€ 49,99


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Wiskunde Van 1ste tot 6de Middelbaar

Het referentie boek voor Wiskunde in het Middelbaar onderwijs

Jozef aerts • Boek • paperback

 • Samenvatting
  EDITIE 2024 , nu ook met Vraagstukken : Het Referentie boek voor Wiskunde in het Middelbaar Onderwijs.
  In totaal 607 bladzijden met meer dan 12000 oefeningen met verbetersleutel van alle leerstof Wiskunde van het Middelbaar Onderwijs.
  Gaande van optellen van getallen tot de regel van bayes, integralen , kanstheorie, vectorruimten enzovoort
  Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten.
  Bovendien zie je bij veel oefeningen ook een QR code naar 1 of meer voorbeelden die stap voor stap de oefening uitleggen.
  Ook ontdek je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening. Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen.
  Daarnaast ontdek je 10 (en soms zelfs 20) oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefeningen te maken in het boek. Bij de meeste oefeningen is ook een oefening uitgewerkt.
  Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen. Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is.

  Hier is de inhoudsopgave
  II. Berekeningen met getallen 17
  A. Algemene berekeningen 17
  1. Optellen van getallen 17
  2. Aftrekken van getallen 20
  3. Vermenigvuldigen van getallen 22
  4. Delen van getallen 26
  5. Afronden van getallen 29
  6. Onderdelen van een getal 31
  7. Omgekeerde en tegengestelde van een getal 34
  8. Deelbaarheid door 2, 4, 5, 10, 100, 3, 6 en 9 36
  9. Uitwerken haakjes (Distributiviteit) 39
  10. Volgorde van bewerkingen 42
  11. Wetenschappelijke schrijfwijze 44
  12. Omvormen formules 46
  13. Overzichtsoefeningen Algemene Berekeningen 47
  B. Breuken 48
  1. Soorten breuken 48
  2. Breuken afleiden uit figuren 49
  3. Onechte breuken schrijven als gemengd getal 50
  4. Gemengd getal schrijven als een onechte breuk 51
  5. Breuken vereenvoudigen 52
  6. Breuken op gelijknamige noemer brengen 53
  7. Optellen en Aftrekken van Breuken: basis 54
  8. Breuken vermenigvuldigen: basis 55
  9. Breuken Delen: basis 56
  10. Overzichtsoefeningen Optellen en aftrekken breuken: 57
  11. Overzichtsoefeningen Vermenigvuldiging en delen breuken 58
  12. Breuken van Getallen 59
  13. Breuken en percentages 60
  14. Overzichtsoefeningen Breuken 61
  C. Machten 62
  1. Machten van getallen 62
  2. Producten van machten 63
  3. Delen van machten 64
  4. Machten van machten 65
  5. Machten met negatieve exponenten 66
  6. Machten van negatieve getallen 67
  7. Machten van kommagetallen 68
  8. Machten van producten 69
  9. Machten van Quotienten 70
  10. Gecombineerde oefening met machten 71
  11. Overzichtsoefeningen Machten 72
  D. Vierkantswortels en wortels 73
  1. Vierkantswortels van getallen 73
  2. Vierkantswortels van kommagetallen 74
  3. Vereenvoudigen van vierkantswortels 75
  4. Optellen van vierkantswortels 76
  5. Vermenigvuldigen vierkantswortels 77
  6. Delen van vierkantswortels 78
  7. Vereenvoudigen machten vierkantswortels 79
  8. Vereenvoudigen van 3 en 4de machtswortels 80
  9. Noemers wortelvrij maken 81
  10. Overzichtsoefeningen Vierkantswortels 82
  III. Bewerkingen met getallen 83
  A. Algemene bewerkingen 83
  1. Symbolen in Wiskunde 83
  2. Getallenverzameling 84
  3. Decimale getallen omzetten in breuken 85
  4. Breuken omzetten in decimale getallen 86
  5. Decimale getallen op de getallenas 87
  6. Orde bij getallen 88
  7. Irrationale getallen op de getallenas 89
  8. Getalwaarde eentermen veeltermen 91
  9. Optellen eentermen en veeltermen 92
  10. Vermenigvuldigen een- en veeltermen 93
  11. Eigenschappen optelling vermenigvuldiging 94
  12. Overzichtsoefeningen Algemene Bewerkingen 95
  B. Percentages 96
  1. Van Percentage naar getal 96
  2. Van getallen naar Percentage 97
  3. Getal van Percentage 98
  4. Overzichtsoefeningen Percentages 99
  C. Merkwaardige Producten 100
  1. Merkwaardig product (a+b)2 100
  2. Merkwaardig product (a-b)2 101
  3. Merkwaardig product (a+b)(a-b) 102
  4. Berekeningen met merkwaardige producten 103
  5. Overzichtsoefeningen Merkwaardige Producten 104
  D. Ontbinden in Factoren 105
  1. Ontbinden in factoren door gemeenschappelijke factoren 105
  2. Ontbinden in factoren door merkwaardig product 106
  3. Overzichtsoefeningen Ontbinden in Factoren 107
  E. Intervallen 108
  1. Open, gesloten en halfopen intervallen 108
  2. Unie van intervallen 109
  3. Doorsnede van intervallen 110
  4. Verschil van intervallen 111
  5. Overzichtsoefeningen Intervallen 112
  F. Grootste Gemene Deler en Kleinst Gemeen Veelvoud 113
  1. Grootste Gemene Deler 113
  2. Kleinst Gemeen veelvoud 114
  3. Overzichtsoefeningen GGD en KGV 115
  G. Evenredigheden 116
  1. Recht en Omgekeerd Evenredig: Grafieken en Tabellen 116
  2. Middelevenredige van 2 getallen 117
  3. 4de evenredige van 3 getallen 118
  4. Overzichtsoefeningen Evenredigheden 119
  H. Vraagstukken met getallen 120
  1. Vraagstukken regel van drie 120
  2. Vraagstukken Omgekeerd evenredig 121
  3. Vraagstukken verhoudingen 122
  4. Vraagstukken met percentages 123
  5. Overzichtsoefeningen vraagstukken evenredigheden 124
  I. Omzetten van maten (lengte, oppervlakte,..) 125
  1. Lengtematen 125
  2. Oppervlaktematen 126
  3. Inhoudsmaten 127
  4. Massa maten 128
  5. Overzichtsoefeningen Omzetten van Maten 129
  J. Tijd en Temperatuur 130
  1. Tijd (Digitale en Analoge Klok) 130
  2. Klok lezen (0 tot 12) omzetten in digitaal 131
  3. Klok (0 tot 23) omzetten in digitaal 132
  4. Verschil in Tijd (met analoge klok) 133
  5. Verschil in Tijd (met digitale klok) 134
  6. Temperatuurverschil berekenen 135
  K. Romeinse Cijfers 136
  1. Romeinse cijfers omzetten naar getallen 136
  2. Getallen omzetten naar Romeinse cijfers 137
  IV. Lineaire vergelijkingen en functies 138
  A. Lineaire Vergelijkingen 138
  1. Basis Lineaire Vergelijkingen 138
  2. Lineaire vergelijkingen met meerdere x 139
  3. Lineaire vergelijkingen met haakjes 140
  4. Lineaire vergelijkingen met breuken 141
  5. Overzichtsoefeningen lineaire vergelijkingen 142
  6. Speciale lineaire vergelijkingen 144
  7. Vergelijkingen met wortels en met π 145
  8. Vergelijkingen met absolute waarden 146
  9. Lineaire vergelijkingen met parameters 147
  10. Overzichtsoefeningen Speciale Lineaire vergelijkingen 148
  B. Opstellen lineaire functies 149
  1. Opstellen lineaire functie uit tabel 149
  2. Opstellen lineaire functie uit grafiek 150
  3. Punten op grafiek van lineaire functie 151
  4. vraagstukken met lineaire functies 152
  C. Ongelijkheden van de 1 ste graad 156
  1. Basis Ongelijkheden 156
  2. Ongelijkheden met absolute waarden 157
  D. Vraagstukken van de 1ste graad 158
  1. Wiskundige formule opstellen 158
  2. Wiskundige vergelijkingen opstellen 159
  3. Oplossen vraagstukken van de 1ste graad 160
  E. Bespreking functies van 1ste graad 162
  F. Overzichtsoefeningen Lineaire Functies 166
  V. Kwadratische vergelijkingen/functies 167
  A. Vierkantsvergelijkingen 167
  1. Onvolledige Vierkantsvergelijkingen 167
  2. Volledige Vierkantsvergelijkingen 168
  3. Som en product Vierkantsvergelijkingen 173
  4. Ontbinden factoren Vierkantsvergelijkingen 174
  5. Bikwadratische Vergelijkingen 175
  6. 2de Graad Vergelijkingen met parameters 176
  7. Overzichtsoefening Kwadratische vergelijkingen 177
  B. Grafieken van kwadratische functies 178
  1. Symmetrie As en Top van kwadratische functies 178
  2. Grafieken tekenen van basis kwadratische functies 179
  3. Grafieken van algemene kwadratische functies 182
  4. Onderdelen van kwadratische functies 185
  5. Van grafiek naar kwadratische functie 186
  C. Ongelijkheden van de 2de graad 187
  D. Vraagstukken met Kwadratische functies 188
  E. Overzichtsoefeningen Kwadratische Functies 189
  VI. Veeltermfuncties 190
  A. Graad van Veeltermen 190
  B. Euclidische Deling 191
  C. Regel van Horner : functiewaarden 192
  D. Regel van Horner : nulwaarden 193
  E. Ontbinden in factoren van veeltermen 194
  1. Veeltermen Derde graad ontbinden met 3 nulpunten 194
  2. Veeltermen Derde graad ontbinden met 2 nulpunten 195
  3. Veeltermen ontbinden met 1 nulpunt 196
  4. Ontbinden Hogere graadsfuncties 197
  5. Overzichtsoefeningen Ontbinden Veeltermen 198
  F. Ongelijkheden van veeltermfuncties 199
  G. Tekenverloop en Grafieken van veeltermfuncties 201
  1. Tekenverloop van 3de graadsfunctie met 3 nulpunten 201
  2. Tekenverloop van 3de graadsfunctie met 2 nulpunten 202
  H. Vraagstukken met veeltermfuncties 203
  I. Overzichtsoefeningen Veeltermfuncties 204
  VII. Rationale functies 205
  A. Rationale Vergelijkingen 205
  B. Rationale Ongelijkheden 207
  C. Partieelbreuken 208
  D. Asymptoten bij Rationale Functies 209
  1. Verticale Asymptoten 209
  2. Horizontale Asymptoten 209
  3. Schuine Asymptoten 211
  E. Homografische functies 213
  1. Eigenschappen van homografische functies 213
  2. Homografische functies omvormen naar basisvorm 214
  F. Bespreking Rationale Functies 215
  G. Overzichtsoefeningen Rationale functies 219
  VIII. Irrationale functies 220
  A. Machten en Wortels 220
  B. Irrationale vergelijkingen 221
  C. Domein van Irrationale functies 222
  D. Overzichtsoefeningen Irrationale functies 223
  IX. Exponentiele functies 224
  A. Toenamefactor Exponentiele functie 224
  1. Toenamefactor via percentage 224
  2. Toenamefactor berekenen uit twee waarden (3 cijfers na de komma) 225
  B. Exponentiele functies 226
  1. Opstellen exponentiele functie 226
  2. Van grafiek naar exponentiele functie 227
  C. Exponentiele vergelijkingen 228
  1. Omvormen exponentiele vergelijkingen naar basisvorm 228
  2. Verdubbeling en halvering bij exponentiele functies 229
  3. Exponentiele vergelijkingen ( zelfde grondgetal ) 230
  4. Exponentiele vergelijkingen (met verschillend grondgetal) 231
  5. Exponentiele ongelijkheden 232
  D. Vraagstukken Exponentiele functie 233
  E. Overzichtsoefeningen Exponentiele functies 235
  X. Logaritmen 236
  A. Logaritmische functies 236
  B. Rekenen met logaritmen 237
  1. Logaritmische Getallen 237
  2. Logaritme van een product 238
  3. Logaritme van een quotient 239
  4. Logaritme van een macht 240
  5. Logaritme van som en verschil 241
  6. Logaritme van grondgetal als breuk 242
  7. Logaritme met omwisseling grondgetal 243
  8. Logaritme van grondgetal als macht 244
  9. Logaritmen met Wortels 245
  10. Overzichtsoefeningen Logaritmen Berekeningen 246
  C. Logaritmische vergelijkingen 248
  D. Logaritmische ongelijkheden 249
  E. Overzichtsoefeningen Logaritmen 250
  XI. Rijen en Reeksen 251
  A. Formules van Meetkundige en Rekenkundige Rijen 251
  B. Som van Rekenkundige en Meetkundige Rijen 252
  C. Rekenkundige rijen : oefeningen 253
  XII. Limieten 254
  A. Limieten afleiden uit een grafiek 254
  B. Limieten van veeltermfuncties 255
  C. Limieten van rationale functies 256
  1. Limieten van rationale functies naar ∞ 256
  2. Limieten van rationale functies naar a 257
  D. Limieten van Goniometrische functies 258
  E. Limieten van exponentiele en logaritmische functies 259
  F. Overzichtsoefeningen Limieten 260
  XIII. Afgeleiden 261
  A. Differentiequotienten 261
  1. Differentiequotient met functievoorschrift 261
  2. Differentiequotient met waardentabel 262
  3. Differentiequotient met grafiek 263
  B. Afgeleide in een punt 264
  C. Basis Afgeleiden 265
  1. Afgeleiden van veeltermfuncties 265
  2. Afgeleiden van goniometrische functies 267
  3. Afgeleiden van Exponentiele functies 268
  4. Afgeleiden van Logaritmische functies 269
  5. Afgeleiden van wortelfuncties of irrationale functies 270
  D. Berekeningen met afgeleiden 271
  1. Productregel bij afgeleiden 271
  2. Quotientregel bij afgeleiden 272
  3. Afgeleiden met kettingregel 274
  E. Overzichtsoefeningen Afgeleiden 275
  F. Extrema met afgeleiden 276
  1. Maxima /minima van veeltermfuncties 276
  2. Maxima en Minima Rationale Functies 277
  3. Stijgen en dalen van veeltermfuncties 278
  4. Raaklijnen 279
  G. Overzichtsoefeningen Raaklijnen 283
  XIV. Integraalrekenen 284
  A. Onbepaalde integralen veeltermfuncties 284
  B. Bepaalde Integralen van Veeltermen 286
  C. Partiele Integratie 289
  D. Integralen met Substitutie 290
  E. Integralen met Partieelbreuken 291
  F. Integralen met merkwaardige producten 293
  G. Overzichtsoefeningen Integralen deel 1 294
  H. Integralen van goniometrische functies 295
  1. Integralen met machten van sinus en cosinus 295
  2. Integralen met machten van tangens en cotangens 296
  3. Integralen met formule van Simpson 297
  4. Integralen die leiden naar cyclometrische functies 298
  I. Integralen van wortelfuncties 299
  1. Integralen met x2-a2 299
  2. Integralen met x2+a2 300
  3. Integralen met a2-x2 301
  4. Integralen met 1ax2+bx+c 302
  J. Overzichtsoefeningen Integralen Deel 2 303
  XV. Eigenschappen van functies 304
  A. Functies Afleiden uit grafiek 304
  1. Domein afleiden uit grafiek 304
  2. Beeld of Bereik afleiden uit grafiek 305
  3. Nulpunten afleiden uit grafiek 306
  4. Positieve waarden afleiden uit grafiek 307
  5. Negatieve waarden afleiden uit grafiek 308
  6. Maxima afleiden uit grafiek 309
  7. Minima afleiden uit grafiek 310
  8. Stijgen van functie afleiden uit grafiek 311
  9. Dalen van functie afleiden uit grafiek 312
  B. Eigenschappen Functies 313
  1. Elementaire functies 313
  2. Verschuivingen elementaire functies 314
  3. Samengestelde functies 315
  4. Inverse functies 316
  C. Overzichtsoefeningen Eigenschappen van functies 318
  XVI. Poolcoordinaten 319
  A. Van Poolcoordinaat naar Cartesische Coordinaat 319
  B. Van Cartesische Coordinaat naar Poolcoordinaat 320
  C. Van Cartesische vergelijking naar Poolvergelijking 321
  D. Van Poolvergelijking naar Cartesische vergelijking 322
  E. Parametervergelijkingen van cirkel en ellips 323
  XVII. Telproblemen en Combinatieleer 324
  A. Verzamelingen opsommen 324
  B. Tellen met een Venn Diagram 325
  C. Tellen met Boomdiagram 326
  D. Product, som en Complement Regel 327
  E. Combinaties 328
  F. Variaties 329
  G. Herhalingsvariaties 330
  H. Permutaties 331
  I. Overzichtsoefeningen Combinatieleer 332
  XVIII. Statistiek 333
  A. Enkelvoudige gegevens 333
  1. Gemiddelde van een aantal getallen 333
  2. Mediaan van een aantal getallen 334
  3. Modus van een aantal getallen 335
  4. Spreidingsbreedte van een aantal getallen 336
  5. Staafdiagram : gemiddelde,Modus, Mediaan en spreidingsbreedte 337
  6. DotPlot : Gemiddelde , Mediaan , Modus en Spreidingsbreedte ( Variatiebreedte ) 338
  7. Frequentietabel: Gemiddelde , Mediaan , Modus , Spreidingsbreedte (of variatiebreedte ) 339
  B. Gegroepeerde gegevens 340
  1. Opstellen Frequentietabel 340
  2. Centrummaten met enkelvoudige frequentietabel 341
  A. Overzichtsoefeningen Statistiek 342
  XX. Kansrekening 343
  A. Formule van Laplace 343
  B. Voorwaardelijke kansen 344
  C. Binomiaalverdelingen 345
  D. Regel van Bayes 346
  E. Normaalverdelingen 68-95-99,7-regel 347
  F. Normaalverdelingen ( met GRM ) 351
  XXI. Beschrijvende meetkunde 353
  A. Meetkundige begrippen 353
  1. Punten , rechten , halfrechte en lijnstuk 353
  2. Soorten hoeken 354
  3. Graden (van hoeken): DMS en decimaal 355
  4. Snijden, Loodrecht of evenwijdig in vlakke figuren 356
  5. Vlakke figuren herkennen 357
  6. Driehoeken 358
  7. Veelhoeken 362
  8. Cirkel 364
  9. Overzichtsoefeningen Algemene Begrippen in Meetkunde 366
  B. Stelling van Pythagoras 367
  1. Stelling van Pythagoras in een rechthoekige driehoek 367
  2. Metrische betrekkingen in een rechthoekige driehoek 368
  3. Stelling van Pythagoras in de Ruimte 369
  4. Vraagstukken Stelling van Pythagoras 370
  5. Overzichtsoefeningen Stelling van Pythagoras 371
  C. Congruentie van Driehoeken 372
  D. Schaal 373
  E. Vlakke Figuren 374
  1. Omtrek en Oppervlakte van vlakke figuren 374
  2. Omtrek en oppervlakte van vlakke figuren: met tekeningen 381
  3. Omtrek en Oppervlakte bij Cirkel Onderdelen 382
  4. Overzichtsoefeningen Vlakke figuren 385
  F. Ruimtelichamen 386
  1. Soorten ruimtelichamen 386
  2. Ontwikkeling van een kubus 387
  3. Ontwikkeling BALK : verbind de ontwikkeling met de juiste balk 388
  4. Loodrechte stand, evenwijdige rechten en kruisende rechten in de ruimte 389
  5. Oppervlakte en inhoud van ruimtelichamen 390
  6. Overzichtsoefeningen Inhoud en Oppervlakte van ruimtefiguren 395
  G. Transformaties van het vlak 397
  H. Verschuivingen , spiegelingen en rotaties 406
  1. Spiegeling, rotatie en verschuiving met echte beelden 406
  2. Verschuivingen 407
  3. Spiegelingen 408
  4. Rotaties 409
  I. Evenwijdige rechten en hun snijlijn 410
  1. Soorten hoeken bij evenwijdige rechten en snijlijn 410
  2. Waarden hoeken bij evenwijdige rechten en snijlijn 412
  3. Overzichtsoefeningen Evenwijdige rechten en snijlijn 413
  J. Gelijkvormigheid 414
  1. Gelijkvormigheidskenmerken 414
  2. Gelijkvormigheidsfactor 415
  3. Oplossen van gelijkvormige driehoeken 416
  4. Omtrek, Oppervlakte en inhoud bij gelijkvormigheid 417
  K. Evenwijdige projectie 418
  L. Stelling van Thales 419
  1. Evenwijdige projectie 419
  2. Stelling van Thales : 3 evenwijdige rechten` 420
  3. Stelling van Thales: Twee evenwijdige rechten en driehoek 421
  4. Stelling Van Thales : Snijpunt tussen evenwijdige rechten 422
  5. Overzichtsoefeningen Stelling van Thales 423
  XXII. Analytische vlakke meetkunde 424
  A. Coordinaten van een punt 424
  B. Vectoren in het vlak 425
  1. Som van vectoren 425
  2. Scalair product van 2 vectoren 426
  3. Norm van een vector 427
  C. Vergelijkingen van rechten 428
  1. Berekenen RichtingsCoefficient via 2 punten 428
  2. Berekenen RichtingsCoefficient via rechte 429
  3. Rechte door punt en gegeven rico 430
  4. Rechte door punt en evenwijdig met andere rechte 431
  5. Rechte door 2 punten 432
  6. Overzichtsoefeningen Vergelijkingen van Rechten 433
  D. Afstanden en Midden 434
  1. Afstand tussen 2 punten 434
  2. Midden van 2 punten 435
  3. Afstand tussen punt en rechte 436
  4. Overzichtsoefeningen Midden en Afstanden 437
  E. Vergelijkingen van cirkels 438
  1. Van middelpunt en straal naar vergelijking 438
  2. Van vergelijking naar middelpunt en straal 439
  3. Overzichtsoefeningen Vergelijkingen van Cirkels 440
  XXIII. Analytische Ruimtemeetkunde 441
  A. Vergelijkingen van vlakken en rechten 441
  1. Vergelijking van vlakken 441
  2. Vergelijkingen van rechten in de ruimte 442
  3. Overzichtsoefeningen Vergelijkingen Rechten en Vlakken 443
  B. Loodrechte stand in de ruimte 444
  1. Normaalvector van een vlak 444
  2. Loodlijn uit punt op een vlak 445
  3. Loodvlak door een punt op een rechte 446
  4. Overzichtsoefeningen Loodrechte stand in de Ruimte 447
  C. Afstanden in de ruimte 448
  1. Afstand tussen 2 punten in de ruimte 448
  2. Afstand van punt tot vlak 449
  3. Afstand van een rechte tot een vlak 450
  4. Afstand tussen 2 vlakken 451
  XXIV. Goniometrie 452
  A. Rechthoekige Driehoek 452
  1. Sinus , Cosinus en Tangens 452
  2. Cosinus berekenen als Sinus gegeven is 453
  3. Rechthoekige driehoeken oplossen 454
  4. Overzichtsoefeningen Rechthoekige Driehoek 455
  B. Goniometrische cirkel 456
  1. Goniometrische Cirkel (Cosinus, Sinus, Tangens, Cotangens, Kwadranten) 456
  2. Teken van Sinus, Cosinus en Tangens in verschillende Kwadranten 457
  C. Graden en Radialen 458
  1. Van Graden naar Radialen 458
  2. Van Radialen naar Graden 459
  D. Hoofdwaarden 460
  1. Hoofdwaarden ( in Graden ) 460
  2. Hoofdwaarden ( in Radialen ) 461
  3. Hoeken naar Kwadrant 462
  4. Teken van Cosinus, Sinus,Tangens en Cotangens 463
  5. Overzichtsoefeningen Hoofdwaarden 464
  E. Verwante hoeken 465
  1. Supplementaire hoeken ( in graden ) 465
  2. Supplementaire hoeken ( in radialen ) 466
  3. AntiSupplementaire hoeken ( graden ) 467
  4. Antisupplementaire hoeken ( radialen ) 468
  5. Tegengestelde hoeken ( in graden ) 469
  6. Tegengestelde hoeken ( in radialen ) 470
  7. Complementaire hoeken ( in graden ) 471
  8. Complementaire hoeken ( in radialen ) 472
  9. OverzichtsOefeningen Verwante Hoeken 473
  F. Omvormen naar 1 ste kwadrant 474
  1. Vorm om naar hoek in eerste kwadrant ( in graden ) 474
  2. Vorm om naar hoek in eerste kwadrant ( radialen) 475
  3. Bereken de waarden (graden en zonder gebruik van GRM ) 476
  4. Bereken de waarden (in Radialen zonder gebruik van GRM ) 477
  5. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in graden) 478
  6. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in radialen) 479
  7. Vereenvoudig Verwante hoeken ( met graden ) 480
  8. Overzichtsoefeningen Verwante Hoeken 481
  G. Goniometrische formules 482
  1. Hoofdformule sin2α+ cos2α = 1 482
  2. Som en verschil formule 483
  3. Formules van Simpson 484
  4. Overzichtshoeken Goniometrische Formules 485
  H. Sinus en cosinus Regel 486
  I. Goniometrische vergelijkingen 487
  1. Goniometrische vergelijkingen (Basis, in Radialen) 487
  2. Goniometrische vergelijkingen ( Basis, in Graden ) 488
  3. Goniometrische vergelijkingen (periodeaanpassing, in Radialen ) 489
  4. Goniometrische vergelijkingen periodeaanpassing, Graden 490
  5. Overzichtsoefeningen Goniometrische Vergelijkingen 491
  J. Algemene Sinus functie 492
  K. Cyclometrische functies 493
  1. Cyclometrische vergelijkingen 493
  2. Eigenschappen van Cyclometrische functies 494
  L. Hyperbolische functies 495
  XXV. Stelsels en Matrixrekenen 496
  A. Stelsels 2 onbekenden en 2 vergelijkingen 496
  1. Stelsels met gelijkstellingsmethode 496
  2. Stelsels met substitutiemethode 497
  3. Stelsels met combinatiemethode 498
  4. Speciale Stelsels ( Geen of Oneindig veel oplossingen) 499
  5. Overzichtsoefeningen : Stelsels 500
  6. Stelsels met parameters 501
  B. Matrix rekenen 502
  1. Optellen van Matrix 502
  2. Vermenigvuldigen van Matrix 503
  3. Stelsels Methode van Gauss Jordan 504
  4. Vraagstukken met matrix 506
  C. Berekenen van determinanten 509
  1. Determinanten van 2x2 Matrix 509
  2. Determinanten van 3x3 Matrix 510
  3. Determinant Vandermonde 511
  D. Inverse Matrix 512
  E. Eigenwaarden en Eigenvectoren 513
  1. Eigenwaarden van een matrix 513
  2. Eigenvectoren 514
  F. Overzichtsoefeningen Determinanten 515
  XXVI. Vectorruimten 516
  A. Voorbeelden van Vectorruimten 516
  B. Lineaire Onafhankelijke Vectoren 517
  C. Dimensie van deelvectorruimten 518
  D. Basis van Vectorruimten 519
  E. Coordinaten bij verandering van basis 520
  XXVII. Complexe Getallen 522
  A. Goniometrische vorm complexe getallen 522
  B. Optellen van complexe getallen 523
  C. Vermenigvuldigen van complexe getallen 524
  D. Vierkantswortels van complexe getallen 525
  E. Machten van complexe getallen 526
  F. Overzichtsoefeningen Complexe Getallen 527
  XXVIII. Verzamelingen 528
  A. Element van en deel van 528
  B. Unie van verzamelingen 529
  C. Doorsnede van verzamelingen 530
  D. Verschil van verzamelingen 531
  E. Overzichtsoefeningen Verzamelingen 532
  XXIX. Financiele Algebra 533
  A. Enkelvoudig Interest 533
  1. Rente bij Enkelvoudig interest omvormen ( uitrekenen tot 3 cijfers na de komma ) 533
  2. Sparen met enkelvoudig interest 534
  B. Samengesteld Interest 537
  1. Rente bij samengesteld interest omvormen ( uitrekenen tot 3 cijfers na de komma ) 537
  2. Sparen met samengesteld interest 538
  C. Sparen met annuiteiten (met TI84) 541
  D. Lenen met vaste termijnbedrag ( met TI84) 542
  E. Lenen met vaste kapitaalsaflossing 544
  F. Lenen met eenmalige kapitaalsaflossing 545
  G. Overzichtsoefeningen Financiele Algebra 546
  XXX. Grafentheorie 547
  A. Knopen en Zijden in een graaf 547
  B. Afstanden in een Graaf 548
  C. Diameter van een graaf 549
  D. Graad van een knoop in een Graaf 550
  E. Som van graden van een graaf 551
  F. Overzichtsoefeningen Grafentheorie 552
  XXXI. Logica 553
  A. Waarheidstabellen 553
  B. Logische Poorten 554
  C. Logica omzetten in logische poorten 555
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 660
  Uitgeverij : Jozef aerts wiskunde
  ISBN : 9789464433494
  Datum publicatie : 02-2022
 • Inhoudsopgave
  II. Berekeningen met getallen 17
  A. Algemene berekeningen 17
  1. Optellen van getallen 17
  2. Aftrekken van getallen 20
  3. Vermenigvuldigen van getallen 22
  4. Delen van getallen 26
  5. Afronden van getallen 29
  6. Onderdelen van een getal 31
  7. Omgekeerde en tegengestelde van een getal 34
  8. Deelbaarheid door 2, 4, 5, 10, 100, 3, 6 en 9 36
  9. Uitwerken haakjes (Distributiviteit) 39
  10. Volgorde van bewerkingen 42
  11. Wetenschappelijke schrijfwijze 44
  12. Omvormen formules 46
  13. Overzichtsoefeningen Algemene Berekeningen 47
  B. Breuken 48
  1. Soorten breuken 48
  2. Breuken afleiden uit figuren 49
  3. Onechte breuken schrijven als gemengd getal 50
  4. Gemengd getal schrijven als een onechte breuk 51
  5. Breuken vereenvoudigen 52
  6. Breuken op gelijknamige noemer brengen 53
  7. Optellen en Aftrekken van Breuken: basis 54
  8. Breuken vermenigvuldigen: basis 55
  9. Breuken Delen: basis 56
  10. Overzichtsoefeningen Optellen en aftrekken breuken: 57
  11. Overzichtsoefeningen Vermenigvuldiging en delen breuken 58
  12. Breuken van Getallen 59
  13. Breuken en percentages 60
  14. Overzichtsoefeningen Breuken 61
  C. Machten 62
  1. Machten van getallen 62
  2. Producten van machten 63
  3. Delen van machten 64
  4. Machten van machten 65
  5. Machten met negatieve exponenten 66
  6. Machten van negatieve getallen 67
  7. Machten van kommagetallen 68
  8. Machten van producten 69
  9. Machten van Quotienten 70
  10. Gecombineerde oefening met machten 71
  11. Overzichtsoefeningen Machten 72
  D. Vierkantswortels en wortels 73
  1. Vierkantswortels van getallen 73
  2. Vierkantswortels van kommagetallen 74
  3. Vereenvoudigen van vierkantswortels 75
  4. Optellen van vierkantswortels 76
  5. Vermenigvuldigen vierkantswortels 77
  6. Delen van vierkantswortels 78
  7. Vereenvoudigen machten vierkantswortels 79
  8. Vereenvoudigen van 3 en 4de machtswortels 80
  9. Noemers wortelvrij maken 81
  10. Overzichtsoefeningen Vierkantswortels 82
  III. Bewerkingen met getallen 83
  A. Algemene bewerkingen 83
  1. Symbolen in Wiskunde 83
  2. Getallenverzameling 84
  3. Decimale getallen omzetten in breuken 85
  4. Breuken omzetten in decimale getallen 86
  5. Decimale getallen op de getallenas 87
  6. Orde bij getallen 88
  7. Irrationale getallen op de getallenas 89
  8. Getalwaarde eentermen veeltermen 91
  9. Optellen eentermen en veeltermen 92
  10. Vermenigvuldigen een- en veeltermen 93
  11. Eigenschappen optelling vermenigvuldiging 94
  12. Overzichtsoefeningen Algemene Bewerkingen 95
  B. Percentages 96
  1. Van Percentage naar getal 96
  2. Van getallen naar Percentage 97
  3. Getal van Percentage 98
  4. Overzichtsoefeningen Percentages 99
  C. Merkwaardige Producten 100
  1. Merkwaardig product (a+b)2 100
  2. Merkwaardig product (a-b)2 101
  3. Merkwaardig product (a+b)(a-b) 102
  4. Berekeningen met merkwaardige producten 103
  5. Overzichtsoefeningen Merkwaardige Producten 104
  D. Ontbinden in Factoren 105
  1. Ontbinden in factoren door gemeenschappelijke factoren 105
  2. Ontbinden in factoren door merkwaardig product 106
  3. Overzichtsoefeningen Ontbinden in Factoren 107
  E. Intervallen 108
  1. Open, gesloten en halfopen intervallen 108
  2. Unie van intervallen 109
  3. Doorsnede van intervallen 110
  4. Verschil van intervallen 111
  5. Overzichtsoefeningen Intervallen 112
  F. Grootste Gemene Deler en Kleinst Gemeen Veelvoud 113
  1. Grootste Gemene Deler 113
  2. Kleinst Gemeen veelvoud 114
  3. Overzichtsoefeningen GGD en KGV 115
  G. Evenredigheden 116
  1. Recht en Omgekeerd Evenredig: Grafieken en Tabellen 116
  2. Middelevenredige van 2 getallen 117
  3. 4de evenredige van 3 getallen 118
  4. Overzichtsoefeningen Evenredigheden 119
  H. Vraagstukken met getallen 120
  1. Vraagstukken regel van drie 120
  2. Vraagstukken Omgekeerd evenredig 121
  3. Vraagstukken verhoudingen 122
  4. Vraagstukken met percentages 123
  5. Overzichtsoefeningen vraagstukken evenredigheden 124
  I. Omzetten van maten (lengte, oppervlakte,..) 125
  1. Lengtematen 125
  2. Oppervlaktematen 126
  3. Inhoudsmaten 127
  4. Massa maten 128
  5. Overzichtsoefeningen Omzetten van Maten 129
  J. Tijd en Temperatuur 130
  1. Tijd (Digitale en Analoge Klok) 130
  2. Klok lezen (0 tot 12) omzetten in digitaal 131
  3. Klok (0 tot 23) omzetten in digitaal 132
  4. Verschil in Tijd (met analoge klok) 133
  5. Verschil in Tijd (met digitale klok) 134
  6. Temperatuurverschil berekenen 135
  K. Romeinse Cijfers 136
  1. Romeinse cijfers omzetten naar getallen 136
  2. Getallen omzetten naar Romeinse cijfers 137
  IV. Lineaire vergelijkingen en functies 138
  A. Lineaire Vergelijkingen 138
  1. Basis Lineaire Vergelijkingen 138
  2. Lineaire vergelijkingen met meerdere x 139
  3. Lineaire vergelijkingen met haakjes 140
  4. Lineaire vergelijkingen met breuken 141
  5. Overzichtsoefeningen lineaire vergelijkingen 142
  6. Speciale lineaire vergelijkingen 144
  7. Vergelijkingen met wortels en met π 145
  8. Vergelijkingen met absolute waarden 146
  9. Lineaire vergelijkingen met parameters 147
  10. Overzichtsoefeningen Speciale Lineaire vergelijkingen 148
  B. Opstellen lineaire functies 149
  1. Opstellen lineaire functie uit tabel 149
  2. Opstellen lineaire functie uit grafiek 150
  3. Punten op grafiek van lineaire functie 151
  4. vraagstukken met lineaire functies 152
  C. Ongelijkheden van de 1 ste graad 156
  1. Basis Ongelijkheden 156
  2. Ongelijkheden met absolute waarden 157
  D. Vraagstukken van de 1ste graad 158
  1. Wiskundige formule opstellen 158
  2. Wiskundige vergelijkingen opstellen 159
  3. Oplossen vraagstukken van de 1ste graad 160
  E. Bespreking functies van 1ste graad 162
  F. Overzichtsoefeningen Lineaire Functies 166
  V. Kwadratische vergelijkingen/functies 167
  A. Vierkantsvergelijkingen 167
  1. Onvolledige Vierkantsvergelijkingen 167
  2. Volledige Vierkantsvergelijkingen 168
  3. Som en product Vierkantsvergelijkingen 173
  4. Ontbinden factoren Vierkantsvergelijkingen 174
  5. Bikwadratische Vergelijkingen 175
  6. 2de Graad Vergelijkingen met parameters 176
  7. Overzichtsoefening Kwadratische vergelijkingen 177
  B. Grafieken van kwadratische functies 178
  1. Symmetrie As en Top van kwadratische functies 178
  2. Grafieken tekenen van basis kwadratische functies 179
  3. Grafieken van algemene kwadratische functies 182
  4. Onderdelen van kwadratische functies 185
  5. Van grafiek naar kwadratische functie 186
  C. Ongelijkheden van de 2de graad 187
  D. Vraagstukken met Kwadratische functies 188
  E. Overzichtsoefeningen Kwadratische Functies 189
  VI. Veeltermfuncties 190
  A. Graad van Veeltermen 190
  B. Euclidische Deling 191
  C. Regel van Horner : functiewaarden 192
  D. Regel van Horner : nulwaarden 193
  E. Ontbinden in factoren van veeltermen 194
  1. Veeltermen Derde graad ontbinden met 3 nulpunten 194
  2. Veeltermen Derde graad ontbinden met 2 nulpunten 195
  3. Veeltermen ontbinden met 1 nulpunt 196
  4. Ontbinden Hogere graadsfuncties 197
  5. Overzichtsoefeningen Ontbinden Veeltermen 198
  F. Ongelijkheden van veeltermfuncties 199
  G. Tekenverloop en Grafieken van veeltermfuncties 201
  1. Tekenverloop van 3de graadsfunctie met 3 nulpunten 201
  2. Tekenverloop van 3de graadsfunctie met 2 nulpunten 202
  H. Vraagstukken met veeltermfuncties 203
  I. Overzichtsoefeningen Veeltermfuncties 204
  VII. Rationale functies 205
  A. Rationale Vergelijkingen 205
  B. Rationale Ongelijkheden 207
  C. Partieelbreuken 208
  D. Asymptoten bij Rationale Functies 209
  1. Verticale Asymptoten 209
  2. Horizontale Asymptoten 209
  3. Schuine Asymptoten 211
  E. Homografische functies 213
  1. Eigenschappen van homografische functies 213
  2. Homografische functies omvormen naar basisvorm 214
  F. Bespreking Rationale Functies 215
  G. Overzichtsoefeningen Rationale functies 219
  VIII. Irrationale functies 220
  A. Machten en Wortels 220
  B. Irrationale vergelijkingen 221
  C. Domein van Irrationale functies 222
  D. Overzichtsoefeningen Irrationale functies 223
  IX. Exponentiele functies 224
  A. Toenamefactor Exponentiele functie 224
  1. Toenamefactor via percentage 224
  2. Toenamefactor berekenen uit twee waarden (3 cijfers na de komma) 225
  B. Exponentiele functies 226
  1. Opstellen exponentiele functie 226
  2. Van grafiek naar exponentiele functie 227
  C. Exponentiele vergelijkingen 228
  1. Omvormen exponentiele vergelijkingen naar basisvorm 228
  2. Verdubbeling en halvering bij exponentiele functies 229
  3. Exponentiele vergelijkingen ( zelfde grondgetal ) 230
  4. Exponentiele vergelijkingen (met verschillend grondgetal) 231
  5. Exponentiele ongelijkheden 232
  D. Vraagstukken Exponentiele functie 233
  E. Overzichtsoefeningen Exponentiele functies 235
  X. Logaritmen 236
  A. Logaritmische functies 236
  B. Rekenen met logaritmen 237
  1. Logaritmische Getallen 237
  2. Logaritme van een product 238
  3. Logaritme van een quotient 239
  4. Logaritme van een macht 240
  5. Logaritme van som en verschil 241
  6. Logaritme van grondgetal als breuk 242
  7. Logaritme met omwisseling grondgetal 243
  8. Logaritme van grondgetal als macht 244
  9. Logaritmen met Wortels 245
  10. Overzichtsoefeningen Logaritmen Berekeningen 246
  C. Logaritmische vergelijkingen 248
  D. Logaritmische ongelijkheden 249
  E. Overzichtsoefeningen Logaritmen 250
  XI. Rijen en Reeksen 251
  A. Formules van Meetkundige en Rekenkundige Rijen 251
  B. Som van Rekenkundige en Meetkundige Rijen 252
  C. Rekenkundige rijen : oefeningen 253
  XII. Limieten 254
  A. Limieten afleiden uit een grafiek 254
  B. Limieten van veeltermfuncties 255
  C. Limieten van rationale functies 256
  1. Limieten van rationale functies naar ∞ 256
  2. Limieten van rationale functies naar a 257
  D. Limieten van Goniometrische functies 258
  E. Limieten van exponentiele en logaritmische functies 259
  F. Overzichtsoefeningen Limieten 260
  XIII. Afgeleiden 261
  A. Differentiequotienten 261
  1. Differentiequotient met functievoorschrift 261
  2. Differentiequotient met waardentabel 262
  3. Differentiequotient met grafiek 263
  B. Afgeleide in een punt 264
  C. Basis Afgeleiden 265
  1. Afgeleiden van veeltermfuncties 265
  2. Afgeleiden van goniometrische functies 267
  3. Afgeleiden van Exponentiele functies 268
  4. Afgeleiden van Logaritmische functies 269
  5. Afgeleiden van wortelfuncties of irrationale functies 270
  D. Berekeningen met afgeleiden 271
  1. Productregel bij afgeleiden 271
  2. Quotientregel bij afgeleiden 272
  3. Afgeleiden met kettingregel 274
  E. Overzichtsoefeningen Afgeleiden 275
  F. Extrema met afgeleiden 276
  1. Maxima /minima van veeltermfuncties 276
  2. Maxima en Minima Rationale Functies 277
  3. Stijgen en dalen van veeltermfuncties 278
  4. Raaklijnen 279
  G. Overzichtsoefeningen Raaklijnen 283
  XIV. Integraalrekenen 284
  A. Onbepaalde integralen veeltermfuncties 284
  B. Bepaalde Integralen van Veeltermen 286
  C. Partiele Integratie 289
  D. Integralen met Substitutie 290
  E. Integralen met Partieelbreuken 291
  F. Integralen met merkwaardige producten 293
  G. Overzichtsoefeningen Integralen deel 1 294
  H. Integralen van goniometrische functies 295
  1. Integralen met machten van sinus en cosinus 295
  2. Integralen met machten van tangens en cotangens 296
  3. Integralen met formule van Simpson 297
  4. Integralen die leiden naar cyclometrische functies 298
  I. Integralen van wortelfuncties 299
  1. Integralen met x2-a2 299
  2. Integralen met x2+a2 300
  3. Integralen met a2-x2 301
  4. Integralen met 1ax2+bx+c 302
  J. Overzichtsoefeningen Integralen Deel 2 303
  XV. Eigenschappen van functies 304
  A. Functies Afleiden uit grafiek 304
  1. Domein afleiden uit grafiek 304
  2. Beeld of Bereik afleiden uit grafiek 305
  3. Nulpunten afleiden uit grafiek 306
  4. Positieve waarden afleiden uit grafiek 307
  5. Negatieve waarden afleiden uit grafiek 308
  6. Maxima afleiden uit grafiek 309
  7. Minima afleiden uit grafiek 310
  8. Stijgen van functie afleiden uit grafiek 311
  9. Dalen van functie afleiden uit grafiek 312
  B. Eigenschappen Functies 313
  1. Elementaire functies 313
  2. Verschuivingen elementaire functies 314
  3. Samengestelde functies 315
  4. Inverse functies 316
  C. Overzichtsoefeningen Eigenschappen van functies 318
  XVI. Poolcoordinaten 319
  A. Van Poolcoordinaat naar Cartesische Coordinaat 319
  B. Van Cartesische Coordinaat naar Poolcoordinaat 320
  C. Van Cartesische vergelijking naar Poolvergelijking 321
  D. Van Poolvergelijking naar Cartesische vergelijking 322
  E. Parametervergelijkingen van cirkel en ellips 323
  XVII. Telproblemen en Combinatieleer 324
  A. Verzamelingen opsommen 324
  B. Tellen met een Venn Diagram 325
  C. Tellen met Boomdiagram 326
  D. Product, som en Complement Regel 327
  E. Combinaties 328
  F. Variaties 329
  G. Herhalingsvariaties 330
  H. Permutaties 331
  I. Overzichtsoefeningen Combinatieleer 332
  XVIII. Statistiek 333
  A. Enkelvoudige gegevens 333
  1. Gemiddelde van een aantal getallen 333
  2. Mediaan van een aantal getallen 334
  3. Modus van een aantal getallen 335
  4. Spreidingsbreedte van een aantal getallen 336
  5. Staafdiagram : gemiddelde,Modus, Mediaan en spreidingsbreedte 337
  6. DotPlot : Gemiddelde , Mediaan , Modus en Spreidingsbreedte ( Variatiebreedte ) 338
  7. Frequentietabel: Gemiddelde , Mediaan , Modus , Spreidingsbreedte (of variatiebreedte ) 339
  B. Gegroepeerde gegevens 340
  1. Opstellen Frequentietabel 340
  2. Centrummaten met enkelvoudige frequentietabel 341
  A. Overzichtsoefeningen Statistiek 342
  XX. Kansrekening 343
  A. Formule van Laplace 343
  B. Voorwaardelijke kansen 344
  C. Binomiaalverdelingen 345
  D. Regel van Bayes 346
  E. Normaalverdelingen 68-95-99,7-regel 347
  F. Normaalverdelingen ( met GRM ) 351
  XXI. Beschrijvende meetkunde 353
  A. Meetkundige begrippen 353
  1. Punten , rechten , halfrechte en lijnstuk 353
  2. Soorten hoeken 354
  3. Graden (van hoeken): DMS en decimaal 355
  4. Snijden, Loodrecht of evenwijdig in vlakke figuren 356
  5. Vlakke figuren herkennen 357
  6. Driehoeken 358
  7. Veelhoeken 362
  8. Cirkel 364
  9. Overzichtsoefeningen Algemene Begrippen in Meetkunde 366
  B. Stelling van Pythagoras 367
  1. Stelling van Pythagoras in een rechthoekige driehoek 367
  2. Metrische betrekkingen in een rechthoekige driehoek 368
  3. Stelling van Pythagoras in de Ruimte 369
  4. Vraagstukken Stelling van Pythagoras 370
  5. Overzichtsoefeningen Stelling van Pythagoras 371
  C. Congruentie van Driehoeken 372
  D. Schaal 373
  E. Vlakke Figuren 374
  1. Omtrek en Oppervlakte van vlakke figuren 374
  2. Omtrek en oppervlakte van vlakke figuren: met tekeningen 381
  3. Omtrek en Oppervlakte bij Cirkel Onderdelen 382
  4. Overzichtsoefeningen Vlakke figuren 385
  F. Ruimtelichamen 386
  1. Soorten ruimtelichamen 386
  2. Ontwikkeling van een kubus 387
  3. Ontwikkeling BALK : verbind de ontwikkeling met de juiste balk 388
  4. Loodrechte stand, evenwijdige rechten en kruisende rechten in de ruimte 389
  5. Oppervlakte en inhoud van ruimtelichamen 390
  6. Overzichtsoefeningen Inhoud en Oppervlakte van ruimtefiguren 395
  G. Transformaties van het vlak 397
  H. Verschuivingen , spiegelingen en rotaties 406
  1. Spiegeling, rotatie en verschuiving met echte beelden 406
  2. Verschuivingen 407
  3. Spiegelingen 408
  4. Rotaties 409
  I. Evenwijdige rechten en hun snijlijn 410
  1. Soorten hoeken bij evenwijdige rechten en snijlijn 410
  2. Waarden hoeken bij evenwijdige rechten en snijlijn 412
  3. Overzichtsoefeningen Evenwijdige rechten en snijlijn 413
  J. Gelijkvormigheid 414
  1. Gelijkvormigheidskenmerken 414
  2. Gelijkvormigheidsfactor 415
  3. Oplossen van gelijkvormige driehoeken 416
  4. Omtrek, Oppervlakte en inhoud bij gelijkvormigheid 417
  K. Evenwijdige projectie 418
  L. Stelling van Thales 419
  1. Evenwijdige projectie 419
  2. Stelling van Thales : 3 evenwijdige rechten` 420
  3. Stelling van Thales: Twee evenwijdige rechten en driehoek 421
  4. Stelling Van Thales : Snijpunt tussen evenwijdige rechten 422
  5. Overzichtsoefeningen Stelling van Thales 423
  XXII. Analytische vlakke meetkunde 424
  A. Coordinaten van een punt 424
  B. Vectoren in het vlak 425
  1. Som van vectoren 425
  2. Scalair product van 2 vectoren 426
  3. Norm van een vector 427
  C. Vergelijkingen van rechten 428
  1. Berekenen RichtingsCoefficient via 2 punten 428
  2. Berekenen RichtingsCoefficient via rechte 429
  3. Rechte door punt en gegeven rico 430
  4. Rechte door punt en evenwijdig met andere rechte 431
  5. Rechte door 2 punten 432
  6. Overzichtsoefeningen Vergelijkingen van Rechten 433
  D. Afstanden en Midden 434
  1. Afstand tussen 2 punten 434
  2. Midden van 2 punten 435
  3. Afstand tussen punt en rechte 436
  4. Overzichtsoefeningen Midden en Afstanden 437
  E. Vergelijkingen van cirkels 438
  1. Van middelpunt en straal naar vergelijking 438
  2. Van vergelijking naar middelpunt en straal 439
  3. Overzichtsoefeningen Vergelijkingen van Cirkels 440
  XXIII. Analytische Ruimtemeetkunde 441
  A. Vergelijkingen van vlakken en rechten 441
  1. Vergelijking van vlakken 441
  2. Vergelijkingen van rechten in de ruimte 442
  3. Overzichtsoefeningen Vergelijkingen Rechten en Vlakken 443
  B. Loodrechte stand in de ruimte 444
  1. Normaalvector van een vlak 444
  2. Loodlijn uit punt op een vlak 445
  3. Loodvlak door een punt op een rechte 446
  4. Overzichtsoefeningen Loodrechte stand in de Ruimte 447
  C. Afstanden in de ruimte 448
  1. Afstand tussen 2 punten in de ruimte 448
  2. Afstand van punt tot vlak 449
  3. Afstand van een rechte tot een vlak 450
  4. Afstand tussen 2 vlakken 451
  XXIV. Goniometrie 452
  A. Rechthoekige Driehoek 452
  1. Sinus , Cosinus en Tangens 452
  2. Cosinus berekenen als Sinus gegeven is 453
  3. Rechthoekige driehoeken oplossen 454
  4. Overzichtsoefeningen Rechthoekige Driehoek 455
  B. Goniometrische cirkel 456
  1. Goniometrische Cirkel (Cosinus, Sinus, Tangens, Cotangens, Kwadranten) 456
  2. Teken van Sinus, Cosinus en Tangens in verschillende Kwadranten 457
  C. Graden en Radialen 458
  1. Van Graden naar Radialen 458
  2. Van Radialen naar Graden 459
  D. Hoofdwaarden 460
  1. Hoofdwaarden ( in Graden ) 460
  2. Hoofdwaarden ( in Radialen ) 461
  3. Hoeken naar Kwadrant 462
  4. Teken van Cosinus, Sinus,Tangens en Cotangens 463
  5. Overzichtsoefeningen Hoofdwaarden 464
  E. Verwante hoeken 465
  1. Supplementaire hoeken ( in graden ) 465
  2. Supplementaire hoeken ( in radialen ) 466
  3. AntiSupplementaire hoeken ( graden ) 467
  4. Antisupplementaire hoeken ( radialen ) 468
  5. Tegengestelde hoeken ( in graden ) 469
  6. Tegengestelde hoeken ( in radialen ) 470
  7. Complementaire hoeken ( in graden ) 471
  8. Complementaire hoeken ( in radialen ) 472
  9. OverzichtsOefeningen Verwante Hoeken 473
  F. Omvormen naar 1 ste kwadrant 474
  1. Vorm om naar hoek in eerste kwadrant ( in graden ) 474
  2. Vorm om naar hoek in eerste kwadrant ( radialen) 475
  3. Bereken de waarden (graden en zonder gebruik van GRM ) 476
  4. Bereken de waarden (in Radialen zonder gebruik van GRM ) 477
  5. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in graden) 478
  6. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in radialen) 479
  7. Vereenvoudig Verwante hoeken ( met graden ) 480
  8. Overzichtsoefeningen Verwante Hoeken 481
  G. Goniometrische formules 482
  1. Hoofdformule sin2α+ cos2α = 1 482
  2. Som en verschil formule 483
  3. Formules van Simpson 484
  4. Overzichtshoeken Goniometrische Formules 485
  H. Sinus en cosinus Regel 486
  I. Goniometrische vergelijkingen 487
  1. Goniometrische vergelijkingen (Basis, in Radialen) 487
  2. Goniometrische vergelijkingen ( Basis, in Graden ) 488
  3. Goniometrische vergelijkingen (periodeaanpassing, in Radialen ) 489
  4. Goniometrische vergelijkingen periodeaanpassing, Graden 490
  5. Overzichtsoefeningen Goniometrische Vergelijkingen 491
  J. Algemene Sinus functie 492
  K. Cyclometrische functies 493
  1. Cyclometrische vergelijkingen 493
  2. Eigenschappen van Cyclometrische functies 494
  L. Hyperbolische functies 495
  XXV. Stelsels en Matrixrekenen 496
  A. Stelsels 2 onbekenden en 2 vergelijkingen 496
  1. Stelsels met gelijkstellingsmethode 496
  2. Stelsels met substitutiemethode 497
  3. Stelsels met combinatiemethode 498
  4. Speciale Stelsels ( Geen of Oneindig veel oplossingen) 499
  5. Overzichtsoefeningen : Stelsels 500
  6. Stelsels met parameters 501
  B. Matrix rekenen 502
  1. Optellen van Matrix 502
  2. Vermenigvuldigen van Matrix 503
  3. Stelsels Methode van Gauss Jordan 504
  4. Vraagstukken met matrix 506
  C. Berekenen van determinanten 509
  1. Determinanten van 2x2 Matrix 509
  2. Determinanten van 3x3 Matrix 510
  3. Determinant Vandermonde 511
  D. Inverse Matrix 512
  E. Eigenwaarden en Eigenvectoren 513
  1. Eigenwaarden van een matrix 513
  2. Eigenvectoren 514
  F. Overzichtsoefeningen Determinanten 515
  XXVI. Vectorruimten 516
  A. Voorbeelden van Vectorruimten 516
  B. Lineaire Onafhankelijke Vectoren 517
  C. Dimensie van deelvectorruimten 518
  D. Basis van Vectorruimten 519
  E. Coordinaten bij verandering van basis 520
  XXVII. Complexe Getallen 522
  A. Goniometrische vorm complexe getallen 522
  B. Optellen van complexe getallen 523
  C. Vermenigvuldigen van complexe getallen 524
  D. Vierkantswortels van complexe getallen 525
  E. Machten van complexe getallen 526
  F. Overzichtsoefeningen Complexe Getallen 527
  XXVIII. Verzamelingen 528
  A. Element van en deel van 528
  B. Unie van verzamelingen 529
  C. Doorsnede van verzamelingen 530
  D. Verschil van verzamelingen 531
  E. Overzichtsoefeningen Verzamelingen 532
  XXIX. Financiele Algebra 533
  A. Enkelvoudig Interest 533
  1. Rente bij Enkelvoudig interest omvormen ( uitrekenen tot 3 cijfers na de komma ) 533
  2. Sparen met enkelvoudig interest 534
  B. Samengesteld Interest 537
  1. Rente bij samengesteld interest omvormen ( uitrekenen tot 3 cijfers na de komma ) 537
  2. Sparen met samengesteld interest 538
  C. Sparen met annuiteiten (met TI84) 541
  D. Lenen met vaste termijnbedrag ( met TI84) 542
  E. Lenen met vaste kapitaalsaflossing 544
  F. Lenen met eenmalige kapitaalsaflossing 545
  G. Overzichtsoefeningen Financiele Algebra 546
  XXX. Grafentheorie 547
  A. Knopen en Zijden in een graaf 547
  B. Afstanden in een Graaf 548
  C. Diameter van een graaf 549
  D. Graad van een knoop in een Graaf 550
  E. Som van graden van een graaf 551
  F. Overzichtsoefeningen Grafentheorie 552
  XXXI. Logica 553
  A. Waarheidstabellen 553
  B. Logische Poorten 554
  C. Logica omzetten in logische poorten 555
 • Reviews (9,5 uit 1 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

  14-03-2023
  Uitstekend wiskunde boek
  Uitstekend wiskunde boek. Veel oefeningen over heel veel onderwerpen. Handig dat er een link naar een video is die de oefening uitlegt. Ook interessant dat de oplossingen op dezelfde bladzijde staan

     Veel oefeningen
     Oplossingen erbij
     Soms geen video
     Soms een paar klein foutjes

  Geplaatst door
  Waardeert het boek met een 9.5 uit 10

€ 49,99

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen