€ 37,50

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Het Romeinse castellum in de Loowaard

Een hernieuwde materiaalstudie en interpretatie van baggervondsten uit Duiven-Loowaard

Wil Kuijpers • Boek • hardback

 • Samenvatting
  Kunnen enkel baggervondsten bewijs leveren voor de aanwezigheid van een Romeins castellum langs de Rijn? Dus vondsten zonder archeologische context? Onderzoeker Wil Kuijpers denkt van wel. Op basis van honderden baggervondsten
  uit de Loowaard beweert hij dat in het tweede kwart van de eerste eeuw een Romeins castellum is gesticht op vindplaats Duiven-Loowaard.

  Tientallen jaren doorzoekt Wil Kuijpers met zijn metaaldetector grindhopen op de Rijnkade in Arnhem. Het grind dat daar ligt, is opgebaggerd uit de Loowaard. Tussen de kiezels vindt hij honderden Romeinse voorwerpen, zoals munten uit de Julisch/ Claudische periode, soldaten- en ogenfibulae, sieraden als haarspelden en vingerringen en militaria als speerpunten en zwaarden. In totaal haalt hij ruim 600 metalen voorwerpen uit het grind. En de zandzuigers van baggerbedrijf Moorlag BV toveren ook nog eens honderden aardewerken vondsten uit het grote grindgat van de Loowaard.

  Na documentering van alle Loowaardvondsten in het PAN-register (Portable Antiquities of the Netherlands) start Wil Kuijpers een studie naar de bewoningsgeschiedenis van de Loowaard. Hij determineert en dateert alle vondsten en stelt vervolgens per vondstcategorie een dateringsgrafiek op.

  Deze grafische voorstellingen laten zien uit welke tijdsperiode de vondsten afkomstig zijn. Door vergelijking van de dateringsgrafieken met daarbij de analyses van de vondstgroepen en de vondstgeschiedenis, kunnen een aantal uitspraken worden gedaan. Eén daarvan is dat het zeer aannemelijk is dat de Romeinen in het tweede kwart van de eerste eeuw - wellicht in 40/41 na Chr. - een castellum hebben gesticht in de Loowaard. En dat dit castellum naast de militaire functie ook een civiele bewoning heeft gekend.

  Het onderzoek van Wil Kuijpers toont aan dat - ook al is de archeologische vindplaats vrijwel geheel verdwenen - door systematisch onderzoek van baggervondsten nieuwe informatie aan onze kennis over de Romeinse limes in Nederland kan worden toegevoegd.
  Het boek heeft een prachtige opmaak en bevat meer dan 700 full colour foto's!
  Daardoor is het tevens een naslagwerk voor archeologen, detectoramateurs, amateurarcheologen en metaalspecialisten.
 • Productinformatie
  Binding : Hardback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 172
  Uitgeverij : Wil Kuijpers
  ISBN : 9789464066470
  Datum publicatie : 06-2021
 • Inhoudsopgave
  Voorwoord van Stijn Heeren, Archeoloog VU Amsterdam
  1 Inleiding
  2 Geschiedenis van de vondsten uit de Loowaard
  3 Loowaard, Rijn en omgeving in de Romeinse tijd
  4 Romeins aardewerk
  5 Romeinse fibulae
  6 Romeinse munten
  7 Romeinse militaria
  8 Romeinse sieraden
  9 Overige Romeinse vondsten
  10 Laat-Romeinse tijd en vroege middeleeuwen
  11 Holoceen en pleistoceen botmateriaal
  12 Steentijd
  13 Bronstijd
  14 Munten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd
  15 Overige vondsten uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd
  16 Overige ongedateerde en/of ongedetermineerde vondsten
  17 Synthese
  Opmerkelijke vondsten uit de Loowaard
  Literatuur
  Summary
  Dankwoord
  Bijlagen
 • Reviews (9,3 uit 6 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

  06-05-2023
  Superinteressant
  Wil Kuijpers heeft een analyse gemaakt van opgegraven (vooral Romeins) materiaal uit de Loowaard. Dat heeft een superinteressant, degelijk en verzorgd boek opgeleverd met prachtige foto’s. De auteur wordt burgeronderzoeker genoemd, vermoedelijk omdat hij geen academische opleiding heeft. Ik vind dat onderscheid niet meer van deze tijd. Het gaat om wat iemand te vertellen heeft. Het verhaal van Kuijpers is een goede aanvulling op wat andere onderzoekers eerder hebben gepubliceerd over de Limes.


  Geplaatst door
  Waardeert het boek met een 9 uit 10


  11-01-2023
  Gedegen werk
  Statistisch onderzoek en prachtige foto’s


  Geplaatst door uit Lienden , leeftijd 60-69
  Waardeert het boek met een 10 uit 10


  05-12-2022
  mooi uitgevoerd. interessante inhoud.
  Een mooi uitgevoerd boek. Zowel de omslag als de afbeeldingen en de tekst. De inhoud nodigt uit om je erin te verdiepen. Bijzonder voor een (voor mij) onbekende leesstof.


  Geplaatst door
  Waardeert het boek met een 10 uit 10


  04-03-2022
  Goed boek
  Lijkt aan verwachting te voldoen. Goed uitgevoerd boek.


  Geplaatst door
  Waardeert het boek met een 8 uit 10


  25-09-2021
  Mooi boek
  Wetenschappelijk archeologisch onderlegd. Goed volgbaar en mooi geillustreerd. Geeft een goed beeld van de Romeinen en hun leven. Zet de Loowaard op zijn plek in de Limes in Nederland.


  Geplaatst door uit Lelystad , leeftijd 70+
  Waardeert het boek met een 9 uit 10


  28-08-2021
  Prima
  Alles is perfect weergegeven zowel de foto’s als de duidelijke omschrijving.


  Geplaatst door uit Tolkamer , leeftijd 70+
  Waardeert het boek met een 10 uit 10

€ 37,50

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Stijn Heeren, archeoloog/ass. professor aan de VU te Amsterdam, schrijft in zijn voorwoord:

'Het recht om te onderzoeken en te publiceren komt iedereen toe, niet alleen hoogopgeleide mensen met een baan in het vakgebied. Ook amateurs die net als professionals een fascinatie hebben voor het verleden mogen met vondsten werken. Maar het allerbeste antwoord op de vraag ‘waarom burgerwetenschap?’ komt uit dit boek. Wat een tijd en toewijding hebben het verzamelen, beschrijven en fotograferen van vondsten gevraagd. Een professional zal zoveel tijd niet snel tot zijn beschikking hebben. Zonder het werk van vrijwilligers zouden de Loowaardvondsten nooit verzameld zijn en zonder Wil Kuijpers waren ze nooit integraal gepubliceerd, zeker niet in deze vorm. Pure (kennis)winst! En tegelijkertijd is de werkwijze wel van professioneel niveau: alle beschrijvingen zijn gebaseerd op vakpublicaties en op beschrijvingen in PAN (Portable Antiquities of the Netherlands). Alle conclusies zijn logisch opgebouwd en navolgbaar.'
Kortom: voor u ligt een prachtig uitgevoerde en inhoudelijk grondige studie, met waardevolle conclusies. Een aanwinst voor de Nederlandse archeologie en voor de Gelderlandse archeologie in het bijzonder.’

English
Stijn Heeren, archaeologist/assistant professor at the VU University Amsterdam, writes in his foreword:

The right to research and publish belongs to everyone, not only to highly educated people with a job in the field. Amateurs who, like professionals, are fascinated by the past, may also work with finds. But the very best answer to the question 'why citizen science?' comes from this book. What a lot of time and dedication was required to collect, describe and photograph finds. A professional would not easily have so much time at his disposal. Without the work of volunteers, the Loowaard finds would never have been collected and without Wil Kuijpers, they would never have been published in full, certainly not in this form. Pure (knowledge) profit! At the same time, the working method is of a professional level: all descriptions are based on professional publications and on descriptions in PAN (Portable Antiquities of the Netherlands). All conclusions are logical and can be followed up.
In short: this is a beautifully executed and substantively thorough study, with valuable conclusions. An asset to Dutch archaeology and to Gelderland archaeology in particular.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ×
SERVICE
Contact
 
Vragen