€ 8,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Trans-atheïsme. De metafysica van het Lam
  Trans-atheïsme. De metafysica van het Lam (boek)
 • Cover Excuseer mijnheer maar u bestaat niet meer
  Excuseer mijnheer maar u bestaat niet meer (boek)

Het einde der tijden

over de betekenis der dingen in het licht van de omega

Jan Bauwens • Boek • paperback

 • Samenvatting
  De jacht op de tijd bespoedigt én camoufleert het einde, maar wie het einde der tijden steeds voor ogen houdt, ontvangt het eeuwig leven. Dat is de paradox van de tijd, die ons het wezen der dingen openbaart.
  In het licht van de Omega worden de dingen transparant en toont zich de zin als drager van de werkelijkheid. Het zichtbare wordt doorprikt, het onzichtbare blijkt werkelijk. Goed en kwaad zijn niet relatief: de werkelijkheid staat of valt met de gehoorzaamheid aan de goddelijke wetten.
  Velen zijn gaan twijfelen aan de mysteries van het geloof, en zij houden de schepping, de incarnatie en het rijk Gods voor louter beeldspraak. Niet verwonderlijk in tijden waar de ene blinde de andere leidt, waar volkeren geïnstrumentaliseerd worden en gehersenspoeld door het gouden kalf. De auteur maakt schoon schip met deze zaken: het geloof vergt inzicht én verdiept het begrip.
  Het einde der tijden is een excerpt uit Transatheïsme van dezelfde auteur. Centraal staat de betekenis van ons bestaan in het licht van de Omega. Stapvoets, rationeel, soms abstract maar altijd helder, bevrijdt deze tekst ons van een vandaag alles beheerstend juk: het bedrieglijke discours van de postmoderne arrogantie.
  De vier hoofdstukken van het eerste deel behandelen het thema van het einde der tijden elk vanuit een andere gezichtshoek. Het tweede deel gaat over de betekenis van de incarnatie. Het derde deel schetst de nieuwe wereld en het christelijke lijden dat daaraan inherent is. Het waarom van het lijden wordt in het vierde deel verder uitgewerkt.
  De lezer wordt uitgenodigd om eventjes stil te staan bij de mogelijke betekenis van enkele waarden die mede het christelijke wereldbeeld en onze beschaving schragen.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 145mm x 210mm
  Aantal pagina's : 304
  Uitgeverij : Jan Bauwens
  ISBN : 9077532013
  Datum publicatie : 08-2003
 • Inhoudsopgave
  Inhoudsopgave "Het einde der tijden. Over de betekenis der dingen in het licht van de omega":

  Algemene Inleiding 11
  1. EERSTE DEEL: HET EINDE DER TIJDEN 13
  1.1. DE ALFA EN DE OMEGA 13
  Ter inleiding: het probleem van een gedegen queeste 13
  1.1.1. Het Wezen van de Dingen 20
  Onze wereld, een menselijk bouwwerk 20
  Gemaakte en niet-gemaakte dingen 20
  Het geloof in de dingen vereist het geloof in hun eeuwige oorsprong 21
  Het geloof in de dingen vereist het geloof in hun zin 22
  De dingen zijn onstoffelijk 25
  1.1.2. Het Wezen van de Wereld 27
  De creatieve zingeving is geen willekeur 27
  De wetten van de wereld 29
  De zin van het lijden 29
  De manifestatie van de Liefde 31
  1.1.3. Het Wezen van de Natuur 33
  Menselijke en natuurlijke zin 34
  De eeuwige oorsprong van zin 37
  De eeuwige zin van zin 37
  De ware natuur van de dingen 38
  1.1.4. Het Offer van Christus 40
  Het kortzichtige materialisme 40
  De onterechte veralgemening van Carnap 42
  In den beginne was het Woord 44
  Adam 44
  Object en subject vervlochten 46
  Het leven als geschenk 47
  De zonde en de kennis 48
  De erfzonde 48
  Het prototype en de proto-act 49
  Het erfkwaad 50
  De Heiland 53
  1.2. GOED EN KWAAD 56
  1.2.1. Het Goede en het Schone 56
  1.2.2. Hoe komt het goede tot stand? 59
  1.2.3. Het wezen van het kwaad 64
  1.2.4. De listigheid van de duivel 68
  1.2.5. De overwinning op het kwaad 71
  1.2.6. De gestalten van het kwaad in de wereld 77
  1.2.7. De deugden 81
  1.3. VRIJHEID 83
  1.3.1. Het verraderlijke vrijheidsconcept 83
  1.3.2. Het gouden kalf 86
  1.3.3. “Wie niet voor Mij is, is tegen Mij” 91
  1.3.4. Verantwoordelijkheid 94
  1.3.5. Vrijheid en opvoeding 98
  1.3.6. Van beperkte naar volkomen vrijheid 102
  1.3.7. Vrijheid als gave 106
  1.3.8. Vrijheid als teruggave 110
  1.4. LICHAAM EN ZIEL 113
  1.4.1. De mens als eenheid 113
  1.4.2. Onmogelijke ‘kennis’ 115
  1.4.3. Verborgen betekenis 117
  1.4.4. Leven en stof 120
  1.4.5. Leven en geest 124
  1.4.6. Onsterfelijkheid 129
  2. TWEEDE DEEL: HET VLEESGEWORDEN WOORD 135
  Inleiding 135
  2.1. HET WEZEN VAN HET DENKEN 138
  2.1.1. De macht van het beeld 138
  2.1.2. De afbeelding van God 144
  2.1.3. De wereld als afbeelding 149
  2.1.4. De vernietiging van de afbeelding 153
  2.1.5. Naar een ander denken 155
  2.1.6. De mystieke geest 158
  2.2. HET WEZEN VAN DE WAARNEMING 161
  2.2.1. De waarneming als spiegel van de ziel 161
  2.2.2. De waarneming als ethische act 167
  2.2.3. De ‘waarneming’ van God 171
  2.3. HET WEZEN VAN DE TAAL 174
  2.3.1. Interactie: dansen in de pas 174
  2.3.2. Interactie en continuïteit 177
  2.3.3. Discontinuïteit en communicatie 181
  2.3.4. Het Gegeven Woord 185
  2.3.5. De Naam 188
  2.3.6. Het Gebod 193
  2.3.7. De Boom des Levens 196
  2.4. HET VLEESGEWORDEN WOORD 201
  2.4.1. De incarnatie 201
  2.4.2. De werkelijkheid als symbool 204
  3. DERDE DEEL: DE NIEUWE WERELD 213
  Inleiding 213
  3.1. Schallend koper 217
  3.2. De verscheurde wereld 220
  3.3. De economie 224
  3.4. Het geld 228
  3.5. De kruisiging van de Mens 231
  3.6. Het geheim 233
  3.7. Het kwaad 236
  3.8. De samenzwering 239
  3.9. De Mensenzoon 244
  4. VIERDE DEEL: WAAROM IS ER LIJDEN? 247
  Inleiding 247
  4.1. Liefde en schepping 250
  4.2. De oorsprong van goed en kwaad 253
  4.3. Het verraad 259
  4.4. De toestand van zonde 265
  4.5. Zonde en onwerkelijkheid 272
  4.6. Onwerkelijkheid en leed 277
  4.7. Leed en werkelijkheid 283
  4.8. Het lijden ‘terwille van’ opent een nieuwe werkelijkheidsdimensie 287
  4.9. De verdere betekenis van het christelijke lijden 292
  4.10. Het lijden als genade 295
  Verwijzingen 298
  Noten 298
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 8,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

2-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen