€ 122,50


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Deel IV

C.M. Grundmann-van de Krol • Boek • hardback

 • Samenvatting
  Deel IV bestaat nu uit negen hoofdstukken. Hoofdstuk 1 is een inleidend hoofdstuk over de totstandkomingsgeschiedenis van de Nederlandse en Europese regulering van beleggingsondernemingen en de rol van ESMA. Tevens worden diverse van belang zijnde kernbegrippen behandeld. Hoofdstuk 2 bevat de uitzonderingen op de vergunningplicht voor beleggingsondernemingen en de, ondanks de uitzondering van de vergunningplicht, toepasselijke regels alsmede regels die voor iedere beleggingsonderneming met zetel of bijkantoor in Nederland gelden. In hoofdstuk 3 worden de vergunningeisen, de vergunningaanvraag en de in dat kader informatieverschaffing alsmede de betrokkenheid van de niet-vergunningverlenende nationale toezichthouder en toezichthoudende instanties uit andere lidstaten behandeld. In hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 komen de regels voor vergunninghouders aan bod, waarbij hoofdstuk 5 is toegesneden op de regels voor orderverwerking, de exploitatie van een MTF en OTF, transparantie voor en na de handel en de nieuwe DLT-verordening. De regels in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening en de daarbij behorende samenwerking tussen met name de AFM en de toezichthoudende instanties van een andere lidstaat op het terrein van onder meer toezicht en handhaving vormen het onderwerp van hoofdstuk 6. Door de overheveling van diverse MiFID II-regels met betrekking tot datarapporteringsdienstverleners naar de MiFIR zijn deze regels ondergebracht in hoofdstuk 7. Hier wordt ook ingegaan op de bevoegdheden van ESMA ten aanzien van grote APA’s en grote ARM’s die onder rechtstreeks toezicht staan van ESMA, en de implementatie in de Wft van de regels voor kleine APA’s en kleine ARM’s. Hoofdstuk 8 heeft betrekking op het toezicht op en de handhaving van regels waaraan beleggingsondernemingen zijn onderworpen. Het betreft onder meer de bespreking van enkele specifieke Wft-bepalingen, de productinterventieregels, zoals een verkoop- of activiteitenverbod en diverse handelsmaatregelen, alsmede de systematiek en uitwerking van het toezicht op en handhaving van Europese verordeningen die voor beleggingsondernemingen relevant zijn. Tot slot, hoofdstuk 9, waarin diverse concrete wijzigingsvoorstellen die op het moment van afsluiten van de kopij nog niet waren omgezet in definitieve wijzigingen een plaats hebben gekregen, alsmede een bespreking van bepaalde initiatieven die zijn ontplooid
 • Productinformatie
  Binding : Hardback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 171mm x 246mm
  Aantal pagina's : 540
  Uitgeverij : Niet bekend
  ISBN : 9789462127524
  Datum publicatie : 01-1970
 • Inhoudsopgave
  Afkortingen en overzicht van de op de MiFID II gebaseerde uitvoeringsregelgeving; Afkortingen en overzicht van de op de MiFIR gebaseerde uitvoeringsregelgeving; Afkortingen en overzicht van de op de IFR en IFD gebaseerde verordeningen; Lijst van meest gebruikte afkortingen; Overzicht van enkele relevante website-links; 1 Inleiding, kernbegrippen en rol ESMA 2 Uitzonderingen op de vergunningplicht en toepasselijke regels 3 Vergunningeisen en vergunningaanvraag 4 Regels voor beleggingsondernemingen met een AFM-vergunning 5 Orderverwerking, exploitatie MTF en OTF, transparantie voor en na de handel en DLT-verordening 6 Grensoverschrijdende dienstverlening en samenwerking toezichthouders 7 Europese en nationale regeling voor datarapporteringsdienstverleners 8 Toezicht en handhaving 9 Europese en nationale ontwikkelingen: toekomstig recht Bijlage 1 ESMA Q&A ‘On MiFID II and MiFIR transparency topics’; Bijlage 2 bij randnummer 914; Literatuur; Rechtspraakregister: selectie; Wetsartikelenregister; Trefwoordenregiste
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 122,50

niet beschikbaar

niet beschikbaar5-6 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen