€ 30,35

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Start je eigen bedrijf!

wegwijzer voor student companies

Wm Rutgers en André Weber • Boek • paperback

 • Samenvatting
  In vele opleidingen worden studenten gestimuleerd om te ervaren wat het betekent om ‘ondernemer’ te zijn. In een aantal lesprogramma’s kunnen studenten in het kader van hun studie een bedrijf – een ‘student company’ – zo realistisch mogelijk opstarten.

  Het onderwijsconcept van het studentenbedrijf c.q. de student company vinden wij zeer geslaagd. Het sluit direct aan op de interesse van studenten en prikkelt hun nieuwsgierigheid en ontwikkeling. In dit project komen de theorievakken van hun opleiding voor hen tot leven.
  We zien dit boek niet als een reeks invulformulieren waarmee studenten hun bedrijf kunnen opzetten en succesvol kunnen maken. In alle gevallen is coaching door docenten en/of externe begeleiders in de vorm van uitleg, aanvulling en toetsing volgens ons noodzakelijk voor het succesvol functioneren van studenten in een student company.

  Ook voor opleidingen, waarin de student company niet als onderdeel is opgenomen, is dit boek geschikt als laagdrempelige introductie tot het domein van ‘bedrijfskunde’. Door de vele voorbeelden uit de praktijk van student companies komen modellen en begrippen van dit domein tot leven en kunnen studenten feitenkennis gemakkelijker omzetten in inzicht en probleemoplossend vermogen.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 215
  Uitgeverij : Weber Books & More B.V.
  ISBN : 9789078438151
  Datum publicatie : 08-2015
 • Inhoudsopgave
  INLEIDING
  INHOUDSOPGAVE

  HOOFDSTUK 1 IK ALS ONDERNEMER 1
  1.1 Algemene persoonlijke kenmerken 1
  1.2 Ondernemerskenmerken volgens de E-Scan 2
  1.3 Competenties van een ondernemend persoon 3
  1.4 Ontwikkeling van competenties: de leercyclus van Kolb 4
  1.5 De motivatie om te winnen: prestatiemotivatie 7
  1.5.1 Indicatoren van prestatiemotivatie 7
  1.6 De motivatie om niet te verliezen: faalangst 9
  1.6.1 Typen faalangst 9
  1.7 Persoonlijke verantwoordelijkheid: locus of control 13
  1.8 Reflectie om ondernemerscompetenties te ontwikkelen 14
  1.8.1 Het STARRT-reflectiemodel 14
  1.9 Samenvatting 16
  1.10 Test locus of control 17

  HOOFDSTUK 2 WIJ VORMEN EEN ONDERNEMEND TEAM 19
  2.1 Typen groepsgedrag 19
  2.1.1 Taakgericht gedrag 19
  2.1.2 Positief groepsgericht gedrag 20
  2.1.3 Negatief groepsgericht gedrag 20
  2.1.5 Passief gedrag in de groep 21
  2.1.6 Actief gedrag in de groep 21
  2.2 De ontwikkeling van de groep 21
  2.3 Kenmerken van het effectieve team 23
  2.4 Functionele rollen en teamrollen 24
  2.4.1 Functionele rollen 24
  2.4.2 Teamrollen 24
  2.5 Valkuilen voor teams 26
  2.6 Het samenwerkingscontract 28
  2.7 Risicoanalyse 28
  2.8 Synergie 30
  2.9 Teamreflectie 31
  2.9.1 Pluim, Zorg, Ergernis 31
  2.10 Samenvatting 32

  HOOFDSTUK 3 HET HART VAN ONS BEDRIJF 35
  3.1 Visie, missie en kernwaarden 35
  3.1.1 Visie 35
  3.1.2 Missie 36
  3.1.3 Kernwaarden 36
  3.2 De Golden Circle en Golden Sentence 37
  3.3 Doelen 40
  3.4 Drie algemene strategiemodellen 42
  3.4.1 Het strategiemodel van Ansoff 42
  3.4.2 Het strategiemodel van Treacy & Wiersema 44
  3.5 Bedrijfsnaam, slogan en logo 45
  3.5.1 Bedrijfsnaam 45
  3.5.2 Slogan 46
  3.5.3 Logo 46
  3.6 Samenvatting 48

  HOOFDSTUK 4 ONS IDEE EN DE STAP NAAR DE MARKT 51
  4.1 Waardepropositie van een product of dienst 51
  4.1.1 Het bedenken van een waardevol idee: creativiteit gevraagd 52
  4.2 Benodigde informatie over de markt en het bedrijf 55
  4.3 Marktonderzoek 58
  4.4 DESTEP-analyse 60
  4.5 De ABCD-analyse 61
  4.5.1 De afnemersanalyse 61
  4.5.2 Bedrijfstak-analyse 65
  4.5.3 Concurrentie-analyse 67
  4.5.4 Distributie-analyse 69
  4.6 Resultaat van de externe analyse 71
  4.7 Interne Analyse 71
  4.7.1 Het 7S-model 71
  4.8 SWOT-analyse 74
  4.9 Samenvatting 77

  HOOFDSTUK 5 ONZE MARKETING EN SALES 79
  5.1 Marketing 79
  5.2 Marketingdoelstellingen 80
  5.3 Marketingstrategie: de marketingmix 82
  5.3.1 De P van Product 83
  5.3.2 De P van Prijs 84
  5.3.3 De P van Promotie 85
  5.3.4 De P van Plaats 86
  5.3.5 De P van Personeel 87
  5.4 Sales 87
  5.5 Het verkoopplan 89
  5.6 Samenvatting 91

  HOOFDSTUK 6 LEAN STARTUP 93
  6.1 Inleiding 93
  6.2 Lean startup 94
  6.3 Overeenkomsten tussen lean startup- en klassieke methode 96
  6.4 De lean startup-methode 97
  6.4.1 Uitgangspunten van de lean startup-methode 97
  6.5 Zeven stappen van een lean startup 100
  6.6 Samenvatting 110
  6.7 Bijlage: twee tools voor nieuwe ideeën 110

  HOOFDSTUK 7 ONZE KOSTEN EN BATEN 113
  7.1 Investeringsplan 113
  7.2 Financieringsplan 115
  7.3 De openingsbalans 116
  7.4 Liquiditeit 117
  7.5 Bepalen van de verwachte omzet 118
  7.6 Bepalen van de kostprijs en verkoopprijs 119
  7.7 Opstellen van de exploitatiebegroting 119
  7.8 Financiële levensvatbaarheid 124
  7.9 Liquiditeitsbegroting 125
  7.10 Jaarverslag en liquidatie 128
  7.11 Samenvatting 129

  HOOFDSTUK 8 ONZE ORGANISATIE 133
  8.1 De basis van organiseren 133
  8.2 Het 7S-model 134
  8.2.1 Samenhang in het 7S-model 135
  8.3 De organisatie van de student company 136
  8.3.1 Functie, taak, coördinatie en bevoegdheid 136
  8.3.2 Invulling in een student company 137
  8.4 Organogram van een student company 138
  8.5 Organisatiesturing: Plan, Do, Check, Act 139
  8.6 Nemen van besluiten 141
  8.6.1 Besluitvormingsmethoden 142
  8.7 Omgaan met conflicten 143
  8.7.1 Model conflicthantering Kilmann en Thomas 143
  8.8 Samenvatting 146

  HOOFDSTUK 9 WIJ PRESENTEREN ONS BEDRIJF 149
  9.1 Externe communicatie 149
  9.1.1 De essentie van externe communicatie 149
  9.2 Elevator pitch 150
  9.2.1 Opbouw van de elevator pitch 150
  9.3 Presentatie 151
  9.4 Beurs of Open Dag 153
  9.5 Website en Facebook 155
  9.5.1 Website 155
  9.5.2 Facebook 156
  9.6 Schriftelijke communicatie 158
  9.7 Samenvatting 159

  HOOFDSTUK 10 ONZE CENTRALE WERKZAAMHEDEN 161
  10.1 Vergaderen en overleggen 161
  10.2 Aandachtspunten voor resultaatgericht vergaderen 162
  10.3 Leidinggeven in de student company 164
  10.3.1 Drie niveaus van leidinggeven 165
  10.3.2 Stijlen van leidinggeven 166
  10.4 Communicatie 168
  10.4.1 Wederzijdse interpretatie 168
  10.4.2 Het effect van communicatie 169
  10.5 Assertiviteit 170
  10.5.1 De kern van assertiviteit 172
  10.6 Samenvatting 173

  HOOFDSTUK 11 WIJ FUNCTIONEREN EN BEOORDELEN 175
  11.1 Waarnemen en beoordelen 175
  11.2 Het signaleringsgesprek 175
  11.3 Het functioneringsgesprek 176
  11.4 Het disciplinegesprek 177
  11.5 Het beoordelingsgesprek 178
  11.6 De groepsbeoordeling 180
  11.7 Het exitgesprek 182
  11.8 Het personeelsdossier 183
  11.8.1 Algemene eisen aan het personeelsdossier 184
  11.8.2 Inhoud van het personeelsdossier 184
  11.9 Samenvatting 185

  Bijlage : Zes elementen van het ondernemingsplan 187
  Over de auteurs 189
  Geraadpleegde literatuur 190
  Index 191
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 30,35

niet beschikbaar

niet beschikbaar1-2 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Hieronder staat een aantal algemene kernwaarden. Welke passen bij jullie student company? Kies er maximaal vijf!

Ontspanning Zorgeloosheid Organiseren Gezondheid Beter milieu Sfeer
Vrijheid Liefde/romantiek Aanzien Harmonie Plezier Vermaak
Respect Gemak Geluk Zekerheid Erkenning Geborgenheid Tevredenheid Opwinding Bekwaamheid Zelfontplooiing Comfort Veiligheid Jeugdigheid Gezelligheid Aantrekkelijkheid. Bron: Startup werkboek, Kenniscentrum Design en Technologie Saxion, 2014

Voordat we verder gaan met een ander perspectief op missie, visie en kernwaarden geven we de reden waarom kennis van deze begrippen belangrijk is.


Waarom wil je onthouden wat visie, missie en kernwaarden van een bedrijf zijn?
In deze begrippen komt de bedoeling van de ondernemer tot uiting. Wat wil hij met zijn bedrijf betekenen voor de maatschappij? Op welke manier wil hij dat bereiken? Door welke waarden wil hij zich laten leiden in zijn contact met klanten en medewerkers? Welke persoonlijke betekenis heeft het bedrijf voor hem?
Hoe duidelijker visie, missie en kernwaarden zijn, hoe meer het bedrijf zich kan onderscheiden en van waarde is voor de stakeholders in de omgeving. Dit kan een groot concurrentievoordeel zijn. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen