€ 34,50

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Bedrijfseconomie voor havo

Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid

Theo Roos • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Bedrijfseconomie voor havo is geschreven voor leerlingen die eindexamen doen in het vak Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid.
  Dit boek is geschreven vanuit de persoonlijke lespraktijk en gebaseerd op de eindexamentermen, zoals vastgelegd in het “Examenprogramma bedrijfseconomie havo vanaf CE 2020” en in de “Syllabus bedrijfseconomie havo”.

  De opdrachten behorende bij dit boek zijn via de website of in een werkboek beschikbaar.
  In de opdrachten is veel aandacht voor duurzaamheid in de breedste zin van het woord.
  Er zijn veel contextrijke opgaven beschikbaar om leerlingen optimaal voor te bereiden op het Centraal Examen.

  Deze uitgave van Bedrijfseconomie voor havo is in combinatie met de website https://www.bedrijfseco.nl bij uitstek geschikt voor leerlingen, zowel individueel als in klassenverband.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 166
  Uitgeverij : Checkitin!
  ISBN : 9789083191515
  Datum publicatie : 08-2023
 • Inhoudsopgave
  Inleiding 3
  Hoofdstuk 1 Financiële Zelfredzaamheid 7
  1.1 Introductie Financiële Zelfredzaamheid 9
  1.2 Verzekeren 11
  1.3 Huwelijk of geregistreerd partnerschap 13
  1.4 Uit elkaar 16
  1.5 Wat doe je met je geld? 18
  1.6 Sparen 23
  1.7 Lenen en terugbetalen 28
  1.8 Kopen of Huren 31
  1.9 Opleiding 35
  Eindexamentermen domein B1 37

  Hoofdstuk 2 De Onderneming 39
  2.1 Werknemer of Ondernemer 41
  2.2 De start van een onderneming 43
  2.3 Marketingplan 48
  2.4 Financieel Plan 52
  2.5 De onderneming 59
  2.6 Een onderneming beëindigen 62
  2.6 Eindexamentermen domein B2 64
  2.6 Eindexamentermen domein B3 64
  2.6 Eindexamentermen domein B4 64

  Hoofdstuk 3 Interne organisatie en personeelsbeleid 67
  3.1 Interne Organisatie 69
  3.2 Personeelsbeleid 73
  3.3 Ontslag 78
  2.6 Eindexamentermen domein C 80
  2.6 Schoolexameneindtermen domein C 80

  Hoofdstuk 4 Investeren en Financieren 83
  4.1 Duurzame productiemiddelen 85
  4.2 De vermogensmarkt 89
  4.3 Financiering natuurlijk persoon 93
  4.4 Financiering Rechtspersoon 96
  4.5 Vermogensstructuur 99
  2.6 Eindexamentermen domein D 102
  2.6 Schoolexameneindtermen domein D 102

  Hoofdstuk 5 Marketing 105
  5.1 Marketingbeleid 107
  5.2 Marketingmix 115
  5.3 Online marketing 119
  5.4 Klantwaarde propositie 121
  2.6 Eindexamentermen domein E 125
  2.6 Schoolexameneindtermen domein E 125

  Hoofdstuk 6 Financieel beleid 127
  6.1 Financiële Feiten 129
  6.2 Permanentie 136
  6.3 Niet-financiële informatie 139
  6.4 Breakeven Analyse 143
  6.5 Kosten- en winstvraagstukken 146
  6.6 Winstverdeling 148
  2.6 Eindexamentermen domein F 151
  Hoofdstuk 7 Verslaglegging 153
  7.1 De jaarrekening 155
  7.2 Financiële kengetallen 160
  2.6 Eindexamentermen domein G 163
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 34,50

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Bij financiële zelfredzaamheid gaat het dus om het maken van weloverwogen keuzes en die keuzes moeten ertoe leiden dat de financiën in balans zijn, zowel op korte als op lange termijn. Dat betekent niet dat iemand zelf alles moet kunnen doen, maar dat hij, als het nodig is, de hulp van specialisten in kan schakelen.
Het inschakelen van (financiële) specialisten kan als slim beschouwd worden.
Daarom gaat het bij financiële zelfredzaamheid om op basis van de kennis en vaardigheden die je bezit een onderbouwde keuze te maken. Niet alleen om kennis is belangrijk; vaardigheden zijn minstens even belangrijk (NIBUD, z.j.).

Financiën in balans
Volgens velen betekent financiën in balans dat de inkomsten en uitgaven met elkaar in overeenstemming zijn. Hierdoor wordt er vaak niet verder gekeken dan ‘niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt’. Volgens de definitie hierboven is dat echter niet voldoende.

Consumer Financial Canvas
Om je te helpen keuzes te maken hebben is voor deze methode het Consumer Financial Canvas ontwikkeld. Dit is een beslismodel, specifiek gericht op het maken van onderbouwde financiële keuzes.


De aandacht voor onze natuurlijke omgeving en de ecologische en menselijke gezondheid raakt meer en meer verankerd in de maatschappij. Toch is in de eindtermen slechts summier aandacht voor duurzaamheid (14.1.2 de betekenis van maatschappelijk verantwoord ondernemen op een organisatie uitleggen).
Deze methode wil, binnen de huidige eindtermen, wel aandacht geven aan het thema duurzaamheid. Dit wordt vooral gedaan door de leerling in opdrachten kennis te laten maken met en te laten nadenken over verschillende duurzaamheidsaspecten welke worden geadresseerd in de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s).
Deze SDG’s zijn gezamenlijk door alle 196 landen binnen de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland, opgesteld om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Voor het opstellen van deze doelen zijn wereldwijd duizenden organisaties en miljoenen burgers om hulp gevraagd.
De SDG’s zijn in 2015 gestart en lopen tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.
Opdrachten die een relatie hebben met één van de doelen herkent u aan het logo hiernaast. Het is in de opdrachten veelal de bedoeling om leerlingen te laten nadenken over duurzaamheid. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen