€ 57,25

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

PFSO Nederland

Op basis van de Nederlandse wetgeving

Fred Byrman • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit is versie 4 van het lesboek Port Facility Security Officer (PFSO) / Havenbeveiliger. De inhoud van dit boek is in lijn met vereisten van IMO’s (International Maritime Organisation) MSC.1/Circ.1188 van 22 mei 2006 en behandeld alle onderdelen van de PFSO modelcursus van de IMO, aangevuld met zaken die voor de havenbeveiliger van belang zijn. De eerste versie van het PFSO lesboek verscheen in juni 2004, in 2009 gevolgd door het cursusboek Havenbeveiliger (HB). Enkele jaren later is besloten deze twee cursussenboeken samen te voegen, waarmee het tot nu toe enige gecombineerde PFSO/HB cursusboek ontstond dat, voor dat de erkenningsregeling verviel, door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor HB is goedgekeurd.

  Begin 2019 verscheen dit cursusboek ook voor de Belgische markt en begin 2023 is ook hiervan een nieuwe versie verschenen. Omdat België wel een erkenningsregeling heeft voor de opleiding PFSO is het boek daar ter goedkeuring voorgelegd aan de Nationale Autoriteit voor Maritieme Beveiliging (NAMB) en het cursusboek wordt nu door twee organisaties in België gebruikt.

  Naaraanleiding van de nieuwe kenniseisen die per 1 januari 2024 voor de PFSO en de Havenbeveiliger gelden, is dit boek ten opzichte van versie 3 geheel herzien. De inhoud is op hoofdlijnen nog gelijk aan de voorgaande versie van het boek, doch sommige onderwerpen worden met minder diepgang behandeld en andere juist uitgebreider. De grootste verandering is de indeling. De doelstelling van dit boek is hetzelfde gebleven: de lezer de nodige kennis bij te brengen van de ISPS-code (de Europese versie hiervan, EU verordening 725/2004) en de Nederlandse Havenbeveiligingswet (Hbw).

  De Hbw regelt op nationaal niveau zaken waartoe de ISPS-code verplicht. Eén van de verplichtingen is dat zowel de PFSO als medewerkers met beveiligingstaken (waaronder de havenbeveiligers) over bepaalde kennis beschikken en een bepaalde opleiding hebben ontvangen, rekening houdend met de richtsnoeren van deel B van deze Code. Ten behoeve van de opleidingen heeft de Stichting Vakbekwaamheid Particuliere Beveiliging (SVPB) Eindtermen uitgewerkt, waarbij is rekening gehouden met onderdeel 18.1 (PFSO) en 18.2 (medewerkers met beveiligings-taken) van bijlage III van de Verordening (ISPS-code, Deel B) en de Havenbeveiligingsregeling.

  In dit boek is de lesstof van de PFSO en die van medewerkers met beveiligingstaken gecombineerd. Dit heeft als voordeel dat het makkelijker wordt dat beveiligers wanneer nodig taken van de PFSO kunnen overnemen en meer weet hebben van de wettelijke eisen waar aan havenfaciliteiten moeten voldoen.

  De stof in dit boek kan opgedeeld worden in de volgende onderwerpen:
  • Wet- en regelgeving en hierbij betrokken partijen
  • Begrippen en termen met betrekking tot de ISPS-Code
  • Betrokken partijen
  • Type schepen/vaartuigen
  • Type havenfaciliteiten / terminal type
  • Dreigingen
  • Betrokken partijen in relatie tot de schepen
  • Begrippen/uitdrukking in relatie tot schepen
  • Hef- hijs, transport- en hulpmiddelen die in de haven gebruikt worden
  • Termen in relatie tot containers
  • Identiteitsdocumenten en legitimatiebewijzen
  • Vrachtdocumenten

  Naast een 4 lagen diepe inhoudsopgave bevat het boek achterin ook een uitgebreide index waarin termen en wetsartikelen en de locatie in het boek waar ze worden besproken eenvoudig zijn terug te vinden. Daarnaast zijn alle hoofdstukken voorzien van een zeer groot aantal proefvragen waardoor dit boek ook uitermate geschikt is voor zelfstudie. De antwoorden op deze vragen zijn achterin het boek te vinden. Tot slot zijn er nog diverse lijsten en voorbeeld formulieren bijgevoegd en staat achterin het boek de belangrijkste wetgeving.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 300
  Uitgeverij : Fred Byrman
  ISBN : Niet bekend
  Datum publicatie : 01-2024
 • Inhoudsopgave
  Voorwoord
  Doelgroep en doelstelling

  1 Wet- en regelgeving
  1.1 Transportketens en risico’s
  1.2 SOLAS en de ISPS-code
  1.3 EU-verordening 725/2004
  1.4 Taal en inhoud
  1.5 Toepasselijkheid
  1.6 Nationale wetgeving
  1.7 Haven, havenfaciliteit en schip-haven raakvlak
  1.8 Veiligheidsincidenten en opzettelijke ongeoorloofde acties
  1.9 Autoriteiten en functionarissen
  1.10 Hbw en de Wpbr en toezicht op naleving
  1.11 Toezicht en handhaving
  1.12 ISPS aan boord van schepen
  1.13 Toezicht op schepen in de haven
  1.14 Overige diensten en hun rol in de haven
  1.15 Vragen bij hoofdstukken 1

  2 De maritieme wereld
  2.1 Schepen en ladingtypen
  2.2 Containers
  2.3 Rederij, scheepsbemanning en dienstverleners
  2.4 Aan de wal
  2.5 Veiligheid op de havenfaciliteit
  2.6 Vragen bij hoofdstukken 2

  3 Van PFSA naar PFSP
  3.1 PFSA (Port Facility Security Assessment - Veiligheidsbeoordeling van de havenfaciliteit)
  3.2 De MOBI
  3.3 Dreigingen en hoe hiermee om te gaan
  3.3.1 Drugssmokkel
  3.3.2 Insiders en ondermijning
  3.3.3 Mensensmokkel
  3.3.4 Overige smokkel
  3.3.5 Terrorisme en terroristische acties
  3.3.6 CBRN wapens
  3.3.7 Cyberdreigingen
  3.3.8 Social engineering (gedragsbeïnvloeding)
  3.3.9 Houding en veiligheidscultuur
  3.3.10 Natuurlijke invloeden
  3.4 Het PFSP (Port Facility Security Plan - Havenfaciliteitsveiligheidsplan)
  3.4.1 Opstellen van het PFSP
  3.4.1.1 Topografische kaart
  3.4.1.2 Bedrijfsinformatie
  3.4.1.3 Organisatie en uitvoering beveiligingstaken
  3.4.1.4 Communicatie en alarmering
  3.4.1.5 Toegang tot de havenfaciliteit
  3.4.1.6 Niet of beperkt toegankelijke gebieden
  3.4.1.7 Toezicht op de havenfaciliteit
  3.4.1.8 Het behandelen van lading
  3.4.1.9 Scheepvoorraden
  3.4.1.10 Onvergezelde bagage
  3.4.1.11 Audit, herziening en wijziging van het PFSP
  3.4.1.12 Trainen en oefenen
  3.4.1.13 Beveiliging van informatie
  3.5 Analyse van ongeoorloofde acties, incidenten en oefeningen
  3.5.1 Functies van maatregelen
  3.5.2 Tijdpadanalyse
  3.5.3 Bowtie analyse
  3.5.4 Incident analysemethoden
  3.6 Herkennen van verdachte situaties en gedrag
  3.6.1 Predictive Profiling
  3.6.2 Het beheersen van mensenmassa's
  3.6.3 Het gevaar van etnisch profileren
  3.7 Identiteitsbewijzen en echtheidskenmerken
  3.7.1 Controle van ID-documenten en legitimatiebewijzen
  3.7.2 Het paspoort model 2014 en 2021
  3.7.3 De ID kaart model 2014 en 2021
  3.7.4 Het rijbewijs model 2006
  3.7.5 Het rijbewijs model 2014
  3.7.6 Zeemansboekje en SID
  3.7.7 Controle hulpmiddelen
  3.7.8 Eigen passysteem
  3.7.9 Dienstlegitimatie toezichthouders
  3.7.10 Security questioning
  3.7.11 PortKey en CargoCard
  3.8 Vrachtdocumenten
  3.9 Vragen bij hoofdstuk 3

  4 Bijlagen
  4.1 Aanvraagformulier ISPS certificering havenfaciliteit (MOBI)
  4.2 Risicobeoordeling vragenlijst
  4.3 Cyberrisicobeoordeling vragenlijst
  4.4 Aanstellingsverklaring (plv) PFSO
  4.5 Incidentrapport
  4.6 Declaration of Security (DoS)
  4.7 Mooring Agreement (MA)
  4.8 Voormelding oefening
  4.9 EU verordening 725/2004
  4.10 Havenbeveiligingswet
  4.11 Havenbeveiligingsregeling

  5 Index
  6 Antwoorden op vragen
  7 Voetnoten
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 57,25

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

3.1 PFSA (Port Facility Security Assessment - Veiligheidsbeoordeling van de havenfaciliteit)

De PFSO dient te zorgen dat er een PFSP wordt opgesteld. Het bepalen van de maatregelen die onderdeel gaan maken van het PFSP vinden hun basis in de uitkomsten van de veiligheidsbeoordeling van de havenfaciliteit, het PFSA en de daarbij geïdentificeerde risico’s. Om tot een PFSP te komen worden de volgende stappen doorlopen:
• Artikel B/1.16 zegt dat de verdragsluitende staat moet borgen dat voor iedere havenfaciliteit een veiligheidsbeoordeling wordt uitgevoerd. A/15.2 stelt dat deze beveiligingsbeoordeling van de havenfaciliteit wordt uitgevoerd door de verdragsluitende staat (namens deze door de PSO) of een daarvoor ingehuurde erkende beveiligingsorganisatie (RSO).
• Conform artikel A/15.7 wordt aansluitend voor de PFSO een rapport opgesteld, waarin een overzicht wordt gegeven van de uitvoering van de beoordeling, een beschrijving van alle daarbij geconstateerde kwetsbare punten, en een beschrijving van de beschermende maatregelen die ten aanzien van ieder kwetsbaar punt zouden kunnen worden genomen.
• De PFSO dient op basis van artikel A/17.2, eerste lid een eerste uitgebreid veiligheids-onderzoek uit te voeren, rekening houdend met de uitkomsten van het PFSA zoals vastgelegd in het PFSA-rapport, en met de wettelijke eisen, dit teneinde te begrijpen wat moet op basis van die wettelijke eisen en wat nodig is op basis van de geïdentificeerde risico’s en zwakke plekken.
• Op basis hiervan bepaald de PFSO vervolgens de noodzakelijke maatregelen en schrijft hij het PFSP, waarbij hij gebruik mag maken van een RSO of certificeringsadviseur.

Ondanks dat het PFSA wordt uitgevoerd door de “de verdragsluitende staat”, heeft de PFSO hier wel degelijk een belangrijke rol in. De PSO, die in elke haven de veiligheidsbeoordelingen dient uit te voeren, moet wel de nodige informatie over de te beoordelen havenfaciliteit hebben. Het is de PFSO die deze informatie dient aan te leveren.

De PSO moet aangeven welke informatie hij vooraf en gaande het proces wil ontvangen, maar als uitgangspunt geldt de toelichting op het voornoemde artikel B/1.16, namelijk artikel B/1.17 dat zegt: Het PFSA is in beginsel een risicoanalyse van alle aspecten van de exploitatie van de havenfaciliteit, teneinde vast te stellen welke onderdelen hiervan gevoeliger zijn voor en/of met meer waarschijnlijkheid het doelwit zouden kunnen worden van een aanval. Het veiligheidsrisico is een functie van de dreiging van een aanval in combinatie met de kwetsbaarheid van het doel en de gevolgen van een aanval.

De beoordeling moet de volgende onderdelen inhouden:
• vaststelling van de waargenomen bedreiging van haveninstallaties en -infrastructuur;
• vaststelling van de mogelijke kwetsbare punten; en
• raming van de gevolgen van incidenten.

Zodra de analyse is voltooid, is het mogelijk een algehele beoordeling te geven van het niveau van het risico. Het PFSA draagt bij tot de vaststelling welke havenfaciliteiten een PFSO moeten aanstellen en een PFSP moeten uitwerken.

Meestal is in een eerder stadium al bekend welke locaties ISPS-plichtig zijn op basis van het feit dat zij schepen ontvangen waarop de ISPS-code van toepassing is. Zij zijn dan al benaderd door de PSO en hebben reeds een PFSO aangesteld om het gehele proces van de risicobeoordeling van de kant van de havenfaciliteit te ondersteunen en begeleiden. Het is dan ook de taak van de PFSO de nodige informatie aan te leveren, zodat de PSO / de toetsers de veiligheidsbeoordeling uit kunnen voeren.

De vier stappen die het PFSA dient te doorlopen zijn gegeven in artikel A/15.5:
1. identificatie en evaluatie van belangrijke bedrijfsmiddelen en infrastructuren die dienen te worden beschermd;
2. identificatie van mogelijke bedreigingen voor de bedrijfsmiddelen en infrastructuren en de waarschijnlijkheid dat deze zich voordoen, met het oog op de vaststelling en prioritering van veiligheidsmaatregelen;
3. identificatie, selectie en prioritering van tegenmaatregelen en procedurele wijzigingen en hun effectiviteitsniveau wat vermindering van de kwetsbaarheid betreft;
4. identificatie van zwakke plekken, met inbegrip van menselijke factoren, in de infrastructuur, beleidsmaatregelen en procedures (de restrisico’s).

Om de omvang van de beoordeling te begrijpen moeten we eerst een duidelijk begrip hebben van wat exploitatie, middelen en infrastructuren betekent...... ×
SERVICE
Contact
 
Vragen