Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 57,25


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover PFSO België
  PFSO België (boek)
 • Cover Cyberhygiëne
  Cyberhygiëne (boek)

PFSO Nederland

Op basis van de Nederlandse wetgeving

Fred Byrman • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit is de ge-update versie (oktober 2021) van het handboek PFSO, gebaseerd op EU verordening 725/2004 en de Havenbeveiligingswet. Het boek is in lijn met vereisten van MSC.1/Circ.1188 van 22 mei 2006 en de modelcursus PFSO, beiden van de International Maritime Organisation. Ten opzichte van de voorgaande versie:
  • is informatie over het nieuwe paspoort en ID-kaart ingevoegd;
  • is de de komende toevoeging, artikel 138aa, aan het Wetboek van Strafrecht opgenomen;
  • is het gedeelte over de risicobeoordeling iets vereenvoudigd;
  • zijn enkel schema’s vernieuwd en is er een toegevoegd;
  • is de index uitgebreid en volledig ge-update;
  • zijn de oefenvragen uitgebreid maar ook meer gericht op need-to-know en zijn alle antwoorden gecontroleerd en bijgewerkt en soms van extra uitleg voorzien; en
  • zijn taal- en opbouwcorrecties aangebracht op basis van ontvangen feedback.

  Het boek is voorzien van meerdere bijlagen, waaronder de Havenbeveiligingswet en de voor de PFSO relevante onderdelen van de EU verordening 725/2004, maar ook diverse voorbeeld formulieren.

  De schrijver van het boek heeft ruim 38 jaar ervaring in de beveiliging, heeft jaren gewerkt als surveillant, als havenbeveiliger en als centralist en de laatste ruim 15 jaar in verschillende leidinggevende en management functies. Hij werkt als gastdocent voor enkele onderwijsinstellingen in Nederland en in België, treed op als plaatsvervangend PFSO voor diverse bedrijven in de Rotterdamse en Amsterdamse haven en is sr. consultant havenbeveiliging. Hij heeft voor vele havenfaciliteiten het PFSP (Port Facility Security Plan) geschreven en in België voert hij namens een Belgische RSO (Recognised Security Organisation) ISPS risicobeoordelingen uit.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 385
  Uitgeverij : Fred Byrman
  ISBN : Niet bekend
  Datum publicatie : 10-2021
 • Inhoudsopgave
  Voorwoord 9
  1 Aanleiding, doelgroep en doelstelling 11
  2 Relevante wet- en regelgeving 15
  2.1 SOLAS verdrag en de ISPS code 15
  2.2 Toepassingsgebied en functionele eisen 16
  2.3 Europese en nationale wetgeving 17
  2.3.1 EU verordening 725/2004 17
  2.3.2 Havenbeveiligingswet (Hbw) 17
  2.4 Enkele belangrijke definities 18
  2.5 Functionarissen 20
  2.6 Van PFSA naar PFSP 23
  2.7 Havenbeveiligers 26
  2.8 Samenvatting organisaties, diensten en functionarissen 27
  2.9 Hbw en de Wpbr en toezicht op naleving 28
  2.9.1 Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) 28
  2.9.2 Toezicht en handhaving 29
  2.10 Overige vervoersregelingen met beveiligingseisen 33
  2.11 Authorized Economic Operator (AEO) 35
  2.12 Vragen bij hoofdstukken 1 en 2 36
  3 Bedreigingen, risico’s en risicobeoordeling 41
  3.1 Opzettelijke ongeoorloofde acties en schade 41
  3.2 PFSA volgens de ISPS-code 42
  3.2.1 Traditionele veiligheidsproblemen 42
  3.2.2 Het Arbo-aspect 43
  3.2.3 Drugssmokkel 43
  3.2.4 Mensensmokkel 44
  3.2.5 Insiders en ondermijning 44
  3.2.6 Aanslag 45
  3.2.7 Cyberdreigingen 45
  3.2.8 Veiligheidscultuur 48
  3.2.9 Natuurlijke invloeden 48
  3.3 Basis voor de risicobeoordeling 49
  3.3.1 Uitgangspunten 49
  3.3.2 Richtlijnen met betrekking tot de uitvoering van het PFSA 50
  3.4 Procedure, methodiek en uitvoering risicobeoordeling 52
  3.4.1 Vaststellen scope, projectteam, projectplan en methodiek 52
  3.4.1.1 De MOBI 55
  3.4.1.2 Risico-inventarisatie, -analyse, en -beoordelingsmethode (RIAB-methode) 57
  3.4.2 Omschrijving van de onderneming in al haar facetten 57
  3.4.3 Bepalen bedrijfsmiddelen, infrastructuren en hun belang 58
  3.4.4 Bepalen van de context van de organisatie 60
  3.4.5 Beoordeling van de kans van optreden van bedreigingen 62
  3.4.5.1 Kwetsbaarheids- en effectbeoordeling 66
  3.4.6 Risicobeoordeling cybersecurity 69
  3.5 Vragen bij hoofdstuk 3 72
  4 Beveiligingsmaatregelen van de havenfaciliteit 77
  4.1 Belangrijkste artikelen met betrekking tot het PFSP 77
  4.1.1 Vector van een dreiging 85
  4.1.2 Functies van maatregelen en tijdpadanalyse 85
  4.1.3 BowTie analyse 88
  4.1.3.1 Voorbeeld: aanslag met IED in hal van een cruise terminal 89
  4.1.3.2 Voorbeeld: cyberaanval via gebruikers 92
  4.1.3.3 Voorbeeld: toegang tot olieterminal 95
  4.2 Structuur en inhoud van het PFSP 98
  4.2.1 Hoofdstuk 1 – Bedrijfsactiviteiten, voorzieningen, plattegrond en beleidsverklaring 99
  4.2.2 Hoofdstuk 2 – Toelichting bij de veiligheidsbeoordeling van de havenfaciliteit 100
  4.2.3 Hoofdstuk 3 – Beveiligingsorganisatie en uitvoering beveiligingstaken 101
  4.2.4 Hoofdstuk 4 – Communicatie en alarmering 105
  4.2.4.1 Communicatie 105
  4.2.4.2 Alarmering en ontruiming 111
  4.2.5 Hoofdstuk 5 – Toegang tot de havenfaciliteit 115
  4.2.6 Hoofdstuk 6 – Beperkt toegankelijke gebieden 120
  4.2.7 Hoofdstuk 7 – Lading behandeling 122
  4.2.8 Hoofdstuk 8 – Scheepsbevoorrading 125
  4.2.9 Hoofdstuk 9 – Omgang met onbegeleide bagage 127
  4.2.10 Hoofdstuk 10 – Toezicht op de veiligheid van de havenfaciliteit 129
  4.2.11 Hoofdstuk 11 – Controle, evaluatie en wijziging 132
  4.2.12 Hoofdstuk 12 – Tijdelijke maatregelen bouwactiviteiten 136
  4.3 Vragen bij hoofdstuk 4 137
  5 Beveiligingstechniek en -methoden 145
  5.1 Soorten en werking beveiligingsapparatuur en systemen 145
  5.1.1 Hekwerk 146
  5.1.2 Puntdraden 147
  5.1.3 Elektronische technieken 147
  5.1.4 Toegangscontroletechnieken 150
  5.1.5 Speurhond 154
  5.2 Testen, kalibreren en onderhouden van beveiligingsapparatuur en -systemen 155
  5.3 Cybersecurity 156
  5.3.1 Een sluipend gevaar van de insider 157
  5.3.2 Maatregelen 158
  5.3.3 ISO 27001 160
  5.4 Omzeilen van de beveiliging 161
  5.5 Vragen bij hoofdstuk 5 162
  6 Bedreigingen herkennen en detecteren 165
  6.1 Wapens en munitie 165
  6.1.1 Wapenwetgeving in Nederland 165
  6.1.2 Categorieën wapens 166
  6.1.3 Categorieën munitie 168
  6.1.4 Handelingen met wapens 168
  6.2 Gevaarlijke stoffen op locatie 169
  6.3 Controles en inspectie 170
  6.3.1 Documenten 170
  6.3.2 Containers 170
  6.3.3 Bevoorrading / leveranciers 172
  6.3.4 Controleronde 173
  6.3.5 Doorzoeken van gebouwen en terreinen 173
  6.4 Het beheersen van mensenmassa's 175
  6.5 Identiteitscontrole 175
  6.6 PortKey en CargoCard 178
  6.7 Verschil legitimatie- en identiteitsbewijs 179
  6.8 Identiteitsbewijzen 180
  6.8.1 Het paspoort model 2014 en 2021 181
  6.8.2 De ID kaart model 2014 en 2021 183
  6.8.3 Het rijbewijs model 2006 184
  6.8.4 Het rijbewijs model 2014 184
  6.8.5 Controle hulpmiddelen 185
  6.9 Dienstlegitimatie toezichthouders 186
  6.10 Toegangscontrole in drie stappen 188
  6.11 Vragen bij hoofdstuk 6 189
  7 Situaties en personen die een bedreiging vormen 193
  7.1.1 Predictive Profiling 193
  7.1.2 Situationeel bewustzijn 195
  7.1.3 Het gevaar van etnisch profileren 199
  7.1.4 Security questioning 200
  7.1.5 Fouilleren en doorzoeken in de ISPS code 205
  7.1.5.1 Wat is fouilleren en doorzoeken 205
  7.1.5.2 Visiteren en/of fouilleren bij verlaten van de havenfaciliteit 206
  7.1.5.3 Wat is visitatie 207
  7.1.6 Weigering tot medewerking 208
  7.1.7 Strafbare feiten en aanhouden 208
  7.2 Voorkomen van discriminatie 211
  7.3 Scheepsalarm (SSAS) / Scheepsveiligheidsalarm 213
  7.4 Opschalen van het veiligheidsniveau 214
  7.5 Samenwerken met hulpdiensten 215
  7.5.1 Delen van informatie 216
  7.5.2 Samenwerking bij incidentafhandeling 217
  7.6 In gang zetten noodplan 219
  7.7 Incidentanalyse 220
  7.8 Vragen bij hoofdstuk 7 224
  8 Security trainingen en oefeningen (Drills & Exercises) 229
  8.1 Praktijk oefening 229
  8.2 De droge en de Tabletop oefening 229
  8.3 Red teaming 231
  8.4 Opbouw van een oefening 233
  8.5 Beoordelen van beveiligingsoefeningen 235
  8.6 Omgang met oefeninformatie 235
  8.7 Vragen bij hoofdstuk 8 236
  9 Bijlagen 239
  9.1 Aanvraagformulier ISPS certificering havenfaciliteit (MOBI) 239
  9.2 Risicobeoordeling vragenlijst 247
  9.3 Cyberrisicobeoordeling vragenlijst 251
  9.4 Aanstellingsverklaring (plv) PFSO 255
  9.5 Incidentrapport 257
  9.6 IT-incidentrapport 259
  9.7 Declaration of Security (DoS) 263
  9.8 Mooring Agreement (MA) 265
  9.9 Bommeldingsformulier 267
  9.10 Voormelding oefening 269
  9.11 Oefenrapportage 271
  9.12 Evaluatieformulier (MOBI registratie) 273
  9.13 Uitdienstformulier 275
  9.14 AVG en persoonsgegevens 279
  9.15 Soorten van wapens 283
  9.15.1 Geweren en kleine wapens 283
  9.15.2 RPG en MANPADS 284
  9.15.3 CBRN wapens 284
  9.15.4 IED’s 288
  9.15.5 Bombrief of -pakket 292
  9.15.6 Telefonische bommelding 292
  9.15.7 Bommelding doorgeven 295
  9.16 Gevaarlijke stoffen 297
  9.17 Uitvoering van fouilleren en doorzoeken 313
  9.17.1 Fouilleren en doorzoeken bagage 315
  9.17.2 Voertuigvisitatie en doorzoeken 321
  9.18 Omgaan met agressief gedrag 323
  9.19 Veiligheid op haventerreinen 327
  9.20 Havenbeveiligingswet 333
  9.21 EU verordening 725/2004 341
  10 Index 365
  11 Antwoorden op vragen 375
  12 Voetnoten 385
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 57,25


niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen