€ 29,90

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Engel of bengel

Geestverwanten

Erik Visser • boek • paperback

 • Samenvatting
  Aan het einde van de wereldtijd zal alles bekend worden.
  Het boek 'Engel of bengel' geeft inzicht!

  Met kennis aan het gesprek dat aan het ontstaan van de schepping voorafging, is ook de komst van Jezus naar de aarde en Zijn boodschap van vrede uit de mist gehaald.
  De ontbrekende schakel in het scheppingsverhaal blijkt de niet beschreven ‘persoon’ van het kwaad; de tijd-/wereldgeest*, waarmee GOD een pact sloot (א) om in de onderbreking van de tijdloosheid onze lichamen te vormen uit ‘het stof’ waarin wij tijdelijk huizen.
  *Nader geduid: Moeder natuur.

  Dit boek wordt opgedragen aan familie, vrienden, christenen en niet christenen. In het bijzonder aan allen bij wie onrust bestaat over de zin van het leven en angst voor de niet te ontlopen dood.
  Gnosis, kennis met inzicht.
  Inzicht? Allicht!
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 140mm x 209mm
  Aantal pagina's : 273
  Uitgeverij : Stichting Inderdaad
  ISBN : 9789082754308
  Datum publicatie : 09-2017
 • Inhoudsopgave
  Het verslag van onderzoek met bekende zienswijzen gaat aan het verhaal van ons ontstaan naar bestaan vooraf.
  Zij is opgemaakt in vier fasen van ontwikkeling; ‘fundament (de Voortijd), de begane grond, de eerste verdieping en de tweede verdieping’:

  A. De Voortijd* van de schepping*.

  (*Voortijd: de tijd die ver voor de onderbreking van onze aardse tijd viel en uitleg doet over de aanleiding tot het pact wat tussen GOD (Licht) werd gesloten met de verloren Bengel de tijd-/wereldgeest de geest van duisternis/Moeder natuur)
  (*Schepping: de geest van duisternis (Moedernatuur.) Zij kreeg naast de ontwerpen voor de uitvoering van het scheppings-/Heilsplan een zekere tijd * (een onderbreking van de tijdloosheid) met als grondstof de drie evolutie-emolumenten tot haar beschikking: Ruimte, Licht en Materie, met hun karakteristieken die nader geduid terug te vinden zijn in de beschrijving van de drie autonome kleuren; respectievelijk Blauw, Geel en Rosy.

  B. De begane grond. Beschouwen wij als het natuurlijk leven; het bestaan*, entree van ons karakterdeel* van een groter geheel, de oude mens*, in de tweeslachtigheid* van ons biologische bestaan met onze natuurlijke aanleg*.

  (*Bestaan: de mens bestaat uit een onzichtbare Ziel en een onzichtbare geest (het karakter) met een stoffelijk natuurlijk lichaam.)
  (*Karakterdeel: De dag van onze geboorte is de aanwijsbare datum in de tijdloosheid, dat de Ziel (incarneert) haar entree maakt, (op de levensadem meelift) en met het EGO-DNA.ID als basiskarakter in aanleg* met kleurnuances traceerbaar is.
  Met de ontdekking van dit deel is er inzicht gekomen in onze individuele aanleg, beperkingen en voorkeuren én de onderlinge ‘chemie’.)
  (*de oude mens: is geboren met een natuurlijke ik-/egogerichtheid. De eigenwaarde en het kunnen ontvangen van waardering is een must.)
  (*Tweeslachtigheid: de mens bestaat uit een onzichtbaar tijdloos deel (Ziel en geest) en een zichtbaar tijdelijk fysiek deel met de vrije keuze het Goede of het kwade te doen.)

  C. De eerste verdieping. Met Godsbesef, het geloof. Het onderscheiden van ‘Goed en kwaad’ naar visuele waarnemingen, dat met de Joodse dogmatiek* verheven werd tot wet en regel.

  Dogmatiek dat bij aanvaarding* leidt tot schuldbesef*.
  (*Goed vice versa kwaad: beoordeling vanuit de visuele waarneming vastgelegd in wet en regel.)
  (*Joodse dogmatiek: het wettische plot gelieerd aan haar geschiedenis.)
  (*Aanvaarding, vice versa: is de zoekende mens die niet met de tradities, maar naar eigen inzicht op zoek gaat naar vrede.
  (*Schuldbesef: zoals algemeen bekent en ervaart, zal bij aanvaarding van een gezag en een overtreding van een door dat gezag ingestelde wet of regel moeten worden ‘vereffend’. Het gegeven dat een schuld intuïtief in het ‘geweten wordt ervaren’ onderbouwd deze geloofsleer.) Basis; de natuurwet: Oog om oog, tand om tand.

  D. De tweede verdieping. Het Vrederijk. Het onderscheiden naar het zijn van de status van onze Ziel* in ‘Goed of kwaad’.

  (*De Ziel, gezien als het onzichtbare ik. Dit, gekend als het karakter, gaat uit van een wezenlijk en tijdloos geestelijk zijn.)
  Al dan niet teleurgesteld in het leven zoekt men het niet langer meer bij de traditie, maar gaat men op zoek naar innerlijke vrede bij het geestelijke/het spirituele, om uiteindelijk te landen in de zekerheid van de relatie met de Geest van GOD.
  Gevonden en in Christus herboren spreken we niet meer van de oude natuur, maar herboren in de nieuwe: 2 Korinthe 5:17)
  Niet de oude natuurwet van ‘oog om oog, tand om tand’, maar de mentaliteitswisseling van liefde, bewerkstelligd door de Geest van GOD, bepaalt de rest van ons leven.
 • Reviews (9,5 uit 1 reviews)

  02-10-2017
  “GOD is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken.”
  De zin van het leven is de ultieme mogelijkheid om het met God de Vader in orde te maken! Wij zullen niet verloren blijven maar door en met Jezus, in Christus, in het Licht leven. Met een gezuiverd karakter (een geschoonde mentaliteit) en de verkregen vrede op het hart kunnen wij ook, net als Jezus, in rust en vrede van de Geest van God getuigen. Ja, en dit is niet minder belangrijk, dan ook voor eeuwig en altijd met de Vader, de God van liefde, geborgen te zijn.

     wollig taalgebruik

  Geplaatst door
  Waardeert het boek met een 9.5 uit 10

€ 29,90

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
Retourneren binnen 14 dagen*
Deel via 

Fragment uit het boek

Met de introductie van het boek ‘Engel of bengel’ zijn er nieuwe stellingen op ‘kerkdeuren’ gepost, gelijk exact 500 jaar geleden de kerkhervormer Maarten Luther deed.
Velen hebben al de orthodoxe kerken met de wettische leerstellingen de rug toegekeerd. Terecht?
Lees verder en ontdek waarmee zij en de afgescheiden Bijbelvaste kerken ons (het gehoor) de kennis aan inzicht dat leidt tot vreugde ontnam.

T.o.v. bestaande opvattingen, drie opvallend afwijkende stellingen:

1. Het geboortemoment van de mens is de ontknopping van haar zijn in een onzichtbaar karakter (Ziel en levensgeest) in haar onderbreking binnen de grote orde van de tijdloosheid, nu tijdelijk verkleeft aan het door de tijd-/wereldgeest Moeder natuur gevormde voortgeplante en zichtbare deel, het lichaam.
De wil naar het Goede en het kwade in zich dragend.

2. De mens is niet het lichaam, maar komt met haar Ziel (het karakter) vanuit de verloren duisternis indalen (incarneren) om de lijfelijke status vanuit het biologische, het dierlijke, tot een kwetsbaar mens aan te gaan.

3. Het is de mens gegund en gegeven om zich in deze tijd van leven met GOD de Vader te verzoenen. Hij, GOD de Vader, gaf ons deze genadetijd. En Jezus, Zijn uniek op aarde geboren Zoon, betaalde met Zijn leven de losprijs om van onze status van verloren, naar geborgen in Christus, te kunnen gaan.

Dankzij meer inzicht naar onze status van zijn, het wezenlijk zijn van een tijdloos karakter wat tijdelijk huist in het lichaam, is het ‘vernieuwde denken’ een feit.
De wisseling van de zielstatus is persoonlijk te ervaren als een vreedzame paleisrevolutie, maar wel met verstrekkende gevolgen naar de verlichte eeuwigheid en de ook hier zo gewenste wereldvrede. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen
Volg ons op pijl