€ 27,50

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Wegwijs in het financieel jongerenwerk

een praktische methodebeschrijving voor professionals!

Michel Weening BSW • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Hoe kunnen we inzetten op voorlichting en preventie om te voorkomen dat jongeren te maken krijgen met geldproblemen? Met deze vraag in gedachten is er in 2021 een pilot gestart binnen de gemeente Zwijndrecht waarin de lokale welzijnsorganisatie Diverz een financieel jongerenwerker heeft ingezet om een bijdrage te bieden in het voorkomen van financiële problemen onder jongeren. In 2022 is deze pilot wegens succes verlengd en vanaf 2024 wordt de financieel jongerenwerker structureel ingezet.

  Omdat dit de eerste financieel jongerenwerker van Nederland is was er voldoende ruimte om nieuwe tools en methoden te proberen. Steeds meer organisaties, gemeenten en jongerenwerkers kijken mee naar de ervaringen die de financieel jongerenwerker van Diverz heeft opgedaan.

  In ’Wegwijs in het financieel jongerenwerk’ beschrijft Michel Weening BSW welke wetenschappelijke onderzoeken en literatuur relevant is voor de inzet van het financieel jongerenwerk en wordt de verbinding gelegd naar de ervaringen die zijn opgedaan in de praktijk tijdens de eerste twee pilot jaren. Dit vormt een praktische methodebeschrijving waar jongerenwerkers, en andere jeugdprofessionals, gebruik van kunnen maken om preventief in te zetten op het voorkomen van geldproblemen onder jongeren.

  Deze methodebeschrijving biedt vele inzichten, praktijkvoorbeelden en handvatten welke als leidraad gebruikt kunnen worden om het financieel jongerenwerk op te zetten en vorm te geven. Het is feitelijk een handboek voor jongerenwerkers om in te zetten op het voorkomen van geldproblemen onder jongeren.

  Michel is al ruim veertien jaar actief als jongerenwerker waarvan meer dan twee jaar als financieel jongerenwerker bij Diverz in de gemeente Zwijndrecht. Michel staat (als eerste jongerenwerker van Nederland) ingeschreven in het beroepsregister ‘Kinderwerkers & Jongerenwerkers’ en is tevens lid van de registratiecommissie van het Registerplein. Daarnaast neemt Michel deel aan de werkgroep vakbekwaamheid is zit hij in het bestuur van de landelijke beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerkers BVjong.

  “Dit boek geeft inzicht in het financieel jongerenwerk dat ontwikkeld is bij welzijnsorganisatie Diverz.
  Het financieel jongerenwerk is te beschouwen als een innovatieve manier van jongerenwerk en is relatief nieuw in Nederland. Ontstaan vanuit een duidelijke opdracht maar met ruimte voor innovatie en met een trial en error proces.
  De lezer krijgt een prettige balans tussen theorie en praktijkvoorbeelden gepresenteerd. Een absolute aanrader voor iedere sociaal werker die op zoek is naar handvatten ter voorkoming van financiële problemen onder jongeren.”
  - Yvonne Zuidgeest MBA, Directeur-bestuurder van Diverz & toezichthouder Welzijn Rijswijk
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 109
  Uitgeverij : Michel Weening BSW
  ISBN : 9789464814422
  Datum publicatie : 12-2023
 • Inhoudsopgave
  1 Inleiding
  1.1 Vraagstelling

  2 De financieel jongerenwerker
  2.1 Doelstelling

  3 Doelgroep van het financieel jongerenwerk
  3.1 Leerdoelen per leeftijdscategorie
  3.1.1 Kinderen 6-8 jaar
  3.1.2 Kinderen 9-11 jaar
  3.1.3 Jeugd 12-14 jaar
  3.1.4 Jongeren 15-17 jaar
  3.1.5 Jong volwassenen 18-23 jaar
  3.2 Jongeren met een licht verstandelijke beperking
  3.3 Jonge mantelzorgers
  3.4 Jongeren met een migratieachtergrond
  3.5 Ouders/verzorgers

  4 Voorlichting en preventie
  4.1 Preventie-niveaus
  4.2 Inloop
  4.3 Online
  4.4 Primair- en voortgezet onderwijs
  4.4.1 Methoden in het primair onderwijs
  4.4.2 Methoden in het voortgezet onderwijs
  4.5 Specifiek groepsgerichte voorlichtingsactiviteiten
  4.5.1 Budgetcursus
  4.6 Ondermijning

  5 Ondersteuning
  5.1 Individuele coaching
  5.1.1 Oplossingsgericht coachen
  5.1.2 Motiverende gespreksvoering
  5.2 Coaching in de praktijk
  5.2.1 Sport & cultuur
  5.2.2 Budgettering
  5.2.3 Van 18- naar 18+
  5.2.4 Uit huis
  5.2.5 Studiefinanciering
  5.2.6 Toeslagen
  5.2.7 Eigen bedrijf
  5.2.8 Schulden
  5.3 Taboes doorbreken

  6 De financieel jongerenwerker als verbinder
  6.1 Afstemming met het jongerenwerk
  6.2 Samenwerking met hulpverlening
  6.3 Samenwerking met de gemeente

  7 Conclusie
  7.1 Welke bijdrage biedt de financieel jongerenwerker
  In het voorkomen van financiële problemen onder
  jongeren?
  7.2 De impact van het financieel jongerenwerk

  8 Nawoord

  9 Dankwoord

  Literatuurlijst

  Bijlage 1: Preventie-matrix (voorbeeld)
  Bijlage 2: Geldpraat
  Bijlage 3: Signaleringslijst armoede op school
  Bijlage 4: Kruiswoordpuzzel ‘Bedwing de bling’
  Bijlage 5: Rebus ‘Financieel jongerenwerk op school’
 • Reviews (8,5 uit 1 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

  23-02-2024
  Heel goed boek!
  Het financieel jongerenwerk is een nieuw begrip binnen ons mooie vak. Dit boek geeft een mooi blik op waarom het nodig is meer aandacht te besteden aan voorlichting en preventie op het gebied van geldzaken. Dit zou in iedere gemeente ingezet moeten worden!

     Mooie praktijk voorbeelden
     Goede theoretische onderbouwing
     Mag nog uitgebreider

  Geplaatst door uit Rotterdam , leeftijd 40-49
  Waardeert het boek met een 8.5 uit 10

€ 27,50

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

De financieel jongerenwerker is in alle opzichten een jongerenwerker. Hoewel hij een specifiek en specialistisch aandachtsgebied heeft (namelijk financiën) kan en mag deze niet gezien worden als hulpverlener of ambtenaar. De financieel jongerenwerker moet onafhankelijk zijn en de rol van vertrouwenspersoon kunnen zijn voor jongeren, hun ouders en hun omgeving. De financieel jongerenwerker heeft ook een pedagogische rol en heeft een voorbeeldfunctie. De financieel jongerenwerker dient geregistreerd te staan binnen het beroepsregister ‘Kinderwerkers & Jongerenwerkers’ van het Registerplein (2023) om de kwaliteit en vakdeskundigheid te kunnen waarborgen en te kunnen aantonen.

In de praktijk blijkt dat veel organisaties, die zich richten op financiële ondersteuning, moeite hebben met het bereiken van de juiste doelgroep. Er heerst een hoop angst en terughoudendheid om aan te kloppen bij organisaties zoals de sociale dienst of het sociaal wijkteam (Trouw, 2023). Daarom is het van belang dat de financieel jongerenwerker laagdrempelig is voor jongeren. Er wordt niet gewerkt met intakelijsten of ingewikkelde amnese formulieren, er wordt niet alleen afgesproken op kantoor maar ook in een wijkcentrum of bij iemand thuis en de financieel jongerenwerker is niet alleen maar bereikbaar tussen 9 en 5 maar ook ’s avonds en in het weekend. De financieel jongerenwerker bevindt zich, net als het regulier jongerenwerk (Veenbaas, Noorda & Ambaum, 2011), voornamelijk in het derde socialisatie milieu (de vrijetijdsbesteding).
Wel is er de laatste jaren steeds duidelijker geworden dat het jongerenwerk ook in het tweede socialisatie milieu (onderwijs) noodzakelijk is als verbindende professional. Omdat de inzet van jongerenwerkers op scholen van onmisbaar belang is op de ontwikkeling van jongeren (van Dijk, Koetsenruijter & Sieckelinck, 2023) moet de financieel jongerenwerker ook hier actief op inzetten.

Voor de financieel jongerenwerker is het van belang dat deze herkenbaar is voor de doelgroep, hun omgeving en voor netwerkpartners.

De financieel jongerenwerker is een sociaal werker en draagt bij aan een betere kwaliteit van leven, en in het voorkomen van zorg en hulpverlening.
Uit onderzoek van het onderzoeksbureau SEOR (Dekker, Franx, de Vleeschouwer & Zandvliet, 2020) blijkt dat het rendement van het sociaal werk factor 1,6 is ten opzichte van de kosten. Dat betekent dat iedere €100,- die wordt geïnvesteerd in het sociaal werk, waaronder ook het (financieel) jongerenwerk, dit €160,- oplevert aan het voorkomen van kosten in de zorg en hulpverlening.

Het jongerenwerk levert een belangrijke bijdrage aan het beheersen van de kosten van zorg en welzijn door het voorkomen of het verkleinen van de inzet van zorg. Het maximale besparingspotentieel van het huidige jongerenwerk in heel Nederland wordt geschat op 45 miljoen euro (Ministerie VWS, 2017). Zeker wanneer er een goede verbinding is met aanbieders van zorg en hulpverlening.

Doordat de financieel jongerenwerker een specifiek aandachtsgebied heeft kan deze zich specialiseren op alle onderwerpen en thema’s die te maken hebben met jongeren en financiën. De roep om specialistisch jongerenwerk wordt steeds luider. Dirk Jan de Jong pleit voor specialistisch jongerenwerk in een artikel in de Secondant (2023). Ook pleiten de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd in de nieuwe Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 voor minder inzet van jeugdhulp maar voor een collectieve inzet van onder meer jongerenwerkers bij complexe vraagstukken binnen gezinnen, op scholen en in de wijken (2023).

Vanuit deze specialistische rol kan de financieel jongerenwerker ook innoveren binnen zijn expertise. Er moet ruimte zijn om nieuwe middelen en methodieken te proberen, en collega jongerenwerkers mee te nemen in nieuwe en bestaande processen. Wel is het van belang dat de financieel jongerenwerker een goede samenwerking heeft binnen het reguliere sociaal werk/welzijnswerk. Waar de financieel jongerenwerker de kennis, ervaring en expertise in huis heeft, weten de overige jongerenwerkers en sociaal werkers precies wat er speelt in hun wijk. Die samenwerking is dan ook essentieel! ×
SERVICE
Contact
 
Vragen