€ 24,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Docent Drama met camera

Over alle aspecten van het lesgeven met behulp van de camera, ten behoeve van professionele docenten drama, inclusief oefeningen.

Rutger Willem Weemhoff • Boek • loose-leaf

 • Samenvatting
  Over alle aspecten van het lesgeven met behulp van de camera, ten behoeve van professionele docenten drama, inclusief oefeningen. Methodisch en stap voor stap, in handige ringband. Het is vanuit 10 jaar leservaring geschreven. Een must voor elke docent drama met een ‘beeldende’ visie! Dit boek stelt zich ten doel de docent die met camera wil werken te professionaliseren. Allereerst zijn in dit boek een aantal hoofdstukken gewijd aan filmtechniek. Dan volgen tal van hoofdstukken uit de praktijk. Denk hierbij aan inzet van de camera als een didactisch hulpmiddel bij spellessen en projecten in het onderwijs, in dit boek toegespitst op verschillende leeftijdscategorieën.
  Of aan de inzet van de camera bij een spelproductie met beginnende of gevorderde amateurs. Denk ook aan de ondersteunende inzet van de camera bij een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld gevangenen. Je kunt ook de camera gebruiken voor het realiseren van een professionele dramaproductie, uit te zenden door de (lokale) televisie.

  Van dezelfde auteur verschenen nog twee methodische handboeken: Leren Acteren & Leren Acteren voor de camera.

  Who the hell is: Rutger Willem Weemhoff

  Deze auteur was actief als acteur in het theater en voor televisie. Naast zijn bezigheden als acteur studeerde Weemhoff in de jaren ‘80 tevens een tijdlang filosofie aan de Gemeentelijke Universiteit van A’dam. 'Filosofie van de dood, da's pas leven!' luidt zijn montere motto als ‘de filosoof van de dood' in een interview met Filosofiemagazine:
  ‘Ik sterf, dus ik ben (niet)’.

  Als onafhankelijke auteur en publicist schreef hij tal van teksten. Weemhoff biedt zijn schrijfwerk aan via een eigen ideële uitgeverij, onder de naam die zijn totale oeuvre het beste covert: Partout.
  Producties zijn uitsluitend te bestellen als paperback.

  www.rutgerweemhoff.nl
 • Productinformatie
  Binding : Loose-leaf
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 148mm x 210mm
  Aantal pagina's : 257
  Uitgeverij : Partout
  ISBN : 9789464066043
  Datum publicatie : 01-2021
 • Inhoudsopgave
  Who the hell is: Rutger Willem Weemhoff
  Deze auteur was actief als acteur in het theater en voor televisie. Naast zijn bezigheden als acteur studeerde Weemhoff in de jaren ‘80 tevens een tijdlang filosofie aan de Gem. Universiteit van Amsterdam. 'Filosofie van de dood, da's pas leven!' luidt zijn montere motto in een interview met Filosofiemagazine, als ‘de filosoof van de dood'. Hij maakte in eigen beheer een drietal televisiedramaproducties voor de NOS. Weemhoff was jarenlang docent Acteren voor de camera op de Hogesch. v/d Kunsten in Arnhem. Als onafhankelijke auteur en publicist schreef hij tal van teksten. Weemhoff biedt zijn schrijfwerk aan via een eigen ideële uitgeverij, onder de naam die zijn totale oeuvre het beste covert: Partout. Producties zijn te bestellen als paperback of als e-book.

  Docent drama met camera

  INLEIDING
  In de jaren ’80 van de vorige eeuw heb ik tien jaar lang spelles gegeven aan de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem aan docenten drama in opleiding. In die tijd bestond er aan de Faculteit Theater een bloeiende audiovisuele afdeling, alwaar door een klein groepje van bevlogen docenten geëxperimenteerd werd, om - tezamen met de studenten die facultatief op onze projecten inschreven - op zoek te gaan naar nieuwe werkvormen, waarbij de camera als een didactisch hulpmiddel ingezet zou kunnen worden bij de lessen van de toekomstige dramadocenten. Wie het in die tijd waagde tijdens zijn stage een camera mee een klas in te nemen, kon immers
  onmiddellijk en overduidelijk op een warm onthaal rekenen. Leerlingen van zes jaar trokken uiterst gemotiveerd de camera zelfs letterlijk uit je handen…
  We ontdekten dat we jonge kids zo op een geheel nieuwe wijze met drama en spel in aanraking konden brengen, waarbij het ontwikkelen van een eigen beeldtaal voor hen veel belangrijker was dan de woordenstroom van een zoveelste al dan niet goed- gebekte aankomende docent drama met het hogere doel hen een boompje of bijtje te laten spelen..En op deze wijze leerden zij ook nog eens kritisch met het medium televisie om te gaan, omdat zij spelenderwijs de techniek ervan gingen doorzien.
  Mooier kon het toch niet?
  Ook in de hogere klassen maakte de camera als vanzelf van alles los: het zelf maken van een clip, een sketch, scène of zelfs een korte film, het behoorde al snel tot de mogelijkheden. Langzaam maar zeker werden de contouren zichtbaar van de schier oneindige mogelijkheden die de camera, c.q. het medium video bood: niet alleen met betrekking tot spel in allerlei onderwijssituaties, maar ook ver daarbuiten.
  Het vervaardigen van dramaproducties met de camera met amateurspelers en allerlei andere doelgroepen heeft later een enorme vlucht genomen. Ik denk hierbij ook aan de lokale omroepen. Resultaat: soms prachtige dramaseries van lokale makelij!
  Van zo’n kwaliteit dat de landelijke televisie zich niet schaamde om het op prime-time uit te zenden. Extra vaardigheden op dit terrein worden in de beroepspraktijk van de docent drama dan ook tegenwoordig zonder meer als een pre gezien.
  In deze beroepspraktijk laat het consulentschap dramatische vorming zich maar al te vaak goed combineren met een consulentschap audiovisuele vorming.
  Over welke vaardigheden dient zo iemand dan te beschikken? Wat zijn de doelen? Men dient zelfstandig in staat te zijn om actief de camera als een didactisch hulpmiddel bij de spellessen te gebruiken in het werken met een (doel-)groep, al dan niet productiegericht. Enige basale kennis van de theorie (scenario, beeldtaal) om welk audiovisueel product dan ook kritisch te kunnen beoordelen, is noodzakelijk. Bestudeer daarom de theoretische achtergrondinformatie in dit boek a.u.b.
  Men zal verder voldoende technische bedieningsvaardigheid in huis dienen te hebben. Filmtechniek dus. Wie dit boek bestudeert en de oefeningen praktiseert zal na afloop zelfstandig in staat zijn een dramaproductie met de camera te realiseren, in opdracht van bijv. een school of instelling, of als een spelproductie met amateur-spelers (vergelijkbaar met het amateurtoneel). Dat houdt in: een productieplanning maken, een eenvoudig scenario schrijven, een simpel draaiboek/storeyboard maken, spelmatig met een doelgroep werken, kortom: een dramaproject op video regisseren, zowel beeld - als spelregie. Ook is men in staat op een eenvoudige werkset de productie te monteren en weet men het project postproductioneel ook zakelijk tot een goed einde te brengen. Ik denk hierbij weer aan een lokale omroep.
  Tenslotte zal men ook in staat zijn om zelf spelcursussen te geven m.b.t. het medium, bijvoorbeeld in het kader van de amateuristische kunstbeoefening en opleiding.
  Ik wens de lezer alle succes om al deze eindtermen zo snel en goed mogelijk te realiseren.

  Rutger Willem Weemhoff www.rutgerweemhoff.nl
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 24,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

22. zandbak 1
____________________________________allen 15 min

doel:
via elektronische weergave jezelf en de
anderen leren kennen, als je immers
vertrouwd raakt met je eigen beeld en met
de camera kun je ermee werken.
kader: er is een lege ruimte met een deur
waardoor de deelnemers binnenkomen.
de monitor staat op een tafel en de camera
staat boven de monitor opgesteld,
beide zijn gericht op de deur waardoor de
kinderen binnenkomen.
de camera staat op ooghoogte. de entree
van de deelnemers wordt opgenomen in
een ruim totaal. de kinderen bepalen zelf
hun kaders.

omschrijving:
vrije oefening, nieuwsgierigheid staat
voorop, en experimenteerdrang.
wanneer de kinderen binnenkomen, zien
zij onmiddellijk zichzelf op het
televisiescherm, als in een spiegel. laat hen
zelf ontdekken wat je kunt doen.
variatie: de begeleider wijst een kind aan in het veld
en wijst dan naar een plek op de
monitor waar deze met zijn hoofd op het
scherm terecht moet zien te komen. dit
doet hij eén voor een met alle kinderen in
het veld: groepsportret!

evaluatie:
wat doet het beeld allemaal met je, en wat
gebeurt er als je verderaf of dichter bij de
camera komt? kun je ook iemand
afdekken, bijvoorbeeld met je hand?
waardoor is het lastig om meteen op de
goede plek op de monitor uit te komen?


67. Puszta paard mennen
_____________________________________6 pers 2/2 5 min

doel:
technisch trukeren van een act.

kader:
camera = het paard, maak een lang touw
vast vlak onder de camera.

omschrijving:
de menner heeft het paardde camera vast
aan het touw en een zweep in zijn andere
hand. kijkt veel in de camera. hij kan het
paard (de camera) langzaam rondjes laten
lopen, rennen in galop, ineens laten
wenden, omhoog laten komen op achterste
poten, soms volgt een weigering, knal met
de zweep, etc., op muziek langzaam
ritmisch laten stappen. hou altijd het touw
in beeld. speel er af/toe, inhalen en weer
vieren. belonen, aaien. kijk als menner
over je schouder. scherpe overgangen
maken van ene truc naar de andere.
monteer ook in de camera tijdens bijv het
rondrennen vanuit cameraperspectief (dus
P.O.V.vanuit het paard) publieksreacties
van kids die allemaal vanuit de ronde piste
in spanning omhoog kijken. dan weer door
met de act. rustig de tijd nemen voor alles.

variatie:
menner: laat je paard ook eens met zijn
poten tussen het publiek op de piste rand
gaan staan. tijdens het slotapplaus
langzaam het paard naar je toe trekken met
het touw en het liefkozen en een
suikerklont geven.

evaluatie:
op welke momenten kon je een maximum
aan spanning suggereren? Nb bij deze
oefening is het van belang dat een aantal
kids meehelpen om de kabels mee te
slepen bij de talloze camerabewegingen. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen