€ 57,25


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

PFSO België

Op basis van de Belgische wetgeving

Fred Byrman • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit is de bijgewerkte versie maart 2024 van het cursushandboek Port Facility Security Officer (PFSO), de persoon die bij havenfaciliteiten die zeeschepen ontvangen verantwoordelijk is voor de beveiliging. Dit boek is gebaseerd op EU verordening 725/2004 en het vernieuwde Belgische Scheepvaartwetboek (BSW) dat op 1 januari 2023 in werking treedt. De inhoud is in lijn met de vereisten van MSC.1/Circ.1188 van de IMO (International Maritime Organisation) en behandeld ten minste alle onderdelen van IMO’s PFSO modelcursus.

  De bijwerking houdt het volgende in:
  - Wetgeving gecontroleerd
  - Toegang partijen tot PFSA en PFSP zoals genoemd in Koninklijk besluit betreffende de maritieme beveiliging van 4 juni 2023 ingevoegd
  - PortWatch.be ingevoegd
  - Cijfers inbeslagnames cocaïne aangevuld met de cijfers over 2023
  - Nieuwe UNIA cijfers ingevoegd
  - Links en QR-codes gecontroleerd en waar nodig bijgewerkt.

  De schrijver van het boek heeft 41 jaar ervaring in de beveiliging, vele jaren als surveillant, havenbewaker en centralist en de laatste 21 jaar in verschillende leidinggevende en management functies. Momenteel werkt hij als QHESS-manager voor een Europese beveiligingsorganisatie en is gastdocent bij drie opleidingsinstituten. De schrijver treedt daarnaast op als plaatsvervangend PFSO voor diverse bedrijven in de Rotterdamse en Amsterdamse haven, is sr. security consultant havenbeveiliging en heeft vele tientallen beveiligingsplannen voor havenfaciliteiten geschreven. Naast dit boek heeft hij cursusboeken geschreven over onder meer zorgbeveiliging, Predictive profiling, cybersecurity en cameratoezicht.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 345
  Uitgeverij : Fred Byrman
  ISBN : Niet bekend
  Datum publicatie : 03-2024
 • Inhoudsopgave
  Voorwoord
  Achtergrond, doelgroep en doelstelling
  1 Relevante wet- en regelgeving
  1.1 SOLAS verdrag en de ISPS code
  1.2 Toepassingsgebied en functionele eisen
  1.3 Europese en nationale wetgeving
  1.3.1 EU verordening 725/2004
  1.3.2 Belgische Scheepvaartwetboek (BSW)
  1.4 Belangrijke entiteiten en functionarissen
  1.4.1 NAMB
  1.4.2 LCMB
  1.4.3 PSO (Port Security Officer)
  1.4.4 RSO (Recognized Security Organization)
  1.4.5 PFSO (Port Facility Security Officer)
  1.4.6 Personeel van de havenfaciliteit met specifieke beveiligingstaken
  1.4.7 Bewakingsagenten
  1.4.8 CSO (Company Security Officer)
  1.4.9 SSO (Ship Security Officer)
  1.5 Enkele belangrijke definities
  1.5.1 Maritieme beveiliging
  1.5.2 Haven (Port)
  1.5.3 Havenfaciliteit (Port Facility)
  1.5.4 Schip/land (ship/port) raakvlak
  1.5.5 Beveiligingsincident
  1.5.6 Ongeoorloofde actie
  1.5.7 Beveiligingsniveaus
  1.6 PFSA en PFSP
  1.6.1 PFSA (Port Facility Security Assessment)
  1.6.2 PFSP (Port Facility Security Plan)
  1.7 Overige beveiligingsregelingen
  1.8 Overige diensten
  1.8.1 NCCN (voorheen ADCC)
  1.8.2 OCAD
  1.8.3 Geïntegreerde politie
  1.8.4 Kustwachtcentrale, MRCC en MIK
  1.8.5 CMB
  1.8.6 AAD&A
  1.9 Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid
  1.10 Overtreden BSW, Wpv en verordening en de strafbaarheid
  1.11 Toezicht en handhaving
  1.12 Toezicht door de Europese commissie
  1.13 ISPS-platform
  1.14 PortWatch
  1.15 Vragen bij hoofdstukken 1
  2 Bedreigingen, risico’s en risicobeoordeling
  2.1 Opzettelijke ongeoorloofde acties en schade
  2.2 PFSA volgens de ISPS-code
  2.2.1 Traditionele beveiligingsproblemen
  2.2.2 Diefstal
  2.2.3 Smokkel
  2.2.4 Mensenhandel en mensensmokkel
  2.2.5 Ondermijning
  2.2.6 Aanslag
  2.2.7 Cyberdreigingen
  2.2.8 Veiligheidscultuur
  2.2.9 Natuurlijke invloeden
  2.3 Basis voor de risicobeoordeling
  2.3.1 Uitgangspunten
  2.3.2 Richtlijnen met betrekking tot de uitvoering van het PFSA
  2.4 Procedure en methodiek voor de risicobeoordeling
  2.5 Kennis van de havenfaciliteit, haar activiteiten en bepalen van de risico’s
  2.5.1 Omschrijving van de onderneming in al haar facetten
  2.5.2 Bepalen bedrijfsmiddelen, infrastructuren en hun belang
  2.5.3 Bepalen van de context van de organisatie
  2.5.4 Beoordeling van de kans van optreden van bedreigingen
  2.5.4.1 Kwetsbaarheids- en effectbeoordeling
  2.5.4.2 Risicobeoordeling cybersecurity
  2.6 Vragen bij hoofdstuk 2
  3 Beveiligingsmaatregelen van de havenfaciliteit
  3.1 Eisen ten aanzien van het PFSP
  3.2 Begrijpen van de risico’s
  3.2.1 Eerste uitgebreid beveiligingsonderzoek 89
  3.2.2 Functies van maatregelen en tijdpadanalyse
  3.2.3 BowTie analyse
  3.2.3.1 Voorbeeld: aanslag met IED in de hal van een cruise terminal
  3.2.3.2 Voorbeeld: cyberaanval via gebruikers
  3.2.3.3 Voorbeeld: toegang tot olieterminal
  3.3 Structuur en inhoud van het PFSP
  3.3.1 Hoofdstuk 1 – Bedrijfsinformatie en topografische kaart
  3.3.2 Hoofdstuk 2 – Toelichting bij de beveiligingsbeoordeling van de havenfaciliteit
  3.3.3 Hoofdstuk 3 – Beveiligingsorganisatie en uitvoering beveiligingstaken
  3.3.4 Hoofdstuk 4 – Communicatie en alarmering
  3.3.4.1 Communicatie
  3.3.4.2 Alarmering en ontruiming
  3.3.5 Hoofdstuk 5 – Toegang tot de havenfaciliteit
  3.3.6 Hoofdstuk 6 – Beperkt toegankelijke gebieden
  3.3.7 Hoofdstuk 7 – Toezicht op de beveiliging van de havenfaciliteit
  3.3.8 Hoofdstuk 8 – Lading behandeling
  3.3.9 Hoofdstuk 9 – Scheepsbevoorrading
  3.3.10 Hoofdstuk 10 – Omgang met onbegeleide bagage
  3.3.11 Hoofdstuk 11 – Controle, evaluatie en wijziging
  3.3.12 Hoofdstuk 12 – Tijdelijke maatregelen werfzone
  3.4 Vragen bij hoofdstuk 3
  4 Beveiligingstechniek en -methoden
  4.1 Soorten en werking beveiligingsapparatuur en systemen
  4.1.1 ISPS-signalisatiebord
  4.1.2 Hekwerk
  4.1.3 Puntdraden
  4.1.4 Elektronische technieken
  4.1.5 Toegangscontroletechnieken
  4.1.6 Speurhond
  4.2 Testen, kalibreren en onderhouden van beveiligingsapparatuur en -systemen
  4.3 Cybersecurity
  4.3.1 Een sluipend gevaar van de insider
  4.3.2 Maatregelen
  4.3.3 ISO 27001
  4.4 Omzeilen van de beveiliging
  4.5 Vragen bij hoofdstuk 4
  5 Bedreigingen herkennen en detecteren
  5.1 De Wapenwet
  5.1.1 Verboden wapens
  5.1.2 Vrij verkrijgbare wapens
  5.1.3 Vergunningsplichtige en bij besluit vergunningsplichtige wapens
  5.1.4 Handelingen met wapens
  5.1.5 Gerechtelijke controle en strafrechtelijke sancties
  5.2 Gevaarlijke stoffen op locatie
  5.3 Controles en inspectie
  5.3.1 Documenten
  5.3.2 Containers
  5.3.3 Bevoorrading / leveranciers
  5.3.4 Controleronde
  5.3.5 Doorzoeken van gebouwen en terreinen
  5.4 Het beheersen van mensenmassa's
  5.5 Identiteits- en legitimatiecontrole
  5.5.1 Verschil legitimatie- en identiteitsbewijs
  5.5.2 Rijksregisternummer
  5.5.3 Identiteitsbewijzen
  5.5.3.1 Belgisch paspoort model 2017 (en link naar PRADO voor 2022)
  5.5.3.2 Belgische ID kaart model 2017
  5.5.3.3 Belgische eID kaart model 2020
  5.5.3.4 Belgisch rijbewijs model 2017
  5.5.3.5 NL paspoort model 2014 en 2021
  5.5.3.6 NL ID kaart model 2014
  5.5.3.7 NL ID-kaart model 2014 en 2021
  5.5.3.8 NL rijbewijs model 2014
  5.5.4 Zeemansboekje en SID
  5.5.5 Alfapass
  5.5.6 Legitimatiebewijs politieambtenaren en inspecteurs
  5.5.7 Modaliteiten voor de toegang van ambtenaren op ISPS-havenfaciliteiten
  5.5.8 Toegangscontrole en privacy
  5.5.9 Hulpmiddelen bij identiteitscontrole
  5.6 Toegangscontrole in drie stappen
  5.7 Vragen bij hoofdstuk 5
  6 Situaties en personen die een bedreiging vormen
  6.1.1 Predictive Profiling
  6.1.2 Situationeel bewustzijn
  6.1.3 Het gevaar van etnisch profileren
  6.1.4 Security questioning
  6.1.5 Fouilleren en doorzoeken in de ISPS code
  6.1.5.1 Wat is fouilleren en doorzoeken
  6.1.5.2 Wat is visitatie
  6.1.5.3 Visiteren en/of fouilleren bij verlaten van de havenfaciliteit
  6.1.6 Weigering tot medewerking
  6.2 Binnendringen van een havenfaciliteit
  6.3 Strafbare feiten en aanhouden
  6.4 Voorkomen van discriminatie
  6.5 Samenwerken met hulpdiensten
  6.5.1 Delen van informatie
  6.5.2 Samenwerking bij incidentafhandeling
  6.6 Incidentanalyse
  6.7 Vragen bij hoofdstuk 6
  7 Security trainingen en oefeningen (Drills & Exercises)
  7.1 Praktijk oefening
  7.2 De droge en de Tabletop oefening
  7.3 Red teaming
  7.4 Opbouw van een oefening
  7.5 Beoordelen van beveiligingsoefeningen
  7.6 Omgang met oefeninformatie 2
  7.7 Vragen bij hoofdstuk 7
  8 Bijlagen
  8.1 Toetsingsvragenlijst
  8.2 Cyberrisicobeoordeling vragenlijst
  8.3 Declaration of Security (DoS)
  8.4 Privacy wetgeving en de Camerawet
  8.4.1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  8.4.2 De camerawet
  8.5 Het Belgische Scheepvaartwetboek (BSW versie 2023)
  8.6 EU verordening 725/2004
  9 Index
  10 Antwoorden op vragen
  11 Voetnoten
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 57,25

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen