€ 19,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Immigratie: ‘bang dat vluchtelingen terrorisme aanwakkeren'
  Immigratie: ‘bang dat vluchtelingen terrorisme aanwakkeren' (boek)

Pensioen, ónze poen!

Dansen rond de pot van € 1,375 biljoen. Ingroei van Europese en Haagse politiek

Cees Freeke • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Rutte zwichtte voor de begroting in de euro-zone; opmaat naar de transferunie. Mark, Merkel en Macron doen niet wat het volk wil (volkssouvereiniteit), maar wat de EU dicteert. Zowel in ons land als in Frankrijk profiteert de loon- en pensioentrekker niet van de welvaart; alleen de multinationals! Onze pensioenpot: € 1,375 biljoen euro. Frankrijk: nul; Macron is op een transferunie uit!. EU: geld van ‘Noord’ naar ‘Zuid’.

  Bestaat er eigendomsrecht op pensioen? Is de doorsneepremie redelijk? Is een ‘individueel potje’ echt beter? Waarom kan er bij € 1,375 biljoen geen indexatie vanaf? De aflossing hypotheekschuld met je pensioen, is dat niet ‘oneigenlijk gebruik’? Is de ‘rekenrente’ van Klaas Knot wel redelijk?

  Minister Wouter Koolmees wil ‘de pensioenen hervormen’, zo nodig ‘zonder sociale partners’. Is dit erg? ‘Ja, heel erg’, stelt Cees Freeke. ‘Arbeidsvoorwaarden, daar gaat de minister niet over. Jetta Klijnsma vindt pensioengelden ‘gemeenschapsgeld’;dromende over ‘nationalisering!’ Krijgt Koolmees dit estafettestokje? Ze kwam zogenaamd voor jongeren op; ze beoogde echter met premieverlaging € 1,5 miljard euro EXTRA loonheffing! Onwaarachtig.

  Mr. Cees Freeke (1947) is jurist en was raadslid. Hij kwam in 2002 met de opkomst van Pim Fortuyn in de politiek. Hij
  werd in Terneuzen de luis in de pels: ‘misstanden aan de kaak stellen.’ Hij verijdelde een coffeeshop pal aan de grens
  en een onrechtmatige staatssteun. In Tilburg studeerde hij af in de rechtsgeleerdheid als arbeids- en pensioenrechtjurist.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 125mm x 200mm
  Aantal pagina's : 276
  Uitgeverij : Pumbo.nl
  ISBN : 9789463455336
  Datum publicatie : 03-2019
 • Inhoudsopgave
  1. Ontstaansgeschiedenis pensioenen 7
  2. Pensioenfonds op afstand 19
  3. Eigendomsrechten op pensioen 26
  4. Pensioenregl. en uitvoeringskosten 33
  5. Europese richtlijnen 36
  6. Doorsneesystematiek 42
  7. Afschaffing VUT: generatieconflict 44
  8. ‘Nine-eleven’ en de kredietcrisis 51
  9. Pensioenfondsen zijn schatrijk 70
  10. Moderne ouderenmishandeling 74
  11. Gevaarlijke cocktail SER en directeur RABO 75
  12. AMF adviseert mee; AEGON verdient 77
  13. Plan Rutte, volop lege hulzen 81
  14. Pensioenfondsen in hypotheken?! 82
  15. Nationale Nederlanden verdienmodel 86
  16. Jetta Klijnsma fopt jongeren 87
  17. Het Zwitserleven-gevoel is verdwenen 91
  18. Gendersolidariteit over boord gezet 93
  19. Klaas Knot te gast bij Buitenhof 95
  20. Pensioenrichtlijn + failliet Italië en Frankrijk 99
  21. Europese transferunie en Guy Verhofstadt 100
  22. Politieke invloed in de pensioenen 104
  23. De ENIGE invloed is uw stem bij de
  verkiezingen. 139
  24. De voetangels bij pensioenpotten 167
  25. Waarom de discussie lang duurt 178
  26. Publiek statement rekenregels 191
  27. Pensioenpotten: € 1,375 biljoen 196
  28. Marktrente 199
  29. Marktrente deugt niet als rekenrente 225
  30. De Nederlandsche Bank is hoofdschuldige 233
  31. Conclusie, wie krijgt uw stem? 248
  Review 268
 • Reviews (9 uit 6 reviews)

  09-03-2019
  super goede titel
  De auteur schrijft gewoon de waarheid .Een zeer goede schrijver .MR Cees Freeke Ik hoop nog boeken van je te lezen .Hopelijk komt het ooit nog goed ;Maar helaas niet meer voor onze generatie .


  Geplaatst door uit terneuzen , leeftijd 40-49
  Waardeert het boek met een 9 uit 10


  04-03-2019
  Klare taal
  Prachtig boek dat inzicht geeft in klare taal wat er nu precies aan de hand is. Op een politieke partij stemmen ging mij altijd slecht af en ik zweefde voortdurend, maar na lezing van dit boek was ik er uit. De maatregelen die Koolmees voorstelt leiden tot een oneigenlijk gebruik van de premies die ik betaal.

     Klare taal
     Inzicht in de politiek

  Geplaatst door uit Zeeland , leeftijd 50-59
  Waardeert het boek met een 10 uit 10


  02-03-2019
  Kapers op de kust
  In dertig essays neemt de schrijver je mee in de harde wereld van de pensioenen. Daar gaat een berg geld in om en dat trekt allerlei figuren aan. Goede uitleg over het verschil tussen de doorsneepremie en het eigen pensioenpotje. De moeite van het lezen waard.

     Duidelijke uitleg
     Instructief

  Geplaatst door uit Zeeland , leeftijd 60-69
  Waardeert het boek met een 8 uit 10


  25-02-2019
  Na ons de zondvloed
  Scherpe analyse over de wisselwerking politiek en sociale partners. Echt een eye-opener. Ik schrok van de invloed vanuit de EU. Achter de schermen gebeurt nog al wat. Het lijkt erop dat dat de politici het allemaal laten gebeuren, zo van ‘na ons de zondvloed’.

     Helder
     Eye-opener

  Geplaatst door uit Zeeland , leeftijd 20-29
  Waardeert het boek met een 9 uit 10


  25-02-2019
  Zelf invloed uitoefenen
  Boeken over pensioenen plegen saaie materie te bevatten. Dit boek is helder en begrijpelijk geschreven. Onthullend is hoe de politiek, banken en verzekeraars een graantje willen meepikken. Pensioenen is een hoogst belangrijk onderwerp omdat je meer dan een dag daarvoor werkt. Je kunt zelf invloed uitoefenen via je stem; iets waaraan ik niet eerder dacht!

     Helder en begrijpelijk
     Meeslepend

  Geplaatst door uit Noord Brabant , leeftijd 40-49
  Waardeert het boek met een 10 uit 10


  22-02-2019
  Rekenrente is poliruke zaak
  Eindelijk een boek dat alle ins en outs bij elkaar brengt. Het boek is duidelijk en overzichtelijk geschreven. Het heeft mij doen beseffen dat pensioenen alles met politiek te maken heeft. Het maakt uit hoe je gaat stemmen, ook Europees. De rekenrente van Klaas Knot is met 2,3% te laag; de Europese autoriteit hanteert 3,9%. Dat scheelt maar liefst 20% dekkingsgraad! De Europese autoriteit zegt ‘de rekenrente is politiek’.

     Duidelijk en overzichtelijk
     Deelt wat achter de schermen zit

  Geplaatst door uit Randstad , leeftijd 60-69
  Waardeert het boek met een 8 uit 10

€ 19,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

In 2014 is de nationale pensioendialoog van start gegaan. Het doel was om gezamenlijk met alle betrokken partijen in Nederland de richting te bepalen waar we met het Nederlandse pensioenstelsel naar toe willen. De Sociaal Economische Raad (SER) als overlegorgaan tussen werkgevers, werknemers en vertegenwoordigers van de overheid, heeft in deze discussie een belangrijke rol, omdat de SER het platform is waaruit een gedragen advies aan de overheid kan komen. Het afgelopen jaar is al een aantal keren naar buiten gebracht dat een advies nabij zou zijn. Recent ook weer in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Echter, keer op keer, is er toch sprake van uitstel gebleken. Aangezien de VCP nauw betrokken is bij deze discussie willen wij u graag meenemen in dit proces. Dit zodat u begrijpt waarom er nog geen advies ligt en waarom het ook zomaar nog geruime tijd kan gaan duren. Redenen voor aanpassing zijn als volgt. De crisis en de dreiging van kortingen bij diverse pensioenfondsen hebben ervoor gezorgd dat het vertrouwen in ons pensioenstelsel een deuk heeft opgelopen. Hiernaast is breed onderkend dat ook veranderingen in de arbeidsmarkt en demografie, andere maatschappelijke (individualiserende) ontwikkelingen en ook de onhoudbaarheid van de 'pensioengarantie' in turbulente financieel-economische markten, aanleiding geven om het pensioenstelsel tegen het licht te houden. Voorliggende voorstellen zijn nog niet optimaal. Via een intensief traject waarbij diverse partijen binnen en buiten de SER zijn betrokken, is geprobeerd te komen tot concrete voorstellen voor verbetering van het pensioenstelsel. Verschillende denkrichtingen zijn daarbij verkend waarbij een overgang naar individuele pensioenvermogens met collectieve risicodeling, er één is die prominent aanwezig is. Dat wil zeggen dat iedereen die pensioen opbouwt in het nieuwe stelsel een individueel pensioenkapitaal opbouwt (zonder individueel eigendomsrecht), waarbij dat kapitaal collectief wordt belegd en de administratie zoveel mogelijk eenvormig wordt ingericht. Dat brengt rendementsverbeteringen en kostenvoordelen met zich mee. Dat kapitaal wordt vervolgens op pensioendatum omgezet in een pensioen, d.w.z. een levenslange periodieke uitkering. In de afgelopen maanden zijn door diverse pensioenfondsen in Nederland de voorstellen voor een nieuw pensioencontract doorgerekend. Helaas zijn de uitkomsten hiervan (vooralsnog) teleurstellend. De gehoopte voordelen blijken in de praktijk niet of nauwelijks te worden behaald en diverse aspecten vallen zelfs nadeliger uit dan in het huidige stelsel. Zo wordt voor een aantal groepen bijvoorbeeld de kans op kortingen alleen maar groter en wordt de pensioenuitkomst onzekerder. Het advies dient integraal te zijn. Daarnaast dienen er naast een nieuw pensioencontract ook aanbevelingen te worden gedaan op het gebied van de toegenomen flexibilisering (zzp'ers) en hun pensioen. De VCP wil dat voor alle werkenden een gedegen pensioen wordt opgebouwd, anders wordt de BV Nederland op termijn geconfronteerd met een steeds groter wordend legioen van zelfstandigen zonder pensioen. Een ander onderwerp van gesprek is de te snel oplopende AOW-leeftijd, die in ieder geval op de korte termijn niet aansluit op de arbeidsmarkt. Geen advies op korte termijn. Met deze constateringen is een breed gedragen advies niet nabij. Wij staan positief tegenover herzieningen van het stelsel als geheel, maar kiezen als VCP wel voor kwaliteit. Dat mag u van ons verwachten. Als er meer tijd
nodig is om tot een gedegen voorstel te komen dat in het belang is van alle werknemers en gepensioneerden, dan zullen wij die tijd zonder voorbehoud nemen. Herstel van vertrouwen in onze pensioenen begint met een eerlijk en degelijk plan voor de toekomst. Overstap vereist concreet zicht op compensatie. Voormalig staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft op 8 juli 2016 een
Perspectiefnota over de toekomst van het pensioenstelsel aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze nota gaat uit van geleidelijke afschaffing van de doorsneesystematiek vanaf 2020. Ook het nieuwe kabinet wil de doorsneesystematiek afschaffen. De doorsneesystematiek zorgt voor kapitaaloverdrachten van jong naar oud omdat jongeren en ouderen dezelfde premie betalen en dezelfde opbouw (zgn. tijdsevenredige opbouw) krijgen, terwijl de premies van jongeren veel langer kunnen renderen en dus eigenlijk een hoger pensioen zouden kunnen opleveren. In de SER wordt veel gesproken over afschaffing van deze doorsneesystematiek, zoals die nu bij pensioenfondsen wordt gehanteerd in combinatie met de introductie van een doorsnee-inleg voor alle pensioenen. Praktisch betekent dit dat alle werknemers dezelfde premie blijven betalen, maar dat werknemers op jongere leeftijd relatief meer pensioen gaan opbouwen dan op latere leeftijd.

De ENIGE invloed is uw stem bij de verkiezingen. Gebruik uw stem bij de verkiezingen van het Europees parlement op donderdag 23 mei 2019. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen