Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 19,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover De mening van... een uitkeringstrekker
  De mening van... een uitkeringstrekker (boek)

tegekvoorwoorden

Met dank, door MijnOverheid bij de Voedselbank

Gerard Sangers • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Dit verhalenboek is geschreven vanuit de praktijk van een ervaringsdeskundige in de bijstand. Ondergetekende – Gerard Sangers, geboren in 1957 – komt na veertig arbeidzame jaren in de bijstand. Een andere wereld. Een wereld van extremen, wantrouwen, regeltjes, voorwaarden, verdienmodellen, beledigingen, sancties… een wereld van ‘te gek voor woorden’. Een wereld waarvan 80-90% van de maatschappij het bestaan niet weet of het bestaan ervan niet wil weten. Het in de bijstand zitten geeft mensen een onbehaaglijk gevoel, ‘de ver-van-mijn-bed-show’. Mensen die in de bijstand zitten leven in schaamte, angst en vaak armoede. Hier praat je niet over.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 145mm x 210mm
  Aantal pagina's : 330
  Uitgeverij : Gerard Sangers
  ISBN : 9789464067729
  Datum publicatie : 04-2021
 • Inhoudsopgave
  DE VERHALEN;
  1.komt de boodschap over?...................
  2. hoe voelt de bijstand ……………………….
  3. Werken & bijstand……………………………
  4. de voedselbank………………………………..
  5. Een kunstgebit van 50k…………………….
  6. terugvordering €5331,74………………….
  7. verkeersregelaar, iets voor u?............
  8. als de linkerhand niet weet………………
  9. de maatschappij zegt werken …………..
  10. ze vallen over een dubbeltje…………..
  11. naar de rechtbank………………………….
  12. Cliëntenraden………………………………..
  13. ervaringsdeskundigheid………………...
  14. pilot bijstand-werkt-samen…………….
  15. Gratis handjes………………………………..
  16. Verdienmodellen……………………………
  17. Fraude beschuldiging……………………..
  18. Eindelijk!...........................................
  19. verboden woorden………………………..
  20. Wie is er nu gek? Hoe verzin je het?
  21. theoretisch ONZIN!...........................
  22. Wir habben es gewusst………………….
  23. onderzoeksrapporten……………………
  24. Corona…………………………………………..
  25. geld doet geen wonderen, maar……
  26. Er is meer tussen hemel en aarde…
  27. tips and tricks………………………………
 • Reviews (8,4 uit 27 reviews)

  07-09-2021
  Ook ik ben ervaringsdeskundige
  Beste Gerard, Heel hartelijk bedankt voor het schrijven van dit boek! Voor mij als -ook ervaringsdeskundige - is het heel pijnlijk om dit boek te hebben gelezen. Pijnlijk omdat we blijkbaar wel normaal zijn gaan vinden wat niet normaal is. Als ik mij aansluit bij het vorige review, dan komt het geheel dus neer op "mensen handel", en vinden er schendingen van mensenrechten plaats. Schendingen van menselijke waardigheid doormiddel van objectivicatie, stigmatisering, uitsluiting en onderdrukking. Deze culturele waarden vindt men blijkbaar belangrijker dan mensenrechten. En men is gewend en blind geworden voor de morele omkering van de feiten: het slachtoffer krijgt ook nog eens zelf de schuld! Hoe komen we hieruit? Maak een nieuwe wet en uitvoering hiervan die transparant is, en waarin het mogelijk is om zelf stappen te ondernemen, met behoud van menselijke waardigheid, en een weg uit de armoede, naar economische onafhankelijkheid en financiële zelfstandigheid. Stel hiervoor budget beschikbaar, naast het inkomen ook geld om de eigen arbeidsmarktpositie te kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door een beroepsopleiding te kunnen gaan volgen -en daar geen onrealistische blokkade op te leggen van een "baangarantie", of " het moet binnen 1 jaar". In jouw boek beschrijf jij duidelijk dat jij stappen hebt gezet om uit de bijstand te kunnen komen. Maar hierin werd je juist steeds geblokkeerd en tegengewerkt. Gaan werken bleek jouw geld te kosten. En in plaats van uit de armoede en uit de bijstand kwam je er juist niet meer uit. En dat is heel erg en pijnlijk! En dat is mij ook overkomen. En dat overkomt velen. Het is te hopen dat er, mede door jouw boek, wijsheid en medemenselijkheid gaat komen en dat we met elkaar een gezonde sociale bodem kunnen gaan neerzetten.

     In duidelijke taal uitgelegd
     Ja, te gek voor woorden

  Geplaatst door
  Waardeert het boek met een 8.5 uit 10


  06-09-2021
  VERDIENMODELLEN
  Goed dat je dit boek hebt geschreven. Wat jij en ik weten, dat de participatiewet volledig is mislukt, en dat het niet werkt lijkt me duidelijk. Zoals je ook al memoreert in je boek, is het een verdienmodel geworden over de ruggen van uitkeringsgerechtigden. Zie leer/werk, zie kansrijk beroep, zie werken zonder loon, zie wsw, zie participatiebanen, zie ervaringsbanen, zie basisbanen. Re-integratie is er niet voor om mensen te helpen maar om er geld aan te verdienen.

     Dit is de praktijk van alle dag
     Goed dat dit boek geschreven is.

  Geplaatst door
  Waardeert het boek met een 8 uit 10


  11-08-2021
  Die machtetloosheid
  Je bent getuige van een machteloze strijd die je het het liefst gewonnen ziet worden en dat men actie onderneemt. Hoop dat er een eind komt aan die regelgeving en dat iedere gemeente z"n eigen regels stelt. De participatie stelt een zelfredzame maatschappij voor die individualistisch is en geef mensen dan maar meer inkomen in plaats van al die regelingen en die rompslomp en een woud aan regels waar je nauwelijks wegwijs uit kunt worden. Ik hoop dat er iets door in beweging wordt gezet door dit boek. Voor sommigen lijkt dit een ver van mijn bed show maar hier kun je niet voor weg kijken. De kostendelersnorm die je het liefst afgeschaft ziet worden want iemand met kinderen boven de 18 krijgen geen kindgebonden budget meer en dit drijft iemand in armoede. Je leeft als een acrobaat en het holt je vitaliteit uit.

     Realiteit
     Openheid en eerlijkheid.
     je krijgt een machteloos gevoel
     strijd en geen berusting

  Geplaatst door uit Drachten , leeftijd 60-69
  Waardeert het boek met een 8 uit 10


  09-08-2021
  De werkelijkheid
  Het boek beschrijft de maatschappij die zichzelf heeft gevangen in regels en procedures, waardoor er geen ruimte meer is voor de menselijke maat. De mensen die hulp nodig hebben worden hierdoor niet meer gehoord worden daardoor onmenselijk behandeld. Een radicale verandering is nodig om los te komen van de huidige situatie en de start hiervoor is het gesprek aangaan over een basis inkomen. In het boek beschrijft Gerard op een aangrijpende manier de noodzaak hiervan. Mijn bewondering voor zijn vasthoudendheid.


  Geplaatst door uit Berkel Enschot , leeftijd 70+
  Waardeert het boek met een 9.5 uit 10


  31-07-2021
  Je Verhaal is waardevol.
  Te gek voor woorden is gen boek dat je in een adem kunt uitlezen. Daarvoor zijn de verhalen te heftig. Maar super belangrijk dat veel mensen dit te zien krijgen. Zelfs al probeer je te begrijpen wat er gebeurt , het blijft onvoorstelbaar. We gaan door en proberen er iets aan te doen.

     iedereen kan dit begrijpen als men

  Geplaatst door uit limburg , leeftijd 70+
  Waardeert het boek met een 8 uit 10


  23-07-2021
  Inderdaad...
  We weten het allemaal, en iedere 'gewone' burger kent wel zo'n verhaal! Het verschil Gerard heeft de verhalen opgeschreven en door de hoeveelheid wordt duidelijk dat het inderdaad te gek voor woorden is. Toch hebben we die woorden nodig om dat elkaar te vertellen, dat doet Gerard. Het is aan de bestuurders, de beleidsmakers en alle andere betrokkenen om de leefwereld weer centraal te stellen in ons werk. Een einde maken aan alles waar Gerard over schrijft is utopie, maar een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen als mede 'echte prijzen' (alle kosten door berekenen, ook die van de 'aarde') zouden m.i. 2 goede systeemwijzigingen kunnen zijn.

     Herkenbare verhalen
     Leesbaar
     Kan over komen als \'klagen\'
     Hier en daar herhaling

  Geplaatst door uit Den Andel , leeftijd 60-69
  Waardeert het boek met een 8 uit 10


  19-07-2021
  Arm door je gemeente
  Ik heb me nooit beseft dat argwaan door overheden tot zo'n enorme armoede bij burgers kon leiden. Heb het boek met tranen in mijn ogen gelezen. Ik vind dat alle ambtenaren dit boek verplicht moeten lezen. Hopelijk leren ze dan wat dienstbaarheid aan de burger is.


  Geplaatst door uit Amsterdam , leeftijd 70+
  Waardeert het boek met een 9 uit 10


  18-07-2021
  Boek
  Mooi geschreven


  Geplaatst door uit Soesterberg , leeftijd 50-59
  Waardeert het boek met een 8.5 uit 10


  14-07-2021
  Inzichtgevend boek over overheidsregeldoolhof
  Wie meer wil weten over datgene waar iemand tegenop loopt maakt als hij leeft van de bijstand moet dit boek lezen. Op duidelijke wijze wordt vanuit persoonlijke ervaringen beschreven hoe de bestaande regelgeving het leven van deze mensen moeilijk maakt en soms zelfs tegenwerkt. Voor mij als huisarts geeft het waardevol inzicht in de levens van een deel van mijn patiëntenpopulatie. Ik neem mij voor nu nog meer begrip te hebben de moeilijkheden door het doolhof aan regels waarmee deze medeburgers en mijn patiënten worden geconfronteerd. Ook een heel moedig boek! Wie durft te schrijven over zijn leven uit de bijstand heeft lef en moet ongetwijfeld horden overwinnen. Ik wens dit boek in handen van beleidsmakers bij de overheid en hoopt dat het mag bijdragen aan wetgeving die sociaal én rechtvaardig. Daar zullen wij allemaal wel bij varen. Na alle ervaringen met de toeslagenaffaire lijkt dit boek op het juiste moment te verschijnen. Dank Gerard! Edward Groenenboom, huisarts


  Geplaatst door uit Middelharnis , leeftijd 50-59
  Waardeert het boek met een 8.5 uit 10


  12-07-2021
  Vinger op de zere Participatiewet plek!
  Als bestuurder van vakbond FNV Uitkeringsgerechtigden hoor ik maar al te vaak, helaas, de voorbeelden hoe mensen kapotgemaakt worden door het strenge en onrechtvaardige systeem van de bijstand zoals we hem nu kennen. Uitkeringsgerechtigden worden gezien als mogelijke fraudeur, bankplakker etc. terwijl overduidelijk is dat er voor heel veel mensen gewoon geen plek is op de arbeidsmarkt. Niet hoogopgeleid, jong, energiek en zonder beperking? Sluit dan maar achteraan voor een niet bestaande plek op de arbeidsmarkt. Maar daar moet je wel voor "klaargestoomd" worden in zinloze trajecten en met zinloze cursussen. Gerard heeft dit alles ,en de zinloosheid en absurditeit ervan, mooi verwoord in zijn boek. Duidelijke taal en met humor weet hij je als lezer mee te nemen in de wereld van de bijstandsgerechtigde. Eindelijk een boek vanuit het perspectief van de uitkeringsgerechtigde zelf. Het zet hopelijk een hoop mensen aan het denken en laten we hopen dat deze wet snel in de prullenbak beland met al zijn uitwassen erbij. Dank je wel Gerard voor dit waardevolle boek!


  Geplaatst door uit Amsterdam , leeftijd 50-59
  Waardeert het boek met een 9 uit 10


  12-07-2021
  ‘Met dank, door MijnOverheid, bij de voedselbank’
  Met het boek ‘Met dank, door MijnOverheid’ bij de voedselbank geeft ervaringsdeskundige Gerard Sangers (1959) een kijkje in de wereld rond de participatiewet en de positie van bijstandsgerechtigden die langzaam door ambtelijke molens worden vermorzeld. Het scenario wat in zijn debuut geschetst wordt geeft een ontluisterend beeld. Met drie hoofdconclusies. 1. De bijstand is een verdienmodel voor heel veel mensen, onderzoekers, integratiebureautjes, en organisaties. 2. Werken met een uitkering is uit den boze want bijna iedereen die zich daaraan waagt komt vroeg of laat in de problemen. 3 De Participatiewet uit 2015 werkt niet en loopt achter op de maatschappelijke ontwikkelingen en bied geen hulp op maat wat mijns inziens wel zou moeten. Sangers is boven de 50 en als hij in 2011 na een periode WW in de IOAW (Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers) terechtkomt. Hetzelfde systeem als bijstand onder het regime van de Participatiewet, met dit verschil dat vermogen niet telt. Hij heeft veertig jaar in de levensmiddelenbranche gewerkt en doet er van alles aan om weer betaald werk te krijgen. En komt erachter, dat had ik hem ook kunnen vertellen, dat werken vanuit de bijstand niet gestimuleerd maar juist bestraft wordt. Zo neemt hij 3 nul-uren-contracten tegelijk aan. Maar hij moet stoppen met werken, omdat het niet meer te betalen was. Ook mag hij geld terugbetalen uit toeslagen en dergelijke en ontvangt hij te weinig benzinegeld. Hij legt daar zelfs geld op toe. In een uitzending van Radar Extra TV, door 1,2 miljoen kijkers bekeken, probeert Sangers aandacht te genereren voor de leefwereld van de bijstandsgerechtigde. Hij kaart het onvermoeibaar aan in de plaatselijke politiek maar zoekt ook de landelijk politiek op. In 2017 is hij te zien bij het Tv-programma Schuldhulpmaatje. Daarnaast was de ervaringsdeskundige actief bij de Cliëntenraad, Vluchtelingenwerk en de pilot Bijstand-Werkt-Samen dat door tegenwerking van de gemeente en onwillige ambtenaren mislukt. De auteur blijft met moeite de financiële knopen aan elkaar binden. Maar het gaat toch mis in 2015 wanneer zijn zoon 18 jaar oud wordt. Sangers verliest zijn recht op kinderbijslag en kind-gebonden budget. Ook komt hij tegelijkertijd in de problemen doordat hij naast zijn uitkering werkt. Met zijn nul-uren-contracten samen met de uitkering heeft hij belastingtechnisch gezien vier inkomens. Over slechts één inkomen krijg je loonheffingskorting. Sangers betaalt dus veel te veel belasting. Dat krijg hij uiteindelijk wel terug. Maar, als je op bijstandsniveau zit en geen budget kunt opbouwen is er geen ruimte om dat voor te schieten. Bij Sangers komt dat neer op zo’n 500 euro per maand. Hierdoor komt hij in de vicieuze cirkel van rood te staan en betalingsachterstanden. Daarnaast wordt hij ook nog eens beschuldigd van fraude. Wat is er aan de hand? Zijn zoon die ondertussen uit huis is komt in de problemen en kan de huur niet meer betalen. Hij wordt thuisloos, woont bij familie in en is regelmatig bij zijn vader waar hij dan mee-eet. Volgens de gemeente woont de jongen echter weer bij zijn vader in. Dit betekent dat de kostendelersnorm geldt waardoor je uitkering flink omlaaggaat. Het is uiteindelijk wel opgelost omdat Sangers de weg weet, communicatief vaardig is en een aantal jaren in de lokale cliëntenraad zat waardoor weet bij wie hij moet aan moet kloppen. Maar veel anderen zijn niet zo mondig, en komen dus op dit soort manieren gigantisch in de problemen. De schrijver die eigenlijk helemaal geen boek wilde schrijven maar, zoals hij zegt, slechts zijn ervaringen aan het beeldscherm toevertrouwde, weet heel gedetailleerd uit te leggen hoe mensen en organisaties zich bezighouden met het verdienmodel Bijstandsuitkering en de uitvoering van de Participatiewet. Dat kost per client ruim 50.000 euro per jaar. De uitkering zelf is ongeveer 15000 bruto. Als het systeem wegvalt zullen heel wat (schuld)hulpverleners, consulenten, bewindvoerders, coaches, integratiebureau ’s, onderzoeksbureaus, extern ingehuurde dure professionals en ambtenaren hun werk overbodig zien worden. Het hele circuit van hulpverlening, uitvoering, werktrajecten, projecten, cursussen voor werklozen, sollicitatietrainingen en controle kost een meervoud aan belastinggeld dan het bedrag aan uitkeringen die maandelijks worden verstrekt. Verspild geld is het antwoord op de vraag levert het iets op. En dan hebben we het nog niet over de gezondheidszorg. Want de vermorzelende Participatiewet, de vernederingen die meldplicht, controles en dwangarbeid met zich meebrengen, armoede en de voor velen uitzichtloze situatie maakt dat er veel meer zorgkosten worden gemaakt dan nodig. Dit omdat veel mensen letterlijk ziek worden van de situatie waarin ze zitten en de manier waarop ze worden behandeld. Daar geeft de debutant treffende voorbeelden van. Gerard Sangers is na wat hij allemaal ervaren heeft een voorstander van het Basisinkomen. Dan zijn we met zijn allen veel goedkoper uit, zegt hij. Bert Vos Juli 2021

     Geen eindredactie.
     Nogal wat foutjes.

  Geplaatst door
  Waardeert het boek met een 8 uit 10


  22-06-2021
  Aanrader
  Dit boek geeft een goed inzicht waar mensen met een bijstandsuitkering allemaal mee te maken kunnen krijgen. Veel is, zoals de schrijver regelmatig zegt, te gek voor woorden. Als iemand met een bijstandsuitkering een baan vindt maar er netto uiteindelijk dik op achteruit gaat bijvoorbeeld. Veel van die zotte dingen worden veroorzaakt door de systemen die totaal niet op elkaar aansluiten. Goed leesbaar taalgebruik, maar wel regelmatig van de hak op de tak. Toch wil ik het boek aanraden, want hier spreekt een ervaringsdeskundige.

     Geeft goed inzicht.
     Regelmatig van de hak op de tak

  Geplaatst door uit Heerhugowaard , leeftijd 70+
  Waardeert het boek met een 8 uit 10


  18-06-2021
  Eigenlijk te gek voor woorden, maar toch op papier
  Gerard Sangers laat duidelijk zien hoe bijstandsgerechtigden klem gezet worden door regelgeving en hoe moeilijk het is om daar als individu iets aan te veranderen. Het boek getuigt ook van een scherp oog voor onrechtvaardige ongelijkheden. Veel van wat Sangers meemaakt is inderdaad te gek voor woorden, maar hij heeft het wel onder woorden weten te brengen. Zijn frustratie over zijn ervaringen met de bijstand spat van de pagina's. Verwacht geen literair hoogstandje maar een eerlijke weergave van pijnlijke ervaringen die de auteur met een analytische blik probeert te duiden.

     Eerlijk verhaal
     Boek bevat herhaling

  Geplaatst door uit Amsterdam , leeftijd 40-49
  Waardeert het boek met een 8 uit 10


  18-06-2021
  dankzij mijn overheid bij de voedselbank
  mogelijk geen literair hoogstandje, maar wel lekker weglezend laat Gerard Sangers in korte tijd heel veel (bureaucratische) zien

     leerzaam

  Geplaatst door uit Goeree Overflkkee , leeftijd 70+
  Waardeert het boek met een 9 uit 10


  08-06-2021
  De leefwereld zoals iedereen die zou moeten kennen
  Gerard is er op een zeer persoonlijke manier in geslaagd de uitwerking van de systeemwereld op zijn leefwereld te beschrijven. Hij neemt ons mee in zijn tocht langs zijn ervaringen met instanties en wetten en regels. Soms met huiveringwekkende voorbeelden. Door de verhalen heen zien we Gerard als een gevoelige man die met iedereen het beste voor heeft, maar vaak zijn neus stoot in de soms keiharde systeemwereld. Het is belangrijk dat de uitvoerders van overheidstaken in het sociaal domein zich goed kunnen inleven in de leefwereld van de mensen waarvoor ze werken en de effecten meewegen bij hun handelen. Gerard biedt je met zijn boek ruimschoots de kans om van die wereld kennis te nemen.

     De tips op het einde
     De herhalingen

  Geplaatst door
  Waardeert het boek met een 7 uit 10


  08-06-2021
  Menselijke maat?
  Bij dit verhaal voel je je zo machteloos. Praktijk voorbeelden vanuit de bijstand die je aan het denken zetten. Dat moet toch anders kunnen? De menselijke maat is soms ver zoek. En het gekke is, de gemeente wordt veelal in het gelijk gesteld. Alles klopt op papier maar de praktijk is weerbarstiger.

     Goed en vlot geschreven

  Geplaatst door uit Ouddorp , leeftijd 40-49
  Waardeert het boek met een 8 uit 10


  31-05-2021
  boeiend boek
  een heel intressant boek , als je eraan begint dan wil je hem gelijk uitlezen, het is geen vrolijk boek maar wel heel boeiend en hoe verschrikkelijk alles geregeld is


  Geplaatst door uit Middelharnis , leeftijd 50-59
  Waardeert het boek met een 10 uit 10


  29-05-2021
  De titel zegt al genoeg
  Als je nooit met dit soort dingen te maken hebt gehad is dit dus werkelijk te gek voor woorden .


  Geplaatst door uit Stellendam , leeftijd 60-69
  Waardeert het boek met een 8 uit 10


  26-05-2021
  Met dank, door mijn overheid bij de voedselbank
  In het begin lees het als een thriller, daar mate je verder leest is het : ( te gek voor woorden) geen Happy End Als het programma dan nog bestaat over 10 a15 jaar een terugblik bij ANDERE TIJDEN .

     Thema goed verwoordt
     Verbazing r
     Herhaling van punten.

  Geplaatst door uit Nieuwegein , leeftijd 60-69
  Waardeert het boek met een 8 uit 10


  24-05-2021
  boek van Mijn Overheid naar de Voedselbank.
  Beste schrijver Gerard, Ik heb je boek gelezen. Je hebt een mooie verhalenlijn. En het is vlot geschreven. Een mooi boek van een Ervaringsdeskundige. Helaas mis ik in het Voorwoord iemand die met jou gewerkt heeft in het Sociaal domein. Bijvoorbeeld iemand uit de Cliëntenraad. Daarnaast had ik wat voetnoten in de hoofdstukken willen zien. In hoofdstuk 26 wordt er wel verwezen naar wat literatuur. Succes met de verkoop


  Geplaatst door uit Midden Holland , leeftijd 50-59
  Waardeert het boek met een 7.5 uit 10


  23-05-2021
  wegkijken is geen optie
  Ik ben al jaren actief in de (lokale) politiek en probeer om de ontwikkelingen in het sociaal domein bij te houden. Daarbij dacht ik best aardig op de hoogte te zijn. Meerdere verhalen van Gerard e.a. hebben me geinspireerd om mezelf de afgelopen jaren hard te maken voor een menselijker beleid gebaseerd op vertrouwen. Ik weet al jaren dat er veel wetgeving is die haaks op elkaar staat en mensen van de regen in de drup helpt. Toch was ik geschokt na lezing van het boek en was de veelheid van voorbeelden, wantrouwen en stapeling van slecht beleid ook voor mij "te gek voor woorden". Ik ben me gaan realiseren dat de systeemwereld altijd gebruik moet maken van ervaringsdeskundigheid uit de leefwereld als je iets wilt verbeteren. Dank voor dit boek Gerard. Aan iedereen die in deze sector werkt, beleid maakt of politiek bedrijft ,de taak om aan de slag te gaan. Wegkijken is geen optie


  Geplaatst door uit OUDE-TONGE , leeftijd 50-59
  Waardeert het boek met een 10 uit 10


  20-05-2021
  Ongelooflijke werkelijkheid
  Dit boek geeft een inkijk in de ongelooflijke werkelijkheid als je afhankelijk bent geworden van de overheid. Alleen met de werkelijke ervaringen zoals hier beschreven, kunnen de regels en de cultuur bij de overheid veranderen. Want als het niet beschreven zou zijn, zou je het bijna niet geloven dat dit in Nederland mogelijk is.

     waargebeurde ervaringen
     toelichting wet- en regelgeving
     herhalingen

  Geplaatst door uit Hapert , leeftijd 50-59
  Waardeert het boek met een 7.5 uit 10


  19-05-2021
  Ervaringsdeskundig
  De schrijver van dit boek is ervaringsdeskundig: dat kan ik beamen, want ik heb soortgelijke ervaringen gehad in de bijstand en met de bureaucratie van de overheid. De benadering van burgers is in de loop der jaren door de onoverzichtelijkheid van de wetgeving en het gebrek aan maatwerk onmenselijk geworden. Mensen die gediscrimineerd worden door werkgevers (zo is ons systeem nu eenmaal, werkgevers hebben vrije keuze) worden door onze overheid voortdurend weggezet als profiteurs en waarschijnlijke fraudeurs, terwijl ze in werkelijkheid juist door de overheid in hun mogelijkheden beknot worden. De schrijver legt alle misstanden bloot via verhalen uit eigen of andermans ervaring en baseert zich steeds op feitelijke gegevens. De schrijver is duidelijk geen beroepsauteur, want hij herhaalt zich regelmatig; met een goede redactie zou het boek misschien wel een 100 bladzijden korter kunnen zijn. Van de andere kant is die authenticiteit ook de charme van het boek; je merkt, dat de schrijver door de ervaren onrechtvaardigheid getraumatiseerd is.


  Geplaatst door uit Utrecht , leeftijd 60-69
  Waardeert het boek met een 8 uit 10


  18-05-2021
  Bedankt!
  Eigenlijk wist ik het wel, maar als je alles zo op een rijtje leest.... dan is het inderdaad te gek voor woorden. Een heel duidelijk overzicht van alles wat er mis kan gaan in de wereld van de bijstand. Vooral de willekeur, steeds veranderende regels, maar ook steeds veranderende gezichten. Mooi het laatste hoofdstuk met alle tips. En ook bijzonder dat Gerard ons op deze manier een inkijkje heeft gegeven in zijn leven. Bedankt! En ik hoop dat zijn wens in vervulling gaat.


  Geplaatst door uit Zeeland
  Waardeert het boek met een 8 uit 10


  18-05-2021
  tegekvoorwoorden kwam in de titel niet voor
  Misschien was ik te ongeduldig in mijn eerste beoordeling. Ik bracht nog eens een paar uur met het boek door. Het is een ruwe, ware schets van ervaringen, die een aanklacht zijn tegen elke bureaucratie, met name uitvoeringsinstanties zoals ook Omtzigt en de Nationale Ombudsman aangeven. Opgeschreven zoals ze in iemands gedachten komen. Ze zijn puur. Ruw materiaal alsof je iemand hoort praten; hoort hardop denken, met tegelijk: zelfreflectie, waaronder relativering, en verbazing over zoveel onzin. Zoals anderen (Tjeenk Willink) schreven: een wettelijke regel kan rationeel zijn, een heel systeem van wetsregels kan irrationeel blijken te zijn. Hier gaat het steeds om onredelijkheid van ambtenaren, buiten proportionele beslissingen, niet naar de geest van de wet handelen, verdraaien van feiten, ego's of zelfs narcisme van betrokken ambtenaren. Elke onzinnige beslissing zou bij de Ombudsman (is er ook voor gemeenten) zijn herroepen. Maar die heeft enorme wachtlijsten en te weinig personeel. De Behoorlijkheidswijzer (kent 22 vereisten) is niet toegepast. Hier ligt het bewijs voor wantrouwen in de overheid. Bewijs zoals het in

     Echt, puur, ruw, hardop denken
     Punten en komma\'s op goede plaats
     Niet geredigeerd
     Chaotisch

  Geplaatst door uit Castricum , leeftijd 70+
  Waardeert het boek met een 8 uit 10


  17-05-2021
  eerlijk en overweldigend verhaal
  het geeft een goed beeld wat er allemaal mis kan gaan met uitkeringen en de gevolgen voor mensen


  Geplaatst door , leeftijd 60-69
  Waardeert het boek met een 9 uit 10


  17-05-2021
  Hopelijk zet dit aan tot een verandering
  Herkenbaar en ook zeker waar, we moeten naar een verandering in plaats van de rijken rijker maken en de armen arm houden, we zijn allemaal mensen, het zou niet nodig moeten zijn dat mensen naar de voedselbank moeten, kost ook onnodig veel in plaats daarvan zorgen dat iedereen netjes rond kan komen lijkt mij een betere filosofie.

     Duidelijke voorbeelden
     Niet echt als een boek geschreven
     Zeer negatief

  Geplaatst door uit NIEUWKOOP , leeftijd 30-39
  Waardeert het boek met een 8.5 uit 10

€ 19,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

In 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. De decentralisatie. Buiten de enorme bezuinigingen was de gedachte: de plaatselijke politiek staat dichter bij haar burgers. Theoretisch klopt dit misschien, maar de praktijk is tegenovergesteld. Gevolg: 352 gemeenten, 352 eigen ‘wetjes’. De ene gemeente voert een hard beleid, de andere gemeente een beleid met een hart. De gemeenten geven Den Haag de schuld, Den Haag zegt: “Dat is de verantwoordelijkheid van de gemeenten.” Intussen staat de burger met zijn rug tegen de muur. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen