€ 19,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Over de productie van frontsoldaten

Artikels maart 2023 t/m 1 februari 2024

Jan Bauwens • Boek • paperback

 • Samenvatting
  De bijzondere aanpak van de pandemie heeft een op de loer liggend mondiaal totalitarisme verraden en dan vooral in de praktijk van de libricide. Edoch, “waar men boeken verbrandt, zal men dat ook met mensen doen”. De verzen van Heinrich Heine zijn twee eeuwen oud, een nieuwe genocide is al in de opmars.
  De massa zit gevangen in een virtuele wereld waarvan de architecten nu druk spinnen aan een derde wereldoorlogsverhaal. Die fictie verkapt de realiteit van de nieuwste concentratiekampen: andermaal verschijnen zij in de beproefde vorm van de oorlog.
  De armlastige massa wordt aan beide zijden naar het front gelokt voor “de verdediging van het vaderland.” In feite klaren zij aldus de klus van hun beulen: zij ruimen zichzelf op, zoals een eeuw geleden door John Heartfield voorgezegd. “Oorlog en lijken, de laatste hoop van de rijken”.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 148mm x 210mm
  Aantal pagina's : 416
  Uitgeverij : Jan Bauwens
  ISBN : Niet bekend
  Datum publicatie : 02-2024
 • Inhoudsopgave
  Inhoudsopgave

  De Derde Wereldoorlog 13
  1. Komt China in de Oekraïne vrede stichten? 13
  2. Een gedateerde ideologie met hardnekkige aanhangers versus de ongelimiteerde, suïcidale vrijheid? 17
  Signalen uit een verzwegen wereld. Het Mysterie en de ontstolen dimensie. Het wereldbeeld van de Vlaamse schrijver Ludo Noens 22
  1. Inleiding 22
  2. De 'wetenschappelijke' wereld en de wereld van de 'fantasie' 27
  3. Pseudowetenschap als bevrijdende poëzie 32
  4. De stof als creatie van de geest 35
  5. De geest achter het brein 38
  6. Omsk Van Togenbirger over kwanta 40
  7. Het geloof dat bergen kan verzetten 45
  Niet het complotdenken is het probleem maar de complotcultuur 51
  Fascisme 56
  Socialisme 59
  De oven van Moloch 61
  Over de duisternis van de Verlichting 63
  Over het licht van de Verlichting 69
  Het draaiboek van recessie, honger en oorlog 73
  De productie van frontsoldaten 77
  Flucht wird nur das Leben kosten! 81
  Hysterie en 'immaterieel kwaad' 84
  1. Irrationele machten 85
  2. De heksen van Salem 88
  3. Hysterie 92
  De vernietiging van de massa 96
  Over macht 100
  1. Andermans hoofd 100
  2. Gedrogeerde machineonderdelen 103
  3. De aanstaande nieuwe wereldorde 107
  Over de macht van vertrouwenspersonen 110
  Wordt Spanje weer extreemrechts? 113
  LGBTQIA+ 114
  1. Inleidend 114
  2. L, G, B, T, Q, I, A, +: voorwendsels! 119
  3: Blaise Pascal en markies de Sade 122
  4: Een strijd om vrijheid 127
  5: Koloniseren 130
  Is de klimaatcrisis een hoax? 135
  Islamocommunisme 138
  1. De verrijzenis van Lumumba 138
  2. Uitbuiting versus zuivering. Over de zakât. 143
  3. Opstand der kolonies, voorspeld door Lenin 147
  4. Na de graanschuur, de grondstoffenschuur 149
  5. Het einde van het westen? 153
  Ouderenzorg 155
  1. De rijkste en de armste Belgen, twee handen op één buik... 155
  2. Pretparken en gevangenissen, voor elk wat wils! 158
  3. De oude dag en de zelfzorg 161
  4. Het sprookje van de 'ouderdomsdementie' 164
  De oude dag en de jeugd 167
  Het christendom of de liefde tot een fictief persoon 170
  1. Inbeelding 170
  2. Van fictie naar feit 173
  Corrupte wetenschap 176
  Neonazi's 179
  Repressie 183
  1. Repressie is van alle tijden 183
  2. Overheersingsstrategieën 193
  3. Repressie met geïnstitutionaliseerde leugens 197
  4. De gedaanteverwisselingen van de repressie 200
  5. “Moorden om te besparen!” 203
  De staatsbon 206
  Papaoutai 210
  “Wij staan aan de kant van hem” 212
  Aldus worden wij nu opgeruimd 215
  Kuddegeest 220
  Daarom zwijgen altijd alle slachtoffers 223
  De waarheid en de eeuwige rust 225
  Over seksuele opvoeding op school 232
  Verkapte (massa)moord 238
  De sacramenten en het einde der tijden 241
  Twee maten en twee gewichten 243
  Plato en de opstanding 244
  De zege van Lucifer 266
  A.I. 269
  Multidisciplinariteit 275
  Wat met osteopathie? 278
  Over het jodendom 295
  1. Beknopte historiek 295
  2. De atoombom, de nieuwe Ark des Verbonds 298
  3. Op weg naar het 'beloofde' land: utopie en werkelijkheid 302
  4. “Der Judenstaat” (1896) van Theodor Herzl 305
  5. Theodor Herzls zionisme, het Russische antisemitisme en de geschiedenis van de “Protocollen van de wijzen van Sion” 308
  6. Der Judenstaat 310
  Zes bedenkingen bij de 'zaak' Conner Rousseau 312
  1. Wie brandmerkt wie en waarom? 312
  2. Grove nalatigheden vanwege de rechtsstaat 316
  3. “Alles van waarde is weerloos” 319
  4. “Non posse peccare” 321
  5. De moordende eenzaamheid van de vogelvrij verklaarden 324
  6. De sublieme chantage en de mythe van Sisyphus 330
  De verdwaalde mens 335
  Volksgezondheidszorg versus gezondheidszorg - een bedenking 337
  Gevaren van extreemrechts 341
  Daarom is de waarheid een zaak van leven of dood 349
  Eigen zak eerst: niets nieuws onder de zon! 355
  Deshumanisatie: het nieuwste proces 357
  Genocide in Gaza 384
  Struisvogelpolitiek 388
  Het perverse van aanzien 391
  Voodoo 393
  De toekomst wordt gewis nog zwarter 398
  Vreselijk lot 400
  Zo begint het 402
  Over voorwendsels en motieven 405
  De duistere kant van de democratie 411
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 19,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

De Belgische kolonie Congo werd op 30 juni 1960 onafhankelijk en daarna werd de macht toegekend aan stromannen die tot op heden een verkapt kolonialisme voerden om de westerse belangen in Afrika veilig te stellen en daarbij werden opstandelingen zoals Patrice Lumumba door het westen systematisch onschadelijk gemaakt. Maar Congo was niet de enige Afrikaanse kolonie die in 1960 de zogenaamde onafhankelijkheid verwierf en zo bijvoorbeeld veroverde op 3 augustus 1960 Niger de onafhankelijkheid van Frankrijk en op 17 augustus 1960 was het de beurt aan de Franse kolonie Gabon. Telkens kwamen daar dan stromannen aan het bewind die voor de ogen van de wereld de schijn hoog moesten houden dat het kolonialisme teneinde was terwijl de uitbuiting gewoon doorging onder een andere vlag.
België gelooft tegen binnen een zevental jaren het jubelpark te kunnen opfleuren om daar het tweehonderdjarige bestaan van het land te kunnen vieren - jawel, in het jubelpark, een van de megalomane bouwwerken van koning Leopold II, opgericht met het fortuin dat onder zijn alleenheerschappij verworven werd dankzij het bloed van naar schatting acht tot twaalf miljoen zwarte Congolezen - maar in zeven jaar tijd kan veel gebeuren. En zo is op 24 februari 2022 een van de belangrijkste BRICS-landen de sinds 1991 onafhankelijke democratie Oekraïne binnengevallen met als feitelijk gevolg een zich almaar uitbreidende oorlog tussen het rijke noorden - dat de Oekraïense democratie bijtreedt - en het arme zuiden - dat nu gesteund wordt door onder meer Rusland en China die de belangrijkste participanten zijn in de nieuwe alliantie van de zogenaamde de BRICS-landen.
De toegang tot de graanschuur van Europa werd versperd en ook de voorraden aan voor het westen noodzakelijke grondstoffen waaraan Afrika zo rijk is, dreigt buiten ons bereik te vallen nu, de ene na de andere, de Afrikaanse landen de westerse stromannen verjagen met het plegen van staatsgrepen, waarbij zij kennelijk geruggensteund worden door de genoemde BRICS-alliantie waartoe intussen nog meer landen zijn toegetreden. Het gaat daar tussen haakjes om een economische alliantie maar in de praktijk blijkt het verbond ook en vooral politiek en militair van aard te zijn omdat de band tussen economie en oorlog uiteraard onlosmakelijk is. Op 26 juli l.l. was er de staatsgreep in Niger en vandaag 30 augustus wordt de wereld geconfronteerd met een coup in Gabon.
De gang van zaken was te voorzien, vooral sinds de recente samenkomst in Sint-Petersburg, maar die historie wordt doodgezwegen zoals dat in tijden van oorlog de gewoonte is omdat nieuws dan meer dan ooit moet plaatsmaken voor propaganda en zo is het enige wat westerlingen nu dagdagelijks en willens nillens in de vroege ochtend - want op hun smartphone - te zien krijgen, “the last moments” van weer een of ander Russisch vliegtuig aan het front, waarmee onverdroten wordt gepoogd om de gemoederen op te hitsen en om de partijdigheid aan te wakkeren in de aanloop naar de fatale dag dat wij allen genadeloos naar het front zullen worden gestuurd om daar andermaal te gaan sneuvelen zoals dat in het verleden altijd al het geval is geweest. De tijd is rijp omdat, zoals de laatste getuigen (van W.O.II) vreesden, na hun dood de fatale vergetelheid onmiddellijk toeslaat. Niemand die het niet zelf meemaakte, weet wat oorlog inhoudt en het inlevingsvermogen dienaangaande van een ongeletterde en ik-zuchtige massa is vrijwel onbestaande.
Maar om mensen naar het front te krijgen is meer nodig dan het aanwakkeren van partijdigheid, supporterschap en ver te zoeken vaderlandsliefde omdat frontsoldaten tenslotte met hun leven moeten spelen: iets dat zwaarder dan het eigen leven weegt, moet in het spel worden naar binnen gesleept, iets dat verhindert dat wie geïnviteerd worden om te gaan vechten, 'neen' kunnen zeggen en dat vermag alleen de dreiging van de schande.
Nu ligt de geschiedenis van de wereldwijde pandemie nog vers in het geheugen en men zal zich herinneren hoe absurde maatregelen gehandhaafd werden met fikse boetes en gevangenisstraffen, met het systematisch en schaamteloos fnuiken van de vrijheid van meningsuiting en van beweging, en tenslotte middels het schandaliseren van wie geen gehoor bleken te hebben voor het panel van deskundigen waaronder wetenschappers, technocraten en politici die dagelijks en op een vast tijdstip op Tv het publiek aanmaanden om “alleen naar het officiële nieuws te luisteren”, een devies regelrecht uit de dystopische toekomstroman van George Orwell. Tussen haakjes geschiedde dit ondanks diepgaande onenigheid in medische middens zowel over diagnose als over behandeling van de kwaal waarmee het geneeskundige bedrijf zijn eigen krediet en ei-zo-na ook dat van de zogenaamde 'wetenschappen' tout court hebben verspeeld bij wie nog durven na te denken - een malaise die bovendien onomkeerbaar werd toen naderhand bleek dat zowat de helft van de Belgische huisartsen hadden overwogen om er de brui aan te geven. Maar om terug te keren naar het drukkingsmiddel - het wapen - van de schandalisering: men herinnere zich de woorden van de Franse president Macron die in de krant “Le Parisien” zegde vastbesloten te zijn de niet-gevaccineerden "tot op het einde te willen pesten" door "hen zoveel mogelijk de toegang tot activiteiten in het sociaal leven te beperken" en vervolgens het feit dat toen hij dat standpunt op een daaropvolgende persconferentie in het Elysée met klem herhaalde, de Europese commissievoorzitster er het zwijgen toe deed.
De schande weegt zwaarder dan ongeacht wat en het is dan ook het wapen bij uitstek om niet alleen druk uit te oefenen maar om tevens gedaan te krijgen wat onmogelijk lijkt. Die waarheid komt aan het licht in het werk van de Nederlandse socioloog Abram de Swaan over de genocide in Rwanda tussen Hutu's en Tutsi's, meer bepaald in zijn werk uit 2014, getiteld: Compartimenten van vernietiging; over genocidale regimes en hun daders. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen