€ 35,00

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

MS Project 2013 basis

handleiding voor een 1 daagse cursus (6 lesuur) voor zowel klassikaal als zelfstudie.

Charles Scheublin • Boek • loose-leaf

 • Samenvatting
  Handleiding voor een 1 daagse cursus (6 lesuur) in de basishandelint die men moet kennen om een enkelvoudig project in MS Project op te zetten. De handleiding is ook zeer geschikt voor zelfstudie of als naslagwerk. .

  De handleiding is uitgevoerd in A4 formaat met een ringband, Hierdoor kunt u de handleiding tijdens de studie makkelijke naast uw toetsenbord openslaan.

  Elk stukje theorie wordt onmiddelijk gevolgd door een paar een voudige handelingen waarmee u het geleerde direct uitprobeert. Daarnaast vindt u aan het eind van ieder hoofdstuk een aantal 'herhalingsoefeningen' waarmee u het geleerde verder kan oefenen.
 • Productinformatie
  Binding : Loose-leaf
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 89
  Uitgeverij : CTS/Advies
  ISBN : 9789463451093
  Datum publicatie : 04-2017
 • Inhoudsopgave
  1 INLEIDING 7

  1.1 Projectmanagement 7
  1.2 MS Project 7
  1.3 Het dialoogvenster van MS Project 7
  1.4 De tab ‘Bestand’ [File] 8
  1.5 MS Project-Opties 9
  1.6 De werkbalk Snelle toegang 10
  1.7 Weergave van het scherm 11

  2 PROJECTOPZET 13

  2.1 Projectgegevens instellen 13
  2.2 Werktijden instellen 14
  2.3 De tijdschaal aanpassen 15
  2.4 Oefeningen: Projectopzet 17

  3 TAKEN 19

  3.1 Taken benoemen 19
  3.2 Taken invoeren 19
  3.3 Overzichtstaken [Summary tasks] 20
  3.4 Taakgegevens [Task Information] 20
  3.5 Oefeningen: Taken 23

  4 DE DUUR VAN DE TAKEN 25

  4.1 Duur invoeren 25
  4.2 Mijlpalen [Milestones] 27
  4.3 Oefeningen: De duur van taken 29

  5 KOLOMMEN INSTELLEN 31

  5.1 Kolombreedte en positie 31
  5.2 Kolommen verwijderen en toevoegen 31
  5.3 Oefeningen: Kolommen instellen 33

  6 TAAKRELATIES [LINKS] 35

  6.1 Inleiding 35
  6.2 Taakrelaties aanbrengen 35
  6.3 Soorten taakrelaties 35
  6.4 Meerdere taakrelaties 36
  6.5 Samenvattende taken koppelen 36
  6.6 Wacht- en voorlooptijd [Lag and Lead] 36
  6.7 In en uitzoomen 37
  6.8 Oefeningen: Taakrelaties [Links] 39

  7 ‘RESOURCES’ 41

  7.1 Inleiding 41
  7.2 Invoeren van ‘Resources’ 41
  7.3 Toewijzen van ‘Resources’ 43
  7.4 Taaktype [Task type] 48
  7.5 ‘Op basis van hoeveelheid werk’ [Effort driven] 48
  7.6 ‘Resource-kalenders 49
  7.7 Oefeningen: Resources 51

  8 TAKEN HERVERDELEN [LEVELING] 57

  8.1 Inleiding 57
  8.2 Automatische herverdeling 57
  8.3 Splitsen van taken 59
  8.4 Oefeningen: Taken herverdelen [Leveling] 61

  9 TAAKBEPERKINGEN [CONSTRAINTS] 63

  9.1 Inleiding 63
  9.2 Soorten taakbeperkingen 63
  9.3 Taakbeperkingen instellen 64
  9.4 Foutmeldingen door taakbeperkingen. 65
  9.5 ‘Zachte taakbeperkingen 66
  9.6 Oefeningen: Taakbeperkingen [Constraints] 67

  10 DE ‘GANTTCHART’ OPMAAK 69

  10.1 Het kritieke pad [Critical path] 69
  10.2 Toegestane vertraging [Slack] 69
  10.3 De basislijn [Base line] 69
  10.4 Oefeningen: de GanttChart opmaak 71

  11 DE REALISATIE BIJHOUDEN [TRACKING] 73

  11.1 Realisatie bijhouden bij de taken. 73
  11.2 Realisatie bijhouden bij de ‘Resources’ 73
  11.3 Oefeningen: Realisatie bijhouden [Tracking] 75

  12 WEERGAVEN AFDRUKKEN 77

  12.1 Afdrukken 77
  12.2 Sorteren en Filteren 79
  12.3 ‘Autofilter’ 80
  12.4 Oefeningen: Afdrukken 81

  13 EVALUATIEFORMULIER 83

  14 AANTEKENINGEN 85
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 35,00

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

1.1 Projectmanagement

Een project is een samenhangend geheel aan activiteiten, die binnen een bepaalde periode tot een vooraf bepaald doel moeten leiden. Het is de taak van het projectmanagement om dit te realiseren door middel van een optimale inzet van de (altijd beperkte) middelen. Het realiseren van het doel, de benodigde tijd en de beschikbare middelen zijn onderling uitwisselbaar. Hier zullen dus keuzes tussen gemaakt moeten worden.
Het is aan de opdrachtgever om te bepalen hoeveel middelen hij beschikbaar wilt stellen, gegeven het doel dat hij wil bereiken en de tijd die hij daarvoor wilt nemen. Het projectmanagement legt deze keuze ter goedkeuring aan de opdrachtgever voor, alvorens met het project van start te kunnen gaan.

1.2 MS Project

MS Project is een hulpmiddel voor de projectmanager. In MS Project worden eerst de taken vastgelegd, die moeten worden uitgevoerd om het doel te realiseren, vervolgens wordt van deze taken de duur geraamd om ze uit te voeren en tot slot worden aan deze taken de middelen [Resources] toegewezen die nodig zijn om deze taken te kunnen uitvoeren. Nadat van de middelen de uurtarieven en materiaalkosten zijn gespecificeerd, kan de kostprijs worden geraamd. Door ook het feitelijke gebruik van de middelen in MS Project bij te houden kunnen achteraf ook de werkelijk gemaakte kosten worden berekend.
De werkprocedure wordt als volgt:

• Uitgangspunten benoemen (start- of einddatum/werktijden).
• Taken beschrijven.
• Duur van de taken bepalen.
• Logische volgorde van taken vaststellen.
• Beschikbare mensen en middelen [Resources] benoemen.
• Taken aan Resources toewijzen.
• Taken herverdelen op basis van agenda’s van Resources.
• Plan vastleggen (Basislijn).
• Voortgang van uitvoering bijhouden.

MS Project is vooral gericht op het geven van overzicht, opdat de middelen op het juiste moment worden ingezet. Hiervoor beschikt Project over diverse instrumenten voor rapportage.

1.3 Het dialoogvenster van MS Project

 Start MS Project

Nadat u het programma gestart heeft, vindt u bovenaan het scherm de het ‘Lint’ [Ribbon].De knoppen in het ‘Lint’ [Ribbon] zijn verdeeld in ‘Groepen’. Op de onderste regel van het ‘Lint’ vindt u de groepsnamen. Als het venster breder wordt, worden keuzelijsten uitgeklapt en worden knoppen omgezet in pictogrammen. Wordt het ‘Lint’ versmald, dan ziet u nog alleen maar de groepsnamen vermeld.
Bij de versie 2013 ziet u in de rechter bovenhoek tevens het account vermeldt, waarmee u bent ingelogd bij de ‘Skydrive’.

 Maak het venster eerst smaller en daarna weer breder.

Boven het ‘Lint’ [Ribbon] vindt u een aantal tabs. Bij aanvang zijn dit de tabs: ‘ Taak’ [Task], Resource, Project, Beeld [View] en Opmaak [Format].

 Klik de verschillende tabs aan en bekijk de opties.

De opties die u nu ziet, zijn niet alle opties. Als u met Project aan het werk bent, dan zult u ontdekken dat, afhankelijk van het onderdeel waarin u zich bevindt, er meer tabs verschijnen met extra opties.
Als u vindt dat het ‘Lint’ [Ribbon] te veel ruimte op het scherm in beslag neemt, dan kunt u dit minimaliseren tot alleen de groepsnamen. U kunt hiervoor ook op het kleine pijltje, rechts boven het Lint klikken.

 Klik met de rechter muisknop op het ‘Lint’ [Ribbon] en kies in het snelmenu voor de optie ‘Het lint minimaliseren’ [Minimize the Ribbon].
 Breng het ‘Lint’ [Ribbon] daarna weer terug in haar oorspronkelijke vorm. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen