€ 19,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Een Vreemde Brabantse Geschiedenis - Deel II

Drese/Van der Aa/Papenhoven/Verhoeven

Anneke Drese • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Boek II in deze series, met in de eerste hoofdstukken, het leven in Noord Brabant van de rijke en invloedrijke familie Van der Aa, in de middeleeuwen, tot de armoede in de 19e eeuw, toen deze zelfde familie tot paupers en an-alphabeten geworden waren.

  Wat was er gebeurd, dat een familie van rijke grutters, met bezittingen tot ver in het hedendaags België, tot armzaligen geworden waren, met nauwelijks een klein stukje grond voor een moestuin en een paar schapen, in de omgeving van Casteren (Noord Brabant).

  Hoe dit tot stand is gekomen, wordt in dit boek, door diepgaand archief onderzoek, vakkundig uit de doeken gedaan.

  De nakomelingen van deze verarmde tak kwamen namelijk in Waalwijk (Noord Brabant) terecht, waar zij ook nauwelijks het hoofd boven water konden houden, als arbeiders en dagloners en waar de schrijfster van dit boek, haar directe voorouder, Anna Maria van der Aa, gaat volgen, in haar vreemde en uiterst ongewone, maar uiteindelijk tragische leven, als zij, in 1851, te Waalwijk, uitgehuwd gaat worden aan de veel oudere ex-marechaussee Joannes Drese uit Erp (Noord Brabant).

  Het was de bedoeling, met dit huwelijk, de naamgeving op te lossen, van haar, in 1850, onwettig geboren zoontje, Hendrikus Jacobus van der Aa en nu zeer spoedig te verwachten 2e baby; maar ondanks de bemiddeling, of juist daardoor, van een aantal hoge heren in de Nederlandse geschiedenis, waaronder de Heer Jan Baptiste van Son, uit 's-Hertogenbosch, gaat het, in 1855, plotseling heel erg fout in de gemeente Heeze (Noord Brabant), waarbij dezelfde vooraanstaanden, zich uiteraard zo snel mogelijk moesten distantiëren van Joannes Drese en zijn familie; de nadelige gevolgen hiervan, blijven dan ook niet lang uit.

  Van een tweede huwelijk in 1856, met de Baardwijkse voerman en kroeghouder, Evert Verhoeven, wordt Anna Maria van der Aa, ook niet veel wijzer, als zij nauwelijks een jaar later, weer als weduwe en uiteraard weer zwanger, alleen achter blijft. Het leven van haar en haar kindertjes, kan daarna ook alleen maar bergafwaarts gaan.

  Deze vreemde en tragische verhalen in de geschiedenis van de families Drese en Van der Aa, grenzen bijna aan het ongelofelijke en zullen de lezers beslist boeien tot de laatste bladzijde van dit boek.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 233
  Uitgeverij : Pumbo. nl
  ISBN : 9789464066883
  Datum publicatie : 02-2021
 • Inhoudsopgave
  VOORWOORD

  Hoofdstuk I
  Van der Aa in de Middeleeuwen
  Van ridders naar dagloners
  Waalwijk - Anna Maria van der Aa
  Marechaussee Drese in Waalwijk
  De pensionering van Joannes Drese
  Een vreemd huwelijk en een nieuw begin

  Hoofdstuk II
  Drese naar Heeze
  Joannes Drese - De veldwachter van Heeze
  Veldwachter Drese – baby’s en processen verbaal
  1855 – Het Drese rampjaar
  Naar Eindhoven

  Hoofdstuk III
  De tragische familie Drese
  Anna Maria van der Aa – Eenen treurenden armen toestand
  Anna Maria van der Aa en Evert Verhoeven
  De twee weesjes
  Hendrikus Jacobus Drese – 1850 – 1896

  Archieven, Bronnen, Geraadpleegde Literatuur

  NOTITIES:

 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 19,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

bladzijde 37

Waalwijk - Anna Maria van der Aa

Wij volgen nu het leven van de oudste dochter uit het gezin van Godefridus van der Aa en Wilhelmina Papenhoven: Anna Maria van der Aa.

Bij haar geboorte in 1828 was Waalwijk nog een vrij kleine en gemoedelijke plaats; maar door de grote brand van 1824 was een groot deel van het centrum van Waalwijk, bijna geheel onbewoonbaar geworden en waar, voor lange tijd, geen geld beschikbaar was alles spoedig te herbouwen.

Waalwijk had zelfs geen raadhuis meer en een verzoek van de Koning voor geld voor herbouwen van het raadhuis, leverde destijds een bedrag op van fl. 8.358.00.

Het duurde echter nog jaren voordat een nieuw raadhuis gebouwd werd en de gemeente werd zolang bestuurd vanuit het huis van de burgemeester; waar, uit noodzaak, ook zittingen van de gemeenteraad werden gehouden.

Volgens berichten uit die tijd waren minstens 51 huizen en 14 schuren in vlammen opgegaan en hierdoor 550 inwoners dakloos gemaakt, waaronder ongeveer 300 mindervermogenden.

Door de Gouverneur te ’s-Hertogenbosch werd, in grote haast, bekend gemaakt, voor de behoeftige daklozen van Waalwijk te zorgen; waar hij voor kinderen twee en een half stuiver betaalde en voor volwassenen vijf stuivers.

In 1832 stonden in de Grotestraat van Waalwijk 15 woningen en ongeveer 50 jaar later waren dat er 26 geworden; grotendeels door splitsing van hetzelfde land; daar men in 1832 nog veel meer grond rond woningen had voor vee, groenten en pluimvee, om in geheel eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Het is dus niet moeilijk te bedenken, dat Waalwijk in 1828, bij de geboorte van Anna Maria van der Aa, nog steeds een enigszins landelijke plaats was.

Waalwijk stond ook bekend voor de vee- en paardenmarkt, die maandelijks op de grote markt gehouden werd en waar kooplieden uit Vlaanderen, Henegouwen, Artois en Normandië, het beste vee en paarden kwamen kopen en verkopen.

Dit was een bloeiende markt, waarvan de populariteit pas afnam omstreeks het begin van de 20e eeuw, toen treinen en gemotoriseerd vervoer meer en meer in gebruik begon te komen en hierdoor geleidelijk minder vraag naar paarden begon te bestaan.

In de zomermaanden werd Waalwijk ook druk bezocht door seizoen arbeiders; de zogenaamde Hanneke maaiers (oogst arbeiders), uit diverse gebieden, zoals Westfalen/Hannover, die in Waalwijk een goed loon verdienden en dan weer vertrokken tot de volgende oogst.

Waalwijk begon dus langzaam uit te groeien tot een vrij welvarende gemeente; dank zij de vooruitstrevende burgemeester, Léonardus Dominicus van Heijst; die voor vijfentwintig jaar, van 1836 tot 1861, burgemeester van Waalwijk was.

Door zijn vaderlijk en sympathiek gedrag, werd hij over het algemeen gerespecteerd door de bewoners van Waalwijk en stond er om bekend, in de wintermaanden, aan mindervermogenden in zijn gemeente, werk te verschaffen op zijn eigen landerijen. Op deze manier werd grote werkeloosheid en zekere armoede voorkomen; wat niet alleen voordelig was voor hem zelf en zijn gemeente, maar onderhield de huishoudens van ongeschoolden en mindervermogenden, wanneer er in de omgeving geen werk te krijgen was.

Dit waren dus de omstandigheden waarin onze voor ouder Anna Maria van der Aa opgegroeid is.

Als oudste kind in het gezin van Godefridus van der Aa en Wilhelmina Papenhoven, heeft zij gelukkig enig onderwijs genoten. Het was in die tijd namelijk gewoonte, het oudste kind, uit een arm gezin, wat onderwijs te geven en dit werd hoofdzakelijk geregeld door de nonnen en Anna Maria was hierin ook geen uitzondering.

Uit archiefstukken is namelijk gebleken dat zij haar naam kon schrijven en handtekening zetten, dus elementair onderwijs heeft zij zeer zeker genoten. Er is helaas niet na te gaan of dit ooit is voortgezet.

Het was echter wel meteen een enorme vooruitgang op haar ouders, die allebei niet lezen en schrijven konden. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen