€ 26,00


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Vergilius CE Latijn 2025

N. Koopman • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Aeneas als Romeinse held: de politieke dimensie van Vergilius’ Aeneis is een volledige uitwerking van de syllabus voor het CE Latijn 2025. Het boek vormt een sluitend systeem. Alle woorden die de leerlingen verondersteld worden te kennen staan in een alfabetische woordenlijst. Alle woorden die niet in deze woordenlijst voorkomen zijn geannoteerd. In de alfabetische woordenlijst, die in een apart katern wordt aangeboden, zijn ook de frequent in het pensum voorkomende woorden opgenomen. Bij de annotatie zijn we uitgegaan van een basiswoordenlijst van ca. 1100 woorden (Vox 1). De eerste Latijnse teksten van het pensum zijn wat ruimer van aantekeningen voorzien. We hebben de gegevens over het leven en de werk-wijze van Vergilius en de historische achtergronden in twee hoofdstukken ondergebracht (hfdst. 1 en 6). Ook is er een apart hoofdstuk over de goden en het Fatum in de Aeneis (hfdst. 3) en over Aeneas als stoïsche held (hfdst. 14). Wat leerlingen moeten we-ten van de metriek, de stijl en de verteltechniek van Vergilius, is achter in het boek in twee hoofdstuk-ken opgenomen (hoofdstuk 17 en 19). Allerlei belangrijke grammaticale onderwerpen worden naar aanleiding van de teksten in onthoud-blokken herhaald en zijn in hoofdstuk 18 bij elkaar gezet. De blokken zijn geordend in zeven categorieen. Bovendien bevat dit hoofdstuk een stappenplan voor het vertalen. Hoofdstuk 20 bevat een op basis van het pensum samengestelde lijst van basiswoorden. Het is aan te bevelen deze woorden vooraf aan het vertalen van een passage te laten leren. De syllabus schrijft voor dat de leerlingen een gedeelte van het Leven van Vergilius (Vita Suetonii vulgo Donatiana) in vertaling lezen. Deze tekst, voorzien van opdrachten, is ondergebracht in hoofdstuk 1. De vertaling van deze tekst is van de hand van Niels Koopman. Het boek bevat veel vragen en opdrachten, die op uiteenlopende zaken betrekking hebben: gram-maticale structuur, metriek, inhoud, strekking, de stijlmiddelen, verteltechniek, de verhaallijn en structuur, illustraties en het thema. Omdat leerlingen gelezen Latijnse teksten ook moeten vergelijken met een bestaande vertaling zijn in dit ka-der verschillende opdrachten toegevoegd. Ook zijn bij de teksten in vertaling vragen gesteld, die vooral over de inhoud van de tekst gaan. Aangezien het pensum betrekking heeft op bijna alle twaalf boeken van de Aeneis, hebben we een kort overzicht gemaakt van de inhoud van de Aeneis per boek (hfdst. 15). Hoofdstukken uit de receptiegeschiedenis van de Aeneis, zoals voorgeschreven door de syllabus, vindt u in hoofdstuk 16. Er zijn tien proefvertalingen in het boek opgeno-men en nog eens zeven in het docentenboek. In het docentenboek staan verder de antwoorden op alle vragen, de werkvertalingen van de Latijnse tek-sten en van alle proefvertalingen. Voor de Latijnse tekst van de Aeneis is P. Vergili Maronis opera, ed. R.A.B. Mynors, Oxford 1969 (OCT) voorge-schreven. Voor de voorgeschreven teksten in vertaling uit de Aeneis hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van de vertalingen van M.A. Schwartz, M. d’Hane-Schelte-ma en van P. Schrijvers. Verder zijn de volgende pas-sages vertaald door Charles Hupperts: Aeneis 1.1-7, 1.34-101, 1.157-222, 1.297-304, 2.730-767, 4.219-278, 6.628-678, 8.608-670, 8.714-731, Ilias 1.1-7 en Odys-see 1.1-10. De vertaling van Ilias 22.247-366 is van de hand van Niels Koopman. Verder is er gratis aanvullend lesmateriaal beschik-baar in de vorm van PowerPoints met analyses van zinnen uit het pensum. De Latijnse teksten uit het aparte katern worden digitaal aangeboden in PDF en Word. Dat geldt ook voor de proefvertalingen, de basiswoorden en de alfabetische woordenlijst. Do-centen die een abonnement hebben op de examen-bundels krijgen deze automatisch toegezonden. De auteurs
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 178mm x 246mm
  Aantal pagina's : Niet bekend
  Uitgeverij : Eisma Edumedia bv
  ISBN : 9789463641005
  Datum publicatie : 03-2024
 • Inhoudsopgave
  niet beschikbaar
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 26,00

niet beschikbaar

niet beschikbaar0-1 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen