Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 37,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

De geschiedenis van het eiland Serua, zijn bewoners én het leven van Mozes Workala

door mozes workala

Mozes Workala • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Omdat het eiland Serua sinds 1978 officieel is verlaten, heb ik mij als geboren en getogen kind van dit eiland geroepen gevoeld zijn geschiedenis beknopt in dit boek vast te leggen voordat dit in de vergetelheid geraakt.
  Dit zijn de redenen dat ik mij geroepen voelde tot het maken van dit boekwerk:
  - ter ere van de eerste generatie Seruanezen;
  - u als lezer(es) of belangstellende buitenwacht informatie te verschaffen over mijn geboorte-eiland en
  - kennisoverdracht aan de jongere generatie waarvan de ouders en/of de grootouders oorspronkelijk afkomstig waren uit de eilanden Teon, Nila en Serua.
  Weten deze jongeren nog wel waar hun ouders vandaan kwamen, waar hun 'roots' liggen?
  Na mijn bezoek aan familie in Waipia in 1991 ben ik begonnen met het verzamelen van de daarvoor benodigde informatie. Terug in Nederland ben ik gegevens gaan ordenen en ben ik met schrijven begonnen. Het op schrift zetten van bepaalde delen van het verhaal is niet gemakkelijk geweest. Soms zat je met vragen over een bepaald onderwerp: "Hoe kom je achter de ware toedracht, aan wie kon je dat nog vragen?" Een ander factor wat mij parten speelde, was mijn gezondheidsituatie. Op sommige momenten voelde ik mij er door ontmoedigd en terneergeslagen. Maar dankzij Gods hulp, de belangstelling, liefde en de stuwende kracht van onze kinderen en schoonkinderen, heb ik deze opdracht tot een goed einde weten te brengen. Het document dat u nu in uw handen houdt, is het resultaat van liefdevol en zorvuldig werk.
  In Nederland zijn de mensen van de eerste generatie TNS-ers die hun verhaal nog kunnen vertellen, nog maar op de vingers van één hand te tellen. De inhoud van dit boek is een ontdekkingsreis naar een idyllisch TNS-eiland. Hopelijk hebt u na het lezen kennis gemaakt met het eiland Serua, zijn bewoners en het leven van Mozes Workala. Ik hoop dat dit boek, dat ik als een belangrijk historisch document beschouw, naast een kennismaking, zal bijdragen tot een samenleving van saamhorigheid, onderling begrip en verbondenheid tussen alle mensen van goede wil.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 282
  Uitgeverij : Pumbo.nl
  ISBN : Niet bekend
  Datum publicatie : 03-2017
 • Inhoudsopgave
  WOORD TER INLEIDING

  HOOFDSTUK 1: KENMERKEN VAN SERUA.
  ONTSTAAN VAN SERUA
  - Inleiding
  - Informatie over de naam Seroea of Serua
  - Geboorte van het eiland Serua
  - Vulkanisch eiland in wording
  - BODEMGESTELDHEID
  - Bodemgesteldheid Wuar Lapna oftewel de berg Legatala
  - KLIMAAT
  - Watervoorziening
  - Musim panas oftewel droge moesson
  - Musim udjang oftewel natte moesson.
  - FLORA EN FAUNA
  - Loof- en fruitbomen en fruitstruiken
  - Palmboom
  - Aanwas van de natuur

  HOOFDSTUK 2: HISTORIE VAN MOJANGS OF VOOROUDERS
  OORSPRONKELIJKE BEWONERS
  - Wereldwijde landverhuizers
  - Oorsprong mojangs Serua
  - Mojang op eiland Dai
  - Zwangerschap vrouw Wonmaly
  - Tweespalt
  - Mojang Wonmaly drijft weg van Dai
  - Definitieve ligplaats
  - Geboorte mojang Ritiauw
  - Terugkeer naar Sarpoi
  - AANWEZIGHEID ANDERE MOJANGS
  - Mojangs op zuidkant Wuar Lapna
  - Mojang Woinera en mojang Wailola
  - Wilde varkens
  - Gedenkstenen
  - Verhuizing naar Terluli
  - Letkei, derde dorp

  HOOFDSTUK 3: KOMST EUROPEANEN
  ZOEKTOCHT NAAR SPECERIJ-EILANDEN
  - Specerijen: goud uit de Molukken
  - Portugese overheersing Molukken
  - Portugese nalatenschap
  - Hollanders op de Molukken
  - MOJANGS UIT BANDA LONTHOR
  - Mojang Nira Watrouw
  - Hollanders halen gram op Banda-eilanden
  - Genocide op Banda-eilanden
  - Nira Watrouw's vlucht uit Banda Lonthor44
  - Nira Watrouw's tocht over Bandazee
  - Landing op panté Larei
  - Verhuizing naar n'Leta

  HOOFDSTUK 4: MOJANGS UIT LUANG
  AANGROEIING UIT HET ZUIDEN
  - Verwoesting van Luang
  - Zeetocht groep overlevenden
  - Vluchtelingen uit Luang bereiken Serua
  - Overtocht naar Neli
  - Warlaru en Wursia op verkenningstocht
  - Verhuizing naar Ulopra
  - Ontdekking op panté Larei
  - Bijeenkomst op panté Larei
  - ONTMOETING MET TUAN TANAH
  - Gezamenlijke voettocht naar boven
  - Kennismaking met tuan tanah
  - Geschiedenis van verdwenen mensen oftewel wulaloru's
  - Slachtoffers van wulaloru’s
  - Bewaarders van Serua
  - Verdeling grond onder nieuwkomers
  - Ontmoeting met bewoners Tawrotni
  - Twee onbekenden in boom
  - Kennismaking met mojang Woinera en mojang Wailola

  HOOFDSTUK 5: MOLUKSE EILANDEN ONDER HOLLANDS BESTUUR
  VIJANDEN WORDEN VRIENDEN
  - Hollanders verdrijven Portugezen
  - Gouvernementsbestuur vanuit Amboina
  - Dagelijks bestuur op Serua
  - Marinjo
  - ONTDEKKINGSREIZEN NAAR HET ZUIDEN
  - Zoektocht naar Zuidland
  - VOC-schip bezoekt Serua
  - Kennismaking met Hollanders

  HOOFDSTUK 6: GEREGELD LEVEN OP SERUA
  SAMENLEVING SERUANEZEN
  - Alledaags leven
  - Cholera-epidemie
  - Bevalling aan waterkant
  - Zorg voor nieuwgeborene
  - Opgroeiende jongeren
  - ‘Mori Uknu Mori Tari’
  - Bruidsschat
  - Huwelijk

  HOOFDSTUK 7: SUWANGGI-WERELD
  - ORANG SUWANGGI OF TUFLAI
  - Pansuamna
  - Tuflai of suwanggi
  - Suwanggi-praktijken
  - Moord op mijn broertje
  - Geneesmiddel
  - Geestenwereld
  - Drama

  HOOFDSTUK 8: TUINBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ
  TUINBOUW
  - Tuan tanah oftewel landeigenaar
  - Bouwrijp maken van tuin
  - Amra oftewel tuin
  - Vruchten
  - Producten palmboom
  - VEETEELT
  - Varkenshouderij
  - Geitenhouderij
  - Kippenfokkerij
  - VISSERIJ
  - Schildpadden
  - Zeevissen en vangsttechnieken

  HOOFDSTUK 9: ONDERLINGE VERBONDENHEID
  FAMILIARE VERBANDEN
  - Samenleving van eenheid en verbondenheid
  - Mutu-systeem
  - Mutu’s:
  - Nolta-systeem
  - Verbondenheid TNS-eilanden

  HOOFDSTUK 10: BOUWNIJVERHEID
  WONINGBOUW
  - Familiehuizen
  - Materialen
  - Kalk
  - Woningbouw
  - Woongedeelte en keuken
  - PRAUWEN
  - Transportmogelijkheden
  - Voorbereidingen
  - Bouw
  - Tewaterlating
  - Proefvaart
  - Prauwen Waru
  - Prauwen Lesluru en Trana
  - Prauwen Djerili
  - Handelstransacties op Ambon
  - Prauwen uitgebrand
  - De ‘Siwloloi’ vastgelopen
  - De ‘Novalina’ gezonken
  - Slachtoffers ‘Novalina’
  - De ‘Tolmerna’ gezonken

  HOOFDSTUK 11: GODSVERERING OP SERUA
  VÓÓR INTREDE EVANGELIE
  - Aanbidding Upulera Lapna oftewel Upulera
  - Offeren
  - Gebed
  - Zendingsbevel
  - Zendingsbevel bereikt Ambon
  - Christendom op Banda-eilanden
  - Joseph Kam, apostel van de Molukken
  - Zendingswerk Molukse eilanden
  - INTREDE EVANGELIE OP SERUA
  - Godsdienstonderwijs
  - Kerkbouw gemeente Djelestra
  - Kerkbouw gemeente Waru
  - Predikanten gemeente Djelestra
  - Chronologische opvolging
  - Het ‘Onze Vader’
  - BREUK KERKGEMEENTE
  - Inleiding
  - Een Seruanees in de Verenigde Staten
  - Tweedracht
  - Toenadering

  HOOFDSTUK 12: TWEEDE WERELDOORLOG
  LANDEN IN OORLOG
  - Voorgeschiedenis
  - Duitsland valt Benelux binnen
  - Pearl Harbor
  - Slag op Javazee
  - Slag om Ambon
  - SERUANEZEN IN AANRAKING MET OORLOG
  - Geruchten over oorlog
  - Oorlogsdreiging TNS-eilanden
  - Situatie op Serua
  - AMERIKAANSE BOMMENWERPER
  - OOGGETUIGENVERSLAG SERUANESE REDDER
  - Missie met vérstrekkende gevolgen
  - Amerikaanse bommenwerper stort neer
  - Seruanese redders
  - Landing Catalina
  - Eerste lichting jongemannen naar Australië
  - Tweede en derde lichting
  - ‘DOODLEBUG’
  - Ooggetuigenverslag navigator
  - OOGGETUIGENVERSLAG SERGEANT CATALINA-SQUADRON
  - Operatie op Serua
  - SITUATIE NA VERTREK JONGEMANNEN
  - Geallieerde militairen op Serua
  - Mobilisatie
  - OPLEIDING IN AUSTRALIË
  - Aankomst
  - Marine Opleidingskamp Melbourne
  - Beroepskeuze
  - Opleiding Koninklijke Marine
  - Radiotelegrafist
  - Intussen aan front Nederlands-Indië
  - Capitulatie Japan

  HOOFDSTUK 13: PERIODE VAN OVERGANG
  INDONESISCHE NATIONALISTEN
  - Republik Indonesia
  - VREDE OP DE MOLUKKEN
  - Japanners geven zich op Ambon over
  - Vredestijding
  - TNS-militairen in Nederlands-Indië
  - TNS-gezinnen op Ambon
  - Naar school
  - Recreatie
  - GEZINSOPBOUW
  - Soldaat uit Waru trouwt in Medan
  - Soldaat uit Lesluru trouwt op Ambon
  - Soldaten uit Waru bij KNIL
  - Gezinshereniging
  - Huwelijk Josias Pormes
  - Huwelijk Menasse Workala
  - SURABAJA
  - ‘Kedung Klinter’
  - Verhuizing
  - Marinewijk
  - School
  - ONRUSTIGE PERIODE
  - Tweede politionele actie
  ‘Groot Indonesië’ (Indonesia Raya)
  - ‘Republik Maluku Selatan’ (RMS)
  - Roerige tijden in Marinewijk
  - NAAR HOLLAND
  - Inscheping
  - Vertrek uit Indonesië
  - Bezienswaardigheden
  - Aankomst in Holland

  HOOFDSTUK 14: ‘TIJDELIJK’ VERBLIJF IN HOLLAND
  AANKOMST
  - Aankomst in Rotterdam en Amsterdam
  - TNS-gezinnen arriveren in Holland
  - Eerste indrukken van Holland
  - EERSTE OPVANG
  - Scheiding Molukse KNIL-militairen en Marine-mensen
  - Eerste verblijfplaats Seruanese gezinnen
  - Marinepension ‘La Forêt’
  - Eerste schoolervaringen
  - VERHUIZINGEN
  - Woonplaatsen Warunese gezinnen
  - Verhuizing Seruanese Marinegezinnen
  - Watersnoodramp
  - Water bereikt Klundert
  - Opvang evacuees in Breda
  - MARINEWOONOORD MEDEMBLIK
  - Marinegezinnen in Medemblik
  - Seruanese gezinnen in Medemblik
  - Verhuizing naar nieuwe locaties
  - Werk- en leefsituatie Den Helder
  - Ontspanning en sport
  - Werken bij de boer
  - Geestelijke ontwikkeling

  HOOFDSTUK 15: TIJDELIJK WORDT DEFINITIEF VERBLIJF
  HET LEVEN IN NEDERLAND
  - Van leerperiode naar werkkring
  - Gezin Daniël Pormes naar Nieuw-Guinea
  - Josias Pormes naar West-Indië
  - Menasse Workala en gezin naar West-Indië
  - Josias Pormes naar Nieuw-Guinea
  - Seruanezen terug in Nederland
  - OP EIGEN BENEN
  - Zelfstandig
  - Op zoek naar vastigheid
  - Lang gezocht, eindelijk gevonden
  - Koppelbazen
  - Mijn huwelijk
  - ‘Pappie en Mammie’
  - ‘Neven & nichten'
  - INTEGRATIE
  - Nieuw gezin Workala
  - Op montage
  - Werk in Leidse agglomeratie
  - Participatie in woonomgeving
  - ‘Perkumpulan (vereniging) TNS’
  - In Memoriam
  - NIEUW ELAN JEUGD TNS
  - Op zoek naar saamhorigheid
  - TNS-gemeenschap ontplooit zich
  - Talenten
  - TOEKOMST GEËNT OP VERLEDEN
  - TNS-gemeenschap groeit
  - ‘Somarna’
  - Familielijn kleinkind Jaël Kunu
  - Familielijn kleinkind Noa Workala

  HOOFDSTUK 16: TRANSMIGRATIE
  INTUSSEN OP DE TNS-EILANDEN
  - Inleiding
  - Voortekenen
  - Gedwongen inscheping
  - Opvanglocatie Makariki
  - Permanente vestigingsplaats
  - Kerkgemeenschappen en kerkgebouwen
  - Mama Bita’s vakantie in Holland
  - Onze reis naar Indonesië

  HOOFDSTUK 17: DE TAAL VAN SERUA
  COMMUNICATIEMIDDEL
  - Overeenkomsten en verschillen
  - Overzicht
  - Algemene opmerkingen over de taal van Serua
  - Rangtelwoorden
  - Meervoud
  - Voornaamwoorden: Persoonlijke en Bezittelijke
  - Hulpwerkwoorden en voltooide tijd
  - Het werkwoord ‘gaan’
  - Ontkennende zinnen
  - Algemene voorbeeldzinnen
  - Roepnamen
  - Woordenlijst: links Nederlands -> Seruanees, rechts Seruanees -> Nederlands
  - Begrippenlijst in boek
 • Reviews (9 uit 2 reviews)

  15-04-2017
  Prachtig boek
  Een prachtig geschreven en makkelijk leesbaar boek, voorzien van mooie foto's en verhalen van het heden en verleden van de TNS' ers en in het bijzonder het levensverhaal van mijn vader, Mozes Workala. Van dichtbij heb ik mogen meemaken hoeveel liefde, plezier en energie er jarenlang in dit document is gegaan om uiteindelijk dit mooie boek te verwezenlijken. Dit boek is een aanrader voor alle generaties TNS' ers, kinderen, aanhang en alle andere geinteresseerden, zodat deze geschiedenis nooit vergeten mag en zal worden! Trots om hier deelgenoot van uit te maken.

     Makkelijk leesbaar
     Mooie foto\'s

  Geplaatst door uit Alphen aan den Rijn , leeftijd 40-49
  Waardeert het boek met een 10 uit 10


  12-04-2017
  Moo boek
  Het boek is mooi uitgevoerd en makkelijk te lezen. Naast de geschiedenis van het eiland Serua, komt er ook een stuk vaderlandse geschiedenis in voor. Het boek is geillustreerd met prachtige foto's. Achterin het boek worden de seruaanse woorden die gebruikt worden in het boek nog keurig op een rijtje gezet. Het boek is verdeeld in 17 hoofdstukken. Elk hoofdstuk is verdeeld in kleine stukjes. Dit bevordert de leesbaarheid. Een aaanrader voor allen die geintresseert is in de vaderlandse geschiedenis in het algemeen en de zuid-Molukse geschiedeis in het bijzonder.

     Overzichtelijk
     Prachtige foto\'s

  Geplaatst door uit Leiden , leeftijd 50-59
  Waardeert het boek met een 8 uit 10

€ 37,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Beste lezer(es),
Dit woord ter inleiding open ik met een anekdote. Twee jonge studenten ontmoeten elkaar in de grote
hal van station Utrecht-Centraal. Vanwege hun gemeenschappelijke, tropische uiterlijk stappen ze op
elkaar af en maken kennis met elkaar. “Hallo, mag ik mij voorstellen, ik ben Johny Pormes en hoe
heet jij?” “Dave Pelmelay”, antwoordt de andere student. “Hé, ben je van Pelmelay, dan komen je
ouders uit Indonesië.” “Ook toevallig, mijn ouders komen ook uit Indonesië. Uit één van de eilanden
op de Molukken. Dat eiland heet geloof ik Serua, maar waar het ligt, weet ik niet, ik heb het een keer
aan mijn moeder gevraagd, maar zij kan me ook niet vertellen waar het precies ligt”, zegt Johny.
“Volgens mijn vader is Serua één van de TNS-eilanden, maar hij kan me ook niet veel meer over de
geschiedenis van dat eiland vertellen, want daar wonen al heel lang geen mensen meer”, zegt Dave.
“Weet je wat we gaan doen” zegt Johny, “laten wij het samen gaan uitzoeken”. Daarop zegt Dave:
“Ja, laten wij dat doen, het mag toch niet gebeuren dat wij als vierde generatie Zuid-Molukkers hier
in Nederland niet meer weten waar wij oorspronkelijk vandaan komen!”. Zo gezegd, zo gedaan en,
na wat navragen, komen zij achter het bestaan van dit boekwerk. Hierin vinden Johny Pormes en Dave
Pelmelay antwoorden op hun vragen over hun afkomst.
Dit is een anekdote van twee studenten in Nederland die op zoek zijn naar hun afkomst, hun ‘roots’.
Mijn naam is Mozes Workala, ik ben geboren in het huis ‘Rum’Masu’ in het dorp Djerili, op het Zuid-
Molukse eiland Serua, één van de drie TNS-eilanden in Indonesië. De naam Serua heeft ook een
betekenis. Dat wordt later uitgelegd. TNS is de afkorting voor de eilanden Teon, Nila en Serua. In
1978 zijn de inwoners van deze eilanden naar Waipia op Ceram getransmigreerd. De gedwongen
verhuizing gebeurde op last van de overheid vanwege een te verwachten vulkaanuitbarsting. Na een
moeilijke beginperiode hebben de inwoners van de eilanden zich in hun nieuwe woonlocaties op
voorbeeldige wijze weten te integreren.
Op dit moment is het eiland Serua officieel verlaten, maar de eigendomsrechten blijven in handen van
de families. Tweemaal per jaar gaat een veertig- tot zestigtal mensen in prauwen (oftewel zeilbootjes)
en motorbootjes naar Serua om de oogst binnen te halen en keert dan terug naar Waipia. Dit noemen
zij ‘pannen’ (zie verder hoofdstuk 16). Op toerbeurt blijft een deel van deze mensen op het eiland
achter om het te bewaken. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen