€ 36,99


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Havo Wiskunde A

jozef aerts • Boek • loose-leaf

 • Samenvatting
  In deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen.
  Wiskunde oefeningen voor HAVO wiskund A . In totaal 173 bladzijden met meer dan 3500 oefeningen.
  Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten.
  Bovendien zie je bij veel oefeningen ook een QR code naar 1 of meer voorbeelden die stap voor stap de oefening uitleggen.
  Ook ontdek je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening. Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen.
  Daarnaast ontdek je 10 (en soms zelfs 20) oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefeningen te maken in het boek.
  Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen. Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is.

  II. Domein B : Algebra en Tellen 8
  A. Algemene berekeningen 8
  1. Optellen van getallen 8
  2. Aftrekken van getallen 11
  3. Vermenigvuldigen van getallen 13
  4. Delen van getallen 17
  5. Afronden van getallen 20
  6. Onderdelen van een getal 22
  7. Omgekeerde en tegengestelde van een getal 25
  8. Deelbaarheid door 2, 4, 5, 10, 100, 3, 6 en 9 27
  9. Uitwerken haakjes (Distributiviteit) 30
  10. Volgorde van bewerkingen 33
  11. Wetenschappelijke schrijfwijze 35
  B. Breuken 37
  1. Soorten breuken 37
  2. Breuken afleiden uit figuren 39
  3. Onechte breuken schrijven als gemengd getal 40
  4. Gemengd getal schrijven als een onechte breuk 41
  5. Breuken vereenvoudigen 42
  6. Breuken op gelijknamige noemer brengen 43
  7. Optellen en Aftrekken van Breuken: basis 44
  8. Breuken vermenigvuldigen: basis 45
  9. Breuken Delen: basis 46
  10. Overzichtsoefeningen Optellen en aftrekken breuken: 47
  11. Overzichtsoefeningen Vermenigvuldiging en delen breuken 48
  12. Breuken van Getallen 49
  13. Breuken en percentages 50
  14. Overzichtsoefeningen Breuken 51
  C. Machten 52
  1. Machten van getallen 52
  2. Producten van machten 53
  3. Delen van machten 54
  4. Machten van machten 55
  5. Machten met negatieve exponenten 56
  6. Machten van negatieve getallen 57
  7. Machten van kommagetallen 58
  8. Machten van producten 59
  9. Machten van Quotienten 60
  10. Gecombineerde oefening met machten 61
  11. Overzichtsoefeningen Machten 62
  D. Vierkantswortels en wortels 63
  1. Vierkantswortels van getallen 63
  2. Vierkantswortels van kommagetallen 64
  3. Vereenvoudigen van vierkantswortels 65
  4. Optellen van vierkantswortels 66
  5. Vermenigvuldigen vierkantswortels 67
  6. Delen van vierkantswortels 68
  7. Vereenvoudigen machten vierkantswortels 69
  8. Vereenvoudigen van 3 en 4de machtswortels 70
  9. Noemers wortelvrij maken 71
  10. Overzichtsoefeningen Vierkantswortels 72
  11. Getalwaarde eentermen veeltermen 73
  12. Optellen eentermen en veeltermen 74
  13. Vermenigvuldigen een- en veeltermen 75
  E. Percentages 76
  1. Van Percentage naar getal 76
  2. Van getallen naar Percentage 77
  3. Getal van Percentage 78
  4. Overzichtsoefeningen Percentages 79
  F. Merkwaardige Producten 80
  1. Merkwaardig product (a+b)2 80
  2. Merkwaardig product (a-b)2 81
  3. Merkwaardig product (a+b)(a-b) 82
  4. Berekeningen met merkwaardige producten 83
  5. Overzichtsoefeningen Merkwaardige Producten 84
  G. Ontbinden in Factoren 85
  1. Ontbinden in factoren door gemeenschappelijke factoren 85
  2. Ontbinden in factoren door merkwaardig product 86
  3. Overzichtsoefeningen Ontbinden in Factoren 87
  H. Grootste Gemene Deler en Kleinst Gemeen Veelvoud 88
  1. Grootste Gemene Deler 88
  2. Kleinst Gemeen veelvoud 89
  3. Overzichtsoefeningen GGD en KGV 90
  4. Vraagstukken met percentages 91
  5. Overzichtsoefeningen vraagstukken evenredigheden 92
  I. Subdomein C3 : Formules met een of meer variabelen 93
  I. Subdomein C2 : Grafieken , vergelijkingen en ongelijkheden 94
  1. Recht en Omgekeerd Evenredig: Grafieken en Tabellen 94
  2. Middelevenredige van 2 getallen 95
  3. 4de evenredige van 3 getallen 96
  4. Overzichtsoefeningen Evenredigheden 97
  5. Vraagstukken regel van drie 98
  6. Vraagstukken Omgekeerd evenredig 99
  7. Vraagstukken verhoudingen 100
  8. Domein afleiden uit grafiek 101
  9. Beeld of Bereik afleiden uit grafiek 101
  10. Nulpunten afleiden uit grafiek 103
  11. Positieve waarden afleiden uit grafiek 104
  12. Negatieve waarden afleiden uit grafiek 105
  13. Maxima afleiden uit grafiek 106
  14. Minima afleiden uit grafiek 107
  15. Stijgen van functie afleiden uit grafiek 108
  16. Dalen van functie afleiden uit grafiek 109
  II. Subdomein C4 : Lineaire Verbanden 110
  A. Lineaire Vergelijkingen 110
  1. Basis Lineaire Vergelijkingen 110
  2. Lineaire vergelijkingen met meerdere x 111
  3. Lineaire vergelijkingen met haakjes 112
  4. Lineaire vergelijkingen met breuken 113
  5. Overzichtsoefeningen lineaire vergelijkingen 114
  6. Speciale lineaire vergelijkingen 116
  7. Vergelijkingen met wortels en met π 117
  8. Vergelijkingen met absolute waarden 118
  9. Lineaire vergelijkingen met parameters 119
  10. Overzichtsoefeningen Speciale Lineaire vergelijkingen 120
  B. Opstellen lineaire functies 121
  1. Opstellen lineaire functie uit tabel 121
  2. Opstellen lineaire functie uit grafiek 122
  3. Punten op grafiek van lineaire functie 123
  4. vraagstukken met lineaire functies 124
  C. Ongelijkheden van de 1 ste graad 128
  1. Basis Ongelijkheden 128
  2. Ongelijkheden met absolute waarden 129
  D. Vraagstukken van de 1ste graad 130
  1. Wiskundige formule opstellen 130
  2. Wiskundige vergelijkingen opstellen 131
  3. Oplossen vraagstukken van de 1ste graad 132
  E. Bespreking functies van 1ste graad 134
  F. Overzichtsoefeningen Lineaire Functies 138
  III. Subdomein C5 : Exponentiele verbanden 139
  A. Toenamefactor Exponentiele functie 139
  1. Toenamefactor via percentage 139
  2. Toenamefactor berekenen uit twee waarden (3 cijfers na de komma) 140
  B. Exponentiele functies 141
  1. Opstellen exponentiele functie 141
  2. Van grafiek naar exponentiele functie 142
  C. Exponentiele vergelijkingen 143
  1. Omvormen exponentiele vergelijkingen naar basisvorm 143
  2. Verdubbeling en halvering bij exponentiele functies 144
  3. Exponentiele vergelijkingen ( zelfde grondgetal ) 145
  4. Exponentiele vergelijkingen (met verschillend grondgetal) 146
  5. Exponentiele ongelijkheden 147
  D. Vraagstukken Exponentiele functie 148
  E. Overzichtsoefeningen Exponentiele functies 150
  IV. Subdomein E2 Data verwerken 151
  A. Enkelvoudige gegevens 151
  1. Soorten Diagrammen bij Statistiek 151
  2. Gegevens afleiden uit een diagram 152
  3. Gemiddelde van een aantal getallen 153
  4. Mediaan van een aantal getallen 154
  5. Modus van een aantal getallen 155
  6. Spreidingsbreedte van een aantal getallen 156
  7. Staafdiagram : gemiddelde,Modus, Mediaan en spreidingsbreedte 157
  8. DotPlot : Gemiddelde , Mediaan , Modus en Spreidingsbreedte ( Variatiebreedte ) 158
  9. Frequentietabel: Gemiddelde , Mediaan , Modus , Spreidingsbreedte (of variatiebreedte ) 159
  B. Gegroepeerde gegevens 160
  1. Opstellen Enkelvoudige Frequentietabel 160
  2. Centrummaten met enkelvoudige frequentietabel 161
  3. Opstellen Gegroepeerde Frequentietabel 162
  4. Centrummaten met gegroepeerde frequentietabel 163
  C. Spreidingsdiagrammen of Puntenwolken 164
  1. Spreidingsdiagram of Puntenwolk 164
  2. Lineaire Trendlijn of Lineaire Regressie 165
  D. Overzichtsoefeningen Statistiek 166
  V. Subdomein E3 Data en Verdelingen 167
  A. Binomiaalverdelingen 167
  B. Normaalverdelingen 68-95-99,7-regel 168
 • Productinformatie
  Binding : Loose-leaf
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 173
  Uitgeverij : jozef aerts wiskunde
  ISBN : 9789464811452
  Datum publicatie : 04-2023
 • Inhoudsopgave
  niet beschikbaar
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 36,99

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen