Niet leverbaar

×

€ 65,00


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Klankatlas van het veertiende-eeuwse Middelnederlands

Chris De Wulf • Boek • hardback

 • Samenvatting
  Middeleeuwse oorkonden verraden een schat aan dialectvariatie. Ze vormen de bron van dit referentiewerk, dat door vakgenoten vóór het verschijnen al als monumentaal beschreven wordt en dat dan ook meer is dan een klankatlas van het veertiende-eeuwse Nederlands. Het is ook een atlas van de Nederlandse vocaalontwikkeling en een studie over het Nederlandse grafeemgebruik. Zo omvat deze publicatie kaarten met commentaren voor individuele historische klanken en behandelt het ook uitgebreid de spelling van Middelnederlands met Latijnse letters. Het is bovendien een multimediaal werk: het gedrukte tekstgedeelte wordt geïllustreerd door een online beschikbaar kaartgedeelte. Deze overzichtelijke atlas vormt een onmisbaar naslagwerk voor wie zich met dialectfonologie (diachroon of synchroon) bezighoudt.

 • Productinformatie
  Binding : Hardback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 167mm x 249mm
  Aantal pagina's : 500
  Uitgeverij : KANTL
  ISBN : 9789463886703
  Datum publicatie : 12-2019
 • Inhoudsopgave
  Voorwoord Gebruikte afkortingen Sleutel Nieuwnederlandse vocaalspellingen Hoofdstuk 1. Algemene inleiding 1.1 Opzet 1.2 Geografische en temporele afbakening van het onderzoek 1.3 Het referentiesysteem en de keuze van de items 1.4 Een klankatlas van het veertiende-eeuwse Middelnederlands? 1.5 Corrigenda 54 Hoofdstuk 2. Het corpus 2.1 Opzet 2.2 De oorkonde als bron voor geolinguïstisch onderzoek 2.3 Formele kenmerken van het corpus 2.4 Hanteerwijze van het corpus binnen deze studie Hoofdstuk 3. De karteermethode 3.1 De traditionele karteermogelijkheden 3.2 De methode-Wattel 3.3 De geïntegreerde kaart Hoofdstuk 4. Het Middelnederlandse vocalisme 4.1 Inleiding: Nederlands schrijven met het Latijnse alfabet 4.2 Vocaaldistinctieassen 4.3 Middelnederlandse vocaalinventarissen 4.4 Voor-achter (en gerond-gespreid): umlaut en palatalisatie 4.5 Kort-lang: Open-syllaberekking 4.6 Hoog-laag, monoftongisch-diftongisch: de Nederlandse vowel shift Hoofdstuk 5. Grafematiek van het veertiende-eeuwse Middelnederlands 5.1 Inleiding en basisbegrippen 5.2 Middelnederlandse spellingen 5.3 Middelnederlandse grafematiek 5.4 Bijdrage tot een grafeematlas van het veertiende-eeuwse Middelnederlands 5.5 Conclusie Hoofdstuk 6. Klankatlas van het veertiende-eeuwse Middelnederlands 6.0 Bemerkingen vooraf 6.1 WGm. a( in gesloten syllabe zonder umlautfactor 6.2 WGm. a( in gesloten syllabe met umlautfactor 6.3 WGm. e( in gesloten syllabe 6.4 WGm. ĭ in gesloten syllabe 6.5 WGm. u( in gesloten syllabe met umlautfactor 6.6 WGm. u( in gesloten syllabe zonder umlautfactor 6.7 WGm. o( in gesloten syllabe 6.8 WGm. a( in open syllabe zonder umlautfactor 6.9 WGm. a( in open syllabe met umlautfactor 6.10 WGm. e( en ĭ in open syllabe 6.11 WGm. o( in open syllabe (zonder umlautfactor) 6.12 WGm. u( in open syllabe 6.13 WGm. â zonder umlautfactor 6.14 WGm. â met umlautfactor 6.15 WGm. ê2 en eo 6.16 WGm. î 6.17 WGm. ô zonder umlautfactor 6.18 WGm. ô met umlautfactor 6.19 WGm. iu 6.20 WGm. û zonder umlautfactor 6.21 WGm. û met umlautfactor 6.22 WGm. ae en ai (Ogm. ai zonder/met umlautfactor) 6.23 WGm. ao en au (Ogm. au zonder/met umlautfactor) 6.24 Conclusies 503 Hoofdstuk 7. Slot 7.1 Algemene beschouwingen 7.2 Inhoudelijke conclusies 7.3 Conclusies over de methode 7.4 S uggesties voor vervolgonderzoek Bibliografie Verantwoording illustraties Nederlandse samenvatting English Summary Indices
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 65,00

niet beschikbaar

niet beschikbaarNiet leverbaar
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen