€ 19,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Instrumentele Christologie

Theologie en mensenwijdingsdient

drs. Jan P. Otter • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit boek geschreven als vervolg op het boek ‘Instrumentele Antroposofie’. Dit boek verwijst er dan ook geregeld naar. Het eerste boek is uitgegeven tegelijkertijd met de oprichting van Stichting Meta Odos. Deze Stichting wil esoterisch Christelijk onderwijs in de wereld zetten. Het boek ontsluit de theologie ondergebracht in de epistels van de mensenwijdingsdienst van de Christengemeenschap en werkt twee machtige analogieën uit. De eerste analogie is: het beeld dat ontstaat tijdens de offerhandelingen van de priester aan het altaar bij het voltrekken van de mensenwijdingsdienst is het beeld van de scheppingsdaad van tijd, ruimte en openbaring door de Tronen en Cherubijnen. De tweede analogie betreft de mens(heids)ontwikkeling als voortdurend gewild en door de geestelijke wereld bestuurd proces ten opzichte van het geesteswetenschappelijke model van de zevengelede mens. Dat antroposofische model blijkt inwisselbaar voor de jaarinhoud van de nooit variërende epistels, begeleid door nooit variërende perikopen. Deze epistels leveren tezamen met allerhand andere informatie uit de mensenwijdingsdienst – de perikopen, het credo, het Onze Vader, de teksten zelf, maar ook alle fenomenen, zoals de gebruikte kleuren – een adembenemend inzicht in de essentie van de relatie die de mens(heid) onderhoud (of niet) met zijn schepper. Dat inzicht wijst de weg naar een esoterisch Christelijke levensbeschouwing, die voldoende onderbouwde moraliteit biedt om de mensheidsontwikkeling uit eigen handelen verder in de gewenste richting te ondersteunen.

  Jan P. Otter studeerde af in Algemene Economie en Technische Informatica. Hij is gehuwd, heeft twee kinderen en zeven kleinkinderen. Rond zijn veertigste levensjaar kwam hij door een doodservaring in aanraking met de Antroposofie. Hij leerde via vele mensen van goede wil de op de Antroposofie gebaseerde verklaring van de Daad op Golgotha kennen. Het is zijn overtuiging dat deze leer voor iedere mens een verrijking kan zijn, zodanig dat leven in vrede met de wereld mogelijk wordt. Die overtuiging werd bij hem opgebouwd vanuit het denken, het geesteswetenschappelijke denken zoals voorgedaan in de Antroposofie. Hij spreekt dan ook de hoop uit, dat voor ieder die dit boek leest, de stof kan bijdragen aan een gevoel van in vrede zijn met de wereld.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 145mm x 210mm
  Aantal pagina's : 260
  Uitgeverij : Stichting Meta Odos
  ISBN : 9789082646511
  Datum publicatie : 09-2017
 • Inhoudsopgave
  1 Inleiding 10
  1.1 Disclaimer 12
  1.2 Verantwoording 12
  1.3 Onzin 17
  1.4 Gebruikte teksten 17
  1.5 Cherchez la femme 19
  1.6 Voor U begint 22
  1.7 Verder over dit boek 24
  1.8 De twee analogieën 28
  1.8.1 De eerste analogie 28
  1.8.2 De tweede analogie 29
  1.9 Samenvatting 34
  2 De eerste analogie 36
  2.1 Oerknal en Maya 36
  2.2 De mens in de schoot der Goden 37
  2.3 De hiërarchieën 38
  2.4 Uit de schoot der Goden 40
  2.4.1 De 1e imaginatie: het Offer van de Tronen 41
  2.4.2 De Archai 42
  2.4.3 De 2e imaginatie: offer van de Heerschappijen 42
  2.4.4 Resignatie 43
  2.4.5 Samenvatting 43
  2.5 Corresponderende cultustekst 45
  3 Mensenwijdingsdienst 47
  3.1 Opbouw 47
  3.2 Hymnen 47
  3.3 Ruimte 49
  3.3.1 Altaar 51
  3.3.2 Schildering 52
  3.3.3 Kruisiging 53
  3.4 Taal 54
  3.4.1 Conjunctief 54
  3.4.2 Niet bestaande taaluitingen 55
  3.4.3 Het beleven van de tekst 56
  3.4.4 Het scheppen van de hymnen in de ziel 57
  3.5 Kleuren aan het altaar 58
  3.5.1 De confrontatie van licht en donker 58
  3.5.2 De regenboog 60
  3.5.3 Het verbond met de Vadergod 62
  3.5.4 De kleurenboog die de hemel omspant 63
  3.5.5 De betekenis van de kleuren aan het altaar 63
  3.6 Kleding aan het altaar 64
  3.6.1 Huid 65
  3.6.2 Gebruikte weefsels 67
  3.6.3 De kazuifel 69
  3.6.4 De plaats van de priester voor het altaar 70
  3.7 Betekenis symbolen aan het altaar 71
  3.7.1 De dalparabool 71
  3.7.2 Het lemniscaat 72
  3.8 Voorwerpen en substanties 74
  3.8.1 De beker 75
  3.8.2 De wierook 76
  3.8.3 Water en druivensap 78
  4 De tweede analogie: vergeestelijking 81
  4.1 Beeldvorming 81
  4.2 Het offer 82
  4.3 De hoogste hymne 82
  4.4 Verwandeling van brood en wijn 86
  4.5 Verdere onderbouwing vanuit de 2e hiërarchie 88
  4.6 Brood en wijn 90
  4.7 Brood 91
  4.8 Het hogere IK 94
  4.9 Wijn 95
  5 De epistels 99
  5.1 Epistel en verkondiging 101
  5.2 De epistels verdeeld over het jaar 105
  5.3 Het trinitarisch epistel 105
  5.4 De epistels in de tijd geplaatst 107
  5.5 Relatie Nieuwe Testament en de epistels 108
  5.5.1 Methode: analogie en fenomenologie 109
  5.5.2 Advent 110
  5.5.3 Kersttijd 110
  5.5.4 Epifanie 110
  5.5.5 Triniteit 1 110
  5.5.6 Lijdenstijd 110
  5.5.7 Pasen 110
  5.5.8 Hemelvaart 111
  5.5.9 Pinksteren 111
  5.5.10 Triniteit 2 111
  5.5.11 Triniteit 3 111
  5.5.12 Michaëlstijd 111
  5.5.13 Triniteit 4 111
  6 De relatie Vader Zoon Geest 113
  6.1 De relatie 113
  6.2 Het verloren gaan van de Geest en Ziel 115
  6.3 De besturing van de mensheidsontwikkeling 116
  7 De Vader 118
  7.1 De IK organisatie 118
  7.2 Het handelen van de Vader 119
  7.3 De Vader 120
  7.3.1 Advent 123
  7.3.2 Invoegsel advent direct na het Credo 123
  7.3.3 Kersttijd 124
  7.3.4 1e Epistel Kersttijd 124
  7.3.5 2e Epistel Kersttijd 125
  7.3.6 3e Epistel Kersttijd 125
  7.3.7 Invoegsel 3e epistel 125
  7.3.8 Epifanie 126
  7.3.9 Invoegsel na Credo 127
  8 De Zoon 128
  8.1 Het handelen van de Zoon 128
  8.1.1 De daad op Golgotha 128
  8.1.2 De essentie van de daad op Golgotha 129
  8.1.3 De daad nu 135
  8.1.4 De krachten van en in het bloed 136
  8.2 De Zoon: de epistels 138
  8.2.1 1e Epistel Lijdenstijd 138
  8.2.2 2e Epistel Lijdenstijd 139
  8.2.3 Het Paasepistel 140
  8.2.4 Invoegsel Pasen 140
  8.2.5 Het epistel van de Hemelvaart 141
  9 De Geest 143
  9.1 Pinksteren, IOANNES en Michaël 143
  9.2 Pinksteren 144
  9.2.1 Pinksteren aan het begin van de jaartelling 145
  9.2.2 Het huidige Pinksteren 146
  9.2.3 De epistels van IOANNES en Michael 148
  9.2.4 Het epistels van Pinksteren 150
  9.3 IOANNES 151
  9.3.1 IOANNES en het Nieuwe Testament 152
  9.3.2 Vlammenwoord 153
  9.3.3 Het epistel van IOANNES 154
  9.4 Michaël 155
  9.5 Het epistel van Michaël 157
  10 Het Onze Vader 159
  10.1 Mithras 159
  10.1.1 Mithrascultus 160
  10.1.2 Onze Vader: eerste tot en met de vijfde zin 161
  10.1.3 Het dagelijkse brood 161
  10.1.4 Objectieve schuld en bloedwraak 163
  10.1.5 Het keerpunt 163
  10.1.6 Gebedsaanwijzingen 164
  11 Het Credo 166
  11.1 Betekenis 166
  11.2 Wat loven we? 167
  11.3 De tekst van het Credo 167
  12 Het vijfde evangelie 175
  12.1 De twee Jezuskinderen 177
  12.1.1 De analogie doop en embryo 177
  12.1.2 Aardezijn en Hemelzijn 179
  12.2 De jeugd van het verwandelde Jezuskind 179
  12.2.1 Van de tempel tot de doop 180
  12.2.2 De voorchristelijke aanbidding 182
  12.3 Doop in de Jordaan 183
  12.4 De kruisiging 184
  12.4.1 De zonsverduistering en de beving 185
  12.4.2 De apostelen en de huidige priesters 186
  13 De kleurenleer 188
  13.1 De kleurenleer van Steiner 188
  13.2 Betekenis van de kleuren aan het altaar 191
  13.3 De kleurentheologie 192
  13.4 De kleurenwaaier 194
  14 Kruisigen 195
  14.1 De mensenzoon is gekruisigd in de Zoon van God 195
  14.2 Wat is fysiek kruisigen? 196
  15 Bijlage: Van mens tot geestmens 201
  15.1 IAEF 201
  15.2 Fysiek Lichaam 201
  15.3 Etherlichaam 202
  15.4 Fantoomlichaam 203
  15.5 Astraal lichaam 203
  15.6 Transformatie van IAEF naar GMLGGZ 204
  16 Bijlage: Karma 205
  16.1 Karma en reïncarnatie 205
  16.1.1 Levenslot - Karma 205
  16.1.2 Objectieve en subjectieve schuld 206
  16.1.3 Het netwerk van het leven in de ether 207
  16.1.4 De rechtvaardige gevolgen 208
  16.1.5 Vergeving 209
  16.1.6 De uitwisseling van informatie 210
  16.1.7 De wezens van de daden 211
  17 Bijlage: Inwijding 212
  17.1 Inwijding 212
  17.1.1 De afsnoering 213
  17.1.2 Hoger en lager IK 213
  17.1.3 Zintuigen 214
  17.1.4 Inwijding: de verhoging van de zintuigen 214
  17.1.5 Moed en respect 215
  17.1.6 Inwijding is cultus- cultuur- en tijdsafhankelijk 216
  17.1.7 De techniek tot 200 jaar voor Golgotha 219
  17.1.8 De Christus Jezus als geneesheer 220
  17.1.9 De huidige inwijding 222
  17.1.10 De beoefening 224
  18 Geraadpleegde literatuur 226
  18.1 Mens en wereldbeeld 226
  18.2 Karma en Reïncarnatie 226
  18.3 Christologie 227
  18.4 Andere werken 227
 • Reviews (8 uit 1 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

  19-12-2017
  Verdieping van de Christologie
  Jan Otter laat ons in het begin van dit boek zien, op welke manier hij gegrepen is door het onderwerp. Het gaat ver voorbij studie en interesse. Uiteindelijk beschrijft hij in dit boek een soort vergezicht als toelichting op de cultus en op de inhouden die met de Christelijke viering verbonden zijn. Antroposofie en Christologie gaan hierin samen, evenals persoonlijke ontwikkeling en kennisverwerving. Een bijzonder boek om te lezen. Uiteindelijk gaat het steeds meer over teksten en gebruiken en verlies je de persoonlijke betrokkenheid van de schrijver. Daarnaast mis ik een beetje hoe al deze vergezichten een toepassing vinden in het gewone dagelijkse leven.

     Gedegen onderzoek
     Mooie verbindingen met de Antroposo
     Hier en daar kort door de bocht
     Vooral gericht op teksten

  Geplaatst door uit Dronten , leeftijd 70+
  Waardeert het boek met een 8 uit 10

€ 19,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Ziet wat er gebeurt: Een zuivere woordstroom met scheppingskracht, zoals iedere woordstroom die heeft, wordt verenigd met wil om die schepping te volbrengen in de geestelijke wereld door het opstijgen van de rook waarin dit geheel door de engelen van de derde hiërarchie zichtbaar wordt en gedragen kan worden in zijn geestelijke betekenis naar de Vadergod. Wat wil er geschapen worden?

Zoals uit de rook der Tronen door metamorfosen het gehele Al ontstaat, zo moge deze woordstroom de warmte van de liefde, die wezens kan scheppen, geestwezens kan scheppen, laten ontstaan en een tijdloos zijn, zodat het goede kan bestaan. Een terugkeer naar de tijdloze Vadergod via de hiërarchieën van de scheppende Zoon. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen