€ 16,00

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

POD Beleidsplan Stichting Meta Odos

visie doelen en te bereiken resultaten van de stichting meta odos

drs. Jan P. Otter • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Drs. Jan P. Otter studeerde af in Algemene Economie en Technische
  Informatica. Hij is gehuwd, heeft twee kinderen en zeven kleinkinderen. Rond
  zijn veertigste levensjaar kwam hij door een doodservaring in aanraking met de
  Antroposofie. Hij leerde via vele mensen van goede wil de op de Antroposofie
  gebaseerde verklaring van de Daad op Golgotha kennen. Volgens Steiner kan
  de Antroposofie kan gezien worden als de nieuwe taal van de Christus; de
  implementatie van deze cultuur-vormende taal is de doelstelling van de
  Stichting Meta Odos. Dit boek vormt de organisatorische, financiële en fiscale
  grondslag voor de inrichting van dat onderwijs. Het bevat naast een
  richtinggevende planmatige aanpak voor de komende vijf jaren ook een
  productdefinitie en een eerste tijdgebonden ordening.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 145mm x 210mm
  Aantal pagina's : 72
  Uitgeverij : Uitgevrij Stichting Meta Odos
  ISBN : 9789082646504
  Datum publicatie : 03-2017
 • Inhoudsopgave
  1 Prelude 10
  1.1 Waar komt het woord IAOMAI voor? 10
  1.2 Wat betekent het? 10
  1.3 Uit welke bron? 11
  2 Projectdefinitie 12
  2.1 IAOMAI 12
  2.1.1 IAO 13
  2.1.2 M 13
  2.1.3 AI 14
  2.2 Intermezzo IAO 16
  2.3 De I A en O in afbeelding gezet. 17
  3 Projectdoelstellingen 19
  3.1 De stichting heeft ten doel: 19
  3.2 De stichting tracht dit doel te bereiken door: 19
  3.3 Overige, meer institutionele aanpakken 20
  4 Gewenste eindresultaten 21
  4.1 Visie op de realisatie 21
  4.1.1 Credo – de mensheid – de markt 21
  4.1.2 De doelgroepen 22
  4.1.3 Cijfers en extractie van parameters 23
  4.1.4 Veronderstellingen t.a.v. van de doelgroepen 25
  4.1.5 Credo – het onderwijs product 27
  4.2 Resultaat op lange termijn 28
  4.3 Formulering van het resultaat 29
  4.4 Celdeling 31
  4.5 Business Plan 33
  4.6 De eerste stap 34
  5 Scope 37
  5.1 Beperking WBD 37
  5.2 Planning 2 jaar 38
  5.3 Uitsluitingen 39
  5.4 Aannamen 39
  6 Business Case 40
  6.1 Overweging van de alternatieven 40
  6.2 De alternatieven 40
  6.3 Financiële Business Case 44
  7 Productbeschrijving 46
  7.1 Wetenschap 46
  7.2 Geesteswetenschap 47
  7.3 Christologie 48
  7.4 De Apocalyptische mens 49
  7.5 Product Breakdown 50
  8 Projectaanpak 51
  9 Projectmanagement teamstructuur 52
  9.1 Rolbeschrijvingen 52
  9.1.1 De voorzitter 52
  9.1.2 De secretaris 53
  9.1.3 De penningmeester 53
  10 Visiedocument: Stichting Meta Odos 54
  10.1 Voorwoord 54
  10.2 Achtergrond van de visie 54
  10.3 Visie 56
  10.4 Missie en doelen 57
  10.5 Uitsluitingen 58
  10.6 Kenobjecten en aandachtsgebieden 60
  10.7 Antroposofie 61
  10.8 Christologie 62
  10.9 De Apocalyps van Johannes 63
  10.10 Doelgroepen 65
  11 Activiteiten 67
  11.1 Productstructuur 67
  11.2 Werkmethode 68
  12 Organisatie 70
  12.1 Bestuur 70
  12.2 Stichter 70
  12.3 Toezichthouder en penningmeester 71
  12.4 Marketing 71
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 16,00

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

1.1 IAOMAI

Het project heeft de naam IAOMAI.

IAOMAI staat voor Inrichting Antroposofisch Onderwijs (van de stichting) MetahOdos (voor de) Aanpak (met) Instrumenteel (karakter), dus: Inrichting Antroposofisch Onderwijs Meta Odos Aanpak Instrumenteel

De projectnaam IAOMAI heeft drie autonome delen met een eigen betekenis: IAO en M en AI.

1.1.1 IAO

IAO – Inrichting Antroposofisch Onderwijs

Het project moet een onderwijsinstituut leveren, waarbinnen geestelijk wetenschappelijk onderwijs kan plaatsvinden. Het gaat bij dit onderwijs om het heel worden van de mens door het toelaten van de Christusimpuls. De grondslag van het heel worden, het helen (iaomai), heeft een duidelijke grondslag in de geesteswetenschap en zo ook in het lesmateriaal van de stichting, dat door het project IAO gerealiseerd wordt.
Deze grondslag kan vanuit een aantal eenvoudig uit te voeren oefeningen begrepen en herkend worden. In de euritmie, die hervonden is in de antroposofische geesteswetenschap en die zijn wortels heeft in de Griekse tempeldansen, staan de letters I A en O voor bewegingen, die een beleefde versterking van de IK organisatie combineren met een Omhulling gevuld met Verbazing, respectievelijk de O en de A. Verbazing in de mens levert de opening naar onderzoek van de (scheppers)geest, terwijl de omhulling de beslotenheid levert waarin dan de effecten uit het onderzoek zich kunnen verbinden met de IK organisatie, de goddelijke, onsterfelijke vonk in de mens.

Dat is het onderwijsgebied van Meta Odos.

1.1.2 M

Meta Odos.

Meta Odos levert als contractie van de afzonderlijke woorden μετα en ‘οδός (spreek uit hodos) het begrip methode. En zo krijgt methode de betekenis van “de weg waarlangs”. De methode van Stichting Meta Odos om onderwijs in de wereld te zetten op antroposofische grondslag is gebaseerd op de geesteswetenschap van Rudolf Steiner. Omdat de kernleer van de geesteswetenschap gaat over de werking van de IK organisatie van de mens(heid) en deze IK organisatie door de mensheid verkregen werd tijdens de daad op Golgotha, is de methode sterk georganiseerd op de Christologische leer van geesteswetenschap. De Christologie op zijn beurt is eveneens gebaseerd op de getuigenissen over de geestelijke werelden uit het Oude Testament, het Nieuwe Testament, de Apocalyps en tenslotte de geesteswetenschap van Rudolf Steiner.

De IAO-methode van de stichting Meta Odos wil onderwijs in de wereld zetten, waarmee een gezond Christelijk bewustzijn van de mens(heid) zich kan ontplooien in een tijd en een wereld die toe is aan een herbezinning op de wijze waarop zij zich nu en in de toekomst wil ontwikkelen.

1.1.3 AI

AI – Aanpak, instrumenteel van karakter

Wat Instrumenteel betreft hechtte Steiner grote waarde aan het denken. In een eerste benadering van de Antroposofie staat een instrumentele benadering centraal. Met eenvoudige modelletjes kunnen ingewikkelde principes kenobject worden van het denken. Maar de geestelijke wereld is meer dan dat. Zodra de innerlijke overstap gemaakt wordt naar het erkennen van de geestelijke wereld als een in samenhang functionerend systeem van geestelijke wezens, past de instrumentele benadering niet meer en kan op een intiemere wijze met de taal duidelijk gemaakt worden waar het bewustzijn zich op kan richten. En dat proces van denken naar bewustzijn is een essentie in de scholingsweg tot bovenzintuiglijke waarneming, die verder niet binnen de stichting aangeboden wordt, maar die elders kan worden betrokken, zoals in de Christengemeenschap of de Antroposofische Vereniging én die in daden omgezet kan worden, zoals bijvoorbeeld bij de Triodosbank. De Aanpak wordt verwoord in deze projectbrief. Er wordt gekozen voor een Prince2 – achtige aanpak, omdat de stichting de ANBI status heeft. In dat verband ziet de belastingdienst graag dat doelen en bereikte resultaten SMART geëvalueerd kunnen worden, zodat heffingen achterwege kunnen blijven. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen