€ 42,50

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Bedrijfseconomie voor vwo

Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid

Theo Roos • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Bedrijfseconomie voor vwo is geschreven voor leerlingen die eindexamen doen in het vak Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid.
  Bedrijfseconomie voor vwo is geschreven vanuit de dagelijkse lespraktijk en vanuit de behoefte daarbij overzichtelijke en op de exameneisen afgestemde theorie te gebruiken.
  De methode is ontwikkeld en geschreven vanaf het moment (2018) dat het huidige examenprogramma is ingevoerd en gebaseerd op de eindexamentermen, zoals vastgelegd in het “Examenprogramma bedrijfseconomie vwo vanaf CE 2021” en in de “Syllabus bedrijfseconomie vwo”.

  Eén boek
  Er is gekozen voor één boek met alle theorie en alle opdrachten vanuit de overweging dat tijdens het examen niet alleen onderwerpen uit het laatste examenjaar aan de orde komen.

  Begeleidende website
  Er is een begeleidende website, www.bedrijfseco.nl.
  Ga naar www.bedrijfseconomievoorvwo.nl voor meer informatie  ©2021 Theo Roos, Your Chance, Maarn, The Netherlands.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 242
  Uitgeverij : Checkitin!
  ISBN : 9789083191546
  Datum publicatie : 09-2023
 • Inhoudsopgave
  Inleiding 3
  Hoofdstuk 1 Financiële Zelfredzaamheid 7
  1.1 Introductie Financiële Zelfredzaamheid 10
  1.2 Verzekeren 12
  1.3 Samenleven 15
  1.4 Uit elkaar 18
  1.5 Erven en Schenken 21
  1.6 Wat doe je met je geld 25
  1.7 Beleggen 30
  1.8 Sparen 36
  1.9 Renten 42
  1.10 Lenen en terugbetalen 48
  1.11 Kopen of Huren 52
  1.12 Opleiding 57
  2.6 Eindexamentermen domein B1 59

  Hoofdstuk 2 De onderneming 63
  2.1 Werknemer of ondernemer 65
  2.2 De rol van de ondernemer 67
  2.3 Het ondernemingsplan 70
  2.4 Markeringplan 73
  2.5 Financieel plan 79
  2.6 De onderneming 85
  2.7 Een onderneming eindigen 90
  2.6 Eindexamentermen domein B2 93
  2.6 Eindexamentermen domein B3 93
  2.6 Eindexamentermen domein B4 94

  Hoofdstuk 3 Interne organisatie en personeelsbeleid 95
  3.1 Interne organisatie 97
  3.2 Missie en visie 105
  3.3 Personeelsbeleid 107
  3.4 Ontslag 117
  2.6 Schoolexamen eindtermen domein C1 119
  2.6 Eindexamentermen domein C2 119

  Hoofdstuk 4 Investeren en Financieren 123
  4.1 Duurzame productiemiddelen 125
  4.2 De vermogensmarkt 129
  4.3 Financiering natuurlijk persoon 134
  4.4 Financiering rechtspers. eigen vermogen 137
  4.5 Financiering rechtspers. vreemd verm. 142
  4.6 Vermogensstructuur 146
  4.7 Risico 149
  2.6 Schoolexamen eindtermen domein D 153
  2.6 Eindexamentermen domein D 153

  Hoofdstuk 5 Marketing 155
  5.1 Klantwaardepropositie 157
  5.2 Marketingbeleid 166
  5.3 Interne en externe analyse 173
  5.4 Marketingstrategie 176
  5.5 Online marketing 179
  5.6 Marketing en samenleving 181
  2.6 Eindexamentermen domein E 183
  2.6 Schoolexamen eindtermen domein E 183

  Hoofdstuk 6 Financieel beleid 185
  6.1 Financiële Feiten 187
  6.2 Permanentie 193
  6.3 Financiële overzichten 196
  6.4 Niet-financiële informatie 199
  6.5 Kosten 204
  6.6 Verkoopprijs of tarief 206
  6.7 Transfer pricing
  6.8 Breakeven 208
  209
  6.9 Resultaat 212
  6.10 Verschillenanalyse 214
  7.11 Eindexamentermen domein F 219

  Hoofdstuk 7 Verslaglegging 221
  7.1 Jaarrekening 223
  7.2 Jaarrekening beoordelen 232
  7.3 Winstverdeling 238
  7.1 Eindexamentermen domein G 241
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 42,50

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Bij financiële zelfredzaamheid gaat het dus om het maken van weloverwogen keuzes en die keuzes moeten ertoe leiden dat de financiën in balans zijn, zowel op korte als op lange termijn. Dat betekent niet dat iemand zelf alles moet kunnen doen, maar dat hij, als het nodig is, de hulp van specialisten in kan schakelen.
Het inschakelen van (financiële) specialisten kan als slim beschouwd worden.
Daarom gaat het bij financiële zelfredzaamheid om op basis van de kennis en vaardigheden die je bezit een onderbouwde keuze te maken. Niet alleen om kennis is belangrijk; vaardigheden zijn minstens even belangrijk (NIBUD, z.j.).

Financiën in balans
Volgens velen betekent financiën in balans dat de inkomsten en uitgaven met elkaar in overeenstemming zijn. Hierdoor wordt er vaak niet verder gekeken dan ‘niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt’. Volgens de definitie hierboven is dat echter niet voldoende.

Consumer Financial Canvas
Om je te helpen keuzes te maken hebben is voor deze methode het Consumer Financial Canvas ontwikkeld. Dit is een beslismodel, specifiek gericht op het maken van onderbouwde financiële keuzes.


De aandacht voor onze natuurlijke omgeving en de ecologische en menselijke gezondheid raakt meer en meer verankerd in de maatschappij. Toch is in de eindtermen slechts summier aandacht voor duurzaamheid (14.1.2 de betekenis van maatschappelijk verantwoord ondernemen op een organisatie uitleggen).
Deze methode wil, binnen de huidige eindtermen, wel aandacht geven aan het thema duurzaamheid. Dit wordt vooral gedaan door de leerling in opdrachten kennis te laten maken met en te laten nadenken over verschillende duurzaamheidsaspecten welke worden geadresseerd in de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s).
Deze SDG’s zijn gezamenlijk door alle 196 landen binnen de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland, opgesteld om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Voor het opstellen van deze doelen zijn wereldwijd duizenden organisaties en miljoenen burgers om hulp gevraagd.
De SDG’s zijn in 2015 gestart en lopen tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.
Opdrachten die een relatie hebben met één van de doelen herkent u aan het logo hiernaast. Het is in de opdrachten veelal de bedoeling om leerlingen te laten nadenken over duurzaamheid.
×
SERVICE
Contact
 
Vragen