‘dissidenten’ te groeien. In veel Duitse vorstendommen roer¬den zich de milde Lutherse hervormers. In IJsselstein onder invloed van Frankrijk en Vlaanderen de felle aanhang’ van Calvijn.****
×
SERVICE
Contact
 
Vragen