Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 17,50

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Geloof in de wetenschap

Reflecties over wetenschap, religie en moraal

P.J.D. Drenth • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Is er in de wetenschap nog ruimte voor religie? Gaat het bij de discussie over evolutie of (neo-) creationisme om een wetenschappelijk verschil van mening of is het eerder een conflict tussen wetenschap en geloof en dus niet met wetenschappelijke argumenten op te lossen? Is vrijheid van wetenschap ongelimiteerd of kent die vrijheid haar grenzen en beperkingen? De beoefenaar van de wetenschap weet zich gebonden aan algemeen erkende normen. Waarop zijn die gebaseerd? Wat is überhaupt de oorsprong van moraal en ethiek? Hoe komt het dat het vertrouwen in de wetenschap, dat lange tijd onomstreden was, de laatste tijd niet meer vanzelfsprekend is en soms zelfs lijkt te eroderen?

  Dit soort vragen wordt in deze bundel essays aan de orde gesteld. Niet dat hierover het laatste woord gesproken wordt, maar de auteur biedt wel antwoorden op die vragen vanuit een duidelijke en positieve visie op de wetenschap. Hopelijk nodigen ze de lezer uit tot nadenken en mogelijk tot een eigen afweging en stellingname.

  De discussies zijn gegroepeerd in een vijftal hoofdstukken. Deze kunnen ook goed als aparte essays gelezen worden, maar zijn onder
  ling verbonden door de rode draad ‘geloof in de wetenschap’.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 148mm x 210mm
  Aantal pagina's : 151
  Uitgeverij : pumbo.nl
  ISBN : 9789464060645
  Datum publicatie : 05-2020
 • Inhoudsopgave
  Inhoud
  Proloog 7
  1. Wetenschap en religie; een gespannen verhouding 13
  1.1 Probleemstelling 13
  1.2 Reacties op het conflict religie – wetenschap 20
  1.3 Beperkingen van de wetenschap 36
  1.4 Nogmaals, is er plaats voor religie in de wetenschap? 39
  2. Evolutie of Ontwerp; een voorbeeld van het conflict rede en religie 43
  2.1 De controverse 45
  2.2 Evolutietheorie van Darwin. 47
  2.3 Intelligent ontwerp 51
  2.4 Weerwoord van de biologie 58
  2.5 Conclusie 62
  3. Vrijheid van Wetenschap en haar beperkingen 67
  3.1 Inleiding 67
  3.2 Vrijheid en verantwoordelijkheid 71
  3.3 Is wetenschap waardenvrij? 76
  3.4 Beperkingen van de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek 80
  3.5 Beperkingen m.b.t. publicatie 92
  4. De oorsprong van moraal en ethiek 95
  4.1 Inleiding 95
  4.2 Religieus gefundeerde ethiek 97
  4.3 Zelfstandige ethiek 102
  4.4 Naturalistische ethiek 107
  4.5 Verdere ontwikkelingen 114
  4.6 Bepaald door de natuur? 116
  4.7 Conclusie 119
  5. Vertrouwen in de wetenschap. 121
  5.1 Inleiding 121
  5.2 Anti- en pseudowetenschap 123
  5.3 Verontrusting en bezorgdheid. 130
  5.4 Oorzaken en achtergronden 132
  5.5 De wetenschap zelf. 137
  5.6 Conclusie 139
  Namenregister 141
  Verantwoording 147
  Wetenschap en Bestuur/Beleid: 147
  Psychologie en ethiek 148
  Wetenschap, religie en waarden 148
  Wetenschap en Ethiek 149
  Integriteit in de Wetenschap 150
  Vertrouwen in de wetenschap 151
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 17,50

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

De vraag of er binnen de wetenschap ruimte is voor religie heeft vandaag de dag, ruim drie eeuwen na de opkomst en bloei van de Verlichting, nog niets aan actualiteit en relevantie ingeboet. Nog steeds zijn er mensen die op deze vraag met een volmondig ‘ja’ dan wel met een hartgrondig ‘nee’ reageren. Veelvuldig verschijnen boeken en artikelen waarin verdedigd wordt dat geloof en weten-schap uitstekend kunnen samengaan, naast ook vele publicaties waarin met religie en geloof wordt afgerekend als primitieve, wetenschap-vijandige, soms zelfs gevaarlijke aberraties van de menselijke geest.

Laten we eerst kort omschrijven waarover we het hebben. Bij ‘wetenschap’ gaat het om zowel de systematische, betrouwbare verzamelde kennis op verschillende terreinen, als de wijze van onderzoek en verificatie die tot deze kennis leidt. Daarnaast ver-wijst het begrip ook naar de gemeenschap waarin deze kennis is en wordt vergaard, getoetst en erkend. In de wetenschap wordt getracht verklaringen te geven voor waargenomen verschijnselen en gezocht naar bewijzen voor deze verklaringen. Kennis is betrouwbaar als ze niet door feiten wordt gelogenstraft.

Deze kennis is nooit ‘af’. Te gemakkelijk wordt wel eens ge-dacht dat het bij de wetenschap zou gaan om absolute waarheden en onwrikbare zekerheden. Niets is minder waar. In het weten-schappelijk discours wordt de kennis voortdurend verbeterd, aan-gevuld of zelfs vervangen. De astronomische inzichten van Galilei hebben allang weer plaats moeten maken voor betere. De wetten van Newton zijn aangevuld door de relativiteitsprincipes van Albert Einstein en de kwantumtheoretische beginselen van Max Planck. Moderne biologische experimenten en DNA-analyses brachten de nodige correcties aan op Darwins oorspronkelijke ideeën. Wetenschap is dus allesbehalve een statisch fenomeen. Er is cumulatieve progressie, en niet zelden worden eerdere inzichten ondeugdelijk bevonden en vervangen door andere.

‘Religie’ treffen we aan in vele gedaanten. Er zijn polytheïstische religies (zoals bijvoorbeeld bij de oude Grieken), monotheïstische religies (met name de ‘grote drie’: de Joodse leer, Christendom en Islam), Boeddhisme, Hindoeïsme, naast nog vele andere vormen. Ook binnen de monotheïstische godsdiensten, waartoe we ons nu zullen beperken aangezien deze in de huidige Westerse wereld dominant zijn en hierbinnen het conflict wetenschap versus religie het sterkst speelt, kennen we een sterke gradatie. Richard Dawkins beschrijft een zevental posities op de schaal van sterk theïsme (100 procent zeker dat God bestaat) tot sterk atheïsme (zekerheid dat God niet bestaat). Bij Chris Buskes vinden we een soortgelijke opsomming van posities die men ten aanzien van religie kan innemen, te weten, in afnemende sterkte: Fundamentalisme, Theïsme, Deïsme, Pantheïsme, Ietsisme, Humanisme, Agnosticisme en Atheïsme. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen