€ 27,50

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Op weg met Johannes

Zijn evangelie toegelicht en toegepast

Marjolein Gommers • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. (Joh. 3:16-18, NBV)

  Bovenstaande Bijbelverzen geven heel duidelijk en beknopt de kern van het evangelie volgens Johannes weer. De hele boodschap van de verlossing is erin uitgedrukt en deze verzen geven aan hoe groot de liefde van God wel niet is: in Zijn liefde voor de wereld ging God zó ver, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf. Toen God Hem naar deze wereld stuurde, was Hij op niets anders uit dan dat die wereld door Hem zou worden gered. Het was God er niet óók om begonnen haar te veroordelen. Alleen als je niet gelooft in de Zoon, dan haal je het oordeel zelf op de hals. Dit kan met recht een blijde boodschap genoemd worden!

  Dit boek bevat een toelichting op en interpretatie van het evangelie volgens Johannes. Het is geschreven voor christenen die geen hele boekenplank met Bijbelstudies en -commentaren met voetnoten en Grieks zullen lezen. Juist voor mensen die het gevoel hebben te verdrinken in het vele kostbare en uitgebreide materiaal dat al beschikbaar is, wil de auteur met deze reisgids voorzien in een beknopte en heldere uitleg die de afstand tussen de oorspronkelijke Bijbeltekst en de toepassing van Gods Woord in het dagelijks leven verkleint. Ga je mee op reis met Johannes om Jezus beter te leren kennen en Hem na te gaan volgen?
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 332
  Uitgeverij : Marjolein Gommers
  ISBN : 9789464810905
  Datum publicatie : 03-2023
 • Inhoudsopgave
  Voorwoord

  Algemene inleiding

  Toelichting en toepassing
  1. Het Woord is mens geworden (Joh. 1:1-18)
  2. Getuigenissen (Joh. 1:19-51)
  3. Bruiloft in Kana (Joh. 2:1-12)
  4. Jezus in de tempel (Joh. 2:13-22)
  5. Gesprek met Nikodemus (Joh. 2:23-3:21)
  6. Getuigenis van Johannes de Doper (Joh. 3:22-36)
  7. Gesprek met een Samaritaanse vrouw (Joh. 4:1-42)
  8. Genezing in Kana (Joh. 4:43-54)
  9. Genezing in het bad van Betzata (Joh. 5:1-18)
  10. Jezus en de Vader (Joh. 5:19-47)
  11. Het teken van het brood (Joh. 6:1-71)
  12. Jezus op het Loofhuttenfeest (Joh. 7:1-53)
  13. Een vrouw op overspel betrapt (Joh. 8:1-11)
  14. Jezus getuigt over Zichzelf (Joh. 8:12-59)
  15. Genezing van een blinde (Joh. 9:1-41)
  16. De goede Herder (Joh. 10:1-21)
  17. Geloof en ongeloof (Joh. 10:22-42)
  18. Lazarus uit de dood opgewekt (Joh. 11:1-54)
  19. Maria zalft Jezus (Joh. 11:55-12:11)
  20. Intocht in Jeruzalem (Joh. 12:12-19)
  21. Jezus spreekt over Zijn dood (Joh. 12:20-36)
  22. Ongeloof (Joh. 12:37-50)
  23. Jezus wast de voeten van de leerlingen (Joh. 13:1-30)
  24. Jezus gaat naar de Vader (Joh. 13:31-14:31)
  25. De wijnstok en de ranken (Joh. 15:1-17)
  26. De haat van de wereld (Joh. 15:18-16:33)
  27. Het hogepriesterlijk gebed (Joh. 17:1-26)
  28. Jezus gevangengenomen en verhoord (Joh. 18:1-19:16)
  29. Jezus gekruisigd en begraven (Joh. 19:17-42)
  30. Opstanding (Joh. 20:1-18)
  31. Verschijningen (Joh. 20:19-21:25)

  Geraadpleegde literatuur
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 27,50

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Voorwoord


Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden. Over wie in Hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. (Joh. 3:16-18, NBV)


Graag wilde ik dit voorwoord beginnen met bovenstaande woorden die voor mij heel duidelijk en beknopt de kern van het evangelie volgens Johannes weergeven. De hele boodschap van de verlossing is erin uitgedrukt en deze verzen geven aan hoe groot de liefde van God wel niet is: in Zijn liefde voor de wereld ging God zó ver, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf. Toen God Hem naar deze wereld stuurde, was Hij op niets anders uit dan dat die wereld door Hem zou worden gered. Het was God er niet óók om begonnen haar te veroordelen. Alleen als je niet gelooft in de Zoon, dan haal je het oordeel zelf op de hals. Dit kan met recht een blijde boodschap genoemd worden!
Ik heb dit boek aanvankelijk voor mezelf geschreven. Er was veel gebrokenheid in mijn leven en sinds de periode dat ik heel bewust en consequent de Bijbel als basis voor mijn denken en handelen ben gaan volgen, heeft mij dit op verschillende gebieden veel genezing en herstel gebracht. Om Jezus nóg beter te leren kennen en begrijpen, besloot ik om het gehele Johannesevangelie nauwkeurig te gaan bestuderen, vers voor vers. Ik heb veel Bijbelstudies en -commentaren over dit evangelie verzameld en bijna een jaar lang heb ik heel intensief de Bijbeltekst, allerlei toelichtingen en achtergrondinformatie bestudeerd. Met name in de ontmoetingen van Jezus met Nikodemus, de Samaritaanse vrouw, de hoveling, de verlamde man, de overspelige vrouw, de blindgeborene en de leerlingen tijdens de voetwassing vond ik veel aanknopingspunten met mijn eigen leven. Door Jezus’ lessen leerde ik anders met mijn omstandigheden en levensvragen om te gaan en dit heeft me veel zegen gebracht.
Tijdens het bestuderen van het Johannesevangelie maakte ik uitgebreid aantekeningen over allerlei zaken, zoals verwijzingen naar andere Bijbelteksten, allerlei historische informatie en nieuwe geloofsinzichten die ik opdeed. Nadat ik dit evangelie helemaal had doorgewerkt, heb ik al mijn aantekeningen samengevoegd en uitgewerkt tot een min of meer persoonlijk Bijbelcommentaar. Ik heb mezelf hierbij voortdurend afgevraagd hoe ik de lessen uit dit evangelie in mijn dagelijkse leven zou kunnen toepassen en ik heb geprobeerd om dit zo concreet mogelijk onder woorden te brengen. Later besloot ik om wat ik over het Johannesevangelie geschreven had te willen delen met een breder lezerspubliek en het resultaat ligt nu voor je. De doelgroep die ik op het oog heb, bestaat uit christenen die geen hele boekenplank met Bijbelstudies en -commentaren met voetnoten en Grieks zullen lezen. Juist voor mensen die het gevoel hebben te verdrinken in het vele kostbare en uitgebreide materiaal dat al beschikbaar is, wil ik met deze reisgids voorzien in een beknopte en heldere uitleg die de afstand tussen de oorspronkelijke Bijbeltekst en de toepassing van Gods Woord in het dagelijks leven verkleint. Ga je mee op reis met Johannes om Jezus beter te leren kennen en Hem na te gaan volgen?
Ik zou dit boek nooit hebben kunnen schrijven zonder God, zonder Jezus, zonder de evangelist Johannes en zonder al die erudiete Bijbelleraren, theologen en predikers die al eeuwenlang vóór mij na hebben gedacht over de betekenis van de verhalen en Bijbelverzen in het Johannesevangelie. Deze reisgids is niet meer – maar ook niet minder – dan een samenvoeging en afweging van een goed gevulde boekenplank vol met studieboeken die anderen reeds vóór mij hebben geschreven, gecombineerd met mijn eigen levenservaring en – uiteraard het belangrijkst! – de leiding door de Heilige Geest.
Tot slot nog iets over de opbouw van het boek. Dit boek begint met een algemene inleiding, waarin het auteurschap, de datering, het doel en enkele karakteristieken van het Johannesevangelie worden besproken. Hierna volgt het belangrijkste deel: een toelichting op en toepassing van het volledige evangelie volgens Johannes, vanaf het eerste vers (Joh. 1:1) tot en met het laatste vers (Joh. 21:25). Op basis van thematische eenheden heb ik de tekst van het Johannesevangelie opgedeeld in 31 hoofdstukken. Aan het begin van ieder hoofdstuk staat vermeld welke verzen behandeld worden. Ik zou je willen aanraden om – voorafgaand aan het lezen van mijn toelichting en toepassing – deze verzen eerst eens rustig in je eigen Bijbel door te lezen. Ga dus uit van de Bijbelvertaling waarmee je vertrouwd bent, zodat je eerdere lees- en leerervaringen kunt activeren. Mijn uitgangspunt tijdens het bestuderen van het Johannesevangelie en het schrijven van dit boek was De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Ik heb geprobeerd om op de meest noodzakelijke punten de godsdienstige, historische en culturele achtergronden toe te lichten, zodat de afstand in tijd en plaats tussen ons en het optreden van Jezus wordt verkleind. Ik licht toe wat de verhalen betekenden in de context van die tijd én wat de verhalen ons vandaag te zeggen hebben. Aan het einde van ieder hoofdstuk heb ik een aantal verwerkingsvragen opgenomen, waar je – individueel of met andere mensen – over kunt nadenken om je dit evangelie eigen te maken.
Ik heb in de lopende tekst geen voet- of eindnoten opgenomen met uitgebreide en precieze literatuurverwijzingen, maar ik volsta met een lijst van geraadpleegde literatuur aan het einde van dit boek. Via deze literatuuropgave kun je jezelf nog verder onderdompelen in het Johannesevangelie. De literatuuropgave kán helaas niet compleet zijn, omdat ik het afgelopen jaar zóveel over dit evangelie heb gelezen en heb gehoord, dat het onmogelijk was om al die inspiratiebronnen te achterhalen. Toch resoneren al die stemmen zachtjes op de achtergrond mee.

Ik wens je een fijne, leerzame en gezegende reis met Johannes toe.

Marjolein Gommers
Roosendaal, december 2022 ×
SERVICE
Contact
 
Vragen