€ 32,75

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Predictive profiling

Voorkomen is beter dan genezen

Fred Byrman • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit boek gaat over een eigenschap die iedereen zou moeten hebben: het vermogen om een situatie snel en goed in te schatten. In het bijzonder voor personen die geacht worden te waken over onze veiligheid is dit een vermogen die zij niet alleen zouden, maar feitelijk moeten hebben. We willen ten slotte dat incidenten voorkomen worden en niet alleen maar opgemerkt worden als ze plaatvinden of al hebben plaatsgevonden.

  Predictive profiling is hoe dit vermogen binnen beveiliging en rechtshandhaving wordt genoemd. Voor hen die hier al eerder van gehoord hebben kan het associaties oproepen met etnisch profileren en discriminatie. Dit is veelal de reden dat schrijvers en aanbieders van trainingen overgestapt zijn op namen als, Gedragsanalyse, Proactief beveiligen en Behavioral profiling. Maar verandering van naam pakt niet het kernprobleem aan, namelijk dat elke vorm van profiling zonder afdoende kennis en training de neiging heeft te vervallen in profileren op basis van groepskenmerken, zoals ras, huidskleur of religie. Om deze reden heeft de auteur, die haast 40 jaar ervaring heeft in de beveiliging, ervoor gekozen de originele naam van de methode te handhaven en in plaats van een cosmetische ingreep dit boek te gebruiken om de lezer een goede theoretische ondergrond te geven. Gecombineerd met de juiste training geeft dit een goede basis voor toepassing van de methode.

  Vooraf aan het schrijven van dit boek heeft de auteur uitgebreid literatuuronderzoek gedaan, waarbij wetenschappelijke artikelen, (soms zeer kritische) onderzoeksrapporten, boeken en scripties in detail zijn doorgenomen. Ook zijn scherpe discussies met collegae niet gemeden. Het resultaat is een goed onderbouwd en doortimmerd werk dat op theoretisch vlak tegemoet komt aan de kennis waarover een profiler moet beschikken.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 199
  Uitgeverij : Fred Byrman
  ISBN : Niet bekend
  Datum publicatie : 11-2022
 • Inhoudsopgave
  Voorwoord bij de vierde druk
  1. Wat is predictive profiling
  1.1 ZINTUIGELIJKE WAARNEMING
  1.2 BETEKENIS VAN EEN WAARNEMING
  1.3 PRIKKELS
  1.4 HET GEHEEL ALS SYSTEEM
  1.5 VAN WAARNEMEN NAAR PREDICTIVE PROFILING
  1.6 HET HEBBEN VAN DE JUISTE COMPETENTIES
  Tactisch inzicht en geduld
  Nauwkeurige observatie
  Kritisch denken
  Proactief denken en aanpassingsvermogen
  Aanpassingsvermogen
  Accuraat en gedetailleerd rapporteren
  Communicatievaardig
  Cultureel bewustzijn
  Sociaal bewustzijn en inlevingsvermogen
  Hostmanship
  Doorzettingsvermogen
  Zelfanalyse
  1.7 HET TEAM
  1.8 VRAGEN BIJ HOOFDSTUK 1
  2. Predictive profiling in de praktijk
  2.1 EEN STUKJE GESCHIEDENIS
  DEA
  Bob Vogel
  El Al - Israël
  Transport Security Agency (TSA)
  Eerste gebruik van de term ‘predictive profiling’
  Etniciteit in criminal en predictive profiling
  2.2 KERNELEMENTEN VAN PREDICTIVE PROFILING
  Definitie en focus
  Spotten, AMO’s, afwijkend- en normgedrag
  Predictive profiling als maatregel
  2.3 PRE-INCIDENT INDICATORS (PII’S) EN INTUÏTIE
  Indicatoren
  Intuïtie
  2.4 OPSTELLEN VAN GOEDE AMO’S
  Zakkenrollerij
  Winkeldiefstal
  Diefstal uit (vrij) toegankelijke plaatsen
  Insluiping in niet vrij toegankelijke plaatsen
  Inbraak
  Overval
  Sabotage
  Brandstichting
  Ontvoering
  De insider
  Witteboordencriminaliteit
  2.5 TERREUR
  Aanslag
  Weapons of Mass Destruction (WMD’s)
  Lone-actors en Lone-wolf
  2.6 DE MARKING-TO-GETAWAY CYCLUS
  De plannings- en uitvoeringscyclus
  Het gebruik van social engineering
  Het gebruik van manipulatie
  2.7 AMO’S EN CONTEXT
  Context
  Zelf AMO’s opstellen
  2.8 VRAGEN BIJ HOOFDSTUK 2
  3. De toepassing van predictive profiling
  3.1 OMGEVINGSBEWUSTZIJN
  3.2 HOE INZICHT TOT STAND KOMT
  3.3 DE OODA-LOO
  Situationeel bewustzij
  Timing
  3.4 MISLEIDING EN TESTEN
  Spotlight effect
  Identiteitscontrole en Security questioning
  Identiteitscontrole
  Het paspoort model 2014 en 2021
  De ID kaart model 2014 en 2021
  Het rijbewijs model 2006
  Het rijbewijs model 2014
  Zeemansboekje en SID
  Security questioning
  Interview technieken
  Vraagtypen
  Controlled Cognitive Engagement (CCE)
  PEACE interview structuur
  3.5 VRAGEN BIJ HOOFDSTUK 3
  4. Doelwit en dader
  4.1 DREIGINGSBEPALING
  4.2 TARGET HARDENING
  4.3 GELAAGDE BEVEILIGING
  4.4 GEBRUIK VAN IED’S
  4.5 MEER DAN MAATREGELEN ALLEEN
  4.6 VRAGEN BIJ HOOFDSTUK 4
  5. Informatie, oefenen en evalueren
  5.1 INTELLIGENCE
  5.2 RED TEAMING
  5.3 SWIFT TECHNIEK
  5.4 INCIDENTANALYSE
  Root Cause Analysis (RCA)
  5 Whys
  Oorzakenboom
  Barrière-analyse
  5.5 VERBETERCYCLUS
  5.6 VRAGEN BIJ HOOFDSTUK 5
  6. Antwoorden bij de vragen
  Antwoorden bij hoofdstuk 1
  Antwoorden bij hoofdstuk 2
  Antwoorden bij hoofdstuk 3
  Antwoorden bij hoofdstuk 4
  Antwoorden bij hoofdstuk 5
  7. Voetnoten overzicht
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 32,75

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

1.1 Zintuigelijke waarneming
Predictive profiling is simpel gesteld het maken van een snelle dreigingsinschatting van een situatie, gedragingen of voorwerp op basis van toetsing aan een bekende werkwijzen van kwaadwillenden. Het begint met zintuigelijk waarnemen:
• Horen;
• Zien;
• Voelen;
• Ruiken.

Omdat over grote afstand zien het best werkt, is zien het belangrijkste vermogen voor het waarnemen van de wereld. In visueel waarnemen is kijken en zien niet hetzelfde, net zomin als dat horen en luisteren hetzelfde zijn. Je kan kijken naar een fiets, maar geen fiets 'zien'. Met zien wordt bedoeld het opmerken van waarnaar je kijkt. De volgende stap is het begrijpen van wat je ziet en het geven van betekenis aan een waarneming.
• Kijken is niets meer dan zintuigelijk waarnemen;
• Zien is het opmerken dat er iets is en het kunnen benoemen hiervan;
• Begrijpen is het geven van betekenis aan wat je ziet.

Denk aan de rugzak naast een verlaten bankje in een druk winkelcentrum. In alle gevallen hieronder gaat het om dezelfde rugzak, tegen hetzelfde bankje, op het zelfde moment van de dag en op dezelfde plek. Meerdere mensen, zittend bij de koffiecorner en langslopend, kijken in de richting van het bankje en de rugzak.

o 80% van de mensen kijkt in de richting van het bankje met de rugzak en heeft dit dus in hun blikveld, maar zien de rugzak niet.
o 10% ziet de rugzak, maar denkt er niets van en vergeet hem gelijk weer.
o 10% twijfelt over wat te doen. Hiervan overweegt:
- 80% dat iemand hem vergeten zal zijn, waarbij ze even rondkijken of er misschien iemand in de buurt is van wie hij zou kunnen zijn (geruststelling zoeken), het vervolgens vergeten, want het is “niet mijn probleem”.
- 15% hem veilig te stellen, zoals meenemen en afgeven bij de politie of thuis kijken of aan de hand van de inhoud de eigenaar te achterhalen is, waarvan het merendeel het vervolgens niet doet omdat men bang is dat het meenemen van de rugzak verkeerd wordt uitgelegd.
- 5% hem voor eigen gewin mee te nemen, want er zou iets waardevols in kunnen zitten en velen doen dit, na enig wachten om te controleren of de eigenaar toevallig toch nog in de buurt is, daadwerkelijk ook.
- 5% dat er een bom in zou kunnen zitten en de politie gewaarschuwd zou moeten worden. Vervolgens:
o overtuigt 80% van deze laatste groep zich ervan dat ze zich aanstelt; en
o hooguit 20% zal de rugzak melden.

1.2 Betekenis van een waarneming
De rugzak had meerdere betekenissen voor verschillende groepen mensen.
o Voor de meesten had de rugzak geheel geen betekenis.
o Voor een kleiner gedeelte vertegenwoordigde de rugzak waarde die:
- geretourneerd moest worden aan de eigenaar;
- voor eigen gewin toegeëigend kan worden;
o Slechts voor een zeer kleine groep vertegenwoordigde de rugzak een potentieel gevaar.

Deze mensen waren biologisch hetzelfde, met ogen, hersenen en cognitief vermogen (het vermogen om kennis en informatie op te nemen en te verwerken). Toch waren er grote verschillen in hoe ze de wereld zien en hoe ze ermee omgaan. Dit wordt bepaald door vele factoren, veel te veel om op te noemen, maar enkele die voor ons van belang zijn zal ik hier noemen.
....... ×
SERVICE
Contact
 
Vragen