€ 27,50

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Op weg met Abraham, Isaak en Jakob

Het bijbelse verhaal van de aartsvaders en hun familie

Marjolein Gommers • Boek • paperback

 • Samenvatting
  De aartsvaders in de Bijbel waren Abraham, Isaak en Jakob. Zij en hun familie worden beschouwd als de grondleggers van het Joodse volk en ze staan centraal in Genesis, hoofdstuk 12-50.  Abraham was een man van groot geloof en gehoorzaamheid aan God. Hij verliet zijn land en familie in opdracht van God en hij ging op weg naar een onbekend land, Kanaän, dat God hem beloofde.

  Isaak, Abrahams zoon, was een man van vrede en geduld. Hij onderging moeilijkheden en uitdagingen, maar hij volgde altijd de wil van God.

  Jakob, Isaaks zoon, was een complexe persoonlijkheid die geconfronteerd werd met vele uitdagingen en tegenslagen. Hij was een man van volharding. Hij streefde naar het bereiken van zijn doelen, ook als dat gepaard ging met bedrog en manipulatie. Uiteindelijk leerde Jakob de waarde van berouw en verzoening en veranderde hij van een bedrieger in een rechtschapen man.

  Jozef, Jakobs zoon, was een dromer en het lievelingetje van zijn vader. Zijn broers waren jaloers op hem en ze verkochten hem als slaaf aan een handelaar die hem naar Egypte bracht. In Egypte maakte hij een moeilijke tijd door. Hij werd onterecht beschuldigd en gevangengezet, maar hij bleef trouw aan God en hij maakte gebruik van zijn talenten. Uiteindelijk interpreteerde hij de dromen van de farao en werd hij benoemd tot onderkoning van Egypte. Later werd hij herenigd met zijn broers en vader en hij redde hen tijdens een hongersnood.  De aartsvaders en hun familie kunnen ons leren dat geloof en gehoorzaamheid aan God cruciaal zijn. Het volgen van Gods plan brengt offers en uitdagingen met zich mee, maar God is trouw aan Zijn beloften en Hij zegent Zijn volk.  Ga je mee op reis om Abraham, Isaak, Jakob, Jozef en de andere leden van hun familie – en daarmee God! – beter te leren kennen?
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 360
  Uitgeverij : Marjolein Gommers
  ISBN : 9789464814354
  Datum publicatie : 08-2023
 • Inhoudsopgave
  Voorwoord  Inleiding  Toelichting en toepassing

  1. Abrams afkomst, roeping en tocht naar Kanaän (Gen. 11:27-12:9)

  2. Abram in Egypte (Gen. 12:10-20)

  3. Lot verlaat Kanaän (Gen. 13:1-18)

  4. Abram redt Lot (Gen. 14:1-24)

  5. Gods verbond met Abram (Gen. 15:1-21)

  6. De geboorte van Ismaël (Gen. 16:1-16)

  7. Het verbond van de besnijdenis (Gen. 17:1-27)

  8. God verschijnt aan Abraham bij Mamre (Gen. 18:1-15)

  9. Openbaring over Sodom en Gomorra (Gen. 18:16-19:22)

  10. Verwoesting van Sodom en Gomorra (Gen. 19:23-38)

  11. Abraham en Abimelech van Gerar (Gen. 20:1-18)

  12. Isaak in plaats van Ismaël (Gen. 21:1-21)

  13. Abrahams verbond met Abimelech (Gen. 21:22-34)

  14. Abraham op de proef gesteld (Gen. 22:1-19)

  15. De nakomelingen van Abrahams broer Nachor (Gen. 22:20-24)

  16. Sara’s dood en begrafenis (Gen. 23:1-20)

  17. Isaaks huwelijk met Rebekka (Gen. 24:1-67)

  18. Abrahams huwelijk met Ketura; zijn dood (Gen. 25:1-11)

  19. De nakomelingen van Ismaël (Gen. 25:12-18)

  20. De 2 zonen van Isaak (Gen. 25:19-34)

  21. Isaak en Rebekka in Gerar (Gen. 26:1-33)

  22. De strijd om de aartsvaderlijke zegen (Gen. 26:34-28:9)

  23. De verschijning aan Jakob te Betel (Gen. 28:10-22)

  24. Jakob en zijn gezin bij Laban (Gen. 29:1-30:24)

  25. De kudden van Jakob (Gen. 30:25-43)

  26. Jakob verlaat Laban (Gen. 31:1-32:1)

  27. Jakobs stuurt boden en geschenken vooruit (Gen. 32:2-22)

  28. Jakobs worsteling (Gen. 32:23-33)

  29. Jakobs ontmoeting met Esau (Gen. 33:1-17)

  30. Jakobs problemen door Dina en Sichem (Gen. 33:18-34:31)

  31. Jakob te Betel en het overlijden van familieleden (Gen. 35:1-29)

  32. De nakomelingen van Esau (Gen. 36:1-43)

  33. Jozef en zijn dromen (Gen. 37:1-11)

  34. Jozef in de put gegooid (Gen. 37:12-24)

  35. Jozef verkocht naar Egypte (Gen. 37:25-36)

  36. Juda en zijn kinderen (Gen. 38:1-11)

  37. Tamar verleidt Juda (Gen. 38:12-30)

  38. Jozef in Potifars huis (Gen. 39:1-6)

  39. Potifars vrouw probeert Jozef te verleiden (Gen. 39:7-20)

  40. Jozef in de gevangenis (Gen. 39:21-23)

  41. De dromen van de schenker en de bakker (Gen. 40:1-23)

  42. De dromen van de farao (Gen. 41:1-36)

  43. Jozef aangesteld tot onderkoning (Gen. 41:37-57)

  44. Jakob stuurt zijn zonen naar Egypte (Gen. 42:1-4)

  45. Eerste bezoek van de broers aan Jozef (Gen. 42:5-17)

  46. Tweede bezoek van de broers aan Jozef (Gen. 42:18-28)

  47. Terug bij Jakob in Kanaän (Gen. 42:29-38)

  48. Jakob stuurt zijn zonen opnieuw naar Egypte (Gen. 43:1-14)

  49. Tweede aankomst in Egypte (Gen. 43:15-34)

  50. Jozef beproeft zijn broers (Gen. 44:1-17)

  51. Juda pleit voor Benjamin (Gen. 44:18-34)

  52. Jozef maakt zichzelf bekend aan zijn broers (Gen. 45:1-28)

  53. Jakob bij Jozef in Egypte (Gen. 46:1-34)

  54. Ontmoeting met de farao (Gen. 47:1-12)

  55. Jozefs bestuur van Egypte (Gen. 47:13-26)

  56. Jakob voelt zijn einde naderen (Gen. 47:27-48:22)

  57. Jakobs testament (Gen. 49:1-28)

  58. Jakobs dood en begrafenis (Gen. 49:29-50:14)

  59. De schuldbelijdenis van de broers (Gen. 50:15-21)

  60. Jozefs dood (Gen. 50:22-26)  Bibliografie

 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 27,50

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Voorwoord


In dit boek licht ik uitgebreid het bijbelgedeelte toe dat het leven van de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob en hun familie vertelt. Het betreft het bijbelgedeelte Genesis 11:27-50:26. Ik probeer de betekenis van de afzonderlijke verhalen te ontsluieren voor christenen die al wel enige kennis van de Bijbel en het Oude Testament hebben, maar die graag de diepte in willen.

Voor christenen is het belangrijk om het leven van de aartsvaders en hun familie diepgaand te bestuderen vanwege verschillende redenen:

1. Geloofsgeschiedenis: Het leven van de aartsvaders en hun familie vormt een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van het christendom. Het verkennen van hun leven en ervaringen kan leiden tot een dieper begrip van de oorsprong en ontwikkeling van het christendom.

2. Voorbeeld van geloof en gehoorzaamheid: De aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob worden in de Bijbel geprezen vanwege hun geloof en gehoorzaamheid aan God. Het bestuderen van hun leven kan dienen als inspiratie en een model voor het navolgen van Gods wil in ons eigen leven.

3. Gods beloften en vervulling: De aartsvaders ontvingen specifieke beloften van God, zoals het land Kanaän en een groot nageslacht. Het bestuderen van hun leven en de vervulling van die beloften kan het geloof in Gods trouw en voorzienigheid versterken.

4. Familielijnen naar Jezus Christus: In het Nieuwe Testament worden de aartsvaders genoemd als de voorouders van Jezus Christus. Door hun leven te bestuderen, kunnen we een dieper inzicht krijgen in de messiaanse profetieën en de vervulling ervan in Jezus.

5. Erfenis en identiteit: De aartsvaders en hun familieleden vormen de vroege stamvaders van het Godsvolk. Door hun verhalen te bestuderen, kunnen we ons bewust worden van hun spirituele erfenis en Gods uitverkiezing in ons eigen leven.

Kortom, het bestuderen van het leven van de aartsvaders en hun familie kan ons helpen om ons geloof te verdiepen, Gods leiding en beloften beter te begrijpen, en te groeien in onze identiteit als deel van het volk van God.


Ik heb mezelf tijdens het schrijven van dit boek voortdurend afgevraagd welke lessen de bijbeltekst voor christenen in de eenentwintigste eeuw bevat en hoe we deze lessen zo concreet mogelijk in ons dagelijks leven zouden kunnen toepassen. De doelgroep die ik op het oog heb, bestaat uit mensen die geen hele boekenplank met bijbelstudies en -commentaren met voetnoten en Hebreeuws zullen lezen. Juist voor mensen die het gevoel hebben te verdrinken in het vele kostbare en uitgebreide materiaal dat al beschikbaar is, wil ik met deze reisgids voorzien in een beknopte en heldere uitleg die de afstand tussen de oorspronkelijke bijbeltekst en de toepassing van Gods Woord in het dagelijks leven verkleint.

Ik zou dit boek nooit hebben kunnen schrijven zonder God, zonder Jezus Christus, zonder de auteur Mozes (of andere auteurs) en zonder al die erudiete bijbelleraren, theologen en predikers die al eeuwenlang vóór mij na hebben gedacht over de betekenis van de verhalen in het bijbelboek Genesis. Deze reisgids is niet meer – maar zeker ook niet minder – dan een samenvoeging en afweging van een goed gevulde boekenplank vol met studieboeken die anderen reeds vóór mij hebben geschreven, gecombineerd met mijn eigen levenservaring en – uiteraard het belangrijkst! – de leiding door de Heilige Geest.

Ik wens je veel zegen toe bij het ontdekken van de schatten die dit gedeelte van Genesis bevat!

Marjolein Gommers
Roosendaal, augustus 2023
×
SERVICE
Contact
 
Vragen