€ 27,00


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Een Meester in leren

Van operant conditioneren tot metacognitie

Basten Berg, Rieke van Bemmel en Michel van Ast • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Het boek Een meester in leren is geschreven naar aanleiding van de behoefte van studenten van lerarenopleidingen aan een praktisch, leesbaar, en studeerbaar boek over leertheorieën en leerprocessen. Dit boek voorziet in die behoefte, doordat het in heldere taal geschreven is en vol staat met praktijkvoorbeelden van de wijze waarop leertheorieën in de dagelijkse onderwijspraktijk van het voorgezet onderwijs (algemeen voortgezet onderwijs en (v)mbo) toegepast kunnen worden.
  Er worden aanknopingspunten, aanwijzingen en tips gegeven om te komen tot concreet handelen in de dagelijkse onderwijspraktijk.

  Deel I van het boek gaat over de drie grote leertheorieën: het behaviorisme, het cognitivisme en het constructivisme. In deze drie leertheoretische stromingen die elkaar min of meer opvolgen in de tijd, wordt er telkens anders aangekeken tegen de aard van leren. Volgens de behavioristische leertheorie is leren het aan- of juist afleren van gedrag. In de cognitivistische leertheorie wordt leren gezien als een informatieverwerkingsproces en volgens de constuctivistische leertheorie is leren het (gezamenlijk) construeren van kennis. In deel I staan vragen centraal als: Hoe wordt er geleerd? Wat wordt er geleerd? Wat is de rol van jou als leraar daarin?

  Deel II van het boek gaat over leerprocessen. In de literatuur over leerprocessen worden allerlei onderwijskundige concepten beschreven, zoals motivatie, executief functioneren en metacognitie. Deze concepten worden uitgelegd en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. In deel II staan vragen centraal als: Hoe motiveer je leerlingen? Wat houdt executief functioneren in? Wat kan je als leraar doen om metacognitieve vaardigheden van leerlingen te stimuleren?

  Dit boek is geschreven door bevlogen lerarenopleiders met de overtuiging dat onderwijskundige kennis een heel praktische toepassing kent in de onderwijspraktijk en dat deze kennis van belang is om een goede leraar te worden. We hopen dat je als lezer van dit boek theorie over leren zult waarderen en dat het boek je helpt om een meester in leren te worden!
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 212
  Uitgeverij : Een Meester in Leren
  ISBN : 9789464432855
  Datum publicatie : 03-2024
 • Inhoudsopgave
  INHOUDSOPGAVE EEN MEESTER IN LEREN

  Voorwoord

  Kennisbasis

  Dankwoord

  DEEL I LEERTHEORIEËN

  Hoofdstuk 1: Behaviorisme en leren
  Inleiding
  Opbouw hoofdstuk en leerdoelen
  Casus
  1.1 Klassiek conditioneren
  1.1.1 Ivan Pavlov
  1.1.2 John Watson
  1.1.3 Klassiek conditioneren in de onderwijspraktijk
  1.2 Operant conditioneren
  1.2.1 Edward Thorndike
  1.2.2 Burrhus Skinner
  1.2.3 Operant conditioneren in de onderwijspraktijk
  1.3 Modelleren
  1.3.1 Albert Bandura
  1.3.2 De werking van spiegelneuronen
  1.3.3 Modelleren in de onderwijspraktijk
  1.4 Kritiek op het behaviorisme
  Uitwerking casus
  Samenvatting
  Belangrijkste leerinhoud H1
  Begrippenlijst
  Reflectievragen voor jouw eigen onderwijspraktijk

  Hoofdstuk 2: Cognitivisme en leren
  Inleiding
  Opbouw hoofdstuk en leerdoelen
  Casus
  2.1 De opkomst van het cognitivisme
  2.1.1 Gestaltpsychologie als voorloper van het cognitivisme
  2.1.2 Het computermodel van het cognitivisme
  2.2 Kennisverwerving en soorten kennis
  2.2.1 Declaratieve kennis
  2.2.2 Procedurele kennis
  2.2.3 Situationele kennis
  2.3 Cognitivisme volgens Jerome Bruner
  2.3.1 Representatievormen
  2.3.2 Zelfontdekkend leren
  2.4 Cognitivisme volgens David Ausubel
  2.4.1 Actief ontvangend leren
  2.4.2 Betekenisvol leren60
  2.5 Kritiek op het cognitivisme
  2.6 Cognitivisme in de onderwijspraktijk
  2.6.1 Representatievormen
  2.6.2 (Begeleid) zelfontdekkend leren
  2.6.3 Actief ontvangend leren
  2.6.4 Betekenisvol leren
  Uitwerking casus
  Samenvatting
  Belangrijkste leerinhoud H2 (en H1)
  Begrippenlijst
  Reflectievragen voor jouw eigen onderwijspraktijk

  Hoofdstuk 3: Constructivisme en leren
  Inleiding
  Opbouw hoofdstuk en leerdoelen
  Casus
  3.1 Kennis volgens het constructivisme
  3.2 Leerprocessen volgens het constructivisme
  3.2.1 Het cognitief constructivisme
  3.2.2 Het sociaal constructivisme
  3.3 Vormen van leren
  3.4 Constructivisme in de onderwijspraktijk
  3.4.1 Actief
  3.4.2 Constructief
  3.4.3 Cumulatief
  3.4.4 Zelfregulerend
  3.4.5 Doelgericht
  3.5 Kritiek op het constructivisme
  3.5.1 De veranderende rol van de leraar
  3.5.2 De leerling centraal
  3.5.3 De rol van kennis
  Uitwerking casus
  Samenvatting
  Belangrijkste leerinhoud H3 (en H2 en H1)
  Begrippenlijst
  Reflectievragen voor jouw eigen onderwijspraktijk


  Deel II LEERPROCESSEN

  Hoofdstuk 4: Motivatie om te leren
  Inleiding
  Opbouw hoofdstuk en leerdoelen
  Casus
  4.1 Motivatie vanuit een behavioristisch perspectief
  4.1.1 Extrinsieke motivatie
  4.1.2 De piramide van Maslow
  4.2 Motivatie vanuit een cognitivistisch perspectief
  4.2.1 Intrinsieke motivatie
  4.2.2 Attributietheorie
  4.2.3 Mindsettheorie
  4.2.4 Doeloriëntatie
  4.3 Motivatie vanuit een constructivistisch perspectief
  4.3.1 Zelfdeterminatietheorie
  4.3.2 Betekenisvol leren
  4.3.3 Authentieke taken
  4.3.4 Leeromgeving
  4.4 Motivatie in de onderwijspraktijk
  4.4.1 Complimenten geven
  4.4.2 Doelen stellen
  4.4.3 Motiverend onderwijs
  Uitwerking casus
  Samenvatting
  Belangrijkste leerinhoud H4
  Begrippenlijst
  Reflectievragen voor jouw eigen onderwijspraktijk

  Hoofdstuk 5: Het brein en leren
  Inleiding
  Opbouw hoofdstuk en leerdoelen
  Casus
  5.1 Hersenen
  5.1.1 De werking van de hersenen
  5.1.2 De ontwikkeling van de hersenen bij kinderen
  5.1.3 Misconcepties over de hersenen
  5.1.4 Neuromythen
  5.2 Intelligentie
  5.2.1 Verschillende componenten van intelligentie
  5.2.2 Testen van intelligentie
  5.3 De werking van het geheugen
  5.3.1 Fase 1: Het opnemen van informatie
  5.3.2 Fase 2: Het opslaan van informatie
  5.3.3 Fase 3: Het ophalen van informatie
  5.3.4 Beïnvloeding van het geheugen
  5.4 Executieve functies
  5.4.1 Invloed van de prefrontale cortex
  5.4.2 Acht executieve functies
  5.4.3 Problemen met executief functioneren
  5.5 Het brein in de onderwijspraktijk
  5.5.1 Labeling
  5.5.2 Geheugenstrategieën
  5.5.3 Executieve functies versterken
  Uitwerking casus
  Samenvatting
  Belangrijkste leerinhoud H5
  Begrippenlijst
  Reflectievragen voor jouw eigen onderwijspraktijk

  Hoofdstuk 6: Leren leren
  Inleiding
  Opbouw hoofdstuk en leerdoelen
  Casus
  6.1 Metacognitie
  6.1.1 Plannen, monitoren en evalueren
  6.1.2 Metacognitieve vaardigheden ondersteunen
  6.1.3 Zelfregulatie
  6.2 Probleemoplossen
  6.2.1 Voorwaarden en fasen van probleemoplossen
  6.2.2 Probleemoplossend of probleemgestuurd leren
  6.3 Leerstrategieën
  6.3.1 Spaced practice
  6.3.2 Retrieval practice en het testeffect
  6.3.3 Interleaving
  6.3.4 Self-explanation
  6.4 Leren leren in de onderwijspraktijk
  6.4.1 Metacognitie in de onderwijspraktijk
  6.4.2 Probleemoplossen in de onderwijspraktijk
  6.4.3 Leerstrategieën in de onderwijspraktijk
  Uitwerking casus
  Samenvatting
  Belangrijkste leerinhoud H6
  Begrippenlijst
  Reflectievragen voor jouw eigen onderwijspraktijk

  Overzicht kernbegrippen

  Literatuurlijst
 • Reviews (8,3 uit 2 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

  16-10-2023
  Vereiste literatuurboek
  Dit boek staat op de literatuurlijst van de Hogeschool Utrecht en wordt gebruikt voor het geven van didactische activiteiten in de uitvoering van het cluster lerarenopleiding. Er worden belangrijke onderwerpen behandeld in de lessen voor mijn opleiding, en daarom vind ik dit boek nuttig om te gebruiken.

     Handig voor de lerarenopleiding

  Geplaatst door , leeftijd 20-29
  Waardeert het boek met een 9 uit 10


  26-12-2022
  Goed leesbaar
  Het boek is goed leesbaar, ook voor mensen die wat minder onderwijskundig aangelegd zijn. Soms gaat het wat informatie wel wat ver. Een paar kleine foutjes in het boek.

     Goed leesbaar
     Soms net te veel informatie. M

  Geplaatst door uit Lochem , leeftijd 40-49
  Waardeert het boek met een 7.5 uit 10

€ 27,00

niet beschikbaar

niet beschikbaarOp werkdagen voor 16.00 uur besteld, morgen in huis!
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen