€ 25,99

ePUB ebook

  € 16,99

PDF ebook

niet beschikbaar

One Source Principle

de wet van eenheid, weet dat het al verborgen zit in het kleine en tevens het grote omsluit

D.C.van den Arend-Schouten • Boek • paperback

 • Samenvatting

  In mijn spirituele ontwikkeling heb ik vooral herkenning gevonden in essentiële inzichten rond het functioneren van de ziel uit het werk van Rudolf Steiner en Zohra Noach en in de esoterische inzichten van Alice A. Bailey. De inzichten van Jung omtrent de psychische elementen van de mens paste daar voor mij precies in. Door deze inzichten te verbinden met de mij bekende religieuze stromingen en de hedendaagse wetenschap ontstond er een synthese tussen mijn binnen- en buitenwereld van waaruit ik tot een eigen doorleving kon komen van universele wetmatigheden. Tijdens de totstandkoming van deze synthese in mij ontvouwde zich een 12-voudig Pad van Zelfrealisatie. In vertrouwen ben ik deze weg gegaan.   

  Op heldere wijze geeft de schrijfster in dit boek een ‘blik’ in haar eigen ontwikkelingsweg en geeft zij de lezer een handreiking om zelf tot integratie te komen van het hoger Zelf en te leven vanuit eenheidsbewustzijn. Zij beschrijft de overeenkomsten tussen diverse religieuze stromingen en verbindt deze met de hedendaagse wetenschappelijke ontdekkingen. De lezer zal ontdekken dat bepaalde wetmatigheden in alle disciplines voorkomen en bijdragen aan een allesomvattend begrip van het wezen van de mens. Met haar eenvoudige en praktische uitleg over de werkwijze van spirituele wetmatigheden en de toepasbaarheid hiervan in het dagelijks leven zal iedereen hierin herkenning kunnen vinden en via de aangereikte meditaties tot een innerlijke beleving komen van zijn eigen Spirituele Essentie en de persoonlijke uitdrukking hiervan in de wereld.      

 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 145mm x 210mm
  Aantal pagina's : 376
  Uitgeverij : Uitgeverij De Gouden Arend
  ISBN : 9789081878203
  Datum publicatie : 02-2012
 • Inhoudsopgave

   Voorwoord

  Ten geleide

   

  Deel 1 Het verhaal van een godenkind 

  Een nieuw verhaal wil verteld worden

  Het verhaal van een godenkind

  Ik herinner

  Alles is reeds volmaakt

  Terug naar de basis

  Wereldgodsdiensten, waar leiden zij heen?

  Filosofie

  Psychologie, sociologie en culturele antropologie in relatie tot religie

  Spirituele persoonlijkheidsontwikkeling

  Het verhaal van een godenkind... vervolg

  Wetenschap en het bestaan van Goddelijk bewustzijn als zijne een veld van energie

   

  Deel 2 De kwantumsprong 

  De kwantumsprong

  Mijn lichaam als tempel van mijn Geest

  Intimidatie en weerbaarheid

  Een boswandeling

  Ontmoeting

  Levenskunst

  Innerlijke vrijheid

  Het aardingsproces

  Loslaten, verlies- en rouwverwerking

  De angst en de schaamte voorbij

  Moed en vertrouwen

  Leven vanuit de Bron

  Leven vanuit de Bron is leven vanuit eenheid...

  Van een vier dimensionale wereld naar een vijf dimensionale wereld

  Goddelijk bewustzijn als zijnde een veld van energie

  Weet dat het AL verborgen zit in het kleine en tevens het grote omsluit

   

  Epiloog: Over de drempel 

   

 • Reviews (10 uit 4 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

  08-04-2020
  Bewustzijnsweg
  Met het lezen van dit boek ervaarde ik hoe er verbindingen werden gelegd en dat zich stap na stap een pad ontvouwt. Een prachtig boek, van harte aanbevolen!


  Geplaatst door uit Wassenaar
  Waardeert het boek met een 10 uit 10


  16-08-2019
  Een grote sprong gemaakt
  Dit boek en de opleiding hebben mij ontzettend gesteund op mijn pad van spirituele ontwikkeling en heelwording. Ik kan wel zeggen dat ik een quantumsprong heb gemaakt! Ik heb het al een tijdje geleden uitgelezen, maar sla het steeds weer open en 'toevallig' zijn dat dan precies de zinnen die ik op dat moment nodig heb. De meditaties in het boek doe ik ook regelmatig; ze helpen mij om mij steeds weer af te stemmen op mijn kern, degene die ik werkelijk ben. Ik ben de auteur dan ook heel dankbaar dat zij dit boek heeft geschreven!

     Bevat vele meditaties
     Bevat dubbele (spirituele) lagen

  Geplaatst door , leeftijd 40-49
  Waardeert het boek met een 10 uit 10


  14-11-2018
  Thuiskomen
  Dit boek heeft mij waarlijk aan de hand genomen en stap voor stap de weg naar binnen voor mij bijgelicht, tot aan de Bron. Ik kan alleen maar dankbaar zijn dat ik dit boek, dit pad, deze opleiding begonn Ik kan het van harte aanbevelen.


  Geplaatst door uit Nieuwegein
  Waardeert het boek met een 10 uit 10


  18-06-2014
  Thuiskomen
  Het lezen en ervaren/voelen van dit prachtige boek is een dankbaar stemmende combi van ontdekkingsreis, Thuiskomen en een feest van herkenning.


  Geplaatst door uit Rotterdam , leeftijd 50-59
  Waardeert het boek met een 10 uit 10

€ 25,99

niet beschikbaar2-3 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Hoe kan ik leven vanuit eenheid in de Bron?

In onze blauwdruk, in onze genen, is een herinnering aanwezig van een wereld van eenheid en liefde: de wereld waar we vandaan komen… de wereld van Geest. Deze herinnering is ín ons voelbaar als een verlangen in ons hart naar eenheid en liefde. Daarom zijn we, in ons dagelijks leven, altijd op zoek naar liefde. Deze herinnering, dit verlangen, activeert in onszelf onze zoektocht naar antwoorden op vragen zoals: ‘Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wat is de zin van mijn leven? Wat is de zin van het Bestaan?’.

Het zijn die vragen die ons raken in de kern van ons wezen, in de kern van ons bestaan, waardoor we een oproepende kracht opbouwen… waardoor vanuit Geest poorten worden geopend naar de mens toe. Op die wijze komt er in tijd en ruimte een ontmoeting tot stand tussen de mens en zijn geest, zijn lichtwezen, zijn ziel.

In dat moment, in die ontmoeting, ligt het eerste ontwaken van het innerlijk Zelf, je hoger Zelf, je Goddelijke Natuur. Dan begint de weg van het hart. De weg die jou voert vanuit de ‘schaduwen van de illusie’ naar het leven. Het hart is de poort naar de ziel. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Terug naar de basis

Van klein tot groot, van boven tot beneden, we zijn allemaal op weg. We weten alleen soms niet waar we vandaan komen, waar we heen gaan en waarom. In het leven van ieder mens komt er een moment dat hij zichzelf deze bezinningsvragen stelt. Meestal is dit op een moment dat hij geconfronteerd wordt met voor hem onaangename zaken zoals verdriet, scheiding, ziekte ofwel (totale) psychische ontreddering. Het leven lijkt één grote chaos.

Dit zijn de momenten waarin we ons helemaal geïdentificeerd hebben met de materie. Even zijn we vergeten, of misschien wisten we dit helemaal nog niet, dat we eigenlijk van geeste­lijke afkomst zijn en hier met een ander doel zijn dan alleen maar om te lijden in- en aan de materie.

Zulke confrontaties in ons leven openen deuren om weer de weg te zoeken die we waren kwijtgeraakt. Verdwaald en verdwaasd kijken we om ons heen. Wie ben ik? Waarom ben ik hier?

Waarom gebeurt dit allemaal? Waar ga ik heen? Wie wijst mij de weg?

Een mens die zichzelf deze vragen gaat stellen begint zijn reis op het spirituele pad. Ook al heeft hij in vorige levens dit pad al vele malen gelopen, ook in dit leven zal hij zich weer van zijn spirituele stappen bewust dienen te worden, of hij nu vier of veertig of tachtig jaar is.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

We zijn als mens, bewust of onbewust, altijd op zoek naar de balans tussen lichaam en Geest. Een nieuw verhaal wil verteld worden….  Verhalen, mythen, sagen, sprookjes, metaforen, muziek en song-teksten raken in ons een gevoelige snaar als we ‘diep van binnen’ iets herkennen. Op dat moment resoneren we mee met het verhaal, de woorden en de muziek en zijn ze vaak een aanzet tot bewustwording of bevestiging van iets wat we van binnen al wisten. De mensheid ontwikkelt mee met de vertelde verhalen of… de verhalen ontwikkelen mee met de ontwikkeling van de mensheid of… gaan ze hand in hand? 

Al die verhalen, elke noot muziek blijkt over ons zelf te gaan en op deze wijze begeleiden ze ons op onze levensreis van baby naar volwassene. Zo kom je op een bepaald moment in de erkenning van je volwassenheid en in de herkenning van jouw goddelijk Zijn. En dat is niet het einde van de reis, nee, dan begint het.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Intimidatie

Elke dag weer vinden er intimidaties plaats, vaak zonder dat we er erg in hebben. Deze intimidaties kunnen van buitenaf naar ons toekomen, waardoor wij ons gedwongen voelen ons te beschermen tegen deze ‘aanval’ óf we laten het gebeuren en voelen ons dan gefrustreerd. Het is uiteraard belangrijk dat wij ons dat bewust zijn en ‘juist’ reageren. Nog belangrijker is het om ons te realiseren dat wij onszelf intimideren vanuit onze angst en de daaruit opgebouwde overtuigingen. Het moge duidelijk zijn dat de wisselwerking tussen deze twee ons leven dusdanig kan gaan beheersen, dat we geen oog meer hebben voor de werkelijkheid en onze weerbaarheid aan kracht verliest. Tel daar bij op de vele invloeden vanuit de samenleving en de toenemende gevoeligheid van de mens… en zie dán hoe essentieel het is om werkelijk in onze eigen kracht te (blijven) staan. 

Hoe kunnen wij deze intimiderende beweging in onszelf omzetten en onze weerbaarheid herstellen? Zodat wij onze innerlijke droom kunnen verwezenlijken en gelukkig kunnen zijn, omdat wij beantwoorden aan de universele Wet, die eenheid en liefde is.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Eenheid en transmutatie

Als we eenheid gaan ervaren in ons leven: ‘zo boven, zo beneden’, ‘zo binnen, zo buiten’ en daar naar gaan leven, verheffen we ons bewustzijn uit de dualiteit van de materie, zonder echter de materie te verloochenen. Dit laatste is een belangrijk punt. Als wij op díe manier kunnen gaan leven dan zal onze persoonlijke blauwdruk, met daarin onze krassen en hiaten, worden overschaduwd door de oorspronkelijke blauwdruk van het Leven en alle vervormingen zullen worden weggewist. Dan vindt er een transmutatie plaats in de blauwdruk. Deze wordt uiteindelijk werkzaam tot in de materie… tot  in de genen van de mens. Als zich dat op grote schaal gaat voltrekken in de mensheid, dan zullen vele ziekten en kwalen -die behoren tot ons bewustwordingsproces vanuit karmische trillingen- niet meer voorkomen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Het leven, in ons én om ons, wil afrekenen met de dogma’s van het verleden, alles wat ons gebonden houdt aan angst, aan overlevings-patronen, afhankelijkheid en slachtofferschap. We worden uitgenodigd om de kracht van Liefde en Waarheid te ontdekken en die te verwezenlijken in ons leven… wetende dat de geestelijke wereld -die we zo lang ver buiten ons geplaatst hebben- in ons is… wetende dat die geestelijke wereld en de materiële wereld één zijn. Er is geen hier en dáár! Alle sferen zijn verbonden met elkaar en doordringen elkaar in een eeuwige kosmische liefdesdans. Dat noemen we het Leven.

 

 

 

    

×
SERVICE
Contact
 
Vragen