€ 40,00


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Wiskunde Vraagstukken Toelatingsexamen Arts 2018-2022
  Wiskunde Vraagstukken Toelatingsexamen Arts 2018-2022 (boek)
 • Cover Naamloos Jaar BSO GO!
  Naamloos Jaar BSO GO! (boek)

Wiskunde Van 1ste tot 6de Middelbaar

Het referentie boek voor Wiskunde in het Middelbaar onderwijs

Jozef aerts • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Het Referentie boek voor Wiskunde in het Middelbaar Onderwijs. In totaal 408 bladzijden met meer dan 8000 oefeningen met verbetersleutel van alle leerstof Wiskunde van het Middelbaar Onderwijs.
  Gaande van optellen van getallen tot de regel van bayes, integralen , kanstheorie enzovoort
  In deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen.
  Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten.
  Ook vind je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening. Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen.
  Daarnaast vind je 10 of meer oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefening te maken in het boek.
  Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen. Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is.

  Hier is de inhoudsopgave
  II. Berekeningen met getallen 13
  A. Algemene berekeningen 13
  1. Optellen van getallen 13
  2. Aftrekken van getallen 17
  3. Vermenigvuldigen van getallen 19
  4. Delen van getallen 24
  5. Afronden van getallen 27
  6. Onderdelen van een getal 28
  7. Omgekeerde en tegengestelde van een getal 30
  8. Deelbaarheid door 2, 4 , 5 , 10 , 100 , 3 , 6 en 9 32
  9. Uitwerken haakjes ( Distributiviteit ) 35
  10. Volgorde van bewerkingen 37
  11. Wetenschappelijke schrijfwijze 39
  12. Omvormen formules 41
  B. Breuken 42
  1. Soorten breuken 42
  2. Onechte breuken schrijven als gemengd getal 43
  3. Gemengd getal schrijven als een onechte breuk 44
  4. Breuken vereenvoudigen 45
  5. Optellen en aftrekken van breuken 47
  6. Vermenigvuldiging / delen van breuken 48
  7. Breuken en percentages 49
  C. Machten 50
  1. Machten van getallen 50
  2. Producten van machten 51
  3. Delen van machten 53
  4. Machten van machten 55
  5. Machten met negatieve exponenten 56
  6. Machten van negatieve getallen 57
  7. Machten van kommagetallen 58
  D. Vierkantswortels en wortels 59
  1. Vierkantswortels van getallen 59
  2. Vierkantswortels van kommagetallen 60
  3. Vereenvoudigen van vierkantswortels 61
  4. Optellen van vierkantswortels 62
  5. Vermenigvuldigen vierkantswortels 63
  6. Delen van vierkantswortels 64
  7. Vereenvoudigen machten vierkantswortels 65
  8. Vereenvoudigen van 3 en 4de machtswortels 66
  9. Noemers wortelvrij maken 67
  III. Bewerkingen met getallen 68
  A. Algemene bewerkingen 68
  1. Getallenverzameling 68
  2. Decimale getallen omzetten in breuken 69
  3. Breuken omzetten in decimale getallen 70
  4. Decimale getallen op de getallenas 71
  5. Orde bij getallen 72
  6. Irrationale getallen op de getallenas 73
  7. Getalwaarde eentermen veeltermen 76
  8. Optellen eentermen veeltermen 77
  9. Vermenigvuldigen eentermen veeltermen 78
  10. Eigenschappen optelling vermenigvuldiging 79
  B. Percentages 81
  1. Van Percentage naar getal 81
  2. Van getallen naar Percentage 82
  3. Getal van Percentage 83
  C. Merkwaardige Producten 84
  1. Merkwaardig product (a+b)2 84
  2. Merkwaardig product (a-b)2 86
  3. Merkwaardig product ( a+b)(a-b) 87
  D. Ontbinden in Factoren 88
  1. Ontbinden in factoren door gemeenschappelijke factoren 88
  2. Ontbinden in factoren door merkwaardig product 89
  E. Intervallen 90
  1. Open, gesloten en halfopen intervallen 90
  2. Unie van intervallen 92
  3. Doorsnede van intervallen 93
  4. Verschil van intervallen 94
  F. Grootste Gemene Deler en Kleinst Gemeen Veelvoud 95
  1. Grootste Gemene Deler 95
  2. Kleinst Gemeen veelvoud 96
  G. Evenredigheden 98
  1. Middelevenredige 98
  2. 4de evenredige 99
  H. Vraagstukken met getallen 100
  1. Vraagstukken regel van drie 100
  2. Vraagstukken Omgekeerd evenredig 102
  3. Vraagstukken verhoudingen 103
  4. Vraagstukken met percentages 104
  I. Omzetten van maten ( lengte , oppervlakte ,..) 105
  1. Lengtematen 105
  2. Oppervlaktematen 106
  3. Inhoudsmaten 107
  IV. Lineaire vergelijkingen en functies 109
  A. Lineaire Vergelijkingen 109
  1. Basis Lineaire Vergelijkingen 109
  2. Algemene lineaire vergelijkingen 110
  3. Speciale lineaire vergelijkingen 113
  4. Vergelijkingen met wortels en met π 115
  5. Vergelijkingen met absolute waarden 116
  B. Opstellen lineaire functies 117
  1. Opstellen lineaire functie uit tabel 117
  2. Opstellen lineaire functie uit grafiek 119
  3. Punten op grafiek van lineaire functie 120
  4. vraagstukken met lineaire functies 121
  C. Ongelijkheden van de 1 ste graad 122
  D. Vraagstukken van de 1ste graad 124
  1. Wiskundige formule opstellen 124
  2. Wiskundige vergelijkingen opstellen 125
  3. Oplossen vraagstukken van de 1ste graad 126
  E. Bespreking functies van 1ste graad 129
  V. Kwadratische vergelijkingen en functies 134
  A. Vierkantsvergelijkingen 134
  1. Onvolledige Vierkantsvergelijkingen 134
  2. Volledige Vierkantsvergelijkingen 136
  3. Som en product Vierkantsvergelijkingen 139
  4. Ontbinden factoren Vierkantsvergelijkingen 141
  5. Bikwadratische Vergelijkingen 142
  B. Grafieken van kwadratische functies 144
  1. Grafieken tekenen van basis kwadratische functies 144
  2. Grafieken van algemene kwadratische functies 147
  3. Onderdelen van kwadratische functies 150
  4. Van grafiek naar kwadratische functie 151
  VI. Veeltermfuncties 152
  A. Graad van Veeltermen 152
  B. Euclidische Deling 153
  C. Regel van Horner : functiewaarden 154
  D. Regel van Horner : nulwaarden 155
  E. Ontbinden in factoren van veeltermen 156
  VII. Rationale en Irrationale functies 157
  A. Rationale Vergelijkingen 157
  B. Asymptoten bij Rationale Functies 159
  1. Verticale Asymptoten 159
  2. Horizontale Asymptoten 160
  3. Schuine Asymptoten 161
  C. Bespreking Rationale Functies 164
  VIII. Exponentiele functies 168
  A. Toenamefactor Exponentiele functie 168
  1. Toenamefactor via percentage 168
  2. Toenamefactor berekenen uit twee waarden ( 3 cijfers na de komma ) 169
  B. Exponentiele functies 170
  1. Opstellen exponentiele functie 170
  2. Van grafiek naar exponentiele functie 171
  C. Exponentiele vergelijkingen 172
  1. Omvormen exponentiele vergelijkingen naar basisvorm 172
  2. Verdubbeling en halvering bij exponentiele functies 173
  3. Exponentiele vergelijkingen ( zelfde grondgetal ) 174
  4. Exponentiele vergelijkingen ( met verschillend grondgetal ) 175
  D. Vraagstukken Exponentiele functie 176
  IX. Logaritmen 178
  A. Logaritmische functies 178
  B. Rekenen met logaritmen 179
  X. Limieten 181
  A. Limieten afleiden uit een grafiek 181
  B. Limieten van veeltermfuncties 183
  C. Limieten van rationale functies 185
  1. Limieten van rationale functies naar ∞ 185
  2. Limieten van rationale functies naar a 186
  D. Limieten van Goniometrische functies 187
  E. Limieten van exponentiele en logaritmische functies 188
  XI. Afgeleiden 189
  A. Differentiequotienten en afgeleide in een punt 189
  1. Differentiequotient 189
  2. Afgeleide in een punt 192
  B. Basis Afgeleiden 194
  1. Afgeleiden van veeltermfuncties 194
  2. Afgeleiden van goniometrische functies 196
  3. Afgeleiden van Exponentiele functies 197
  4. Afgeleiden van Logaritmische functies 198
  5. Afgeleiden van wortelfuncties of irrationale functies 199
  C. Berekeningen met afgeleiden 200
  1. Productregel bij afgeleiden 200
  2. Quotientregel bij afgeleiden 201
  3. Afgeleiden met kettingregel 203
  D. Extrema met afgeleiden 204
  1. Maxima /mimima van veeltermfuncties 204
  2. Maxima en Minima Rationale Functies 205
  3. Stijgen en dalen van veeltermfuncties 206
  4. Raaklijnen aan veeltermfuncties 208
  XII. Integraalrekenen 211
  A. Onbepaalde integralen veeltermfuncties 211
  B. Bepaalde Integralen van Veeltermen 213
  C. Partiele Integratie 216
  D. Integralen met Substitutie 217
  E. Integralen met Partieelbreuken 218
  XIII. Eigenschappen van functies 219
  A. Afleiden uit grafiek 219
  1. Domein afleiden uit grafiek 219
  2. Beeld of Bereik afleiden uit grafiek 221
  3. Nulpunten afleiden uit grafiek 223
  4. Positieve waarden afleiden uit grafiek 225
  5. Negatieve waarden afleiden uit grafiek 227
  6. Maxima afleiden uit grafiek 229
  7. Minima afleiden uit grafiek 231
  8. Stijgen van functie afleiden uit grafiek 233
  9. Dalen van functie afleiden uit grafiek 235
  B. Elementaire functies 237
  XIV. Combinatieleer 239
  A. Combinaties 239
  B. Variaties 240
  C. Herhalingsvariaties 241
  D. Permutaties 242
  XV. Statistiek 243
  A. Enkelvoudige gegevens 243
  1. Gemiddelde van een aantal getallen 243
  2. Mediaan van een aantal getallen 244
  3. Staafdiagram : gemiddelde,Modus, Mediaan en spreidingsbreedte 245
  4. DotPlot : Gemiddelde , Mediaan , Modus en Spreidingsbreedte ( Variatiebreedte ) 246
  5. Frequentietabel: Gemiddelde , Mediaan , Modus , Spreidingsbreedte (of variatiebreedte ) 247
  B. Centrummaten Gegroepeerde gegevens 248
  XVI. Kansrekening 250
  A. Formule van Laplace 250
  B. Voorwaardelijke kansen 251
  C. Binomiaalverdelingen 252
  D. Regel van Bayes 254
  E. Normaalverdelingen 68-95-99,7-regel 255
  F. Normaalverdelingen ( met GRM ) 259
  XVII. Beschrijvende meetkunde 261
  A. Meetkundige begrippen 261
  1. Punten , rechten , halfrechte en lijnstuk 261
  2. Soorten hoeken 262
  3. Vlakke figuren herkennen 263
  4. Driehoeken 264
  5. Veelhoeken 267
  6. Cirkel 269
  B. Stelling van Pythagoras 271
  1. Stelling van Pythagoras in een rechthoekige driehoek 271
  2. Metrische betrekkingen in een rechthoekige driehoek 273
  3. Stelling van Pythagoras in de Ruimte 274
  4. Vraagstukken Stelling van Pythagoras 276
  C. Congruentie van Driehoeken 277
  D. Schaal 279
  E. Vlakke Figuren 280
  1. Omtrek en Oppervlakte van vlakke figuren 280
  F. Ruimtelichamen 288
  1. Soorten ruimtelichamen 288
  2. Ontwikkeling van een kubus 289
  3. Oppervlakte en inhoud van ruimtelichamen 290
  4. Vraagstukken Inhoud van de ruimtefiguur 297
  5. Omtrek en Oppervlakte bij Cirkel Onderdelen 300
  G. Transformaties van het vlak 303
  H. Verschuivingen , spiegelingen en rotaties 311
  1. Verschuivingen 311
  2. Spiegelingen 313
  3. Rotaties 314
  I. Hoeken bij evenwijdige rechten 315
  J. Gelijkvormigheid 316
  1. Gelijkvormigheidskenmerken 316
  2. Gelijkvormigheidsfactor 318
  3. Oplossen van gelijkvormige driehoeken en figuren 319
  4. Omtrek , Oppervlakte en inhoud bij gelijkvormigheid 320
  K. Evenwijdige projectie 321
  L. Stelling van Thales 322
  XVIII. Analytische vlakke meetkunde 324
  A. Coordinaten van een punt 324
  B. Vectoren in het vlak 325
  1. Scalair product van 2 vectoren 325
  2. Norm van een vector 327
  C. Vergelijkingen van rechten 328
  1. Berekenen RichtingsCoefficient via 2 punten 328
  2. Berekenen RichtingsCoefficient via rechte 329
  3. Rechte door punt en gegeven rico 331
  4. Rechte door punt en evenwijdig met andere rechte 332
  5. Rechte door 2 punten 333
  D. Afstanden en Midden 334
  1. Afstand tussen 2 punten 334
  2. Midden van 2 punten 335
  3. Afstand tussen punt en rechte 336
  E. Vergelijkingen van cirkels 338
  1. Van middelpunt en straal naar vergelijking 338
  2. Van vergelijking naar middelpunt en straal 340
  XIX. Analytische Ruimtemeetkunde 341
  A. Vergelijkingen van vlakken en rechten 341
  1. Vergelijking van vlakken 341
  2. Vergelijkingen van rechten in de ruimte 342
  B. Loodrechte stand in de ruimte 343
  1. Normaalvector van een vlak 343
  2. Loodlijn uit punt op een vlak 344
  3. Loodvlak door een punt op een rechte 345
  C. Afstanden in de ruimte 347
  1. Afstand tussen 2 punten in de ruimte 347
  2. Afstand van punt tot vlak 348
  3. Afstand van een rechte tot een vlak 349
  4. Afstand tussen 2 vlakken 350
  XX. Goniometrie 352
  A. Rechthoekige Driehoek 352
  1. Sinus , Cosinus en Tangens 352
  2. Cosinus berekenen als Sinus gegeven is 353
  B. Goniometrische formules 355
  C. Graden en Radialen 356
  1. Van Graden naar Radialen 356
  2. Van Radialen naar Graden 358
  D. Hoofdwaarden 359
  1. Hoofdwaarden ( in Graden ) 359
  2. Hoofdwaarden ( in Radialen ) 361
  E. Verwante hoeken 362
  1. Supplementaire hoeken ( in graden ) 362
  2. Supplementaire hoeken ( in radialen ) 363
  3. AntiSupplementaire hoeken ( graden ) 364
  4. Antisupplementaire hoeken ( radialen ) 365
  5. Tegengestelde hoeken ( in graden ) 366
  6. Tegengestelde hoeken ( in radialen ) 367
  7. Complementaire hoeken ( in graden ) 368
  8. Complementaire hoeken ( in radialen ) 369
  F. Omvormen naar 1 ste kwadrant 371
  1. Vorm om naar hoek in eerste kwadrant ( in graden ) 371
  2. Vorm om naar hoek in eerste kwadrant ( radialen) 372
  3. Bereken de waarden (graden en zonder gebruik van GRM ) 374
  4. Bereken de waarden (in Radialen zonder gebruik van GRM ) 375
  5. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in graden) 376
  6. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in radialen) 377
  7. Vereenvoudig Verwante hoeken ( met graden ) 378
  G. Sinus en cosinus Regel 379
  H. Goniometrische vergelijkingen 380
  1. Goniometrische vergelijkingen ( Basis , oplossingen in Radialen ) 380
  2. Goniometrische vergelijkingen ( Basis , oplossingen in Graden ) 381
  3. Goniometrische vergelijkingen ( met periodeaanpassing , oplossingen in Radialen ) 382
  4. Goniometrische vergelijkingen ( met periodeaanpassing , oplossingen in Graden ) 383
  I. Sinus functie asinbx+c+d 385
  XXI. Stelsels en Matrixrekenen 386
  A. Stelsels 2 onbekenden en 2 vergelijkingen 386
  1. Stelsels met gelijkstellingsmethode 386
  2. Stelsels met substitutiemethode 388
  3. Stelsels met combinatiemethode 389
  4. Speciale Stelsels ( Geen of Oneindig veel oplossingen) 390
  5. Gemengde oefeningen met stelsels 391
  B. Matrix rekenen 393
  1. Optellen van Matrix 393
  2. Vermenigvuldigen van Matrix 394
  3. Stelsels Methode van Gauss Jordan 395
  C. Berekenen van determinanten 397
  1. Determinanten van 2x2 Matrix 397
  2. Determinanten van 3x3 Matrix 398
  XXII. Complexe Getallen 400
  A. Goniometrische vorm complexe getallen 400
  B. Optellen van complexe getallen 401
  C. Vermenigvuldigen van complexe getallen 402
  D. Vierkantswortels van complexe getallen 404
  E. Machten van complexe getallen 405
  XXIII. Verzamelingen 406
  A. Element van en deel van 406
  B. Unie van verzamelingen 408
  C. Doorsnede van verzamelingen 410
  D. Verschil van verzamelingen 412
  XXIV. Financiele Algebra 413
  A. Sparen met enkelvoudig interest 413
  B. Rente bij samengesteld interest omvormen ( uitrekenen tot 3 cijfers na de komma ) 416
  C. Sparen met samengesteld interest 417
  D. Sparen met annuiteiten 421
  E. Lenen met vaste termijnbedrag 422
  F. Lenen met vaste kapitaalsaflossing 425
  G. Lenen met eenmalige kapitaalsaflossing 426
  XXV. Grafentheorie 427
  A. Afstanden in een Graaf 427
  B. Graad van een knoop in een Graaf 428
  XXVI. Logica 429
  A. Waarheidstabellen 429
  B. Logische Poorten 430
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 408
  Uitgeverij : Jozef aerts wiskunde
  ISBN : 9789464433494
  Datum publicatie : 02-2022
 • Inhoudsopgave
  Inhoudsopgave
  II. Berekeningen met getallen 13
  A. Algemene berekeningen 13
  1. Optellen van getallen 13
  2. Aftrekken van getallen 17
  3. Vermenigvuldigen van getallen 19
  4. Delen van getallen 24
  5. Afronden van getallen 27
  6. Onderdelen van een getal 28
  7. Omgekeerde en tegengestelde van een getal 30
  8. Deelbaarheid door 2, 4 , 5 , 10 , 100 , 3 , 6 en 9 32
  9. Uitwerken haakjes ( Distributiviteit ) 35
  10. Volgorde van bewerkingen 37
  11. Wetenschappelijke schrijfwijze 39
  12. Omvormen formules 41
  B. Breuken 42
  1. Soorten breuken 42
  2. Onechte breuken schrijven als gemengd getal 43
  3. Gemengd getal schrijven als een onechte breuk 44
  4. Breuken vereenvoudigen 45
  5. Optellen en aftrekken van breuken 47
  6. Vermenigvuldiging / delen van breuken 48
  7. Breuken en percentages 49
  C. Machten 50
  1. Machten van getallen 50
  2. Producten van machten 51
  3. Delen van machten 53
  4. Machten van machten 55
  5. Machten met negatieve exponenten 56
  6. Machten van negatieve getallen 57
  7. Machten van kommagetallen 58
  D. Vierkantswortels en wortels 59
  1. Vierkantswortels van getallen 59
  2. Vierkantswortels van kommagetallen 60
  3. Vereenvoudigen van vierkantswortels 61
  4. Optellen van vierkantswortels 62
  5. Vermenigvuldigen vierkantswortels 63
  6. Delen van vierkantswortels 64
  7. Vereenvoudigen machten vierkantswortels 65
  8. Vereenvoudigen van 3 en 4de machtswortels 66
  9. Noemers wortelvrij maken 67
  III. Bewerkingen met getallen 68
  A. Algemene bewerkingen 68
  1. Getallenverzameling 68
  2. Decimale getallen omzetten in breuken 69
  3. Breuken omzetten in decimale getallen 70
  4. Decimale getallen op de getallenas 71
  5. Orde bij getallen 72
  6. Irrationale getallen op de getallenas 73
  7. Getalwaarde eentermen veeltermen 76
  8. Optellen eentermen veeltermen 77
  9. Vermenigvuldigen eentermen veeltermen 78
  10. Eigenschappen optelling vermenigvuldiging 79
  B. Percentages 81
  1. Van Percentage naar getal 81
  2. Van getallen naar Percentage 82
  3. Getal van Percentage 83
  C. Merkwaardige Producten 84
  1. Merkwaardig product (a+b)2 84
  2. Merkwaardig product (a-b)2 86
  3. Merkwaardig product ( a+b)(a-b) 87
  D. Ontbinden in Factoren 88
  1. Ontbinden in factoren door gemeenschappelijke factoren 88
  2. Ontbinden in factoren door merkwaardig product 89
  E. Intervallen 90
  1. Open, gesloten en halfopen intervallen 90
  2. Unie van intervallen 92
  3. Doorsnede van intervallen 93
  4. Verschil van intervallen 94
  F. Grootste Gemene Deler en Kleinst Gemeen Veelvoud 95
  1. Grootste Gemene Deler 95
  2. Kleinst Gemeen veelvoud 96
  G. Evenredigheden 98
  1. Middelevenredige 98
  2. 4de evenredige 99
  H. Vraagstukken met getallen 100
  1. Vraagstukken regel van drie 100
  2. Vraagstukken Omgekeerd evenredig 102
  3. Vraagstukken verhoudingen 103
  4. Vraagstukken met percentages 104
  I. Omzetten van maten ( lengte , oppervlakte ,..) 105
  1. Lengtematen 105
  2. Oppervlaktematen 106
  3. Inhoudsmaten 107
  IV. Lineaire vergelijkingen en functies 109
  A. Lineaire Vergelijkingen 109
  1. Basis Lineaire Vergelijkingen 109
  2. Algemene lineaire vergelijkingen 110
  3. Speciale lineaire vergelijkingen 113
  4. Vergelijkingen met wortels en met π 115
  5. Vergelijkingen met absolute waarden 116
  B. Opstellen lineaire functies 117
  1. Opstellen lineaire functie uit tabel 117
  2. Opstellen lineaire functie uit grafiek 119
  3. Punten op grafiek van lineaire functie 120
  4. vraagstukken met lineaire functies 121
  C. Ongelijkheden van de 1 ste graad 122
  D. Vraagstukken van de 1ste graad 124
  1. Wiskundige formule opstellen 124
  2. Wiskundige vergelijkingen opstellen 125
  3. Oplossen vraagstukken van de 1ste graad 126
  E. Bespreking functies van 1ste graad 129
  V. Kwadratische vergelijkingen en functies 134
  A. Vierkantsvergelijkingen 134
  1. Onvolledige Vierkantsvergelijkingen 134
  2. Volledige Vierkantsvergelijkingen 136
  3. Som en product Vierkantsvergelijkingen 139
  4. Ontbinden factoren Vierkantsvergelijkingen 141
  5. Bikwadratische Vergelijkingen 142
  B. Grafieken van kwadratische functies 144
  1. Grafieken tekenen van basis kwadratische functies 144
  2. Grafieken van algemene kwadratische functies 147
  3. Onderdelen van kwadratische functies 150
  4. Van grafiek naar kwadratische functie 151
  VI. Veeltermfuncties 152
  A. Graad van Veeltermen 152
  B. Euclidische Deling 153
  C. Regel van Horner : functiewaarden 154
  D. Regel van Horner : nulwaarden 155
  E. Ontbinden in factoren van veeltermen 156
  VII. Rationale en Irrationale functies 157
  A. Rationale Vergelijkingen 157
  B. Asymptoten bij Rationale Functies 159
  1. Verticale Asymptoten 159
  2. Horizontale Asymptoten 160
  3. Schuine Asymptoten 161
  C. Bespreking Rationale Functies 164
  VIII. Exponentiele functies 168
  A. Toenamefactor Exponentiele functie 168
  1. Toenamefactor via percentage 168
  2. Toenamefactor berekenen uit twee waarden ( 3 cijfers na de komma ) 169
  B. Exponentiele functies 170
  1. Opstellen exponentiele functie 170
  2. Van grafiek naar exponentiele functie 171
  C. Exponentiele vergelijkingen 172
  1. Omvormen exponentiele vergelijkingen naar basisvorm 172
  2. Verdubbeling en halvering bij exponentiele functies 173
  3. Exponentiele vergelijkingen ( zelfde grondgetal ) 174
  4. Exponentiele vergelijkingen ( met verschillend grondgetal ) 175
  D. Vraagstukken Exponentiele functie 176
  IX. Logaritmen 178
  A. Logaritmische functies 178
  B. Rekenen met logaritmen 179
  X. Limieten 181
  A. Limieten afleiden uit een grafiek 181
  B. Limieten van veeltermfuncties 183
  C. Limieten van rationale functies 185
  1. Limieten van rationale functies naar ∞ 185
  2. Limieten van rationale functies naar a 186
  D. Limieten van Goniometrische functies 187
  E. Limieten van exponentiele en logaritmische functies 188
  XI. Afgeleiden 189
  A. Differentiequotienten en afgeleide in een punt 189
  1. Differentiequotient 189
  2. Afgeleide in een punt 192
  B. Basis Afgeleiden 194
  1. Afgeleiden van veeltermfuncties 194
  2. Afgeleiden van goniometrische functies 196
  3. Afgeleiden van Exponentiele functies 197
  4. Afgeleiden van Logaritmische functies 198
  5. Afgeleiden van wortelfuncties of irrationale functies 199
  C. Berekeningen met afgeleiden 200
  1. Productregel bij afgeleiden 200
  2. Quotientregel bij afgeleiden 201
  3. Afgeleiden met kettingregel 203
  D. Extrema met afgeleiden 204
  1. Maxima /mimima van veeltermfuncties 204
  2. Maxima en Minima Rationale Functies 205
  3. Stijgen en dalen van veeltermfuncties 206
  4. Raaklijnen aan veeltermfuncties 208
  XII. Integraalrekenen 211
  A. Onbepaalde integralen veeltermfuncties 211
  B. Bepaalde Integralen van Veeltermen 213
  C. Partiele Integratie 216
  D. Integralen met Substitutie 217
  E. Integralen met Partieelbreuken 218
  XIII. Eigenschappen van functies 219
  A. Afleiden uit grafiek 219
  1. Domein afleiden uit grafiek 219
  2. Beeld of Bereik afleiden uit grafiek 221
  3. Nulpunten afleiden uit grafiek 223
  4. Positieve waarden afleiden uit grafiek 225
  5. Negatieve waarden afleiden uit grafiek 227
  6. Maxima afleiden uit grafiek 229
  7. Minima afleiden uit grafiek 231
  8. Stijgen van functie afleiden uit grafiek 233
  9. Dalen van functie afleiden uit grafiek 235
  B. Elementaire functies 237
  XIV. Combinatieleer 239
  A. Combinaties 239
  B. Variaties 240
  C. Herhalingsvariaties 241
  D. Permutaties 242
  XV. Statistiek 243
  A. Enkelvoudige gegevens 243
  1. Gemiddelde van een aantal getallen 243
  2. Mediaan van een aantal getallen 244
  3. Staafdiagram : gemiddelde,Modus, Mediaan en spreidingsbreedte 245
  4. DotPlot : Gemiddelde , Mediaan , Modus en Spreidingsbreedte ( Variatiebreedte ) 246
  5. Frequentietabel: Gemiddelde , Mediaan , Modus , Spreidingsbreedte (of variatiebreedte ) 247
  B. Centrummaten Gegroepeerde gegevens 248
  XVI. Kansrekening 250
  A. Formule van Laplace 250
  B. Voorwaardelijke kansen 251
  C. Binomiaalverdelingen 252
  D. Regel van Bayes 254
  E. Normaalverdelingen 68-95-99,7-regel 255
  F. Normaalverdelingen ( met GRM ) 259
  XVII. Beschrijvende meetkunde 261
  A. Meetkundige begrippen 261
  1. Punten , rechten , halfrechte en lijnstuk 261
  2. Soorten hoeken 262
  3. Vlakke figuren herkennen 263
  4. Driehoeken 264
  5. Veelhoeken 267
  6. Cirkel 269
  B. Stelling van Pythagoras 271
  1. Stelling van Pythagoras in een rechthoekige driehoek 271
  2. Metrische betrekkingen in een rechthoekige driehoek 273
  3. Stelling van Pythagoras in de Ruimte 274
  4. Vraagstukken Stelling van Pythagoras 276
  C. Congruentie van Driehoeken 277
  D. Schaal 279
  E. Vlakke Figuren 280
  1. Omtrek en Oppervlakte van vlakke figuren 280
  F. Ruimtelichamen 288
  1. Soorten ruimtelichamen 288
  2. Ontwikkeling van een kubus 289
  3. Oppervlakte en inhoud van ruimtelichamen 290
  4. Vraagstukken Inhoud van de ruimtefiguur 297
  5. Omtrek en Oppervlakte bij Cirkel Onderdelen 300
  G. Transformaties van het vlak 303
  H. Verschuivingen , spiegelingen en rotaties 311
  1. Verschuivingen 311
  2. Spiegelingen 313
  3. Rotaties 314
  I. Hoeken bij evenwijdige rechten 315
  J. Gelijkvormigheid 316
  1. Gelijkvormigheidskenmerken 316
  2. Gelijkvormigheidsfactor 318
  3. Oplossen van gelijkvormige driehoeken en figuren 319
  4. Omtrek , Oppervlakte en inhoud bij gelijkvormigheid 320
  K. Evenwijdige projectie 321
  L. Stelling van Thales 322
  XVIII. Analytische vlakke meetkunde 324
  A. Coordinaten van een punt 324
  B. Vectoren in het vlak 325
  1. Scalair product van 2 vectoren 325
  2. Norm van een vector 327
  C. Vergelijkingen van rechten 328
  1. Berekenen RichtingsCoefficient via 2 punten 328
  2. Berekenen RichtingsCoefficient via rechte 329
  3. Rechte door punt en gegeven rico 331
  4. Rechte door punt en evenwijdig met andere rechte 332
  5. Rechte door 2 punten 333
  D. Afstanden en Midden 334
  1. Afstand tussen 2 punten 334
  2. Midden van 2 punten 335
  3. Afstand tussen punt en rechte 336
  E. Vergelijkingen van cirkels 338
  1. Van middelpunt en straal naar vergelijking 338
  2. Van vergelijking naar middelpunt en straal 340
  XIX. Analytische Ruimtemeetkunde 341
  A. Vergelijkingen van vlakken en rechten 341
  1. Vergelijking van vlakken 341
  2. Vergelijkingen van rechten in de ruimte 342
  B. Loodrechte stand in de ruimte 343
  1. Normaalvector van een vlak 343
  2. Loodlijn uit punt op een vlak 344
  3. Loodvlak door een punt op een rechte 345
  C. Afstanden in de ruimte 347
  1. Afstand tussen 2 punten in de ruimte 347
  2. Afstand van punt tot vlak 348
  3. Afstand van een rechte tot een vlak 349
  4. Afstand tussen 2 vlakken 350
  XX. Goniometrie 352
  A. Rechthoekige Driehoek 352
  1. Sinus , Cosinus en Tangens 352
  2. Cosinus berekenen als Sinus gegeven is 353
  B. Goniometrische formules 355
  C. Graden en Radialen 356
  1. Van Graden naar Radialen 356
  2. Van Radialen naar Graden 358
  D. Hoofdwaarden 359
  1. Hoofdwaarden ( in Graden ) 359
  2. Hoofdwaarden ( in Radialen ) 361
  E. Verwante hoeken 362
  1. Supplementaire hoeken ( in graden ) 362
  2. Supplementaire hoeken ( in radialen ) 363
  3. AntiSupplementaire hoeken ( graden ) 364
  4. Antisupplementaire hoeken ( radialen ) 365
  5. Tegengestelde hoeken ( in graden ) 366
  6. Tegengestelde hoeken ( in radialen ) 367
  7. Complementaire hoeken ( in graden ) 368
  8. Complementaire hoeken ( in radialen ) 369
  F. Omvormen naar 1 ste kwadrant 371
  1. Vorm om naar hoek in eerste kwadrant ( in graden ) 371
  2. Vorm om naar hoek in eerste kwadrant ( radialen) 372
  3. Bereken de waarden (graden en zonder gebruik van GRM ) 374
  4. Bereken de waarden (in Radialen zonder gebruik van GRM ) 375
  5. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in graden) 376
  6. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in radialen) 377
  7. Vereenvoudig Verwante hoeken ( met graden ) 378
  G. Sinus en cosinus Regel 379
  H. Goniometrische vergelijkingen 380
  1. Goniometrische vergelijkingen ( Basis , oplossingen in Radialen ) 380
  2. Goniometrische vergelijkingen ( Basis , oplossingen in Graden ) 381
  3. Goniometrische vergelijkingen ( met periodeaanpassing , oplossingen in Radialen ) 382
  4. Goniometrische vergelijkingen ( met periodeaanpassing , oplossingen in Graden ) 383
  I. Sinus functie asinbx+c+d 385
  XXI. Stelsels en Matrixrekenen 386
  A. Stelsels 2 onbekenden en 2 vergelijkingen 386
  1. Stelsels met gelijkstellingsmethode 386
  2. Stelsels met substitutiemethode 388
  3. Stelsels met combinatiemethode 389
  4. Speciale Stelsels ( Geen of Oneindig veel oplossingen) 390
  5. Gemengde oefeningen met stelsels 391
  B. Matrix rekenen 393
  1. Optellen van Matrix 393
  2. Vermenigvuldigen van Matrix 394
  3. Stelsels Methode van Gauss Jordan 395
  C. Berekenen van determinanten 397
  1. Determinanten van 2x2 Matrix 397
  2. Determinanten van 3x3 Matrix 398
  XXII. Complexe Getallen 400
  A. Goniometrische vorm complexe getallen 400
  B. Optellen van complexe getallen 401
  C. Vermenigvuldigen van complexe getallen 402
  D. Vierkantswortels van complexe getallen 404
  E. Machten van complexe getallen 405
  XXIII. Verzamelingen 406
  A. Element van en deel van 406
  B. Unie van verzamelingen 408
  C. Doorsnede van verzamelingen 410
  D. Verschil van verzamelingen 412
  XXIV. Financiele Algebra 413
  A. Sparen met enkelvoudig interest 413
  B. Rente bij samengesteld interest omvormen ( uitrekenen tot 3 cijfers na de komma ) 416
  C. Sparen met samengesteld interest 417
  D. Sparen met annuiteiten 421
  E. Lenen met vaste termijnbedrag 422
  F. Lenen met vaste kapitaalsaflossing 425
  G. Lenen met eenmalige kapitaalsaflossing 426
  XXV. Grafentheorie 427
  A. Afstanden in een Graaf 427
  B. Graad van een knoop in een Graaf 428
  XXVI. Logica 429
  A. Waarheidstabellen 429
  B. Logische Poorten 430
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 40,00


niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen