€ 19,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Een Brabantse Geschiedenis Deel I

Dreesen/Drese/Van Der Aa/Papenhoven/Verhoeven

Anneke Drese • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Deze uitgave is het resultaat van uitgebreid geschiedkundig onderzoek naar de levensloop van vier Brabantse families, van omstreeks 1400 tot 1850; waar een groot aantal vandaag levende families uit voortgekomen zijn.

  De geschiedenis begint bij Dreesen/Drese; een familie uit de Belgische Kempen, die zich begin negentiende eeuw in Erp, Noord Brabant, gevestigd hebben en waarbij een lid van deze familie, Joannes Drese, al vrij vroeg in de geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee in dienst geweest is. Uiteraard zijn hierdoor een aantal zeer unieke verhalen te achterhalen geweest over de beginjaren van Nederlands oudste militaire-politiedienst.

  Daarna de van der Aa tak, die aanvankelijk heel ver terug te vinden is in Oirschot, Noord Brabant en deze tak is later via burgemeesters, schepenen en grutters te Casteren, uiteindelijk in Waalwijk, Noord Brabant, terecht gekomen. Het is bijna onnodig te vermelden, dat een geschiedenis die zo ver teruggaat, uiteraard een hele interessante achtergrond heeft.

  De, in dit boek beschreven, Papenhoven tak, kwam aanvankelijk, via het Hertogdom van Kleef, wat nu deel van Duitsland is, naar Denhaag en is door huwelijk eveneens in Waalwijk, Noord Brabant, gekomen; waar, omstreeks het begin van de 19e eeuw, een groot aantal aan elkaar verwante Brabantse takken uit voortgekomen zijn, onder andere Oerlemans, Kramer, Pullens.

  Als laatste de Baardwijkse Verhoeven tak, die door een tweede huwelijk, in 1856, eigenlijk pas veel later in de geschiedenis voorkomt; maar dankzij herbergier, kastelein en voerman Evert Verhoeven, zijn vaak komische en enigszins zorgwekkende, maar uiteindelijk ook tragische geschiedenis van voor 1856, met zich heeft meegebracht.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 192
  Uitgeverij : Pumbo.nl
  ISBN : 9789463451833
  Datum publicatie : 10-2017
 • Inhoudsopgave
  DREESEN/DRESE - Hoe heet die familie nu eigenlijk ?
  JOANNES DRESE - Wat weten we over hem ?
  JOANNES DRESE - Wat deed Joannes bij de Marechaussee ??
  THOMAS DREESEN - De enige zoon van Joannes Drese en Adriana Schepers
  VAN DER AA - Oirschot en Casteren, Burgemeesters en Schepenen
  JAN VAN DER AA – ELIZABETH LOOTS - De grutters in de familie
  GODEFRIDUS VAN DER AA – WILHELMINA PAPENHOVEN - Een familie van dagloners en schoenmakers
  DE VAN DER AA KINDEREN - Hoe is het daarmee gegaan ?
  EVERARDUS VERHOEVEN - Zijn eerste gezin
  EVERARDUS VERHOEVEN - Herbergier, kastelein en voerman
  EVERARDUS VERHOEVEN - Nog meer moeilijkheden
  STAMBOMEN: Dreesen/Drese - Van Der Aa
  Voorwoord/Nawoord
  Archieven, Bronnen, Geraadpleegde Literatuur
  Begeleidende foto paginas van archiefstukken achter ieder hoofdstuk/onderwerp
  Notitie bladzijde voor aantekeningen
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 19,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Blz 114/115 - Gedeelte akte van bekendheid betreffende Wilhelmina Papenhoven 1826.

Ook was het noodzakelijk voor Wilhelmina Papenhoven, evenals bij het huwelijk van haar zuster - een paar maanden eerder - een verzoek voor akte van homologatie (akte van bekendheid) te verkrijgen van de vrederechter van het kanton Waalwijk; gezien beide zusters bewijs van registratie van geboorte niet konden overleggen, vanwege de grote brand van 1824; waarbij het stadhuis, het archief en een groot deel van Waalwijk, geheel door brand verwoest waren en alle documentatie betreffende de burgerlijke stand, mede ook in het vuur opgegaan waren.
Zo verschenen dus voor de vrederechter van Waalwijk, Gosinius van Heijst, die niet alleen vrederechter was, maar tevens ook bekend stond als wijnhandelaar, op 2 mei 1826, de volgende zeven personen, die onderstaande verklaring van bekendheid ten behoeve van Wilhelmina Papenhoven aflegden:
“Deel 2 – no 120 Gratis geredeerd voor zegel te Waalwijk den vijfden Mei 1826 (getekend) Krijnen
Op heden den tweeden Mei, achttienhonderd zes en twintig, compareerden voor ons, Gosinius Van Heijst, vrederegter van het kanton Waalwijk, district ‘s-Hertogenbosch provincie Noord Brabant, geadresseerd met onze Griffier, ter kamer onze gewone zittingen in de huizen te Waalwijk, gequoteerd 12 144

1e Thomas Adrianus Papenhoven, oud drie en zestig jaren
2e zijne huisvrouw Anna Vermeijs, oud twee en vijftig jaren
3e Maria Jacoba Papenhoven, oud acht en twintig jaren
4e Petronella Antonia van Hilst, oud acht en twintig jaren, allen zonder beroep.
5e Antonius Kluppell, schoenmaker, oud vier en veertig jaren
6e Johannes van der Sterren, schoenmaker oud vier en veertig jaren
7e Johannes Schalken, arbeider, oud zeven en dertig jaren, allen wonende te Waalwijk

De welke onder ten verzoeke van Wilhelmina Antonia Papenhoven, dienstmeid, wonende te Waalwijk, voornemens zich eerlang in het huwelijk te begeven met Godefridus van der Aa, dienstbode, wonende te Herpt hebben verklaart te weten de twee eerste comparanten, zijnde de ouders der requisante en de derde comparante zijnde eene zuster van deszelve, dat aan hen volkomen bekend is dat de requisante geboren is te Waalwijk, den vier en twintigste Maart, zeventienhonderd negen en negentig en de overige comparanten dat de geboorte der requisante mede aan hen zeer goed bekend is, mits geciteerd dat zij ten vollen bewust zijn, dat de requisante eene wettige dochter is van Thomas Adrianus Papenhoven en Anna Vermeijs voornoemd als hebbende met dezelve van hare jeugd af aan gemeenzaam verkeerd. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen