€ 19,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Het Europees-Islamitisch Vriendschapsverdrag

de enige weg om de Apocalyps te voorkomen

prof.dr. juliaan van acker • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Het is niet aan te raden dit boek te lezen. Als u het toch doet, kunt u later niet meer zeggen: ’Ik heb het niet geweten’.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 145mm x 210mm
  Aantal pagina's : 324
  Uitgeverij : Niet bekend
  ISBN : 9789082021332
  Datum publicatie : 01-2018
 • Inhoudsopgave
  Proloog 9
  Het Europees-Islamitisch vriendschapsverdrag 10
  Is Islam vrede? De koran en de rede 14
  De belangrijkste uitdaging van de 21ste eeuw 22

  Politiek Dagboek 27
  Minder, minder, minder immigranten 27
  Van cel naar chip 29
  Geef jong crimineel gespuis een gedegen opleiding 38
  Alleen God kan ons redden 40
  Zeven miljoen potentiële islamitische terroristen 43
  De spirituele leegte van de Europese Unie 45
  Middellandse Zee: een bouillabaisse van immigranten 47
  Vluchtelingenstroom van hel naar leegte 49
  De goede tijd van het kolonialisme in Kongo 51
  Islamitisch onderwijs is pedagogisch onverantwoord 53
  Geef asielzoekers een arbeidscontract voor zes … 55
  Red de aarde: wat we kunnen leren van Paus … 57
  Belangrijkste oorzaak miserie in de wereld … 61
  Geef extreem-rechts geen kans 63
  De schepping is zinloos geworden… 66
  Fanatisme: een ziekte van de geest 69
  Moslims horen niet thuis in Europa 74
  Een tsunami van schorem overspoelt Europa 78
  Samen met Frankrijk glijdt Nederland af … 80
  Een multicultureel Europa haalt onze … 85
  De permanente oorlog in Europa is begonnen 89
  Een verwijfd Europa laat zich makkelijk … 91
  Eén miljoen militairen naar het Midden-Oosten 94
  Als alle niet-moslims zijn uitgeroeid is er vrede 96
  Een moslimvrij Europa: goed voor … 99
  Revolutie of burgeroorlog, maar wat dan? 102
  De identiteit van Europa: twee bewegingen 104
  Allah houdt van Israël 109
  Homoseksualiteit kan worden aangepraat 111
  Aanvulling en reactie op vorig artikel 113
  Feminisme verzwakt Europa en … 114
  We hebben een Pax Romana tegen het terrorisme … 119
  Homoseksualiteit in Sodom en Gomorra 121
  De jungle van Calais als symbool voor de EU-politiek 122
  De kracht van de samenleving I 125
  De kracht van de samenleving II 128
  De kracht van de samenleving III 131
  Europa moet zich aanpassen aan de islam 137
  Moslims de meest gehate bevolkingsgroep 139
  Beste Lodewijk Asscher 141
  Wanneer wordt de politiek volwassen? 143
  Secularisatie is best makkelijk 146
  Fatale ontkenning van politici 149
  Nationalisme is noodzakelijk 151
  Geert Wilders zal nooit premier worden 154
  Waarom justitie racistisch is 157
  De braafheid van Jan Terlouw 159
  Oorlogsmisdaden zijn normaal, en menselijk 161
  De EU veroorzaakt een burgeroorlog 163
  Het badwater en de PvdA 167
  Moslims geven het goede voorbeeld 170
  Zijn er nog niet genoeg Merkel-doden gevallen? 173
  De neergang van ons onderwijs 177
  Een nieuwe spirituele kruistocht 180
  De realiteit van onze denkwereld 184
  Rationaliteit leidt tot de totalitaire staat 186
  Geert Wilders staat borg voor een beschaafde wereld 189
  Met Donald Trump eindigt verwijfde politiek 192
  Marokkanen de meest gehate bevolkingsgroep 195
  ’Doe eens normaal’ is in een andere cultuur … 196
  Stop met kritiek op de islam 199
  De Teevendeal vanuit Vlaams gezichtspunt 202
  Van immigratiepolitiek naar emigratiepolitiek 204
  We zijn in oorlog, de regering ontkent 207
  Tussen 1878 en 1914 een golf van terrorisme 210
  Het oorlogskabinet Wilders-Pechtold komt eraan 213
  De wereld heeft geen doel … 216
  Donald Trump gooit een stok in het hoenderhok 222
  De Kabbala: waarom mystiek noodzakelijk is 225
  De jonge moordenaars van Savannah en Romy 228
  Wij zijn een bedreiging voor de islam 230
  Humor ontbreekt in de politiek 234
  De zelfhaat van links werkt averechts 236
  Een hartstochtelijk pleidooi voor anarchie 240
  De Palestijnse kwestie: de koran verbiedt vrede … 243
  Marokkanen zijn niet crimineel 246
  Hoe subsidiegeld over de balk gooien … 248
  De kranten polariseren 250
  De smerige rol die media spelen 252
  Waarom we allemaal moeten filosoferen 254
  Moslims aller landen verenigt u 258
  Experimenteren met kinderen 261
  Erdogan als lichtend voorbeeld 264
  Trump is niet het probleem 266
  Het hopeloze normen-en-waardendebat 269
  Obama heeft meer verdeeldheid gezaaid … 272
  Geweld van de politie in de VS: vooral tegen blanken 275
  Het verrottingsproces van de EU 277
  Politiek incorrect anno 1922 280
  Jodenhaters: welkom in Europa 283
  De Verenigde Naties of de Verenigde Domheid 287
  De islam accepteren of moslims integreren 291
  Catalonië en de wortel van het kwaad: de EU 294
  Het verband tussen religie en terrorisme 298
  Criminaliteit is écht verminderd 301
  Erdogan biedt de oplossing voor het jihadisme 304
  Landbouwpolitiek in goede (niet-Europese) handen 308
  De stilte rond Al Qaida 311

  Conclusies 317

  Boeken van de auteur 323
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 19,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

De belangrijkste uitdaging van de 21ste eeuw
De zondvloed is in aantocht

De Zondvloed is een universele mythe die bij meerdere volkeren tot het collectieve geheugen behoort of in oeroude verhalen overgeleverd wordt. Overbekend is het bijbelse verhaal met Noach in de hoofdrol. Noach, zijn gezin en alle bekende diersoorten overleefden in de ark de Zondvloed.
In de bijbel wordt de Zondvloed niet gezien als een natuurverschijnsel of als een catastrofe die toevallig plaatsvindt. Het is God die de Zondvloed op gang heeft gebracht, als antwoord op het gedrag van de mensen die al Zijn geboden hebben geschonden.

En God zag dat het goed was
Ik ga er nu even van uit dat de Zondvloed, zoals beschreven in de bijbel, een waarschuwing inhoudt voor deze tijd, bijvoorbeeld omdat we nu opnieuw in bijbelse tijden leven. Stel dat God bestaat of een transcendente kracht die de wereld en de kosmos heeft geschapen. Als dit waar is, dan lijkt het logisch dat God of het Transcendente bekommerd is over Zijn schepping. In de bijbel staat dat God tijdens de schepping telkens zei dat het goed was. Dat gold voor de aarde en de zeeën, voor het jong groen en het geboomte, voor de sterren en voor de dieren. God zei dat echter niet na de schepping van de mens. Hij schiep de mens naar Zijn beeld en Hij gaf alles wat Hij had geschapen aan de mens. God ging er blijkbaar van uit dat de mens Zijn werk zou voortzetten, dit wil zeggen dat de mens ook dingen zou scheppen die goed zijn en zou waken over Zijn schepping zonder het goede te vernietigen of uit te roeien.

Oorzaken van de straf van God
De aanname is dat dezelfde oorzaken die destijds geleid hebben tot de straf van God, nu opnieuw aanwezig zijn. Wat zeggen joodse exegeten over de oorzaken van de Zondvloed? De tien generaties van Adam tot Noach hebben zich niet gehouden aan de goddelijke geboden. De wereld was vol corruptie en onrecht. Bij dit laatste worden vooral diefstallen genoemd, het kleine kwaad door dagelijks de wet te ontduiken en het geweld tegenover kwetsbare mensen, vooral dan vrouwen. De technische vooruitgang en de kunsten gingen niet samen met morele vooruitgang. De techniek diende vooral om wapens te maken en muziek om idolen te eren die zelf geen voorbeeld van goed gedrag waren. De kunst van het woord stond in dienst van het geweld. De samenleving werd puur door driften geleid en onmiddellijke behoeftenbevrediging beheerste de mensen.

Gezinsleven en overdracht van waarden grondig verstoord
De exegeten noemen als volgende oorzaak van de zondvloed het niet meer overdragen van de wetten, de normen en waarden naar de volgende generaties. Het gezinsleven ontbrak. De volwassenen namen hun pedagogische verantwoordelijkheid niet meer op. Vrouwen werden gezien als lustobjecten en de volwassenen verzuimden hun opdracht zich voort te planten om de schepping voort te zetten.
In de periode voorafgaand aan de Zondvloed leefden de mensen in zichzelf opgesloten. Elk voor zich. Dialoog ontbrak. Alles stond in het teken van het genieten van het moment, zonder gerichtheid naar de toekomst. Er was geen authentieke uitwisseling meer tussen de mensen, waardoor het individu niet meer openstond voor de Ander. Het Woord was als het ware uit de samenleving verbannen.
God zag dat het kwaad van de mens overvloedig was. Daarom besloot Hij die generatie uit te roeien, behalve Noach. Noach had namelijk een gezin en daardoor constitueerde hij de hoop voor de mensheid. Noach zou de voorvader zijn van de volgende generaties.

Een nieuwe bijbelse tijd
De gelijkenissen met de huidige tijd zijn frappant. De techniek, door de wapenwedloop en de milieuvervuiling, dreigt de gehele schepping te vernietigen. De kloof tussen rijk en arm en tussen welvarende en arme landen wijst op een door en door corrupte wereld en een onrechtvaardige verdeling van de welvaart. We leven in een consumptiemaatschappij, waardoor de mensen als het ware verdoofd en betoverd zijn ten koste van hun ethische verantwoordelijkheid. Het enorme aantal echtscheidingen wijst op een gebrek aan opvoedingsverantwoordelijkheid en dat geldt ook voor al die volwassenen die geen huwelijk aangaan en geen kinderen wensen. In het onderwijs en in de samenleving in het algemeen ligt de nadruk vooral op competitie en klaarstomen voor de arbeidsmarkt en wordt onvoldoende aandacht besteed aan waardeoverdracht. Het woord wordt op internet schromelijk misbruikt en de haat spat er van af. Onze tijd is een tijd van eenzaamheid. In zekere zin is onze maatschappij doofstom geworden. Er is steeds minder aandacht voor persoonlijk contact en diepgaande gesprekken. We staan niet meer open voor elkaar.
Als deze analyse klopt en indien God over Zijn schepping waakt, dan kunnen we op korte termijn de Zondvloed verwachten. Of dit nu een echte zondvloed zal zijn, een natuurramp van ongekende omvang of een door de mensen vooroorzaak nucleaire Apocalyps zal de tijd uitwijzen. Wie zal de Noach zijn en drager van een Nieuwe Tijd met volwassen en verantwoordelijke mensen? Kunnen we de Zondvloed alsnog voorkomen?


Wat hierna?
Na de apocalyptische ontwikkelingen zal een nieuwe samenleving ontstaan. In zekere zin gaat het niet om iets nieuws, eerder om een herstel van essentiële waarden. De mensen zullen het gezins- en familieverband in ere herstellen, kleine en hechte dorpsgemeenschappen zullen ontstaan, ook wijken en buurten worden samengesteld door mensen die met elkaar verbonden zijn door familiebanden en een gemeenschappelijke cultuur en geschiedenis.
Dank zij dit reveil van het met elkaar samenleven, zal er veel solidariteit zijn tussen de mensen. Solidariteit begint in het gezin, in de opvoeding van de kinderen, in het voor elkaar klaar staan in de buurt. Op die manier worden sterke gemeenschappen gevormd die dan ook de kracht zullen hebben om andere gemeenschappen, waar nodig, solidair bij te staan.
Een land zal sterk zijn in de mate dat kleine, solidaire gemeenschappen er de hoeksteen van vormen. De burgers nemen zelf hun verantwoordelijkheid op. Er zullen nooit tekorten zijn in het onderwijs of in de zorg en de mensen zullen zich ten aanzien van het milieu verantwoordelijk gedragen.

In het hierna volgende deel, mijn politiek dagboek, wordt de weg beschreven die ik heb gevolgd. Op het eind worden de conclusies getrokken. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen