€ 32,50

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Het Nederlandse Landschap vanaf de motor of vanuit de auto

Nederland verkend in 16 toertochten

F.J. Reedijk • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Het Nederlandse landschap lijkt volledig door mensenhanden gemaakt. Toch is Nederland oorspronkelijk gevormd door natuurkrachten. Sporen van geweldige oerkrachten die eens aan het werk waren, zijn nog op veel plekken te zien. Tektoniek (opheffing en daling van het aardoppervlak), ijs, wind, rivieren, zee en leven hebben zes uiteenlopende landschappen geboetseerd: het lösslandschap, zandlandschap, rivierenlandschap, veenlandschap, zeekleilandschap en duinlandschap.
  De landschappen kunnen vanuit de auto of vanaf de motor worden verkend middels 16 toertochten die naar regio (Noord-Nederland, West-Nederland, Oost- en Midden-Nederland en Zuid-Nederland) zijn ingedeeld. Aan elk van de 4 onderscheiden landsdelen is een apart hoofdstuk gewijd. Voor de liefhebbers is hoofdstuk 5 (Typering van de zes landschappen) toegevoegd.
  De toertochten zijn bedoeld voor motorrijders en automobilisten met oog voor (de wording van) het Nederlandse landschap. Er is gekozen voor rondritten met een identiek start- en stoppunt, maar een andere wijze van rijden is uiteraard ook mogelijk. De routes zijn actueel, zij zijn uitgezet en gereden in 2015, 2016 en 2017.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 192
  Uitgeverij : Boekenbestellen.nl
  ISBN : Niet bekend
  Datum publicatie : 03-2018
 • Inhoudsopgave
  HOOFDSTUK 1: NOORD-NEDERLAND

  1 Toertocht Westergo
  2 Toertocht Tussen Woud en Wad
  3 Toertocht Drents Plateau
  4 Toertocht Bourtanger Moeras

  HOOFDSTUK 2: WEST-NEDERLAND

  5 Toertocht Rondje Texel
  6 Toertocht Noord-Holland Duin
  7 Toertocht Noord-Holland Midden
  8 Toertocht Rondom IJsselmeer
  9 Toertocht Groene Hart

  HOOFDSTUK 3: OOST- en MIDDEN-NEDERLAND

  10 Toertocht Veluwe
  11 Toertocht Twente-Achterhoek_Plus
  12 Toertocht Rivierenland

  HOOFDSTUK 4: ZUID-NEDERLAND

  13 Toertocht Deltaland
  14 Toertocht Brabant
  15 Toertocht Maas-Peel
  16 Toertocht Zuid-Limburg

  HOOFDSTUK 5: TYPERING VAN DE ZES LANDSCHAPPEN
 • Reviews (8,7 uit 3 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

  14-06-2020
  NL vakantieland
  We zouden door de Alpen gaan touren met onze cabrio, maar ja, alles omgeboekt naar 3 locaties in NL waarbij we 6 routes uit het boek gekozen en GPS gedownload hebben. 2e zojuist gereden: Fantastisch! We stappen bij ieder punt uit, doen een loopje en gaan dan weer verder. Goede gids, goede vertellingen, veel weetjes en up to date. Bestelling liep perfect. Mooi, stevig ingepakt en juiste logistiek. Pluim.

     GPS downloads
     Up to date

  Geplaatst door uit Amersfoort , leeftijd 50-59
  Waardeert het boek met een 8 uit 10


  21-10-2018
  Zeer verrassend boek
  Tijdens een vakantie in Frankrijk kennis gemaakt met dit geweldige boek. Boeiende ritten en daarbij een zeer uitgebreide informatie over de tijdens de rit te bezoeken wetens waardigheden . De auteur heeft zich geweldig ingespannen om er een waardevol boek van te maken. Een echte aanrader.

     Prettig leesbaar.
     Met mooie foto\'s

  Geplaatst door uit Groningen , leeftijd 70+
  Waardeert het boek met een 9 uit 10


  19-04-2018
  HET NEDERLANDSE LANDSCHAP
  HET NEDERLANDSE LANDSCHAP. Wat een verrassing dit boek en wat een aanwinst ! Niet alleen voor motorrijders en automobilisten, maar voor iedereen die geinteresseerd is in het ontstaan van het Nederlandse landschap. Aan de hand van toertochten komen zoveel aspecten van onze vaderlandse geschiedenis ter sprake, geologisch, sociaalgeografisch en sociaaleconomisch, dat het ook als “gewoon” leesboek buitengewoon boeiend en interessant is. Indrukwekkend om te zien hoe de diverse landschapselementen het verhaal vertellen van de inspanningen van onze voorouders bij bedreiging door het water, bij veranderingen in landgebruik, bij opkomst van handel, nijverheid en industrie. Bij veranderingen in transport en vervoer. Bij de beschrijving van de toertochten toont de auteur ons heel veel details en verrassingen onderweg. Alles ook geillustreerd met honderden afbeeldingen. Wat een enorm werk moet het geweest zijn om zo veel wetenswaardigheden bij elkaar te brengen, zonder dat de schrijfstijl daar onder lijdt. De deskundigheid van de auteur op velerlei terrein maakt dit boek extra waardevol ! Heel leuk om het boek telkens weer ter hand te nemen en je te richten op weer een ander deel van ons Nederlandse landschap. Bob Graafmans


  Geplaatst door
  Waardeert het boek met een 9 uit 10

€ 32,50

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Tussen de Linde en de Kuinder (oostelijk van Scherpenzeel) ligt het natuurgebied De Rottige Meenthe. In de loop van de 18e eeuw zijn delen van het gebied verveend. Bij turfwinning in laagveengebieden werd de turf beneden het grondwaterniveau gebaggerd: het slagturven. Het natte veen werd met baggerbeugels van onder het wateroppervlak weggehaald. Het weggebaggerde veen werd op uitgespaarde stroken land (legakkers of zetwallen, ter plaatse ook wel ribben genoemd) te drogen gelegd en tot turven versneden. Nadat de hele veenlaag was weggebaggerd, bleven er langgerekte plassen (petgaten of trekgaten) achter, die verder waardeloos waren. Om aan de groeiende brandstofbehoefte te voldoen, werden steeds grotere stukken grond afgegraven. De petgaten werden steeds breder, de legakkers steeds smaller. Daardoor kon het gebeuren dat bij storm de legakkers door het water werden weggeslagen zodat er verveningsplassen ontstonden. (1)

Veel Veluwse beken hebben lijnrechte stukken en onnatuurlijke bochten en zijn (deels) gegraven voor landbouwkundig gebruik. Van Staverden en Leuvenum en omgeving is bekend dat daar in het verleden werd bevloeid. Water werd bovenstrooms afgevoerd en verderop weer over lager gelegen graslanden geleid.
Stroomafwaarts heeft de Leuvenumse beek oostelijk van de ‘Zwarte Boer’ een doodlopende zijtak. Een doodlopende zijtak is doorgaans bedoeld voor bevloeien, het is een blind eindigende beek of sloot die vanaf dat punt over het maaiveld loopt. (2)

Rijdend door het dekzandlandschap van de Achterhoek en Twente, met afwisselend langgerekte golvende ruggen en ondiepe laagten, krijg je om de zoveel meter telkens een ander uitzicht. Soms is het een bosrand, dan weer zijn het akkers en weilanden of verspreid in het landschap liggende boerderijen. Je ziet landschapselementen achter houtwallen en boomgroepen verdwijnen en even later weer verschijnen. Het lijkt net een toneel met verschillende coulissen, vandaar de naam coulisselandschap. (3)

De Koudekerksche Inlaagpolder is eeuwen geleden ontstaan nadat achter de toenmalige zeedijk een inlaagdijk als reservedijk is aangelegd. Dit land zou normaal gesproken ten prooi zijn gevallen aan de zee, maar uitgerekend híer is het oude cultuurlandschap nog haarfijn zichtbaar gebleven.
Doordat getijgeulen niet verder naar de kust opschoven, kon de inlaagpolder tot op de dag van vandaag blijven bestaan. De bebouwing was verdwenen, maar de boeren konden de laaggelegen, natte karrevelden blijven gebruiken als hooiland. In de Koudekerksche Inlaagpolder versterken cultuurhistorie (eeuwenlang menselijk geploeter) en natuur (brakwatergebied met unieke flora en fauna) elkaar. (4)

Het Zuid-Limburgse heuvelland kent een grote dichtheid aan wegen en paden. Vele van de nog bestaande wegen hebben een al eeuwenoude oorsprong. Door inslijting zijn holle wegen ontstaan. Eeuwenlang gebruik van hetzelfde pad, te voet of met paard en kar, leidde tot een natuurlijk erosieproces. Losgewoelde aarde spoelde af met het regenwater en op die manier diepte de weg zich jaar na jaar verder uit. Het is een proces dat ook nu nog optreedt zolang het wegdek onverhard blijft.
Holle wegen zijn typische landschapselementen voor heuvelachtige streken met een leemondergrond. De fijne leemkorrels kleven goed samen en laten de vorming van stevige, steile wanden toe. Naast een geschikte bodem is voldoende reliëf nodig, opdat het afstromend regenwater voldoende kracht krijgt om grond mee te voeren. Holle wegen kennen vaak dicht beplante steile wanden. (5) ×
SERVICE
Contact
 
Vragen