€ 22,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Ingang der hel

Episode uit het Afrikaanse pioniersleven - deel 2

Alfons Vermeulen • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Op 31 oktober 1899 vertrekt de 22-jarige Alfons Vermeulen uit Rotterdam. Hij heeft zojuist zijn contract met de Nieuw Afrikaansche Handels-Vennootschap (NAHV) getekend. De komende vijf jaar gaat hij werken als handelsagent in Frans-Congo en de Congo-Vrijstaat van de Belgische koning Leopold II.

  Net als duizenden andere Nederlanders die bij de NAHV tekenden, heeft hij geen idee van wat hem te wachten staat. Het gebied waar hij heen reist, is ‘een mysterieuze witte plek in het hart van Afrika’.
  Zijn opdracht is om factorijen te leiden en rubber en ivoor op te kopen bij lokale gemeenschappen.

  Hij reist samen met zijn inlandse vrouw Mulekedi en kok Mompuya. Dankzij hen, zijn levenslust en bravoure overleeft hij het meedogenloze klimaat, tropische ziektes en gewapende conflicten.

  Alfons is een uitstekend verhalenverteller en scherp waarnemer. Hij legt zijn verhalen en beschouwingen vast met een eigen zienswijze als Nederlands handelaar. Zijn relaties met Congolezen
  zijn intiem, optimistisch en oprecht.

  Terug in Nederland schrijft hij in de jaren dertig twee autobiografische werken met een dunne, romantische laag. Zijn vertellingen hebben een bijzondere kwaliteit die veelal afwezig is in de weinige werken over deze periode. Ze geven ons nieuwe inzichten in het opereren van een van de machtigste bedrijven in Congo, de NAHV. Dit bedrijf hield er eigen ‘kolonies’ op na in Congo, de geschiedenis daarvan is in Nederland niet algemeen bekend.

  In 2005 werd Alfons’ archief herontdekt. Fred van den Hoek, Alfons’ achterkleinzoon, vormde het om tot een boek en ontdekte daarbij stap voor stap een verloren familiegeschiedenis. In de jaren 2018 tot en met 2021 vatten Fred, vormgever Henk Tijbosch en illustrator Eric Coolen het idee op om deze belangwekkende biografie onverkort en op eigentijdse wijze uit te geven. De eminent Belgische historicus en antropoloog Jan Vansina annoteerde samen met Fred de teksten. Hij schreef daarnaast het voorwoord en publiceerde enkele wetenschappelijke artikelen over het archief.

  Als leidraad is in deel 3 een chronologie van het leven van Alfons Vermeulen toegevoegd.
  Dit toont hoe de ingewikkelde puzzel van zijn privéleven samenvalt met zijn verblijf in Congo.
  Aan Alfons’ eigen woorden is niets veranderd.

  Als trilogie vormen ze nu een weergave van zijn complete oeuvre.

  De pioniersdagen van Chicongo
  Een verhaal uit het pioniersleven in den Congo 1933
  De ingang der hel
  Episode uit het Afrikaansche pioniersleven 1938
  De memoires van Chicongo
  2021
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 190mm x 260mm
  Aantal pagina's : 214
  Uitgeverij : Alfons Vermeulen
  ISBN : 9789464066111
  Datum publicatie : 02-2021
 • Inhoudsopgave
  INLEIDING 2Het Groote Equatoriale Woud 3HOOFDSTUK I 18Mongumba. HOOFDSTUK II 28Naar de Boven-Lobay HOOFDSTUK III 65De pirogue-reis HOOFDSTUK IV 136Bagandu en Bakota HOOFDSTUK V 171Van Bakota naar Camba-Uro HOOFDSTUK VI 174Hoe de vrede met de Yangueré gesloten werd
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 22,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

VOORWOORD
Het gebied tusschen Sangha en Ubangi werd in bet begin dezer eeuw genoemd ’L’Entrée de l’Enfer’.

Geachte Lezer,
WANNEER wij de geschiedenis lezen der exploratie van het ’mysterieuze continent’, zooals men Afrika dikwijls genoemd heeft, dan maken we kennis met tal van wereldberoemde ontdekkingsreizigers of officieele explorateurs, waarvan velen in dienst der oude ’Association internationale Africaine’; verder zijn vele gegevens afkomstig van katholieke en protestantsche missionarissen.

Slechts een enkele maal wordt in die vele beschrijvingen gesproken over een of anderen Voortrekker-Handelsman. Ik voor mij vond alleen in de verhalen van den eminenten Stanley zelf gegevens van belang en zelfs zeer waardeerende woorden over het gilde der ’Chevaliers de la Pénétration pacifique’, zooals men de eerste handelsagenten in Afrika wel heeft genoemd.

Die ondernemende handelslui, meest jonge agenten in dienst der eerste groote maatschappijen, waren inderdaad ’Ridders der vredelievende Indringing’, als ik het zoo letterlijk vertalen mag, alhoewel de fransche term het in dit geval wint in welluidendheid.
Want al hadden de voornaamste explorateurs, altijd vergezeld van een behoorlijke gewapende macht, de groote rivieren en de hoofdlijnen in de geografie van het land kunnen vaststellen, het ontzettend uitgestrekte achterland werd voor verreweg het grootste gedeelte het eerst geëxploreerd en bezet door het bovengenoemde gilde van Handelslui-Voortrekkers, wier taak dikwijls oneindig veel moeilijker en gevaarlijker was dan die van den officieelen explorateur.

Lang voor het land was ingedeeld in Territoires, waren die gebieden reeds op vele plaatsen bezet door ondernemende handelslui.
Persoonlijk heb ik dat volbracht in het gebied tusschen Lulua en Sankuru, tusschen Lubudi en Masangomme en in het bovengebied der Lobay, waar voor mijn komst in velden noch wegen ooit iets van officiëele bescherming of goevernement was waargenomen.
Ontelbare dorpen en groote agglomeraties van dorpen, ver weg het binnenland in, waar nog nimmer een Blanke een voet had gezet, heb ik tusschen 1900 en 1907 bezocht. Maanden en jarenlang doorkruiste ik deze streken als Blanke alleen.

Ik heb dus het volste recht te spreken van pionierswerk en zelfs van het moeilijkste en dikwijls gevaarlijkste pionierswerk.
Inderdaad, wij waren ’les Chevaliers de la Pénétration pacifique’, wij waren dikwijls de eersten, wij waren er altijd trots op te kunnen zeggen: ’Ziet, Heeren van den Staat, gij gaat op exploratie uit, maar gij komt daar als tweede, ik was daar al lang vóór U en ge kunt van mij alle gegevens over die streek krijgen, want ik werk er al een paar jaren en heb er ook al vele opkoopers neergezet, die mij van alles op de hoogte brengen’. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen