€ 38,99


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

VWO Wiskunde B

jozef aerts • Boek • loose-leaf

 • Samenvatting
  In deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen.
  Wiskunde oefeningen voor VWO wiskunde B. In totaal 253 bladzijden met meer dan 5000 oefeningen.
  Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten.
  Bovendien zie je bij veel oefeningen ook een QR code naar 1 of meer voorbeelden die stap voor stap de oefening uitleggen.
  Ook ontdek je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening. Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen.
  Daarnaast ontdek je 10 (en soms zelfs 20) oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefeningen te maken in het boek.
  Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen. Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is.

  II. Subdomein B1 : Formules en Functies 10
  1. Getalwaarde eentermen veeltermen 10
  2. Optellen eentermen en veeltermen 11
  3. Vermenigvuldigen een- en veeltermen 12
  III. Subdomein B2 : Standaardfuncties 13
  A. Lineaire functies 13
  1. Opstellen lineaire functie uit tabel 13
  2. Opstellen lineaire functie uit grafiek 14
  3. Punten op grafiek van lineaire functie 15
  4. Bespreking functies van 1ste graad 16
  5. Overzichtsoefeningen Lineaire Functies 20
  B. Grafieken van kwadratische functies 21
  1. Symmetrie As en Top van kwadratische functies 21
  2. Grafieken tekenen van basis kwadratische functies 22
  3. Grafieken van algemene kwadratische functies 25
  4. Onderdelen van kwadratische functies 28
  5. Van grafiek naar kwadratische functie 29
  C. Tekenverloop en Grafieken van machtsfuncties 30
  1. Tekenverloop van 3de graadsfunctie met 3 nulpunten 30
  2. Tekenverloop van 3de graadsfunctie met 2 nulpunten 31
  D. Bespreking Rationale Functies 32
  E. Exponentiele functies 36
  1. Opstellen exponentiele functie 36
  2. Van grafiek naar exponentiele functie 37
  F. Logaritmische functies 38
  G. Algemene Sinus functie 39
  1. Amplitude, Evenwichtslijn en Periode 39
  2. Sinusfunctie opstellen uit Amplitude, Evenwichtslijn en Periode 40
  3. Sinusfunctie opstellen uit Grafiek 41
  H. Elementaire functies 42
  I. Functies Afleiden uit grafiek 43
  1. Domein afleiden uit grafiek 43
  2. Beeld of Bereik afleiden uit grafiek 44
  3. Nulpunten afleiden uit grafiek 45
  4. Positieve waarden afleiden uit grafiek 46
  5. Negatieve waarden afleiden uit grafiek 47
  6. Maxima afleiden uit grafiek 48
  7. Minima afleiden uit grafiek 49
  8. Stijgen van functie afleiden uit grafiek 50
  9. Dalen van functie afleiden uit grafiek 51
  IV. Subdomein B3 : Functies en Grafieken 52
  1. Verschuivingen elementaire functies 52
  2. Homografische functies omvormen naar basisvorm 53
  3. Samengestelde functies 54
  4. Overzichtsoefeningen Eigenschappen van functies 55
  V. Subdomein B4 : Inverse functies 56
  VI. Subdomein B5 : vergelijkingen en ongelijkheden 58
  A. Lineaire Vergelijkingen en ongelijkheden 58
  1. Basis Lineaire Vergelijkingen 58
  2. Lineaire vergelijkingen met meerdere x 59
  3. Lineaire vergelijkingen met haakjes 60
  4. Lineaire vergelijkingen met breuken 61
  5. Overzichtsoefeningen lineaire vergelijkingen 62
  6. Speciale lineaire vergelijkingen 64
  7. Vergelijkingen met wortels en met π 65
  8. Vergelijkingen met absolute waarden 66
  9. Lineaire vergelijkingen met parameters 67
  10. Overzichtsoefeningen Speciale Lineaire vergelijkingen 68
  11. Ongelijkheden van de 1 ste graad 69
  B. Kwadratische vergelijkingen 71
  1. Onvolledige Vierkantsvergelijkingen 71
  2. Volledige Vierkantsvergelijkingen 72
  3. Som en product Vierkantsvergelijkingen 77
  4. Ontbinden factoren Vierkantsvergelijkingen 78
  5. Bikwadratische Vergelijkingen 79
  6. 2de Graad Vergelijkingen met parameters 80
  7. Overzichtsoefening Kwadratische vergelijkingen 81
  8. Ongelijkheden van de 2de graad 82
  9. Overzichtsoefeningen Kwadratische Functies 83
  C. Machtsfuncties 84
  1. Graad van Veeltermen 84
  2. Euclidische Deling 85
  3. Regel van Horner : functiewaarden 86
  4. Regel van Horner : nulwaarden 87
  5. Ontbinden in factoren van veeltermen 88
  6. Ontbinden Hogere graadsfuncties 91
  7. Overzichtsoefeningen Ontbinden Veeltermen 92
  8. Ongelijkheden van veeltermfuncties 93
  9. Overzichtsoefeningen Veeltermfuncties 95
  D. Rationale functies 96
  1. Rationale vergelijkingen 96
  2. Rationale Ongelijkheden 98
  3. Partieelbreuken 99
  E. Subdomein B6 : Asymptoten en limietgedrag bij Functies 100
  1. Verticale Asymptoten 100
  2. Horizontale Asymptoten 101
  3. Schuine Asymptoten 102
  4. Homografische functies 104
  5. Overzichtsoefeningen Rationale functies 105
  6. Limieten afleiden uit een grafiek 106
  7. Limieten van veeltermfuncties 107
  8. Limieten van rationale functies 108
  9. Limieten van Goniometrische functies 110
  10. Limieten van exponentiele en logaritmische functies 111
  11. Overzichtsoefeningen Limieten 112
  F. Irrationale functies 113
  1. Machten en Wortels 113
  2. Irrationale vergelijkingen 116
  3. Domein van Irrationale functies 117
  4. Overzichtsoefeningen Irrationale functies 118
  G. Exponentiele functies 119
  1. Toenamefactor Exponentiele functie 119
  H. Exponentiele vergelijkingen 121
  1. Omvormen exponentiele vergelijkingen naar basisvorm 121
  2. Verdubbeling en halvering bij exponentiele functies 122
  3. Exponentiele vergelijkingen ( zelfde grondgetal ) 123
  4. Exponentiele vergelijkingen (met verschillend grondgetal) 124
  5. Exponentiele ongelijkheden 125
  6. Overzichtsoefeningen Exponentiele functies 126
  I. Logaritmen 127
  1. Logaritmische Getallen 127
  2. Logaritme van een product 128
  3. Logaritme van een quotient 129
  4. Logaritme van een macht 130
  5. Logaritme van som en verschil 131
  6. Logaritme van grondgetal als breuk 132
  7. Logaritme met omwisseling grondgetal 133
  8. Logaritme van grondgetal als macht 134
  9. Logaritmen met Wortels 135
  10. Overzichtsoefeningen Logaritmen Berekeningen 136
  11. Logaritmische vergelijkingen 138
  12. Logaritmische ongelijkheden 139
  13. Overzichtsoefeningen Logaritmen 140
  J. Goniometrische vergelijkingen 141
  1. Goniometrische vergelijkingen (Basis, in Radialen) 141
  2. Goniometrische vergelijkingen ( Basis, in Graden ) 142
  3. Goniometrische vergelijkingen (periodeaanpassing, in Radialen ) 143
  4. Goniometrische vergelijkingen periodeaanpassing, Graden 144
  5. Overzichtsoefeningen Goniometrische Vergelijkingen 145
  VII. Subdomein C1 Afgeleide functies 146
  A. Extrema met afgeleiden 146
  1. Maxima /minima van veeltermfuncties 146
  2. Maxima en Minima Rationale Functies 147
  3. Stijgen en dalen van veeltermfuncties 148
  B. Raaklijnen 149
  1. Raaklijnen aan veeltermfuncties 149
  2. Raaklijnen aan Goniometrische functies 151
  3. Raaklijnen aan exponentiele functies 152
  4. Overzichtsoefeningen Raaklijnen 153
  C. Hogere afgeleiden 154
  D. Buigpunten van een functie 155
  VIII. Subdomein C2 : Technieken voor differentieren 156
  A. Basis Afgeleiden 156
  1. Afgeleiden van veeltermfuncties 156
  2. Afgeleiden van goniometrische functies 158
  3. Afgeleiden van Exponentiele functies 159
  4. Afgeleiden van Logaritmische functies 160
  5. Afgeleiden van wortelfuncties of irrationale functies 161
  B. Berekeningen met afgeleiden 162
  1. Productregel bij afgeleiden 162
  2. Quotientregel bij afgeleiden 163
  3. Afgeleiden met kettingregel 165
  C. Overzichtsoefeningen Afgeleiden 166
  IX. Subdomein C3 Integraalrekening 167
  A. Onbepaalde integralen veeltermfuncties 167
  B. Bepaalde Integralen van Veeltermen 169
  C. Partiele Integratie 172
  D. Integralen met Substitutie 173
  E. Integralen met Partieelbreuken 174
  F. Integralen met merkwaardige producten 176
  G. Overzichtsoefeningen Integralen deel 1 177
  H. Oppervlakten met integralen 178
  I. Inhoud van omwentelingslichamen 179
  J. Booglengtes 180
  X. Domein D : Goniometrische functies 181
  A. Graden en Radialen 181
  1. Van Graden naar Radialen 181
  2. Van Radialen naar Graden 182
  B. Hoofdwaarden 183
  1. Hoofdwaarden ( in Graden ) 183
  2. Hoofdwaarden ( in Radialen ) 184
  3. Hoeken naar Kwadrant 185
  4. Teken van Cosinus, Sinus,Tangens en Cotangens 186
  5. Overzichtsoefeningen Hoofdwaarden 187
  C. Verwante hoeken 188
  1. Supplementaire hoeken ( in graden ) 188
  2. Supplementaire hoeken ( in radialen ) 189
  3. AntiSupplementaire hoeken ( graden ) 190
  4. Antisupplementaire hoeken ( radialen ) 191
  5. Tegengestelde hoeken ( in graden ) 192
  6. Tegengestelde hoeken ( in radialen ) 193
  7. Complementaire hoeken ( in graden ) 194
  8. Complementaire hoeken ( in radialen ) 195
  9. OverzichtsOefeningen Verwante Hoeken 196
  D. Omvormen naar 1 ste kwadrant 197
  1. Vorm om naar hoek in eerste kwadrant ( in graden ) 197
  2. Vorm om naar hoek in eerste kwadrant ( radialen) 198
  3. Bereken de waarden (graden en zonder gebruik van GRM ) 199
  4. Bereken de waarden (in Radialen zonder gebruik van GRM ) 200
  5. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in graden) 201
  6. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in radialen) 202
  7. Vereenvoudig Verwante hoeken ( met graden ) 203
  8. Overzichtsoefeningen Verwante Hoeken 204
  E. Goniometrische formules 205
  1. Hoofdformule sin2α+ cos2α = 1 205
  2. Som en verschil formule 206
  3. Formules van Simpson 207
  4. Overzichtshoeken Goniometrische Formules 208
  XI. Subdomein E1 : Meetkundige Vaardigheden 209
  A. Stelling van Pythagoras 209
  1. Stelling van Pythagoras in een rechthoekige driehoek 209
  2. Metrische betrekkingen in een rechthoekige driehoek 210
  3. Stelling van Pythagoras in de Ruimte 211
  4. Vraagstukken Stelling van Pythagoras 212
  5. Overzichtsoefeningen Stelling van Pythagoras 213
  B. Gelijkvormigheid 214
  1. Gelijkvormigheidskenmerken 214
  2. Gelijkvormigheidsfactor 215
  3. Oplossen van gelijkvormige driehoeken 216
  4. Omtrek, Oppervlakte en inhoud bij gelijkvormigheid 217
  C. Sinus, Cosinus en tangens in een Rechthoekige Driehoek 218
  1. Sinus , Cosinus en Tangens 218
  2. Cosinus berekenen als Sinus gegeven is 219
  3. Rechthoekige driehoeken oplossen 220
  4. Overzichtsoefeningen Rechthoekige Driehoek 221
  D. Sinus en cosinus Regel 222
  XII. Subdomein E2 : Algebraische methoden in de vlakke meetkunde 223
  A. Coordinaten van een punt 223
  A. Vergelijkingen van rechten 224
  1. Berekenen RichtingsCoefficient via 2 punten 224
  2. Berekenen RichtingsCoefficient via rechte 225
  3. Rechte door punt en gegeven rico 226
  4. Rechte door punt en evenwijdig met andere rechte 227
  5. Rechte door 2 punten 228
  6. Asvergelijking van een rechte 229
  7. Loodlijn uit een punt op een rechte 230
  8. Overzichtsoefeningen Vergelijkingen van Rechten 231
  B. Afstanden en Midden 232
  1. Afstand tussen 2 punten 232
  2. Midden van 2 punten 233
  3. Afstand tussen punt en rechte 234
  4. Afstand tussen 2 rechten in het vlak 235
  5. Overzichtsoefeningen Midden en Afstanden 236
  C. Vergelijkingen van cirkels 237
  1. Van middelpunt en straal naar vergelijking 237
  2. Van vergelijking naar middelpunt en straal 238
  3. Raaklijnen aan cirkel 239
  4. Overzichtsoefeningen Vergelijkingen van Cirkels 240
  D. Stelsels 2 onbekenden en 2 vergelijkingen 241
  1. Stelsels met gelijkstellingsmethode 241
  2. Stelsels met substitutiemethode 242
  3. Stelsels met combinatiemethode 243
  4. Speciale Stelsels ( Geen of Oneindig veel oplossingen) 244
  5. Overzichtsoefeningen : Stelsels 245
  6. Stelsels met parameters 246
  XIII. Subdomein E3 : Vectoren en inproduct 247
  1. Som van vectoren 247
  2. Scalair product van 2 vectoren 248
  3. Norm van een vector 249
 • Productinformatie
  Binding : Loose-leaf
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 253
  Uitgeverij : jozef aerts wiskunce
  ISBN : 9789464811438
  Datum publicatie : 04-2023
 • Inhoudsopgave
  niet beschikbaar
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 38,99

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen