€ 57,25


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover PFSO Nederland
  PFSO Nederland (boek)
 • Cover Cyberhygiëne
  Cyberhygiëne (boek)

PFSO België

Op basis van de Belgische wetgeving

Fred Byrman • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit is de volledig bijgewerkte versie (oktober 2021) van het cursushandboek PFSO, gebaseerd op EU verordening 725/2004 en de het Belgische Scheepvaartwetboek en in lijn met vereisten van MSC.1/Circ.1188 van 22 mei 2006 en de modelcursus PFSO, beiden van de IMO (International Maritime Organisation). Toegevoegd is aanvullende informatie over identiteitsbewijzen, enkele aanpassingen in wet- en regelgeving is verwerkt, het onderdeel risicobeoordeling is vereenvoudigd, de vragen zijn geactualiseerd en de index is uitgebreid. Tevens zijn enkele onvolkomenheden gecorrigeerd.

  Het boek is voorzien van diverse bijlagen, waaronder voor de PFSO relevante gedeelten van de Belgische scheepvaartwet en van de EU verordening 725/2004. Ook is uitleg te vinden over de Wet bescherming persoonsgegevens en de Camerawet. De hoofdstukken van het boek zijn voorzien van proefvragen, waarvan de antwoorden achter in het boek te vinden zijn. Hierdoor is het boek uitstekend geschikt voor zelfstudie.

  De schrijver van het boek heeft ruim 38 jaar ervaring in de beveiliging, heeft jaren gewerkt als surveillant, als havenbewaker en als meldkamermedewerker en de laatste ruim 15 jaar in verschillende leidinggevende en management functies. Hij werkt tevens als gastdocent voor enkele onderwijsinstellingen in Nederland en in België en treed daarnaast op als plaatsvervangend PFSO voor diverse bedrijven in de Rotterdamse en Amsterdamse haven. Voor vele havenfaciliteiten heeft hij het PFSP (Port Facility Security Plan) geschreven en in België voert hij namens een RSO (Recognised Security Organisation) ISPS risicobeoordelingen uit.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 345
  Uitgeverij : Fred Byrman
  ISBN : Niet bekend
  Datum publicatie : 10-2021
 • Inhoudsopgave
  Voorwoord
  1 Achtergrond, doelgroep en doelstelling
  2 Relevante wet- en regelgeving
  2.1 Safety Of Life At Sea (SOLAS) verdrag
  2.2 International Ship and Port facility Security (ISPS) code
  2.3 EU verordening 725/2004
  2.4 EU richtlijn 2005/65/EG
  2.5 Belgische Scheepvaartwetboek (BSW)
  2.6 Havenfaciliteitsbeveiligingsplan (PFSP)
  2.7 Overige beveiligingsregelingen
  2.8 Grafische weergave wet- en regelgeving en samenvatting
  2.9 Enkele belangrijke definities
  2.9.1 Haven (Port)
  2.9.2 Havenbeveiligingszone
  2.9.3 Havenfaciliteit (Port Facility)
  2.9.4 Schip (ISPS-plichtig) en IMO-nummer
  2.9.5 Internationale reis
  2.9.6 Schip/haven (ship/port) interface
  2.9.7 Veiligheidsincident
  2.9.8 Opzettelijke ongeoorloofde actie
  2.9.9 Verschil tussen veiligheid en beveiliging
  2.9.10 Beveiligings- of veiligheidsniveaus
  2.10 ISPS-gerelateerde autoriteiten en functionarissen
  2.10.1 NAMB - Competent Authority for Maritime Security
  2.10.2 LCMB - Port Security Authority
  2.10.3 PSO - Maritieme beveiligingsfunctionaris
  2.10.4 PFSO (Port Facility Security Officer) / HBF (Havenveiligheidsbeambte)
  2.10.5 CSO (Company Security Officer) / BBF (Veiligheidsbeambte van de maatschappij)
  2.10.6 SSO (Ship Security Officer) / SBF (Scheepsveiligheidsbeambte)
  2.11 Van PFSA naar goedgekeurd PFSP
  2.11.1 PFSA (Port Facility Security Assessment)
  2.11.2 PFSA-rapport
  2.11.3 PFSP (Port Facility Security Plan)
  2.11.4 Havenbeveiligingscertificaat
  2.12 Overige diensten
  2.12.1 NCCN (voorheen ADCC)
  2.12.2 OCAD
  2.12.3 Geïntegreerde politie
  2.12.4 MRCC en MIK
  2.12.5 CMB
  2.12.6 AAD&A
  2.12.7 Grafische weergave organisaties, diensten en functionarissen
  2.13 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid
  2.14 Overtreden BSW, Wpv en verordening en de strafbaarheid
  2.15 Toezicht en handhaving
  2.16 Toezicht door de Europese commissie
  2.17 Vragen bij hoofdstukken 1 en 2
  3 Bedreigingen, risico’s en risicobeoordeling
  3.1 Opzettelijke ongeoorloofde acties en schade
  3.2 PFSA volgens de ISPS-code
  3.2.1 Traditionele veiligheidsproblemen
  3.2.2 Diefstal
  3.2.3 Smokkel
  3.2.4 Mensenhandel en mensensmokkel
  3.2.5 Ondermijning
  3.2.6 Aanslag
  3.2.7 Cyberdreigingen
  3.2.8 Veiligheidscultuur
  3.2.9 Natuurlijke invloeden
  3.3 Basis voor de risicobeoordeling
  3.3.1 Uitgangspunten
  3.3.2 Richtlijnen met betrekking tot de uitvoering van het PFSA
  3.4 Procedure, methodiek en uitvoering risicobeoordeling
  3.4.1 Vaststellen scope, projectteam, projectplan en methodiek
  3.4.1.1 De MOBI
  3.4.1.2 Maritime Security Risk Analysis Model (MSRAM)
  3.4.1.3 Risico-inventarisatie, -analyse, en -beoordelingsmethode (RIAB-methode)
  3.4.2 Omschrijving van de onderneming in al haar facetten
  3.4.3 Bepalen bedrijfsmiddelen, infrastructuren en hun belang
  3.4.4 Bepalen van de context van de organisatie
  3.4.5 Omvang en diepgang risicobeoordeling
  3.4.5.1 Beoordeling van de kans van optreden van bedreigingen
  3.4.5.2 Kwetsbaarheids- en effectbeoordeling
  3.4.5.3 Risicobeoordeling cybersecurity
  3.5 Vragen bij hoofdstuk 3
  4 Beveiligingsmaatregelen van de havenfaciliteit
  4.1 Belangrijkste verplichtingen ten aanzien van het PFSP
  4.1.1 Vector van een dreiging
  4.1.2 Functies van maatregelen en tijdpadanalyse
  4.1.3 BowTie analyse
  4.1.3.1 Voorbeeld: aanslag met IED in hal van een cruise terminal
  4.1.3.2 Voorbeeld: cyberaanval via gebruikers
  4.1.3.3 Voorbeeld: toegang tot olieterminal
  4.2 Structuur en inhoud van het PFSP
  4.2.1 Hoofdstuk 1 – Bedrijfsinformatie en topografische kaart
  4.2.2 Hoofdstuk 2 – Toelichting bij de veiligheidsbeoordeling van de havenfaciliteit
  4.2.2.1 Risicoprofielen
  4.2.2.2 Sjablonen
  4.2.3 Hoofdstuk 3 – Beveiligingsorganisatie en uitvoering beveiligingstaken
  4.2.4 Hoofdstuk 4 – Communicatie en alarmering
  4.2.4.1 Communicatie
  4.2.4.2 Alarmering en ontruiming
  4.2.5 Hoofdstuk 5 – Toegang tot de havenfaciliteit
  4.2.6 Hoofdstuk 6 – Beperkt toegankelijke gebieden
  4.2.7 Hoofdstuk 7 – Toezicht op de veiligheid van de havenfaciliteit
  4.2.8 Hoofdstuk 8 – Lading behandeling
  4.2.9 Hoofdstuk 9 – Scheepsbevoorrading
  4.2.10 Hoofdstuk 10 – Omgang met onbegeleide bagage
  4.2.11 Hoofdstuk 11 – Controle, evaluatie en wijziging
  4.2.12 Hoofdstuk 12 – Tijdelijke maatregelen werfzone
  4.3 Vragen bij hoofdstuk 4
  5 Beveiligingstechniek en -methoden
  5.1 Soorten en werking beveiligingsapparatuur en systemen
  5.1.1 Hekwerk
  5.1.2 Puntdraden
  5.1.3 Elektronische technieken
  5.1.4 Toegangscontroletechnieken
  5.1.5 Speurhond
  5.2 Testen, kalibreren en onderhouden van beveiligingsapparatuur en -systemen
  5.3 Cybersecurity
  5.3.1 Een sluipend gevaar van de insider
  5.3.2 Maatregelen
  5.3.3 ISO 27001
  5.4 Omzeilen van de beveiliging
  5.5 Vragen bij hoofdstuk 5
  6 Bedreigingen herkennen en detecteren
  6.1 De Wapenwet
  6.1.1 Verboden wapens
  6.1.2 Vrij verkrijgbare wapens
  6.1.3 Vergunningsplichtige en bij besluit vergunningsplichtig wapens
  6.1.4 Handelingen met wapens
  6.1.5 Gerechtelijke controle en strafrechtelijke sancties
  6.2 Gevaarlijke stoffen op locatie
  6.3 Controles en inspectie
  6.3.1 Documenten
  6.3.2 Containers
  6.3.3 Bevoorrading / leveranciers
  6.3.4 Controleronde
  6.3.5 Doorzoeken van gebouwen en terreinen
  6.4 Het beheersen van mensenmassa's
  6.5 Identiteits- en legitimatiecontrole
  6.5.1 Verschil legitimatie- en identiteitsbewijs
  6.5.2 Rijksregisternummer
  6.5.3 Identiteitsbewijzen
  6.5.3.1 Belgisch paspoort model 2017
  6.5.3.2 Belgische ID kaart model 2017
  6.5.3.3 Belgische eID kaart model 2020
  6.5.3.4 Belgisch rijbewijs model 2017
  6.5.3.5 NL paspoort model 2014
  6.5.3.6 NL ID kaart model 2014
  6.5.3.7 NL rijbewijs model 2014
  6.5.4 Alfapass
  6.5.5 Legitimatiebewijs politieambtenaren en inspecteurs
  6.5.6 Modaliteiten voor de toegang van ambtenaren op ISPS-havenfaciliteiten
  6.5.7 Toegangscontrole en privacy
  6.5.8 Hulpmiddelen bij identiteitscontrole
  6.6 Toegangscontrole in drie stappen
  6.7 Vragen bij hoofdstuk 6
  7 Situaties en personen die een bedreiging vormen
  7.1.1 Predictive Profiling
  7.1.2 Situationeel bewustzijn
  7.1.3 Het gevaar van etnisch profileren
  7.1.4 Security questioning
  7.1.5 Fouilleren en doorzoeken in de ISPS code
  7.1.5.1 Wat is fouilleren en doorzoeken
  7.1.5.2 Wat is visitatie
  7.1.5.3 Visiteren en/of fouilleren bij verlaten van de havenfaciliteit
  7.1.6 Weigering tot medewerking
  7.2 Binnendringen van een havenfaciliteit
  7.3 Strafbare feiten en aanhouden
  7.4 Voorkomen van discriminatie
  7.5 Samenwerken met hulpdiensten
  7.5.1 Delen van informatie
  7.5.2 Samenwerking bij incidentafhandeling
  7.6 Incidentanalyse
  7.7 Vragen bij hoofdstuk 7
  8 Security trainingen en oefeningen (Drills & Exercises)
  8.1 Praktijk oefening
  8.2 De droge en de Tabletop oefening
  8.3 Red teaming
  8.4 Opbouw van een oefening
  8.5 Beoordelen van beveiligingsoefeningen
  8.6 Omgang met oefeninformatie
  8.7 Vragen bij hoofdstuk 8
  9 Bijlagen
  9.1 PFSO aanvraagformulier ISPS certificering havenfaciliteit (MOBI)
  9.2 Toetsingsvragenlijst
  9.3 Cyberrisicobeoordeling vragenlijst
  9.4 Declaration of Security (DoS)
  9.5 Privacy wetgeving en de Camerawet
  9.5.1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  9.5.2 De camerawet
  9.6 Het Scheepvaartwetboek (SWB)
  9.7 EU verordening 725/2004
  10 Index
  11 Antwoorden op vragen
  12 Voetnoten
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 57,25


niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen