€ 21,50

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Engel of bengel

Geestverwanten

Erik Visser • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Samenvatting ‘het nieuwe weten’, verwoord in het boek
  Engel of bengel.

  Gekomen op aarde als een tijdloos karakter,
  een bengel,
  kunnen wij
  dankzij de Heer,
  weer gezuiverd terug naar Het Licht,
  als Engel.

  “Onvolmaakt, als gebroken licht,
  vol met beperkingen
  met een rebellerend karakter”
  daarmee kwam onze onzichtbare Ziel (het karakter)
  meeliftend op een levensgeest op aarde,
  aldus verkleeft in een klein menselijk lichaam,
  om dode beenderen tot leven te brengen.

  Voordat de laatste ademtocht het leven gaat keren,
  kunnen wij nog kiezen; uit twee leidinggevende heren.
  Eén (duisternis), waarin wij reeds eigen zijn;
  natuurlijk gedreven met grillen, rebellie en zelfgenoegzaamheid.
  Ouder, weten wij intussen van schoolbanken en zalen,
  loopt handhaving van deze heer niet uit op verblijd zingen.
  Gewoon, omdat Moeder natuur zich niet laat dwingen
  en omstandigheden, zich constant wijzigend,
  het verloop anders doet bepalen.

  Bij aanvaarding, berusting in je zijn, je lot;
  je onmacht tot stabiele verbetering erkennend,
  vinden wij hulp: hogerop.
  Te biecht bij een ouder veranderen dingen weer, maar baten niet.
  Het volgen van tradities brengt ook al geen soelaas.
  Wij moeten dus echt terug naar de basis van onze identiteit
  om rust en vrede op ons hart te vinden.
  GOD, de Architect, het Hogere Zijn, blijkt de Grote baas.

  Deze Goede Heer (Licht) kunnen wij vinden
  bij het oprecht zoeken naar zielenrust en verlichting.
  En door de leiding aan Hem (Gods Geest) te laten
  komt onze Ziel in een keerpunt van haar status
  tot rust
  en vinden wij Vrede, in die aanvaarding!

  Aldus onrust en rumoer achterlatend,
  stil geworden en gezuiverd van ‘het zelf beter te weten,’
  volgen wij in vertrouwen met de mentaliteit
  en kracht van Jezus,
  de weg naar GOD het hemelse Licht.
  Onverwacht en ongevraagd gaan wij over tot zingen.
  Gelukkig zijn, welk een openbaring!

  Erik Visser
  ISBN 9789082754308 www.stichtinginderdaad.nl
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 140mm x 209mm
  Aantal pagina's : 273
  Uitgeverij : Stichting Inderdaad
  ISBN : 9789082754308
  Datum publicatie : 09-2017
 • Inhoudsopgave
  Erik Visser vond zijn interesse in het item Identiteit na een heftige burn-out waarbij hij zijn volledige geheugen verloor (1981). Hij ontvouwt en onderbouwd in zijn boek ’Engel of bengel’ de theorie over de parallel tussen het principe van de drie-eenheid, het evolutionair creationisme en het onzichtbaar tijdloze karakter (de Ziel) als de status van een mentaliteit binnen het bewuste zijn.

  Het boek is een verslag van 20 jaar onderzoek, waarbij schrijvers van Oosterse komaf alsook westerse wijsgeren als Plato en Confucius samen met de opmakers van de Bijbelse leer in hun levensbeschouwingen zijn vergeleken.
  Van de op angst gebaseerde godsdiensten t/m de meest geciviliseerde ‘moderne’ religies blijken zij allemaal, inclusief de Bijbelse leer, geënt op zelfwerkzaamheid naar een voor ogen hebbende status van voldoening/zelfverheerlijking.

  In Engel of bengel staat het voor velen onbekende hemelse gesprek wat aan ‘de schepping’ voorafging. Dit gesprek verklaart onze tweeslachtigheid van wezenlijk tijdloos en onzichtbaar (het karakter) en het zichtbare tijdelijk deel (het lichaam). De uniciteit van de Heer Jezus geeft aan dat alleen via Zijn erkenning de hemelpoort van licht en vrede openstaat.

  Engel of bengel benadrukt de zielstatus van ons wezen; geboren in en met de geest van duisternis en de door genade (dus geen zelfwerkzaamheid of verdienste) het kunnen verkrijgen van een nieuwe status; herboren in Christus. Wat staat voor de wissel van mentaliteit van egocentrisch naar; gunnen en geven.
 • Reviews (8 uit 3 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

  08-02-2018
  Het nieuwe denken
  Een duidelijk en helder verhaal, die terug gaat naar de oorsprong van ons bestaan. Hoe ons karakter ontstaat. Het verwoord ook op een heldere manier dat Jezus in ons leven is, kan zijn, maar dat niet alles in de bijbel de (volledige) waarheid is. Dit alles heeft de auteur goed weten de verwoorden en te onderbouwen. Een mooi naslag werk die je aan het denken zet.

     duidelijk verhaal
     Goede onderbouwing

  Geplaatst door
  Waardeert het boek met een 8 uit 10


  28-01-2018
  Noot, in reactie op review van Tri Huynh op 27 januari
  De afkomst en daarmee de positie van Jezus (Die vanaf de Vader uit het hemelse licht kwam) is, t.o.v. al de andere mensen die in/vanuit de duisternis geboren zijn, uniek.

     ... de waarheid achterhaald …

  Geplaatst door
  Waardeert het boek met een 8 uit 10


  27-01-2018
  Terug naar AF
  Gelet op de titel Engel of bengel dacht ik met een kinderboek van doen te hebben. Niet dus! Weetgierig ben ik blijven lezen en ben blij met de gevonden inhoud dat onomwonden duidelijkheid geeft over de zin en de strekking van het leven. Een leerzaam boek, wat in klare taal uitleg geeft over ons wezen en de insteek/achtergronden van wereldwijde geloofsovertuigingen. Je kan Engel of bengel heel goed naast, of in de plaats van, de Bijbel lezen! Jezus de Zoon van God de Vader, bron van licht en leven, heeft vanwege Zijn unieke positie de ereplaats. Engel of bengel is een boek zonder cultuurgeschiedenis, mythes of metaforen. Engel of bengel kan ik iedereen die de waarheid willen kennen (de Godzoekers) van harte aanbevelen.

     klare taal
     compact
     de titel is misleidend

  Geplaatst door uit Driebergen , leeftijd 70+
  Waardeert het boek met een 8 uit 10

€ 21,50

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Met de introductie van het boek ‘Engel of bengel’ zijn er nieuwe stellingen op ‘kerkdeuren’ gepost. Toevallig precies 500 jaar nadat de kerkhervormer Maarten Luther dat deed.
Stichting Inderdaad hoopt met 'het nieuwe weten' het bewustzijn naar een realistisch niveau te leiden. Een zijn met vrede op het (individuele) hart en met het optimaal gebruik van de aangeboren kwaliteiten. Lees aanleg en voorkeuren.

Velen hebben al de orthodoxe kerken met de wettische leerstellingen de rug toegekeerd. Terecht?
Lees verder en ontdek waarmee de Bijbelschrijvers én de Bijbelvaste kerken ons (het gehoor) hebben misleidt en de kennis aan inzicht ontnamen dat tot vrede en vreugde leidt.

T.o.v. bestaande Bijbelse opvattingen enkele opvallende afwijkende stellingen:
1. Het geboortemoment van de mens is de ontknopping van haar zijn in een onzichtbaar karakter (Ziel en levensgeest) in de onderbreking binnen de grote orde van de tijdloosheid. Nu tijdelijk verkleeft aan het door de tijd-/wereldgeest Moeder natuur gevormde voortgeplante en zichtbare deel, het lichaam. De wil naar het Goede en het kwade in zich dragend.

2. De mens is niet het lichaam, maar komt met haar Ziel (het karakter) bij de geboorte vanuit de verloren duisternis indalen (incarneren) om de lijfelijke status vanuit het biologische (het dierlijke) een kwetsbaar mens aan te gaan. Een wezenlijke scheiding van lichaam en een tijdloze geest (het karakter).

3. Het is de mens gegund en gegeven om zich in deze tijd van leven met GOD de Vader te verzoenen. Hij, GOD de Vader, Bron van licht en leven gaf ons deze genadetijd. Jezus, Zijn uniek op aarde geboren Zoon (vanuit het Licht gekomen) betaalde met Zijn leven de losprijs om van onze status van verloren, naar geborgen in Christus, te kunnen gaan.

4. Met de uitnodiging aan Jezus, om met de Geest van GOD op ons hart te komen inwonen, neemt de Trooster de plaats in van de tijd-/wereldgeest Moeder natuur met haar kwaad en machtwellust. Zijn wederkomst op aarde om Zijn vrederijk te stichten is met onze doop individueel een feit geworden.

5. In tegenstelling tot de Bijbelse leer dat met gehoorzamen leert 'vrede zelf te kunnen bewerkstelligen' én het dreigen met een oordeelsdag bij de dood dat de herborenen de blijdschap ontneemt, komt hier de leer van Jezus in beeld; met de prioriteit/het accent op Genade (persoonlijke vrede); de wederkomst van de Heer (de Geest van GOD) op het hart, om ons tot hulp en sterkte te zijn bij het afleggen van kwaden. De tijdloosheid van ons karakter (de Ziel) dat aanleiding gaf/geeft om onze status als verloren te duiden en oproept ons te bekeren.

Dankzij meer inzicht naar onze status van zijn, het wezenlijk zijn van een tijdloos karakter wat tijdelijk huist in het lichaam, is ‘het nieuwe weten’ een feit. De wisseling van de zielstatus is persoonlijk te ervaren als een vreedzame paleisrevolutie. De mentaliteitswissel van egocentrisch en hebzuchtig naar gunnen en geven heeft eeuwigheidswaarde en verstrekkende gevolgen in onze beleving van rust en vrede.
Door Jezus aan te nemen en open te staan voor Zijn karakter, werken wij mee aan GODs vrederijk! Jezus kocht ons van het kwaad vrij! Aan ons om dankbaar en blij Hem als de Zoon van GOD te erkennen. Met Jezus karakter, zijn wij allemaal toonbeelden van een waardig karakter.

('Engel of bengel' is te bestellen via boekenbestellen.nl / www.st-id.nl)
×
SERVICE
Contact
 
Vragen