€ 14,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Het Hannemahuis

Het Hannemahuis in Harlingen 1600-1800

N.J. Kemper • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Het Hannemahuis in Harlingen was lange tijd een woonhuis van de familie Hannema. Leendert Jacobus Hannema schonk het huis aan de gemeente Harlingen. Vanaf 1966 werd het huis gebruikt als museum. Dit boek geeft de bewoningsgeschiedenis van het Hannemahuis, de twee naastliggende panden en de achterliggende panden aan de Stroffelsteeg en de Lanen, gedurende twee eeuwen. Daarnaast is er aandacht voor de stamboom van de families Hannema, Feitema, Wiltschut en Talma en voor de jeneverstokerij en de schouwburg.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 50
  Uitgeverij : N.J. Kemper
  ISBN : Niet bekend
  Datum publicatie : 08-2020
 • Inhoudsopgave
  1 Inleiding

  2 Vóór 1800

  3 Voorstraat
  3.1 Voorstraat 56a
  3.2 Voorstraat 56b
  3.3 De westelijke helft V56b1
  3.4 De oostelijke helft V56b2
  3.5 Het Hannemahuis 1832
  3.6 Het Hannemahuis 1611-1650
  3.7 Het Hannemahuis 1750
  3.8 De mouterij

  4 Lanen 79-81
  4.1 Lanen 79 en 81zuid
  4.2 Lanen 81noord
  4.3 Lanen 79 Proclamaties
  4.4 Lanen 81 zuid Proclamaties
  4.5 Lanen 81 noord Proclamaties

  5 Stroffelsteeg
  5.1 Stroffelsteeg 2
  5.2 Stroffelsteeg 2c
  5.3 Stroffelsteeg 2d
  5.4 Stroffelsteeg 2e
  5.5 Stroffelsteeg 2f
  5.6 Stroffelsteeg 4
  5.7 Stroffelsteeg def-4
  5.8 Stroffelsteeg 6
  5.9 De Knegtecamer

  6 Vier families
  6.1 De familie Hannema
  6.2 De familie Wildschut
  6.3 De familie Feitema
  6.4 De familie Talma

  7 Drie huizen
  7.1 Voorstraat 54
  7.2 Voorstraat 52b
  7.3 Voorstraat 52a

  8 Samenvatting

  9 Bijlagen
  9.1 De stokerij
  9.2 De Comedie
  9.3 Bronnen
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 14,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Voorstraat 56a

Dit pand is nu het westelijk deel van Museum het Hannemahuis. Vóór 1600 is Voorstraat 56a van Claes Folkerts, in juni 1600 woont Jets [Andriesdr], zijn weduwe in het huis [5]. Claes was burgemeester in 1583, 1585, 1587 en 1599 [2]. Claes Folckerts is dus begin 1600 overleden.

In 1610 verkoopt Jetske Andriesdr het huis [Hb1610]. Zij is hertrouwd met Doctore Adriano Metio, professoer mathematices binnen Franeker. Jetske is usufructuaria [vruchtgebruiker] van de goederen van w. Claes Folckersz, dat wil zeggen dat zij niet enig erfgenaam is. Er worden bij de verkoop heel wat rechthebbenden genoemd. Men kan concluderen dat Claes Folkerts bij overlijden geen kinderen (meer) had.

In 1610 koopt Cornelis Edes Feijtema het huis voor 2680GG van Jetske Andriesdr [15]. Ten oosten bezitten Bartelt Jans erven V56b. Cornelis Edes Feijtema was ±1596 gehuwd met Maijcke Jacobs en hij had een zoon Ede [14]. Maar Maijcke overlijdt en Cornelis trouwt op 14-11-1627 met Trijn Jans uit Harlingen [11]. De bevestiging van het huwelijk is voor het gerecht, wat erop wijst dat Cornelis doopsgezind was. Er zijn ook geen dopen van kinderen gevonden.

Cornelis heeft blijkbaar geen geld om het huis te betalen, want zijn broers Jacob en Sybrant betalen de eerste en tweede termijn, en waarschijnlijk ook de derde termijn. Ebel Sijbrants, de moeder van Cornelis, staat borg.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Proclamatie 1610 V56a [NJK] Cornelis Eedesz Feijtema is schuldig aen Jetske Andriesdr echtewijff van Doctore Adriano Metio, professoer mathematices binnen Franeker, als usufructuaria van goederen van w. Claes Folckersz, [en diverse anderen] de somma van 2680GG ter saecke 't heercomen [het eigendomsrecht] van seeckere huijs, plaats en hovinge c.a. staende aen de Voorstraet ende de zuijdtsijde van het Diept, hebbende Bartelt Jans erffgen. tO, en wl. Sijtze Louwsz tW. [Ebel Sijbrants, wed. v wl. Edo Jacobsz stelt zich borg. Getekend 24-02-1610. Op 21 mei is de eerste termijn betaald door Sibrant en Jacob Edes en is het huis overgedragen.
Op 13-04-1616 wordt de hypotheek ingeschreven en de tweede termijn betaald door Jacob en Sijbrant Edes] [15]. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen