Niet leverbaar

×

€ 295,00


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Pensioenrecht

Erik Beckers • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Tekst & Commentaar Pensioenrecht bevat een verzameling wet- en regelgeving met daarbij artikelsgewijs commentaar op de Pensioenwet, de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding en op de relevante delen van de Wet op het financieel toezicht en aanverwante regelgeving. Daarnaast commentaar op een groot aantal verspreide bepalingen van belang voor het pensioenrecht (o.m. ook in de fiscale wet- en regelgeving). Tenslotte is als bijlage een aantal relevante fiscale besluiten en overige regelgeving onbecommentarieerd opgenomen.

  In juni 2019 zijn na lang onderhandelen het kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties in een Pensioenakkoord overeengekomen om tot een ‘nieuw pensioencontract’ te komen waarbij de doorsneepremiesystematiek wordt afgeschaft. Het akkoord betrof een totaalpakket aan maatregelen die het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker moeten maken, met onder andere ook afspraken over een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. Met het pensioenakkoord is een belangrijke mijlpaal bereikt op weg naar een nieuw pensioenstelsel.

  Het pensioenakkoord is uitgewerkt in een concept wetsvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen dat op 16 december 2020 ter consultatie is gepubliceerd. Dit concept wetsvoorstel heeft ingrijpende gevolgen voor het Nederlands pensioenstelsel. Het strekt tot herziening van de tweede pijler, ter uitwerking van het Pensioenakkoord. Het overgrote deel van de werkgevers en werknemers zal hun pensioenovereenkomst moeten aanpassen. Werknemers die nu pensioen opbouwen in een uitkeringsovereenkomst krijgen te maken met een ander type pensioenovereenkomst, een vorm van premieovereenkomst. Het fiscale kader voor pensioenopbouw sluit hierbij aan. De pensioenopbouw wordt fiscaal alleen nog begrensd door een leeftijdsonafhankelijke bovengrens voor de premie-inleg. Dit geldt ook voor deelnemers met een beroepspensioenregeling.
  Bij de verdere vormgeving van de definitieve wetgeving zullen er nog een aantal harde juridische noten te kraken zijn.

  De Wet toekomst pensioenen zou volgens het concept wetsvoorstel al op 1 januari 2022 in werking moeten treden en zou voor bestaande pensioenregelingen een overgangstermijn van vier jaar bieden om aan de nieuwe regels te gaan voldoen. In mei 2021 werd echter duidelijk dat, gegeven de complexiteit en de veelheid aan reacties, de wet later dan verwacht in werking zal treden, op uiterlijk 1 januari 2023. Partijen krijgen nog steeds maximaal vier jaar de tijd voor de nodige aanpassingen, dus tot 1 januari 2027.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 145mm x 210mm
  Aantal pagina's : 0
  Uitgeverij : FPVI
  ISBN : 9789013147322
  Datum publicatie : 10-2017
 • Inhoudsopgave
  niet beschikbaar
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 295,00

niet beschikbaar

niet beschikbaar



Niet leverbaar
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen