€ 38,99


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

VWO Wiskunde A

jozef aerts • Boek • loose-leaf

 • Samenvatting
  In deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen.
  Wiskunde oefeningen voor VWO Wiskunde A . In totaal 315 bladzijden met meer dan 6300 oefeningen.
  Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten.
  Bovendien zie je bij veel oefeningen ook een QR code naar 1 of meer voorbeelden die stap voor stap de oefening uitleggen.
  Ook ontdek je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening. Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen.
  Daarnaast ontdek je 10 (en soms zelfs 20) oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefeningen te maken in het boek.
  Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen. Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is.

  II. Subdomein B1 : Algebra 10
  A. Algemene berekeningen 10
  1. Optellen van getallen 10
  2. Aftrekken van getallen 13
  3. Vermenigvuldigen van getallen 15
  4. Delen van getallen 19
  5. Afronden van getallen 22
  6. Onderdelen van een getal 24
  7. Omgekeerde en tegengestelde van een getal 27
  8. Deelbaarheid door 2, 4, 5, 10, 100, 3, 6 en 9 29
  9. Uitwerken haakjes (Distributiviteit) 32
  10. Volgorde van bewerkingen 35
  11. Wetenschappelijke schrijfwijze 37
  12. Omvormen formules 39
  13. Overzichtsoefeningen Algemene Berekeningen 40
  B. Breuken 41
  1. Soorten breuken 41
  2. Breuken afleiden uit figuren 42
  3. Onechte breuken schrijven als gemengd getal 43
  4. Gemengd getal schrijven als een onechte breuk 44
  5. Breuken vereenvoudigen 45
  6. Breuken op gelijknamige noemer brengen 46
  7. Optellen en Aftrekken van Breuken: basis 47
  8. Breuken vermenigvuldigen: basis 48
  9. Breuken Delen: basis 49
  10. Overzichtsoefeningen Optellen en aftrekken breuken: 50
  11. Overzichtsoefeningen Vermenigvuldiging en delen breuken 51
  12. Breuken van Getallen 52
  13. Breuken en percentages 53
  14. Overzichtsoefeningen Breuken 54
  C. Machten 55
  1. Machten van getallen 55
  2. Producten van machten 56
  3. Delen van machten 57
  4. Machten van machten 58
  5. Machten met negatieve exponenten 59
  6. Machten van negatieve getallen 60
  7. Machten van kommagetallen 61
  8. Machten van producten 62
  9. Machten van Quotienten 63
  10. Gecombineerde oefening met machten 64
  11. Overzichtsoefeningen Machten 65
  D. Vierkantswortels en wortels 66
  1. Vierkantswortels van getallen 66
  2. Vierkantswortels van kommagetallen 67
  3. Vereenvoudigen van vierkantswortels 68
  4. Optellen van vierkantswortels 69
  5. Vermenigvuldigen vierkantswortels 70
  6. Delen van vierkantswortels 71
  7. Vereenvoudigen machten vierkantswortels 72
  8. Vereenvoudigen van 3 en 4de machtswortels 73
  9. Noemers wortelvrij maken 74
  10. Overzichtsoefeningen Vierkantswortels 75
  E. Percentages 76
  1. Van Percentage naar getal 76
  2. Van getallen naar Percentage 77
  3. Getal van Percentage 78
  4. Overzichtsoefeningen Percentages 79
  F. Merkwaardige Producten 80
  1. Merkwaardig product (a+b)2 80
  2. Merkwaardig product (a-b)2 81
  3. Merkwaardig product (a+b)(a-b) 82
  4. Berekeningen met merkwaardige producten 83
  5. Overzichtsoefeningen Merkwaardige Producten 84
  G. Ontbinden in Factoren 85
  1. Ontbinden in factoren door gemeenschappelijke factoren 85
  2. Ontbinden in factoren door merkwaardig product 86
  3. Overzichtsoefeningen Ontbinden in Factoren 87
  H. Berwerkingen Eentermen en Veeltermen 88
  1. Getalwaarde eentermen veeltermen 88
  2. Optellen eentermen en veeltermen 89
  3. Vermenigvuldigen een- en veeltermen 90
  I. Grootste Gemene Deler en Kleinst Gemeen Veelvoud 91
  1. Grootste Gemene Deler 91
  2. Kleinst Gemeen veelvoud 92
  3. Overzichtsoefeningen GGD en KGV 93
  III. Subdomein B2 : Telproblemen 94
  A. Verzamelingen opsommen 94
  B. Tellen met een Venn Diagram 95
  C. Tellen met Boomdiagram 96
  D. Product, som en Complement Regel 97
  E. Combinaties 98
  F. Variaties 99
  G. Herhalingsvariaties 100
  H. Permutaties 101
  I. Overzichtsoefeningen Combinatieleer 102
  IV. Subdomein C1: Standaardfuncties 103
  A. Lineaire functies 103
  1. Opstellen lineaire functie uit tabel 103
  2. Opstellen lineaire functie uit grafiek 104
  3. Punten op grafiek van lineaire functie 105
  4. Bespreking functies van 1ste graad 106
  B. Kwadratische functies 110
  1. Symmetrie As en Top van kwadratische functies 110
  2. Grafieken tekenen van basis kwadratische functies 111
  3. Grafieken van algemene kwadratische functies 114
  4. Onderdelen van kwadratische functies 117
  5. Van grafiek naar kwadratische functie 118
  C. Machtsfuncties 119
  1. Tekenverloop van 3de graadsfunctie met 3 nulpunten 119
  2. Tekenverloop van 3de graadsfunctie met 2 nulpunten 120
  D. Rationale Functies 121
  E. Exponentiele functies 125
  1. Opstellen exponentiele functie 125
  2. Van grafiek naar exponentiele functie 126
  F. Logaritmische functies 127
  G. Algemene sinusfunctie 128
  1. Amplitude, Evenwichtslijn en Periode 128
  2. Sinusfunctie opstellen uit Amplitude, Evenwichtslijn en Periode 129
  3. Sinusfunctie opstellen uit Grafiek 130
  H. Cyclometrische functies 131
  1. Cyclometrische vergelijkingen 131
  2. Eigenschappen van Cyclometrische functies 132
  I. Hyperbolische functies 133
  V. Subdomein C2 : Functies, grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden 134
  A. Lineaire Vergelijkingen 134
  1. Basis Lineaire Vergelijkingen 134
  2. Lineaire vergelijkingen met meerdere x 135
  3. Lineaire vergelijkingen met haakjes 136
  4. Lineaire vergelijkingen met breuken 137
  5. Overzichtsoefeningen lineaire vergelijkingen 138
  6. Speciale lineaire vergelijkingen 140
  7. Vergelijkingen met wortels en met π 141
  8. Vergelijkingen met absolute waarden 142
  9. Lineaire vergelijkingen met parameters 143
  10. Overzichtsoefeningen Speciale Lineaire vergelijkingen 144
  11. vraagstukken met lineaire functies 145
  12. Ongelijkheden van de 1 ste graad 149
  13. Vraagstukken van de 1ste graad 151
  A. Evenredigheden 155
  1. Recht en Omgekeerd Evenredig: Grafieken en Tabellen 155
  2. Middelevenredige van 2 getallen 156
  3. 4de evenredige van 3 getallen 157
  4. Overzichtsoefeningen Evenredigheden 158
  5. Vraagstukken met getallen 159
  B. Kwadratische vergelijkingen 164
  1. Onvolledige Vierkantsvergelijkingen 164
  2. Volledige Vierkantsvergelijkingen 165
  3. Som en product Vierkantsvergelijkingen 170
  4. Ontbinden factoren Vierkantsvergelijkingen 171
  5. Bikwadratische Vergelijkingen 172
  6. 2de Graad Vergelijkingen met parameters 173
  7. Overzichtsoefening Kwadratische vergelijkingen 174
  8. Ongelijkheden van de 2de graad 175
  9. Vraagstukken met Kwadratische functies 176
  10. Overzichtsoefeningen Kwadratische Functies 177
  C. Veeltermfuncties 178
  1. Graad van Veeltermen 178
  2. Euclidische Deling 179
  3. Regel van Horner : functiewaarden 180
  4. Regel van Horner : nulwaarden 181
  5. Ontbinden in factoren van veeltermen 182
  6. Ongelijkheden van veeltermfuncties 187
  7. Vraagstukken met veeltermfuncties 189
  8. Overzichtsoefeningen Veeltermfuncties 190
  D. Rationale Vergelijkingen 191
  1. Rationale Vergelijkingen 191
  2. Rationale Ongelijkheden 193
  3. Partieelbreuken 194
  4. Asymptoten bij Rationale Functies 195
  5. Homografische functies 199
  6. Overzichtsoefeningen Rationale functies 201
  E. Irrationale functies 202
  1. Machten en Wortels 202
  2. Irrationale vergelijkingen 205
  3. Domein van Irrationale functies 206
  4. Overzichtsoefeningen Irrationale functies 207
  F. Exponentiele functies 208
  1. Toenamefactor Exponentiele functie 208
  2. Exponentiele vergelijkingen 210
  3. Exponentiele ongelijkheden 214
  4. Vraagstukken Exponentiele functie 215
  5. Overzichtsoefeningen Exponentiele functies 217
  G. Logaritmen 218
  1. Logaritmische Getallen 218
  2. Logaritme van een product 219
  3. Logaritme van een quotient 220
  4. Logaritme van een macht 221
  5. Logaritme van som en verschil 222
  6. Logaritme van grondgetal als breuk 223
  7. Logaritme met omwisseling grondgetal 224
  8. Logaritme van grondgetal als macht 225
  9. Logaritmen met Wortels 226
  10. Overzichtsoefeningen Logaritmen Berekeningen 227
  11. Logaritmische vergelijkingen 229
  12. Logaritmische ongelijkheden 230
  13. Overzichtsoefeningen Logaritmen 231
  H. Goniometrische vergelijkingen 232
  1. Goniometrische vergelijkingen (Basis, in Radialen) 232
  2. Goniometrische vergelijkingen ( Basis, in Graden ) 233
  3. Goniometrische vergelijkingen (periodeaanpassing, in Radialen ) 234
  4. Goniometrische vergelijkingen periodeaanpassing, Graden 235
  5. Overzichtsoefeningen Goniometrische Vergelijkingen 236
  I. Functies Afleiden uit grafiek 237
  1. Domein afleiden uit grafiek 237
  2. Beeld of Bereik afleiden uit grafiek 237
  3. Nulpunten afleiden uit grafiek 239
  4. Positieve waarden afleiden uit grafiek 240
  5. Negatieve waarden afleiden uit grafiek 241
  6. Maxima afleiden uit grafiek 242
  7. Minima afleiden uit grafiek 243
  8. Stijgen van functie afleiden uit grafiek 244
  9. Dalen van functie afleiden uit grafiek 245
  J. Eigenschappen Functies 246
  1. Elementaire functies 246
  2. Verschuivingen elementaire functies 247
  3. Samengestelde functies 248
  4. Inverse functies 249
  5. Overzichtsoefeningen Eigenschappen van functies 251
  VI. Subdomein D1 : Rijen 252
  A. Formules van Meetkundige en Rekenkundige Rijen 252
  B. Som van Rekenkundige en Meetkundige Rijen 253
  C. Rekenkundige rijen : oefeningen 254
  VII. Subdomein D2 : Helling 255
  A. Differentiequotienten 255
  1. Differentiequotient met functievoorschrift 255
  2. Differentiequotient met waardentabel 256
  3. Differentiequotient met grafiek 257
  VIII. Subdomein D3 Afgeleide 258
  1. Afgeleiden van veeltermfuncties 258
  2. Afgeleiden van Exponentiele functies 260
  3. Afgeleiden van Logaritmische functies 261
  4. Afgeleiden van wortelfuncties of irrationale functies 262
  B. Berekeningen met afgeleiden 263
  1. Productregel bij afgeleiden 263
  2. Quotientregel bij afgeleiden 264
  3. Afgeleiden met kettingregel 266
  C. Overzichtsoefeningen Afgeleiden 267
  D. Hogere afgeleiden 268
  E. Buigpunten van een functie 269
  F. Extrema met afgeleiden 270
  1. Maxima /minima van veeltermfuncties 270
  2. Maxima en Minima Rationale Functies 271
  3. Stijgen en dalen van veeltermfuncties 272
  4. Raaklijnen 273
  G. Overzichtsoefeningen Raaklijnen 276
  IX. Subdomein E3 : Kwantificering 277
  A. Enkelvoudige gegevens 277
  1. Soorten Diagrammen bij Statistiek 277
  2. Gegevens afleiden uit een diagram 278
  3. Gemiddelde van een aantal getallen 279
  4. Mediaan van een aantal getallen 280
  5. Modus van een aantal getallen 281
  6. Spreidingsbreedte van een aantal getallen 282
  7. Staafdiagram : gemiddelde,Modus, Mediaan en spreidingsbreedte 283
  8. DotPlot : Gemiddelde , Mediaan , Modus en Spreidingsbreedte ( Variatiebreedte ) 284
  9. Frequentietabel: Gemiddelde , Mediaan , Modus , Spreidingsbreedte (of variatiebreedte ) 285
  B. Gegroepeerde gegevens 286
  1. Opstellen Enkelvoudige Frequentietabel 286
  2. Centrummaten met enkelvoudige frequentietabel 287
  3. Opstellen Gegroepeerde Frequentietabel 288
  4. Centrummaten met gegroepeerde frequentietabel 289
  C. Spreidingsdiagrammen of Puntenwolken 290
  1. Spreidingsdiagram of Puntenwolk 290
  2. Lineaire Trendlijn of Lineaire Regressie 291
  D. Overzichtsoefeningen Statistiek 292
  X. Subdomein E4 : Kansbegrip 293
  A. Formule van Laplace 293
  B. Voorwaardelijke kansen 294
  C. Regel van Bayes 295
  XI. Subdomein E5 : Kansverdelingen 296
  1. Uniforme Verdelingen 296
  2. Binomiaalverdelingen 297
  3. Geometrische verdelingen 298
  4. Poisson verdelingen 299
  5. Normaalverdelingen 68-95-99,7-regel 300
  6. Normaalverdelingen ( met GRM ) 304
  7. Overzichtsoefeningen Kansverdelingen 306
  B. Steekproefgemiddelden 307
  C. Betrouwbaarheidsintervallen 308
  1. Betrouwbaarheidsintervallen 95% ( van Proporties ) 308
  2. Betrouwbaarheidsintervallen 95% (van Gemiddelden) 309
  3. Steekproefomvang berekenen 310
  4. Verdeling van Steekproefgemiddelden 311
  D. Toetsen Van Hypothesen ( Nul en Alternatief ) 312
  1. Toetsen Van Hypothesen (Nul en Alternatief) met steekproeven (5% Regel ) 312
  2. Toetsen Van Hypothesen (Nul en Alternatief) met normaalverdelingen 313
 • Productinformatie
  Binding : Loose-leaf
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 316
  Uitgeverij : jozef aerts wiskunde
  ISBN : 9789464811414
  Datum publicatie : 04-2023
 • Inhoudsopgave
  niet beschikbaar
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 38,99

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen