€ 36,99


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Havo Wiskunde B

Joze • Boek • loose-leaf

 • Samenvatting
  In deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen.
  Wiskunde oefeningen voor HAVO Wiskunde B . In totaal 228 bladzijden met meer dan 4500 oefeningen.
  Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten.
  Bovendien zie je bij veel oefeningen ook een QR code naar 1 of meer voorbeelden die stap voor stap de oefening uitleggen.
  Ook ontdek je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening. Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen.
  Daarnaast ontdek je 10 (en soms zelfs 20) oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefeningen te maken in het boek.
  Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen. Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is.

  II. Subdomein B2 Vergelijkingen en ongelijkheden 9
  A. Lineaire Vergelijkingen 9
  1. Basis Lineaire Vergelijkingen 9
  2. Lineaire vergelijkingen met meerdere x 10
  3. Lineaire vergelijkingen met haakjes 11
  4. Lineaire vergelijkingen met breuken 12
  5. Overzichtsoefeningen lineaire vergelijkingen 13
  6. Speciale lineaire vergelijkingen 15
  7. Vergelijkingen met wortels en met π 16
  8. Vergelijkingen met absolute waarden 17
  9. Lineaire vergelijkingen met parameters 18
  10. Overzichtsoefeningen Speciale Lineaire vergelijkingen 19
  B. Ongelijkheden van de 1 ste graad 20
  1. Basis Ongelijkheden 20
  2. Ongelijkheden met absolute waarden 21
  C. Vraagstukken van de 1ste graad 22
  1. Wiskundige formule opstellen 22
  2. Wiskundige vergelijkingen opstellen 23
  3. Oplossen vraagstukken van de 1ste graad 24
  D. Vierkantsvergelijkingen 26
  1. Onvolledige Vierkantsvergelijkingen 26
  2. Volledige Vierkantsvergelijkingen 27
  3. Som en product Vierkantsvergelijkingen 32
  4. Ontbinden factoren Vierkantsvergelijkingen 33
  5. Bikwadratische Vergelijkingen 34
  6. 2de Graad Vergelijkingen met parameters 35
  7. Overzichtsoefening Kwadratische vergelijkingen 36
  E. Ongelijkheden van de 2de graad 37
  F. Machtsfuncties en Veeltermen 38
  1. Graad van Veeltermen 38
  2. Euclidische Deling 39
  3. Regel van Horner : functiewaarden 40
  4. Regel van Horner : nulwaarden 41
  5. Ontbinden in factoren van veeltermen 42
  G. Ongelijkheden van veeltermfuncties 47
  H. Exponentiele vergelijkingen 49
  1. Omvormen exponentiele vergelijkingen naar basisvorm 49
  2. Verdubbeling en halvering bij exponentiele functies 50
  3. Exponentiele vergelijkingen ( zelfde grondgetal ) 51
  4. Exponentiele vergelijkingen (met verschillend grondgetal) 52
  I. Exponentiele ongelijkheden 53
  J. Rekenen met logaritmen 54
  1. Logaritmische Getallen 54
  2. Logaritme van een product 55
  3. Logaritme van een quotient 56
  4. Logaritme van een macht 57
  5. Logaritme van som en verschil 58
  6. Logaritme van grondgetal als breuk 59
  7. Logaritme met omwisseling grondgetal 60
  8. Logaritme van grondgetal als macht 61
  9. Logaritmen met Wortels 62
  10. Overzichtsoefeningen Logaritmen Berekeningen 63
  K. Logaritmische vergelijkingen 65
  L. Logaritmische ongelijkheden 66
  M. Overzichtsoefeningen Logaritmen 67
  N. Stelsels 2 onbekenden en 2 vergelijkingen 68
  1. Stelsels met gelijkstellingsmethode 68
  2. Stelsels met substitutiemethode 69
  3. Stelsels met combinatiemethode 70
  4. Speciale Stelsels ( Geen of Oneindig veel oplossingen) 71
  5. Overzichtsoefeningen : Stelsels 72
  6. Stelsels met parameters 73
  III. Subdomein B3 Evenredigheidsverbanden 74
  1. Oplossen van evenredigheden 74
  2. Recht en Omgekeerd Evenredig: Grafieken en Tabellen 75
  3. Middelevenredige van 2 getallen 76
  4. 4de evenredige van 3 getallen 77
  5. Overzichtsoefeningen Evenredigheden 78
  6. Vraagstukken met getallen 79
  IV. Subdomein B1 Standaardfuncties 84
  A. Lineaire Functies 84
  1. Opstellen lineaire functie uit tabel 84
  2. Opstellen lineaire functie uit grafiek 85
  3. Punten op grafiek van lineaire functie 86
  4. vraagstukken met lineaire functies 87
  5. Bespreking functies van 1ste graad 91
  6. Overzichtsoefeningen Lineaire Functies 95
  B. Kwadratische functies 96
  1. Symmetrie As en Top van kwadratische functies 96
  2. Grafieken tekenen van basis kwadratische functies 97
  3. Grafieken van algemene kwadratische functies 100
  4. Onderdelen van kwadratische functies 103
  5. Van grafiek naar kwadratische functie 104
  6. Vraagstukken met Kwadratische functies 105
  7. Overzichtsoefeningen Kwadratische Functies 106
  C. Machtsfuncties en veeltermfuncties 107
  1. Tekenverloop van 3de graadsfunctie met 3 nulpunten 107
  2. Tekenverloop van 3de graadsfunctie met 2 nulpunten 108
  3. Vraagstukken met veeltermfuncties 109
  4. Overzichtsoefeningen Veeltermfuncties 110
  D. Hyberbool of Homografische functies 111
  1. Eigenschappen van homografische functies 111
  2. Homografische functies omvormen naar basisvorm 112
  E. Exponentiele functies 113
  1. Toenamefactor Exponentiele functie 113
  2. Opstellen exponentiele functie 115
  3. Van grafiek naar exponentiele functie 116
  4. Vraagstukken Exponentiele functie 117
  5. Overzichtsoefeningen Exponentiele functies 119
  F. Logaritmische functies 120
  G. Functies Afleiden uit grafiek 121
  1. Domein afleiden uit grafiek 121
  2. Beeld of Bereik afleiden uit grafiek 122
  3. Nulpunten afleiden uit grafiek 123
  4. Positieve waarden afleiden uit grafiek 124
  5. Negatieve waarden afleiden uit grafiek 125
  6. Maxima afleiden uit grafiek 126
  7. Minima afleiden uit grafiek 127
  8. Stijgen van functie afleiden uit grafiek 128
  9. Dalen van functie afleiden uit grafiek 129
  H. Eigenschappen Elementaire Functies 130
  1. Elementaire functies 130
  2. Verschuivingen elementaire functies 131
  I. Samengestelde functies 132
  J. Inverse functies 133
  K. Overzichtsoefeningen Eigenschappen van functies 135
  V. Subdomein D1 Veranderingen 136
  1. Differentiequotient met functievoorschrift 136
  2. Differentiequotient met waardentabel 137
  3. Differentiequotient met grafiek 138
  VI. Subdomein D2 Afgeleide functies 139
  VII. Subdomein D3 Bepaling afgeleide functies 140
  1. Afgeleiden van veeltermfuncties 140
  2. Afgeleiden van wortelfuncties of irrationale functies 142
  3. Productregel bij afgeleiden 143
  4. Quotientregel bij afgeleiden 144
  5. Afgeleiden met kettingregel 146
  6. Overzichtsoefeningen Afgeleiden 147
  VIII. Subdomein D4 Toepassing afgeleide functies 148
  A. Maxima /minima van veeltermfuncties 148
  B. Stijgen en dalen van veeltermfuncties 149
  C. Raaklijnen aan veeltermenfuncties 150
  D. Hogere afgeleiden 152
  E. Buigpunten van een functie 153
  IX. Subdomein C1 Afstanden en hoeken in concrete situaties 154
  A. Stelling van Pythagoras 154
  1. Stelling van Pythagoras in een rechthoekige driehoek 154
  2. Metrische betrekkingen in een rechthoekige driehoek 155
  3. Stelling van Pythagoras in de Ruimte 156
  4. Vraagstukken Stelling van Pythagoras 157
  5. Overzichtsoefeningen Stelling van Pythagoras 158
  B. Sinus, Cosinus en Tangens in Rechthoekige Driehoek 159
  1. Sinus , Cosinus en Tangens 159
  2. Cosinus berekenen als Sinus gegeven is 160
  3. Rechthoekige driehoeken oplossen 161
  4. Overzichtsoefeningen Rechthoekige Driehoek 162
  C. Sinus en cosinus Regel 163
  D. Gelijkvormigheid 164
  1. Gelijkvormigheidskenmerken 164
  2. Gelijkvormigheidsfactor 165
  3. Oplossen van gelijkvormige driehoeken 166
  4. Omtrek, Oppervlakte en inhoud bij gelijkvormigheid 167
  E. Stelling van Thales 168
  1. Evenwijdige projectie 168
  2. Stelling van Thales : 3 evenwijdige rechten` 169
  3. Stelling van Thales: Twee evenwijdige rechten en driehoek 170
  4. Stelling Van Thales : Snijpunt tussen evenwijdige rechten 171
  5. Overzichtsoefeningen Stelling van Thales 172
  X. Subdomein C2 Algebraïsche methoden 173
  A. Coordinaten van een punt 173
  B. Vergelijkingen van rechten 174
  1. Berekenen RichtingsCoefficient via 2 punten 174
  2. Berekenen RichtingsCoefficient via rechte 175
  3. Rechte door punt en gegeven rico 176
  4. Rechte door punt en evenwijdig met andere rechte 177
  5. Rechte door 2 punten 178
  6. Asvergelijking van een rechte 179
  7. Loodlijn uit een punt op een rechte 180
  8. Overzichtsoefeningen Vergelijkingen van Rechten 181
  C. Afstanden en Midden 182
  1. Afstand tussen 2 punten 182
  2. Midden van 2 punten 183
  3. Afstand tussen punt en rechte 184
  4. Afstand tussen 2 rechten in het vlak 185
  5. Overzichtsoefeningen Midden en Afstanden 186
  D. Vergelijkingen van cirkels 187
  1. Van middelpunt en straal naar vergelijking 187
  2. Van vergelijking naar middelpunt en straal 188
  3. Raaklijnen aan cirkel 189
  4. Afstand tussen 2 cirkels 190
  5. Overzichtsoefeningen Vergelijkingen van Cirkels 191
  XI. Subdomein B4 Periodieke functies 192
  A. Goniometrische cirkel 192
  1. Goniometrische Cirkel (Cosinus, Sinus, Tangens, Cotangens, Kwadranten) 192
  2. Teken van Sinus, Cosinus en Tangens in verschillende Kwadranten 193
  B. Graden en Radialen 194
  1. Van Graden naar Radialen 194
  2. Van Radialen naar Graden 196
  C. Hoofdwaarden 197
  1. Hoofdwaarden ( in Graden ) 197
  2. Hoofdwaarden ( in Radialen ) 198
  3. Hoeken naar Kwadrant 199
  4. Teken van Cosinus, Sinus,Tangens en Cotangens 200
  5. Overzichtsoefeningen Hoofdwaarden 201
  D. Verwante hoeken 202
  1. Supplementaire hoeken ( in graden ) 202
  2. Supplementaire hoeken ( in radialen ) 203
  3. AntiSupplementaire hoeken ( graden ) 204
  4. Antisupplementaire hoeken ( radialen ) 205
  5. Tegengestelde hoeken ( in graden ) 206
  6. Tegengestelde hoeken ( in radialen ) 207
  7. Complementaire hoeken ( in graden ) 208
  8. Complementaire hoeken ( in radialen ) 209
  9. OverzichtsOefeningen Verwante Hoeken 210
  E. Omvormen naar 1 ste kwadrant 211
  1. Vorm om naar hoek in eerste kwadrant ( in graden ) 211
  2. Vorm om naar hoek in eerste kwadrant ( radialen) 212
  3. Bereken de waarden (graden en zonder gebruik van GRM ) 213
  4. Bereken de waarden (in Radialen zonder gebruik van GRM ) 214
  5. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in graden) 215
  6. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in radialen) 216
  7. Vereenvoudig Verwante hoeken ( met graden ) 217
  8. Overzichtsoefeningen Verwante Hoeken 218
  F. Goniometrische vergelijkingen 219
  1. Goniometrische vergelijkingen (Basis, in Radialen) 219
  2. Goniometrische vergelijkingen ( Basis, in Graden ) 220
  3. Goniometrische vergelijkingen (periodeaanpassing, in Radialen ) 221
  4. Goniometrische vergelijkingen periodeaanpassing, Graden 222
  5. Overzichtsoefeningen Goniometrische Vergelijkingen 223
  G. Algemene Sinus functie 224
  1. Amplitude, Evenwichtslijn en Periode 224
  2. Sinusfunctie opstellen uit Amplitude, Evenwichtslijn en Periode 225
  3. Sinusfunctie opstellen uit Grafiek 226
 • Productinformatie
  Binding : Loose-leaf
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 228
  Uitgeverij : Jozef aerts wiskunde
  ISBN : 9789464811476
  Datum publicatie : 04-2023
 • Inhoudsopgave
  niet beschikbaar
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 36,99

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen