€ 35,00

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

De Bhagavad Gita

Het Boek van Yoga

} William Quan Judge • Boek • hardback

 • Samenvatting
  Waarschijnlijk is er nimmer in de geschiedenis van de mensheid een diepzinniger en tegelijkertijd duidelijker geschrift ontstaan dan de Bhagavad Gītā als het gaat om de religieuze, filosofische en praktische betekenis van dit alom geprezen werk. Het is nog altijd een waardevolle sleutel tot het ontsluiten van de meer edele natuur in de mens door Kṛishṇa’s Wijsheid; een gids om het dagelijks leven te leiden in devotie aan het hoogste Goddelijke in de Natuur, de Bron waaruit alles wat leeft en bestaat is voortgekomen, waar ook in het universum.
  De Bhagavad Gītā is een aansporing om vanuit die gerichtheid dat bijzondere levenspad te gaan, dat leidt tot bewustwording van het geestelijk HART van het universum. Het is het pad van onpersoonlijke liefde, altruïsme en waarheid naar alles en iedereen onder alle omstandigheden, waar men zich ook bevindt; het achter zich laten van iedere vorm van zelfzucht, haat, boosheid, wraakzucht, jaloezie, discriminatie etc.
 • Productinformatie
  Binding : Hardback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 84
  Uitgeverij : Theosofische Stichting De Phoenix
  ISBN : 9789082656237
  Datum publicatie : 05-2022
 • Inhoudsopgave
  Inhoud


  Voorwoord bij de Nederlandse uitgave - Pag. 9

  Inleiding bij de Nederlandse uitgave - Pag. 10

  Hoofdstuk I - Pag. 11
  De moedeloosheid van Arjuna

  Hoofdstuk II - Pag. 14
  Yoga door toepassing van de bespiegelende leringen (Sānkhya-leer)

  Hoofdstuk III - Pag. 19
  Yoga door de juiste wijze van handelen (Karma-Yoga)

  Hoofdstuk IV - Pag. 22
  Yoga door geestelijke kennis (Jñāna-Yoga)

  Hoofdstuk V - Pag. 25
  Yoga door middel van het verzaken van handelen

  Hoofdstuk VI - Pag. 27
  Yoga door middel van zelfbeheersing

  Hoofdstuk VII - Pag. 30
  Yoga door middel van geestelijk onderscheidingsvermogen

  Hoofdstuk VIII - Pag. 32
  Yoga door middel van devotie tot de Alomtegenwoordige Geest genaamd AUM

  Hoofdstuk IX - Pag. 34
  Yoga door middel van de Koninklijke Kennis en het Koninklijk Mysterie (Rāja-Yoga)

  Hoofdstuk X - Pag. 36
  Yoga door middel van de Universele Goddelijke Volmaaktheden

  Hoofdstuk XI - Pag. 39
  Het zien van de Goddelijke Vorm als alle vormen omvattend

  Hoofdstuk XII - Pag. 43
  Yoga door middel van toewijding (Bhakti-Yoga)

  Hoofdstuk XIII - Pag. 45
  Yoga door middel van het onderscheiden van Kṣetram en Kṣetrajñaṃ

  Hoofdstuk XIV - Pag. 48
  Yoga door middel van het zich afscheiden van de Drie Hoedanigheden (Triguṇā’s)

  Hoofdstuk XV - Pag. 51
  Yoga door middel van kennis van de Allerhoogste Geest

  Hoofdstuk XVI - Pag. 53
  Yoga door te onderscheiden tussen goddelijke en demonische natuur

  Hoofdstuk XVII - Pag. 55
  Yoga aangaande de drie soorten van geloof

  Hoofdstuk XVIII - Pag. 58
  Yoga aangaande verzaking en Uiteindelijke Bevrijding

  Noten - Pag. 63

  Lijst van aanbevolen literatuur - Pag. 67  Aanhangsel  Sleutels tot de Bhagavad Gītā - Pag. 69

  Het Arjuna-perspectief - Pag. 71

  De Bhagavad Gītā: betekenis in het hier en nu - Pag. 77

  Niet-handelen in handelen realiseren - Een thema uit de Bhagavad Gītā - Pag. 78

  - ARJUNA - Het denken tussen paren van te¬genstellin¬gen - Pag. 82

  De Triguṇā’s en de Trimūrti (schema) - Pag. 85

  Aantekeningen - Pag. 86
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 35,00

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

INLEIDING BIJ DE NEDERLANDSE UITGAVE

Waarschijnlijk is er nimmer in de geschiedenis van de mensheid een diepzinniger en tegelijkerijd duidelijker geschrift ontstaan als het gaat om de religieuze, filosofische en praktische betekenis van dit alom geprezen werk. Zij omvat alle Yoga-systemen uit de oudheid (met uitzondering van Haṭha-Yoga) en is - in het bijzonder voor Westerlingen - het meest aan te raden boek van Yoga om het Pad dat zij wijst te volgen. Zij is ontstaan in een tijd die, gezien haar hoge ouderdom, niet meer precies te traceren valt. De geleerden verschillen hier nog steeds over van mening. Wonderbaarlijk is de boodschap en zuiverheid ervan door de eeuwen heen bewaard gebleven. De Bhagavad Gītā is een onderdeel van het klassieke Indiase epos de Mahābhārata, geschreven door een zekere Vyasa, en kent achttien hoofdstukken. In deze hoofdstukken gaat het om de samenspraak tussen Arjuna en de Heer Kṛishṇa, respectievelijk de Boogschutter en zijn Wagenmenner, welke laatste de teugels in handen heeft van de vier paarden, die het span vormen voor de strijdwagen waarin beiden staan. Op een vlakte staan twee legers tegenover elkaar, de Kuru's en de Paṇḍava’s, die op het punt staan strijd te voeren over de soevereiniteit van Hāstinapura (een plaats die, naar men aanneemt, het huidige Delhi in India is). Beide legers behoren tot dezelfde stam, het huis van Bharat, waarbij de Kuru's de oudere en de Paṇḍava’s de jongere tak vertegenwoordigen. Op het moment dat de boogschutters van beide legers hun bogen spannen en de eerste pijlen over en weer afschieten, vraagt Arjuna, die tot het leger van de Paṇḍava’s behoort, zijn wagenmenner (Kṛishṇa) de strijdwagen te plaatsen tussen de twee legers in, zodat hij een goed overzicht heeft van de gelederen. Grote ontsteltenis en afschuw maken zich van Arjuna meester als hij aan beide zijden grootvaders, ooms, neven, leermeesters, zonen, broers, naaste verwanten en boezemvrienden, in slagorde opgesteld, ziet staan. Dit heeft tot gevolg dat Arjuna zijn boog en pijlen neerwerpt en weigert te strijden. Kṛishṇa echter weet hem door argumentatie te overreden de strijd te strijden. In de argumentatie van Kṛishṇa om de strijd te strijden ligt de kern van de hele samenspraak. Men moet zich van het begin af aan wel rekenschap geven van het feit dat de allegorie van de samenspraak, van de diverse personages en van de attributen die worden genoemd, op verschillende wijzen esoterisch kunnen worden geïnterpreteerd.* In de Judge-uitgave heeft zij in haar esoterische betekenis in het bijzonder betrekking op de individuele mens. Als zodanig kan Kṛishṇa als het Hoger Zelf worden beschouwd, Arjuna als het Denkvermogen (Manas), de Paṇḍava’s en de Kuru's respectievelijk als de positieve en negatieve krachten in de Natuur (en in afgeleide vorm in de mens), de strijdwagen als het menselijk lichaam, het vierspan paarden als de hartstochten en begeerten en de vlakte (Kurukṣetra) waar de strijd moet worden gestreden als de praktijk van het dagelijks leven, waar - als men het oor te luisteren legt bij de goddelijke raad van Kṛishṇa, ons Hoger Zelf - de 'strijd' inderdaad 'gestreden' moet worden.

Wie de Bhagavad Gītā tegen deze achtergrond leest, zal een vriend en leraar voor het leven hebben gevonden, bij wie men altijd en overal te rade kan gaan en door wiens raad men nimmer teleurgesteld zal worden.

- De vertaler
______________
*) Zie lijst aanbevolen literatuur. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen