€ 16,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Beproeft de geesten

het dodelijk gevaar van de derde weg

W. van der Zwaag • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Het boek Beproeft de geesten, of: het dodelijk gevaar van de derde weg, met als ondertitel: Enkele vertrouwelijke gesprekken naar aanleiding van oude gereformeerde theologen als Theodorus van der Groe, Alexander Comrie en Wilhelmus à Brakel. Met een slotbeschouwing van Andrew Gray en Hermann Friedrich Kohlbrugge, van W. van der Zwaag (1926-2014) zet op levendige wijze –in de vorm van samenspraken tussen Kleinmoed, Doolaard en Ruimhart– de waarde en de kracht van het bijbels-reformatorische en puriteinse geloof uiteen en keert zich tegen het gevaar van de “derde weg”. Het christendom van de derde weg bestaat hierin dat men zalig wil worden buiten de zekere en bewuste kennis van Christus om. Het dodelijke gevaar van de derde weg is volgens hem dat veel gemoedsbewegingen als een vorm van zaligmakende overtuiging wordt beschouwd.

  Rode draad van de samenspraken is “het juiste schriftuurlijke evenwicht tussen de Goddelijke soevereiniteit en de menselijke verantwoordelijkheid”. De schrijver keert zich in deze bundel tegen allerlei beperkende bepalingen waaraan een zogenaamd ‘ontdekte’ zondaar moet voldoen in zijn bekeringsweg.

  Wat en hoe er ook volgens Kleinmoed, een van de samensprekers, over het geestelijke leven mag worden geschreven of gesproken, één ding moet ontwijfelbaar zeker voor ons zijn, namelijk dat het oprechte geloof in Christus onmisbaar en noodzakelijk is tot de zaligheid. Dat ware geloof is volgens Ruimhart de gezegende vrucht van de Heilige Geest. De schrijver bepleit een terugkeer naar de eenvoud van Schrift en belijdenis en de daarop gegronde oude schrijvers.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 145mm x 210mm
  Aantal pagina's : 177
  Uitgeverij : Pumbo.nl
  ISBN : 9789082426014
  Datum publicatie : 08-2015
 • Inhoudsopgave
  Een diep verlangen naar reformatie en opwekking 1
  Eerste Avondgesprek De Heilige Schrift en onze belijdenisgeschriften over het ware geloof in Christus 15
  Tweede Avondgesprek Theodorus van der Groe over het zaligmakend geloof 39
  Derde Avondgesprek Alexander Comrie als geestelijk leidsman 74
  Vierde Avondgesprek Wilhelmus à Brakel over de rechtvaardiging door het geloof 108
  Vijfde Avondgesprek De grote vraag van de Evangelie-catechismus: Wat dunkt u van de Christus? 137
  Postscriptum Een magistrale preek van Kohlbrugge 169

 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 16,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar2-3 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Het drietal vrienden dat we nu geregeld in onderlinge gedachtewisseling zullen ontmoeten, vormt een gevarieerd gezelschap. De onderwerpen die bij deze gelegenheid besproken worden lopen eveneens uiteen. Ondanks het verschil in afkomst, ontwikkeling en karakter bestaat er tussen hen toch een grote mate van overeenkomst. En al rijst er soms enig verschil van mening over een bepaalde zaak, men tracht toch altijd weer tot onderlinge overeenstemming te komen. Deze overeenstemming geschiedt dan niet door persoonlijke meningsvorming, maar op grond van het onfeilbare Woord van God. Vandaar dat bij de gesprekken de Bijbel niet gesloten blijft. En het psalmboek evenmin. Want na afloop wordt er meestal nog een psalmversje gezongen en vervolgens met gebed besloten.
Op zekere avond komt een van de vrienden, Ruimhart, met het voorstel eens te spreken over het gevaar van de zogenaamde “derde weg”. Dit onderwerp roept bij de anderen enkele vragen op. Een van hen, Doolaard, merkt nadrukkelijk op: “Ik lees in de Bijbel maar van twee wegen, de brede en de smalle weg. Een zondaar die op reis is naar de eeuwigheid bevindt zich volgens mij óf op de brede, óf op de smalle weg. Een derde weg is er niet.” De waarheid hiervan wordt door de derde aanwezige vriend, Kleinmoed, bevestigd. Van een derde weg wil hij ook beslist niet weten.
×
SERVICE
Contact
 
Vragen