€ 19,50

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

GENEESKUNST?

blijspel in vier bedrijven

Dr.Henk Tjong Tjin Tai • Boek • paperback

 • Samenvatting

  Traditionele Chinese Geneeskunde en hypnotherapie werken wel, maar zie het maar te bewijzen. Dit is haast onmogelijk met methodes die gehanteerd worden in de reguliere geneeskunde. Een bespreking van patiënten, die met deze geneeswijzen zijn behandeld, kan meer duidelijkheid brengen over de werkzaamheid hiervan.

  Van een bepaalde stroming zijn er altijd voor- en tegenstanders. Het is daarom nuttig om ook kennis te nemen van de standpunten en ervaringen van een beoefenaar van een alternatieve geneeswijze.

  Geneeskunde is een moeilijk vak. Het kan gepaard gaan met falen, menselijk falen. Tragisch, maar een reden te meer om dit bespreekbaar te maken in een boek over geneeskunst.  

 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 145mm x 210mm
  Aantal pagina's : 292
  Uitgeverij : Pagode
  ISBN : 9789081947909
  Datum publicatie : 08-2012
 • Inhoudsopgave

  Inhoudsopgave

   

  PROLOOG........................................................................................                     1

  EERSTE BEDRIJF MEDISCHE MISVERSTANDEN....................                       3

  EERSTE TONEEL: DE INLEIDING....................................................               4

  TWEEDE TONEEL: DE ZIEKTEGEVALLEN...................................               18

  1. POSTTRAUMATISCHE DYSTROFIE EN DE KWAKZALVER;           18

  2. BLAASONTSTEKING EN DE KWAKZALVER.......................                26

  3. NEUROPATHIE........................................................................                 29

  4. TWEE JONGEDAMES BIJ EEN OUDE KWAKZALVER.........             33

  5. DE DANS ONTSPRONGEN......................................................              36

  6. SNOTNEUS...............................................................................                 37

  7. VIRALE MENINGITIS..............................................................                   39

  8. CARPAAL TUNNELSYNDROOM 1.........................................                40

  9. MULTIPLE SCLEROSE 1..........................................................               42

  10. MULTIPLE SCLEROSE 2........................................................              44

  11. APNEU....................................................................................                  47

  12. DE GROTE TEEN DIE NOG NIET BEWOOG.........................            48

  13. JEUK AAN HET SCROTUM...................................................                51

  14. STOTTEREN............................................................................                52

  15. ‘IK ZAL LIJDEN VERLICHTEN’............................................                 54

  16. BORSTKANKER.....................................................................                 56

  17. KANKER.................................................................................                  58

  18. INTERNETKWAKZALVER....................................................                 60

  19. KATTENBEET.........................................................................                62

  20. MET DE LYRICA IN DE HAND.............................................                64

  21. ‘SKEPSIS’, Alopecia totalis 1 en 2.......................................               66

  22. MEE LEREN LEVEN...............................................................               69

  23. HYPERHIDROSIS, zo kan het ook............................................          70

  24. PROSTAATVERGROTING.....................................................               72

  25. TROEP EN KWAKZALVERIJ.................................................               74

  26. NOOIT MEER DORST.............................................................              75

  27. KNIEPIJN................................................................................                 76

  28. COLITIS ULCEROSA 1...........................................................              77

  29. COLITIS ULCEROSA 2...........................................................              80

  30. PIJN IN DE HEUP...................................................................               84

  31. KUNSTHEUP..........................................................................               87

  32. ZWANGERSCHAPSBRAKEN.................................................            88

  33. AC LUXATIE...........................................................................                89

  34. PSORIASIS?............................................................................              90

  35. JEUK........................................................................................               92

  36. CARPAAL TUNNELSYNDROOM 2.......................................            94

  37. MORFINISTEN ALLER LANDEN..........................................            97

  38. TOEGIFT: GORDELROOS.....................................................         105

  DERDE TONEEL: EN MET UW GEEST, achttien ziektegevallen ...    108

  VIERDE TONEEL: WALGELIJK....................................................             134

  VIJFDE TONEEL: PAKE, de medicijnman........................................      137

  ZESDE TONEEL: NABESCHOUWING...........................................         139

  ZEVENDE TONEEL: DE COST ENDE BAET.................................         145

  TWEEDE BEDRIJF MEDISCHE TEGENSTAND.....................                    147

  EERSTE TONEEL: STANDPUNTEN..............................................         148

  TWEEDE TONEEL: DOLLE DWAZEN..........................................           156

  DERDE TONEEL: HET DAGHET IN DEN OOSTEN......................       182

  DERDE BEDRIJF MEDISCHE STAND.....................................                   197

  EERSTE TONEEL: NEDERIGHEID................................................         198

  TWEEDE TONEEL: ROEPING........................................................          210

  VIERDE BEDRIJF MEDISCHE MISSTANDEN........................                   215

  EERSTE TONEEL:  AMUSE met: PRIVACY, een EIERBAKSTER
              en   DR. BARRON...............................................................            216

  TWEEDE TONEEL: SECOND OPINION........................................         221

          A. ALVLEESKLIERKANKER.............................................            221

          B. WUBBO OCKELS, NIERKANKER................................          223

  DERDE TONEEL: WAAROM VERDIENDE IK GEEN KANS?......        227

  VIERDE TONEEL: PROEFKONIJN................................................          235

  VIJFDE TONEEL: ‘ÍK BEN DE ARTS…’. Het verhaal over ANNA.      238

  ZESDE TONEEL: HET VEGE LIJF, MÍJN VEGE LIJF....................       241

  ZEVENDE TONEEL: BABY BIENDIYA........................................            253

  ACHTSTE TONEEL: BABY JELMER.............................................          257

  NEGENDE TONEEL: SCHULD EN BOETE....................................      258

  EPILOOG: HET LICHTET OVERAL.........................................                  262

  VERKLARENDE WOORDENLIJST...............................................         266

  LITERATUURLIJST........................................................................           279

  Het leven..........................................................................................           286

  Achterblad.......................................................................................           286 

 • Reviews (9 uit 2 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

  12-09-2013
  Patiëntervaringsverhalen.nl
  Soort boek/Ziekte/Stijl: Onderhoudende, informatieve en uitgebreide verzameling casussen over de aanvullende waarde van Traditionele Chinese Geneeswijzen (Engelstalige afkorting TCM) op de reguliere westerse geneeskunde. Deels een egodocument waarin Henk Tjong Tjin Tai op zijn eigen aandoeningen ingaat. Het boek bevat nogal veel medisch jargon, dat achterin het boek verklaard wordt. Toch is het goed te lezen, mede door de droogkomische stijl van de auteur. Geschikt voor zorgprofessionals en kritische patiënten. Dr. Tjong beschrijft hoe hij veelal succes boekt waar de reguliere geneeskunde faalt. Hij aarzelt niet om ook zijn eigen leerpunten te benoemen. Tjong dient critici van alternatieve geneeswijzen van repliek en roept zorgprofessionals op hun diensten aan te passen aan elk individu en niet overmatig op evidence based methoden of protocollen te vertrouwen. Met zijn bijdrage wil de auteur helpen voorkomen dat TCM voor Nederland verloren gaat. Over de schrijver: Henk Tjong Tjin Tai (1940) is geboren in Paramaribo, Suriname. Zijn basisvorming ontving hij in Tilburg en Nijmegen binnen Katholieke instituten. Nadat hij aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen afgestudeerd was als arts, volgde hij de opleiding tot algemeen chirurg. Hij promoveerde, werkte enige tijd als praktiserend chirurg op het platteland en aanvaardde daarna een adviserende functie bij het GAK. Hier ontmoette hij veel patiënten met pijnklachten en werd zijn interesse in de acupunctuur aangewakkerd. Na zijn vroegtijdige VUT heeft hij zich toegelegd op het beoefenen van de Traditional Chinese Medicine (acupunctuur, fytotherapie) en hypnotherapie. Sinds 1997 vormt hij met Peter H.Q. Wang een maatschap in Den Haag en Leiden: acupunctuur-tcm.nl. Korte Beschrijving: Met onderkoelde humor schetst dr. Tjong de mogelijkheden en onmogelijkheden van Traditionele Chinese Geneeswijzen (Engelstalige afkorting TCM). De casuistiek die hij beschrijft beslaat tientallen jaren van praktijkvoering en privé-ervaring. Hij heeft deze ingedeeld in bedrijven en tonelen, alsof het een lang toneelstuk betreft. De lezer volgt dr. Tjong terwijl hij acupunctuur beoefent en eeuwenoude kruidenmengsels voorschrijft in de meest uiteenlopende situaties. Waar psychische factoren een rol spelen, zet hij regelmatig hypnotherapie in. Uitgangspunt voor zijn behandeling is de hele patiënt, met wie hij een persoonlijke werkrelatie aangaat. Een heel ander uitgangspunt dan in de reguliere geneeskunde, waar niet zozeer personen als wel organen en dossiers behandeld worden. Het verschil tussen geneeskunde en geneeskunst vormt een terugkerend thema in dit boek. ‘De kunst van het genezen bestaat uit het zoeken naar de juiste oplossing voor die speciale patiënt (p. 140)’ Daarmee neemt hij afstand van een manier van werken die primair berust op het uitvoeren van protocollen. Ook laat hij zien hoe vreemd het is uit te gaan van een denkbeeldige gemiddelde patiënt, die je in de spreekkamer nooit tegenkomt. Dr. Tjong’s successen worden regelmatig gebagatelliseerd, omdat hij niet in detail kan uitleggen hoe ze zijn behaald. Tjong legt uit dat dat komt doordat TCM de mens als een open systeem beschouwt, waarin allerlei factoren tegelijk op elkaar inspelen. Dit in tegenstelling tot de reguliere geneeskunde, waar één oorzaak vaak gekoppeld wordt aan één kwaal. De auteur beargumenteert waarom hij vindt dat het placebo- effect in ieder geval geen afdoende verklaring biedt. Hij juicht onderzoek toe, maar belangrijker dan wetenschappelijke verklaringen vindt hij, dat de lijdende mens geholpen wordt. ‘Al het andere zal de patiënt worst wezen’. Tjong trekt fel van leer tegen zogenaamde “antikwakkers”, zoals hij de Vereniging tegen de Kwakzalverij en aanverwanten noemt. In zijn beleving ontnemen die patiënten reële hoop op verlichting. Daarom gaat hij gedetailleerd in op hun argumenten en beschuldigingen. Ook het dossier Sylvia Millecam komt aan de orde. Intussen heeft hij zichzelf de geuzennaam “kwakzalver” aangemeten. Wat viel op: Dit is een boek waar de gedrevenheid vanaf spat. Dr. Tjong aarzelt niet om uiterst persoonlijke ervaringen te beschrijven, tot klachten aan de anus en de vorm van zijn keutels aan toe, als dat helpt de werking van TCM te illustreren. Het boek beschrijft een zeer groot aantal klachten op het gebied van lichaam en geest en gaat diep in op aantijgingen van critici. Hierdoor is het tamelijk lijvig geworden. Patiënten en professionals van allerlei pluimage zullen hierin iets van hun gading kunnen vinden. Dr. Tjong dringt er op aan eerst zorgzaamheid en milde behandelingen voor te schrijven, alvorens zware medicijnen of operatief ingrijpen in te zetten. Zijn ervaring is dat zulk zwaar ingrijpen soms niet nodig is en veel bijwerkingen heeft, terwijl het de kans op genezing door mild ingrijpen verkleint. Ook brengt hij onder de aandacht van de lezer dat TCM vele milde behandelingen kent, die aan de doorsnee reguliere arts volledig onbekend zijn. Hij dringt erop aan dat hiervan kennis genomen wordt. Operatief ingrijpen zou alleen moeten plaatsvinden als de indicatie daartoe aan nauw omschreven criteria voldoen. Ook moet er goed naar de patiënt geluisterd en gekeken worden ( en niet alleen naar het patiëntdossier of de MRI! ). Toch stelt hij dat bij iedere klacht of aandoening de eerste gedachte dient uit te gaan naar een reguliere aanpak. De auteur ondersteunt terminale patiënten vaak met palliatieve zorg, terwijl zij onder behandeling zijn bij reguliere artsen. Door te luisteren naar de wensen van patiënten en af te zien van valse hoop om een terminale patiënt nog te genezen, is meer kwaliteit van leven in de laatste levensfase mogelijk. Omdat patiënten “palliatief” vaak gelijk stellen aan “terminaal”durven artsen vaak niet over palliatieve zorg te beginnen. Zodra het lichaam weer weerstand heeft opgebouwd, wordt er met agressieve, curatieve zorg begonnen. Dit bemoeilijkt het stervensproces nodeloos. Huizing: “Als een patiënt niet meer beter kan worden, wordt vaak gezegd, dat er niets meer gedaan kan worden. Maar voor de patiënt als mens begint het dan pas’. Citaten: p.14: ‘Door sommigen wordt sterk de nadruk gelegd op de evidence based medicine. […]Bij een evidence based onderzoek wordt alles gereduceerd tot één aandoening (het reductionisme), zonder dat rekening wordt gehouden met het feit dat er vaak meer aandoeningen bij één individu aanwezig zijn, die veelal ook van verschillende aard zijn. Het voordeel van deze gedachtegang is dat sneller en met minder moeite een onderzoeksresultaat geboekt kan worden. Het reductionisme is zeker nuttig geweest […]. Maar we lopen nu langzamerhand op tegen de beperkingen ervan. p.44: [Mijn TCM verklaring] klinkt allemaal wat hypothetisch. En zal de antikwakzalvers voer geven om weer in het geweer te komen. Het zou best kunnen dat wij de ziekte niet genezen hebben, maar hoe het ook zij, wij hebben deze zieke wel kunnen helpen. Zoals prof. Rooijmnans e.a. (2003) vanuit hun gezichtshoek terecht stellen: ‘Alternatieve geneeskunde geneest geen zieken, maar ze helpt soms wel zieken.’ p.54: ‘Ondanks mijn scepsis heb ik gelukkig toch naar de patiënt geluisterd. Als ik alleen maar mijn eigen wil en denkbeelden had gevolgd, was het zeker niet gelukt […] te helpen. Dit is voor mij een mooie les geweest.’ p.64: ‘In dergelijke gevallen zijn de mogelijkheden in de reguliere geneeskunde superieur aan die in de alternatieve geneeskunde. […] Hoeveel de [Chinese] kruiden hebben bijgedragen tot de genezing zal de patiënt worst wezen. In ieder geval is ze van haar klachten af en is ze weer de vitale levenslustige vrouw van voorheen.’ p.144: ‘Voor wie denkt dat ik met het bespreken van de ziektegevallen mijn briljante geest heb willen tentoonspreiden, dit is niet het geval, want ik heb geenszins de beschikking daarover. Wel heb ik […] gebruik gemaakt van het gezonde agrarische deel van het weinige dat ik ooit heb meegekregen.’


  Geplaatst door
  Waardeert het boek met een 8 uit 10


  04-02-2013
  NBDBiblion
  De auteur was tot zijn VUT werkzaam als chirurg en legde zich daarna toe op de beoefening van TCM (Traditionele Chinese Geneeswijzen: acupunctuur en fytotherapie). Hij trekt in dit boek fel van leer tegen ongerechtvaardigde kritiek op alternatieve geneeswijzen in het algemeen en de TCM in het bijzonder, met name van de kant van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Daarnaast bespreekt de auteur op openhartige wijze een groot aantal voorbeelden van regulier-medisch falen en dito misverstanden (o.a. omtrent alternatieve geneeswijzen). Hij betreurt het dat de reguliere geneeskunde nauwelijks nog geneeskunst is en pleit voor meer aandacht voor de patiënt als mens, als geheel van lichaam, ziel en geest. Het boek is bedoeld en geschikt voor zowel (potentiële) patiënten als voor regulier werkende artsen en 'alternatieven', Het betoog is zeker ook iets voor sceptici en 'antikwakzalvers' om ter harte te nemen, temeer daar het veelal gaat om kwesties van leven en dood. De term 'blijspel' in de ondertitel verwijst naar de indeling van het boek en de tragikomische houding van veel artsen jegens visies en behandelwijzen die men niet kent, noch begrijpt. Met enkele zwart-wittekeningen, een verklarende woordenlijst en een literatuurlijst.


  Geplaatst door
  Waardeert het boek met een 10 uit 10

€ 19,50

niet beschikbaar

niet beschikbaar2-3 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

PROLOOG

Dit boek gaat over de kunst van het genezen door middel van de TCM (Traditional Chinese Medicine - Traditionele Chinese Geneeskunde), maar is niet bedoeld als leerboek.

Het is bedoeld:

 

a) Voor patiënten en potentiële patiënten: om hen een blik in de keuken van de TCM te gunnen en hen op andere mogelijkheden te wijzen om van hun klachten af te komen. Met een verzameling van ziektegevallen zal ik proberen wat te laten zien van de werkwijze van de TCM en de hypnotherapie. Maar in een boek over een vorm van alternatieve geneeskunde mag een hoofdstuk over de activiteiten van antikwakzalvers natuurlijk niet ontbreken. Dit is noodzakelijk om de patiënt te behoeden voor misleiding. Deze lieden schromen niet om tendentieuze berichten over alles wat anders is de wereld in te sturen. Daarbij wordt het welzijn van de patiënt uit het oog verloren, althans ondergeschikt gemaakt aan het in stand houden van heilige huisjes. Ook een hoofdstuk over de uitwassen, de zelfkant van de geneeskunde, kan helaas niet ontbreken. Ik hoop dit beter bespreekbaar te maken dan tot nu toe het geval is en tegelijk te bewerkstelligen dat patiënten alerter zullen zijn bij de behandeling, in welke sector dan ook, regulier of alternatief. Het gaat uiteindelijk om hun eigen lichaam en welzijn.

 

b) Voor de ongelovigen, de sceptici en vooral de militanten onder hen: dat ze uit de vele casussen zullen opmaken dat deze vorm van alternatieve geneeskunde nog zo gek niet is, wel degelijk helpt en dat patiënten er baat bij hebben. Ik vrees echter dat dit, waar het de militanten betreft, een ijdele hoop zal blijken te zijn en dat elke poging hen op andere gedachten te brengen, slechts op paarlen voor de zwijnen werpen zal neerkomen.

 

c) Voor de regulier werkende arts: om, behalve enig inzicht te krijgen in de werkwijze van de TCM en de hypnotherapie, ook lering te kunnen trekken uit soms eenvoudige, vermijdbare (denk)fouten en dwalingen. Dat zij niet zullen schromen andere wegen te bewandelen dan de gangbare en steeds blijven zoeken naar de beste oplossing voor de patiënt als individu.

 

d) Voor de beoefenaar van de TCM: als aanmoediging, om vooral door te gaan met dit werk en de geneeskunde meer als een kunst te blijven beschouwen dan als een kunde.

 

e) En tenslotte voor mijzelf. Door deze bijdrage hoop ik te voorkomen, dat door de activiteiten van de militante sceptici en de onwetendheid van sommige politici, deze vorm van geneeskunde uit Nederland zal verdwijnen. Ik heb het daarom als een plicht opgevat dit boek te schrijven, uit dankbaarheid voor de gastvrijheid die ik al meer dan vijftig jaar in dit land mag genieten.


 

×
SERVICE
Contact
 
Vragen