Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 57,25


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Cyberhygiëne
  Cyberhygiëne (boek)
 • Cover Super zorgbeveiliger
  Super zorgbeveiliger (boek)

PFSO Nederland

Op basis van de Nederlandse wetgeving

Fred Byrman • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit is versie 12.2 van het vernieuwde cursushandboek PFSO, gebaseerd op EU verordening 725/2004 en de Havenbeveiligingswet en in lijn met vereisten van MSC.1/Circ.1188 van 22 mei 2006 en de modelcursus PFSO, beiden van de International Maritime Organisation. Het boek is voorzien van diverse bijlagen, waaronder de Havenbeveiligingswet en de voor de PFSO relevante onderdelen van de EU verordening 725/2004. Ook is uitleg gegeven over Europese privacy wetgeving, de AVG. De hoofdstukken van het boek zijn voorzien van proefvragen, waarvan de antwoorden achter in het boek zijn opgenomen, zodat het boek ook uitstekend geschikt is voor zelfstudie.

  De schrijver van het boek heeft ruim 36 jaar ervaring in de beveiliging, heeft jaren gewerkt als surveillant, als havenbeveiliger en als centralist en de laatste ruim 15 jaar in verschillende leidinggevende en management functies. Hij werkt tevens als gastdocent voor enkele onderwijsinstellingen in Nederland en in België en treed daarnaast op als plaatsvervangend PFSO voor diverse bedrijven in de Rotterdamse en Amsterdamse haven. Voor vele havenfaciliteiten heeft hij het PFSP (Port Facility Security Plan) geschreven en in België voert hij namens een RSO (Recognised Security Organisation) ISPS risicobeoordelingen uit.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 385
  Uitgeverij : Fred Byrman
  ISBN : Niet bekend
  Datum publicatie : 11-2020
 • Inhoudsopgave
  Inhoudsopgave
  Voorwoord 11
  1 Achtergrond, doelgroep en doelstelling 13
  2 Relevante wet- en regelgeving 17
  2.1 Safety Of Life At Sea (SOLAS) verdrag 18
  2.2 International Ship and Port facility Security (ISPS) code 18
  2.3 EU verordening 725/2004 19
  2.4 Havenbeveiligingswet (Hbw) 20
  2.5 Havenfaciliteitsbeveiligingsplan (PFSP) 20
  2.6 Grafische weergave wet- en regelgeving en samenvatting 21
  2.7 Enkele belangrijke definities 22
  2.7.1 Haven (Port) 22
  2.7.2 Havenfaciliteit (Port Facility) 22
  2.7.3 Schip (ISPS-plichtig) en IMO-nummer 22
  2.7.4 Internationale reis 23
  2.7.5 Schip/haven (ship/port) interface 23
  2.7.6 Veiligheidsincident 23
  2.7.7 Opzettelijke ongeoorloofde actie 23
  2.7.8 Verschil tussen veiligheid en beveiliging 23
  2.7.9 Veiligheids- of beveiligingsniveaus 23
  2.8 Functionarissen 24
  2.8.1 Single national authority / focal point for maritime security 24
  2.8.2 PSA (Port Security Authority) 25
  2.8.3 PSO (Port Security Officer) 25
  2.8.4 PFSO (Port Facility Security Officer) / HBF (Havenveiligheidsbeambte) 25
  2.8.5 CSO (Company Security Officer) / BBF (Veiligheidsbeambte van de maatschappij) 26
  2.8.6 SSO (Ship Security Officer) / SBF (Scheepsveiligheidsbeambte) 27
  2.9 Samenwerking PSA, PSO en PFSO 28
  2.9.1 PFSA (Port Facility Security Assessment) 28
  2.9.2 PFSA-rapport 28
  2.9.3 PFSP (Port Facility Security Plan) 29
  2.9.4 Havenbeveiligingscertificaat 29
  2.9.5 Grafische weergave proces van PFSA naar PFSP 29
  2.10 Havenbeveiligers 30
  2.11 Grafische weergave organisaties, diensten en functionarissen 32
  2.12 Hbw en de Wpbr en toezicht op naleving 33
  2.12.1 Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) 33
  2.12.2 Toezicht en handhaving 35
  2.13 Overige vervoersregelingen met beveiligingseisen 39
  2.14 Authorized Economic Operator (AEO) 40
  2.15 Vragen bij hoofdstukken 1 en 2 41
  3 Bedreigingen, risico’s en risicobeoordeling 45
  3.1 Opzettelijke ongeoorloofde acties en schade 45
  3.2 PFSA volgens de ISPS-code 46
  3.2.1 Traditionele veiligheidsproblemen 46
  3.2.2 Het Arbo-aspect 46
  3.2.3 Drugssmokkel 47
  3.2.4 Ondermijning 48
  3.2.5 Mensensmokkel 48
  3.2.6 Aanslag 48
  3.2.7 Cyberdreigingen 49
  3.2.8 Veiligheidscultuur 51
  3.2.9 Natuurlijke invloeden 51
  3.3 Basis voor de risicobeoordeling 52
  3.3.1 Uitgangspunten 52
  3.3.2 Richtlijnen met betrekking tot de uitvoering van het PFSA 53
  3.4 Procedure, methodiek en uitvoering risicobeoordeling 55
  3.4.1 Vaststellen scope, projectteam, projectplan en methodiek 55
  3.4.1.1 De MOBI 58
  3.4.1.2 Maritime Security Risk Analysis Model (MSRAM) 60
  3.4.1.3 Risico-inventarisatie, -analyse, en -beoordelingsmethode (RIAB-methode) 61
  3.4.2 Omschrijving van de onderneming in al haar facetten 61
  3.4.3 Bepalen bedrijfsmiddelen, infrastructuren en hun belang 62
  3.4.4 Bepalen van de context van de organisatie 64
  3.4.5 Omvang en diepgang risicobeoordeling 66
  3.4.5.1 Beoordeling van de kans van optreden van bedreigingen 66
  3.4.5.2 Kwetsbaarheids- en effectbeoordeling 71
  3.4.5.3 Risicobeoordeling cybersecurity 73
  3.5 Vragen bij hoofdstuk 3 75
  4 Beveiligingsmaatregelen van de havenfaciliteit 81
  4.1 Belangrijkste artikelen met betrekking tot het PFSP 81
  4.1.1 Vector van een dreiging 89
  4.1.2 Functies van maatregelen en tijdpadanalyse 90
  4.1.3 BowTie analyse 92
  4.1.3.1 Voorbeeld: aanslag met IED in hal van een cruise terminal 93
  4.1.3.2 Voorbeeld: cyberaanval via gebruikers 97
  4.1.3.3 Voorbeeld: toegang tot olieterminal 99
  4.2 Structuur en inhoud van het PFSP 102
  4.2.1 Hoofdstuk 1 – Bedrijfsactiviteiten, voorzieningen, plattegrond en beleidsverklaring 103
  4.2.2 Hoofdstuk 2 – Toelichting bij de veiligheidsbeoordeling van de havenfaciliteit 104
  4.2.3 Hoofdstuk 3 – Beveiligingsorganisatie en uitvoering beveiligingstaken 105
  4.2.4 Hoofdstuk 4 – Communicatie en alarmering 109
  4.2.4.1 Communicatie 109
  4.2.4.2 Alarmering en ontruiming 115
  4.2.5 Hoofdstuk 5 – Toegang tot de havenfaciliteit 119
  4.2.6 Hoofdstuk 6 – Beperkt toegankelijke gebieden 124
  4.2.7 Hoofdstuk 7 – Lading behandeling 126
  4.2.8 Hoofdstuk 8 – Scheepsbevoorrading 129
  4.2.9 Hoofdstuk 9 – Omgang met onbegeleide bagage 131
  4.2.10 Hoofdstuk 10 – Toezicht op de veiligheid van de havenfaciliteit 133
  4.2.11 Hoofdstuk 11 – Controle, evaluatie en wijziging 136
  4.2.12 Hoofdstuk 12 – Tijdelijke maatregelen bouwactiviteiten 140
  4.3 Vragen bij hoofdstuk 4 141
  5 Beveiligingstechniek en -methoden 149
  5.1 Soorten en werking beveiligingsapparatuur en systemen 149
  5.1.1 Hekwerk 150
  5.1.2 Puntdraden 151
  5.1.3 Elektronische technieken 151
  5.1.4 Toegangscontroletechnieken 154
  5.1.5 Speurhond 158
  5.2 Testen, kalibreren en onderhouden van beveiligingsapparatuur en -systemen 159
  5.3 Cybersecurity 160
  5.3.1 Een sluipend gevaar van de insider 161
  5.3.2 Maatregelen 162
  5.3.3 ISO 27001 164
  5.4 Omzeilen van de beveiliging 165
  5.5 Vragen bij hoofdstuk 5 166
  6 Bedreigingen herkennen en detecteren 169
  6.1 Wapens en munitie 169
  6.1.1 Wapenwetgeving in Nederland 169
  6.1.2 Categorieën wapens 170
  6.1.3 Categorieën munitie 172
  6.1.4 Handelingen met wapens 172
  6.2 Gevaarlijke stoffen op locatie 173
  6.3 Controles en inspectie 174
  6.3.1 Documenten 174
  6.3.2 Containers 174
  6.3.3 Bevoorrading / leveranciers 176
  6.3.4 Controleronde 177
  6.3.5 Doorzoeken van gebouwen en terreinen 177
  6.4 Het beheersen van mensenmassa's 179
  6.5 Identiteitscontrole 179
  6.6 PortKey en CargoCard 182
  6.7 Verschil legitimatie- en identiteitsbewijs 183
  6.8 Identiteitsbewijzen 184
  6.8.1 Het paspoort en model 2014 185
  6.8.2 De ID kaart model 2014 187
  6.8.3 Het rijbewijs model 2006 188
  6.8.4 Het rijbewijs model 2014 188
  6.8.5 Controle hulpmiddelen 189
  6.9 Dienstlegitimatie toezichthouders 190
  6.10 Toegangscontrole in drie stappen 192
  6.11 Vragen bij hoofdstuk 6 193
  7 Situaties en personen die een bedreiging vormen 197
  7.1.1 Predictive Profiling 197
  7.1.2 Situationeel bewustzijn 199
  7.1.3 Het gevaar van etnisch profileren 203
  7.1.4 Security questioning 204
  7.1.5 Fouilleren en doorzoeken in de ISPS code 209
  7.1.5.1 Wat is fouilleren en doorzoeken 209
  7.1.5.2 Visiteren en/of fouilleren bij verlaten van de havenfaciliteit 210
  7.1.5.3 Wat is visitatie 211
  7.1.6 Weigering tot medewerking 212
  7.1.7 Strafbare feiten en aanhouden 212
  7.2 Voorkomen van discriminatie 215
  7.3 Scheepsalarm (SSAS) / Scheepsveiligheidsalarm 217
  7.4 Opschalen van het veiligheidsniveau 218
  7.5 Samenwerken met hulpdiensten 219
  7.5.1 Delen van informatie 220
  7.5.2 Samenwerking bij incidentafhandeling 221
  7.6 In gang zetten noodplan 223
  7.7 Incidentanalyse 224
  7.8 Vragen bij hoofdstuk 7 228
  8 Security trainingen en oefeningen (Drills & Exercises) 233
  8.1 Praktijk oefening 233
  8.2 De droge en de Tabletop oefening 233
  8.3 Red teaming 235
  8.4 Opbouw van een oefening 237
  8.5 Beoordelen van beveiligingsoefeningen 239
  8.6 Omgang met oefeninformatie 239
  8.7 Vragen bij hoofdstuk 8 240
  9 Bijlagen 243
  9.1 Aanvraagformulier ISPS certificering havenfaciliteit (MOBI) 243
  9.2 Risicobeoordeling vragenlijst 251
  9.3 Cyberrisicobeoordeling vragenlijst 255
  9.4 Verklaring organisatie inzake aanstelling (plv) PFSO 259
  9.5 Incidentrapport 261
  9.6 IT-incidentrapport 263
  9.7 Declaration of Security (DoS) 267
  9.8 Mooring Agreement (MA) 269
  9.9 Bommeldingsformulier 271
  9.10 Voormelding oefening 273
  9.11 Oefenrapportage 275
  9.12 Evaluatieformulier (MOBI registratie) 277
  9.13 Uitdienstformulier 279
  9.14 AVG en persoonsgegevens 283
  9.15 Soorten van wapens 287
  9.15.1 Geweren en kleine wapens 287
  9.15.2 RPG en MANPADS 288
  9.15.3 CBRN wapens 288
  9.15.4 IED’s 292
  9.15.5 Bombrief of -pakket 296
  9.15.6 Telefonische bommelding 296
  9.15.7 Bommelding doorgeven 299
  9.16 Gevaarlijke stoffen 301
  9.17 Uitvoering van fouilleren en doorzoeken 317
  9.17.1 Fouilleren en doorzoeken bagage 319
  9.17.2 Voertuigvisitatie en doorzoeken 325
  9.18 Omgaan met agressief gedrag 327
  9.19 Veiligheid op haventerreinen 331
  9.20 Havenbeveiligingswet 337
  9.21 EU verordening 725/2004 344
  10 Index 368
  11 Antwoorden op vragen 376
  12 Voetnoten 385
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 57,25


niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen