€ 34,50

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Lineaire Algebra en Voortgezette Analyse

Rinse Poortinga • Boek • paperback

 • Samenvatting
   

  In dit boek wordt de analyse van functies van één reële variabele voortgezet naar de analyse van functies van meerdere reële variabelen en naar de analyse van functies van één complexe variabele. De lineaire algebra die hierbij nodig is, wordt behandeld in de eerste vier hoofdstukken. We richten ons meer op de theorie dan op praktisch rekenwerk en concrete toepassingen. We streven niet de grootst mogelijke algemeenheid na en beperken ons tot de hoofdzaken. De gebruikte stellingen worden volledig bewezen. Tot onze doelgroep behoren studenten en docenten wiskunde (of een ander exact vak), die reeds bekend zijn met de analyse van functies van één reële variabele. Dit boek geeft op universitair bachelorniveau de theoretische onderbouwing van een klassiek en zeer toepasbaar deel van de wiskunde en legt een goede basis voor verdere studie. 
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 175mm x 245mm
  Aantal pagina's : 494
  Uitgeverij : Niet bekend
  ISBN : 9789081813518
  Datum publicatie : 05-2012
 • Inhoudsopgave
   

  Lineaire Algebra

   

  1 Lineaire ruimten    …………………………………………………  1

  1.1     Translatieruimte.   1

  1.2     Lineaire deelruimte.   3

  1.3     Dimensie.   5

  1.4     Lineaire afbeeldingen.   8

  1.5     Affiene afbeeldingen en affiene deelruimten.     9

  1.6     Multilineaire afbeeldingen.   14

  1.7     Determinant.    16

  1.8     Inproduct.      21

  1.9     Determinant en inproduct van pijlen.   25

   

  2 Lineaire afbeeldingen ………………………………………….    27

  2.1     Lineaire afbeeldingen.   27

  2.2     Rijen- en kolommenrang.    32

  2.3     Transponeren.  34

  2.4     De determinant.    35

  2.5     De oplossingen van een stelsel lineaire vergelijkingen.   40

  2.6     Gauss-eliminatie.    44

  2.7     Elementaire lineaire transformaties.   50

   

  3 Volume van een blok ……………………………………………  52

  3.1     Blok.   52

  3.2     Convexe verzamelingen.  54

  3.3     Loodrechte projectie en spiegeling.   57

  3.4     Isometrie.    58

  3.5     De determinant van Gram.    65

  3.6     Het uitwendig product.    67

  3.7     Nog een andere formule voor het volume.   71

   

  4 Eigenwaarden en kwadrieken …………………...........................  75

  4.1     Eigenwaarden.   75

  4.2     Symmetrische lineaire afbeeldingen.   79

  4.3     Kwadratische functies.   86

  4.4     Kwadrieken.    88

  4.5     Middelpunt, raakhypervlak.    96

  4.6     Pool en poolhypervlak.    100

   


  Analyse in Rn

   

  5 Limieten en continuïteit …………………………………....    103

  5.1     Convergente rijen.   103

  5.2     Cauchy-rij.   107

  5.3     Intervallen.    108

  5.4     Heine-Borel.  108

  5.5     Continuïteit.  111

  5.6     Lipschitzcontinuïteit en uniforme continuïteit.   113

  5.7     Maximum en minimum.   115

  5.8     Limieten van afbeeldingen.    117

  5.9     Functies van Rn in R.   118

  5.10   Krommen.    120

  5.11   De lengte van een kromme.     124

  5.12   Samenhangende verzamelingen.    127

  5.13   Gebieden.   128

  5.14   Samenstellen van afbeeldingen.    129

  5.15   Elementaire opbouw van functies en afbeeldingen.    130

   

  6 Afgeleide en integraal  ………………………………………   133

  6.1     Partiële afgeleiden.   133

  6.2     Differentieerbare functies.  135

  6.3     Partiële afgeleiden van hogere orde.  146

  6.4     Continu differentieerbare functies.   146 

  6.5     Differentieerbare afbeeldingen.   150

  6.6     Integralen met een parameter in de integrand.   153

  6.7     Integreren over een compact interval in R2.   154

  6.8     Integreren over een compact interval in Rn.   155

  6.9     Riemannsommen.   157

  6.10   Herhaalde integraal.  159

  6.11   Integreren over een x- of y-normaal integratiedomein.  161

  6.12   Enkele toepassingen.   163

   

  7 Differentieerbare afbeeldingen  ……………..…...…………….  164

  7.1     Differentieerbaarheid.  164

  7.2     Rekenregels voor de afgeleide.  166

  7.3     Middelwaardestelling.  169

  7.4     Extreme waarden.  171

  7.5     Raakvlak en raakruimte, k-oppervlak in Rn.  177

  7.6     Inverse afbeelding.   184

  7.7     Impliciet gedefinieerde functies en afbeeldingen.  187

  7.8     Niveauverzamelingen van een functie.  194

  7.9     Niveauverzamelingen van een afbeelding.  200

  7.10   Extreme waarden van een functie op een niveauverzameling.   204

   

  8  Volume en integraal  …………………………………….   210

  8.1     Partities.   210

  8.2     Volume en intervalsommen.  211

  8.3     Integreren over een algemener integratiedomein.   214

  8.4     Integralen met een meetbaar integratiedomein en een integrand die bijna overal continu is.   216

  8.5     Herhaalde integralen, Fubini.   219

  8.6     Volume en integraal.   220

  8.7     Het principe van Cavalieri.    224

  8.8     Hoe het volume verandert onder een affiene transformatie.    227

  8.9     De discontinuïteiten van een integreerbare functie.    231

  8.10   Sprongdiscontinuïteiten bij R-R-functies.    239

   

  9  Volumes en integralen onder afbeeldingen………………    241

  9.1     Volume onder afbeeldingen.   241

  9.2     De transformatiestelling voor integralen.  247

  9.3     Poolcoördinaten.   250

  9.4     Bol- en cilindercoördinaten.   255

  9.5     Enkele standaard toepassingen.    259

   

  10  Integreren over een k-oppervlak…………………………   265

  10.1   Meetbaar k-oppervlak in Rn.   265

  10.2   Enkele toepassingen.  275

  10.3   Integreren over een k-oppervlak in Rn.    281

  10.4   Integreren over een kromme, lijnintegraal.   284

  10.5   Integreren over een (n-1)-oppervlak in Rn.   288

  10.6   De divergentiestelling.   292

  10.7   Uitbreiding van de divergentiestelling naar normale  integratiedomeinen.   300

  10.8   De stelling van Green.   303

  10.9   Primitieve.  305

   

  Analyse in het complexe vlak

   

  11 Krommen in R2  ……………………………………………    311

  11.1      Krommen.  311

  11.2      Poolcoördinaten.   315

  11.3      Windingsgetal.  318

  11.4      Vergelijken van windingsgetallen.   320

  11.5      Gebieden waarvan alle randpunten op een kromme liggen.   322

  11.6      Jordankrommen.    327

  11.7      Lijnintegralen.   330

  11.8      De stelling van Green.  331

  11.9      Primitieve.   337

  11.10    Enkelvoudig samenhangende gebieden.  341

  11.11    De hoofdstelling van de algebra.  344

   

  12 Complexe functies  ………………………………..…………   348

  12.1      Differentieerbaarheid van complexe functies.   352

  12.2      De exponentiële functie, sinus en cosinus.   359

  12.3      Logaritmen.  366

  12.4      Machten met een gehele exponent.  370

  12.5      Polynomen.  377

  12.6      Differentiëren en integreren van R-C-functies.  379

  12.7      Krommen.   382

  12.8      Integreren langs een kromme.   384

  12.9      Windingsgetal.  386

  12.10    Integralen met een parameter in de integrand.   388

   

  13 De integraalstelling van Cauchy ……………………...........    391

  13.1      Functies met een primitieve.   391

  13.2      Het lemma van Goursat.   393

  13.3      Enkele gevolgen van de integraalformules van Cauchy.   397

  13.4      Integraalstelling en integraalformules voor Jordankrommen.   403

  13.5      Residuen.  407

  13.4      Integraalstelling en integraalformules voor Jordankrommen.   403

  13.5      Residuen.  407

  13.6      Enkelvoudig samenhangende gebieden.  408

  13.7      Meer eigenschappen van holomorfe functies.   414

  13.8      Nulpunten, polen en residuen.   420

  13.9      Een algemene versie van de integraalstelling en integraalformule van Cauchy.   424

  13.10    Cykels.  427

   

  14 Reeksen   ……………………………………………….....    431

   

  14.1   Taylorreeksen en Maclaurinreeksen.  431

  14.2   De MacLaurinreeks van het product van twee functies.   434

  14.3   Convergentiecriteria voor reeksen.  437

  14.4   Uniforme convergentie.   445

  14.5   Machtreeksen.  451

  14.6   Eigenschappen van de limietfunctie van een machtreeks.  455

  14.7   Sommeren over NxN.   457

  14.8   Cauchyproduct.  462

   

  15 Laurentreeksen   ……………………………………….     464

  15.1   Laurentreeksen.  464

  15.2   De orde van een functie in een punt.    469

  15.3   Berekenen van reële integralen met behulp van residuen.  474

   

  Literatuur   ………………………..………………………….   476

   

  Trefwoorden   ………………………..……………………….  477

   
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 34,50

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

 

Omdat wiskundige formules hier niet goed zichtbaar gemaakt kunnen worden, zie:

http://rinsepoortinga.nl/LAVA/ ×
SERVICE
Contact
 
Vragen