€ 42,50

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

KIVI Reader Geotechniek voor het HBO - Windesheim cover

Kivi Reader Geotechniek voor het HBO

Dr.ir. U. Backhausen, Docent Civiele Techniek, Hogeschool Utrecht - Dr.ir. C.J. Cornejo Córdova, Tauw bv - Ir. H. Dieteren, CRUX Engineering - Ir. T.D.S. Feenstra, Tauw bv - Ir. F.A. van Heerden, Oud docent Civiele Techniek - Ir. J. Niemeijer, ARCADIS - • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Met het bestuderen van de “Reader Geotechniek” voor het HBO bereikt de student de volgende leerdoelen en hij / zij verkrijgt:
  - Kennis en inzicht in: de plaats-, de historie en het belang-, en de ontwikkelingen van de
  geotechniek
  - Basiskennis over het ontstaan en de opbouw van de grond in Nederland
  - Kennis over het gedrag van de grond en van de bijhorende grondparameters
  - Kennis over het uitvoeren van een grondonderzoek en het bepalen van de grondmechanische eigenschappen van diverse grondsoorten
  - Vaardigheid in het berekenen van het volumegewicht, het poriëngehalte, het watergehalte, de dichtheid en de consistentiegrenzen van grond
  - Vaardigheid in het berekenen van verticale en horizontale grond-, water- en korrelspanningen en het berekenen van zettingen
  - Vaardigheid van het ontwerpen van funderingen op staal en van keermuren en keerwanden
  - Vaardigheid van het ontwerpen van paalfunderingen (druk- en trekpalen)
  - Vaardigheid van het ontwerpen en beoordelen van bouwkuipen
  - Vaardigheid van het ontwerpen en beoordelen van grondconstructies
  - Vaardigheid van het ontwerpen en beoordelen van kademuren
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 514
  Uitgeverij : ir. T. Hoekstra, Docent Civiele Techniek, Christelijke Hogeschool Windesheim
  ISBN : Niet bekend
  Datum publicatie : 12-2021
 • Inhoudsopgave
  1 GEOTECHNIEK IN DE CIVIELE TECHNIEK
  1.1 Het vakgebied geotechniek
  1.2 Geotechnische normen
  1.3 Veiligheidsfilosofie
  1.4 Het geotechnisch ontwerp
  1.5 Referenties

  2 DE ONDERGROND
  2.1 Algemeen
  2.2 Geologie voor de geotechnisch ingenieur
  2.3 Grondsoorten
  2.4 Geohydrologie
  2.5 Grondonderzoek
  2.6 Activeringsvragen en zelfstudieopdrachten
  2.7 Referenties

  3 GRONDMECHANICA
  3.1 Algemeen
  3.2 Grondclassificaties
  3.3 Grond, water- en korrelspanning
  3.4 Sterkte van grond
  3.5 Samendrukking van grond
  3.6 Activeringsvragen en zelfstudieopdrachten
  3.7 Referenties

  4 FUNDERINGSTECHNIEK
  4.1 Inleiding
  4.2 Paalfunderingen
  4.3 Keuze funderingswijze
  4.4 Activeringsvragen en zelfstudieopdrachten
  4.5 Referenties

  5 UITVOERING VAN GRONDKERENDE CONSTRUCTIES
  5.1 Algemeen
  5.2 Gewichtsmuren
  5.3 Gewapende grondconstructies
  5.4 Bouwkuipwanden
  5.5 Verankeringen en stempelingen
  5.6 Risicomanagement en monitoring
  5.7 Activeringsvragen en zelfstudieopdrachten
  5.8 Referenties

  6 ONTWERPEN VAN FUNDERINGEN OP STAAL
  6.1 Algemeen
  6.2 Toetsing volgens de Eurocode
  6.3 Berekening van een fundering op staal
  6.4 Berekening funderingen als elastisch ondersteunde elementen
  6.5 Berekening kelderfunderingen
  6.6 Berekening van een keermuur op staal
  6.7 Activeringsvragen en zelfstudieopdrachten
  6.8 Computertoepassingen
  6.9 Referenties

  7 ONTWEPEN VAN FUNDERINGEN OP PALEN
  7.1 Algemeen
  7.2 Toetsing volgens Eurocode
  7.3 Berekening van op druk belaste palen
  7.4 Berekening van trekpalen
  7.5 Door grond zijdelings belaste palen (type A)
  7.6 Door horizontale paalkopbelastingen belaste palen (type B)
  7.7 Activeringsvragen en zelfstudieopdrachten
  7.8 Referenties

  8 ONTWERP VAN BOUWKUIPEN
  8.1 Algemeen
  8.2 Grondparameters en normen
  8.3 Evenwichtsberekening
  8.4 Invloed van water
  8.5 Ontwerpen van verticale grondkeringen
  8.6 Ontwerpen van horizontale grondkeringen
  8.7 Ontwerp van ankers
  8.8 Ontwerp van groutankers
  8.9 Ontwerp van stempels
  8.10 Dimensionering gordingen
  8.11 Omgevingsbeïnvloeding
  8.12 Monitoring
  8.13 Activeringsvragen en zelfstudieopdrachten
  8.14 Referenties

  8A ONTWERP VAN BOUWKUIPEN - Activeringsopdracht

  9 ONTWERP VAN GRONDCONSTRUCTIES
  9.1 Algemeen
  9.2 Algehele stabiliteit van taluds
  9.3 Horizontale vervormingen
  9.4 Consolidatie bij ophogingen
  9.5 Hydraulische invloeden door erosie
  9.6 Waterkeringen
  9.7 Activeringsvragen en zelfstudieopdrachten
  9.8 Computertoepassingen
  9.9 Referenties

  10 ONTWERP VAN KADECONSTRUCTIES
  10.1 Algemeen
  10.2 Gewichtsconstructies
  10.3 Grondpenetrerende wandconstructies
  10.4 Grondpenetrerende constructies met ontlastvloer
  10.5 Overbouwd talud
  10.6 Eisen voor kademuren
  10.7 Ontwerp van kadeconstructies
  10.8 Referenties

  Bijlage
  A NEN-EN 1997 tabel 2b karakteristieke waarden grondeigenschappen
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 42,50

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

3.3 Grond,- water- en korrelspanning
De basis van de grondmechanica wordt gevormd door het beschouwen van de spanningen in de ondergrond. Zoals reeds gezegd bestaat grond uit water, korrels en poriën welke gevuld zijn met water of met lucht. Op alle contactvlakken van alle afzonderlijke korrels in het korrelskelet treden krachten op; zie figuur 3.3.1. In verzadigde grond is de ruimte tussen de korrels (poriën) gevuld met water. Ook het water in de poriën zal een deel van de kracht overdragen. Het bestuderen van alle krachten tussen elke korrel is nagenoeg onmogelijk. In de grondmechanica wordt daarom gewerkt met een gemiddelde spanning, een krachtsoverdracht over een oppervlakte van bijvoorbeeld 1 m2. De totale spanning welke in een bepaalde doorsnede aanwezig is, wordt grondspanning genoemd. De spanning in het water heet waterspanning, en de (gemiddelde) spanning op de contactvlakken tussen de korrels heet korrelspanning ×
SERVICE
Contact
 
Vragen