€ 38,99


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Wiskunde Vraagstukken Toelatingsexamen Arts 2018-2022
  Wiskunde Vraagstukken Toelatingsexamen Arts 2018-2022 (boek)
 • Cover Naamloos Jaar BSO GO!
  Naamloos Jaar BSO GO! (boek)

Wiskunde voor Toelatingsexamen Arts en Tandarts

Het Referentieboek voor Wiskunde voor het Toelatingsexamen Arts en Tandarts

Jozef Aerts • Boek • loose-leaf

 • Samenvatting
  Het Referentieboek voor Wiskunde voor het Toelatingsexamen Arts en Tandarts.
  In dit boek voor Wiskunde Toelatingsexamen Arts Tandarts vind je oefeningen voor de wiskunde die je nodig hebt voor het toelatingsexamen Arts en Tandarts in Vlaanderen.

  In dit boek voor Wiskunde Toelatingsexamen Arts en Tandarts vind je op 209 bladzijden meer dan 4000 oefeningen met oplossingen

  In deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen.
  Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten.
  Ook vind je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening. Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen.
  Daarnaast vind je 10 oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefening te maken in het boek.
  Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen. Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is’

  In dit boek voor Wiskunde Toelatingsexamen Arts en Tandarts vind je op 209 bladzijden meer dan 4000 oefeningen met oplossingen.

  WISKUNDE IN DE 21st EEUW 2
  II. Algebra 9
  A. Bewerkingen met reële getallen en rekenregels 9
  1. Optellen van getallen 9
  2. Aftrekken van getallen 12
  3. Vermenigvuldigen van getallen 14
  4. Delen van getallen 18
  5. Afronden van getallen 21
  6. Omgekeerde van een getal 22
  7. Tegengestelde van een getal 23
  8. Deelbaarheid 24
  9. Uitwerken haakjes ( basis oefeningen ) 27
  10. Reken uit met gebruik van distributiviteit 29
  11. Volgorde van bewerkingen ( basis oefeningen) 30
  12. Wetenschappelijke schrijfwijze 32
  13. Breuken 34
  14. Orde bij getallen 44
  15. Percentages 45
  16. Merkwaardige Producten 48
  B. Rekenen met ongelijkheden en absolute waarden 52
  1. Ongelijkheden 52
  2. Absolute waarden 55
  C. Machten en Logaritmen 57
  1. Machten van getallen 57
  2. Producten van machten 58
  3. Delen van machten 59
  4. Machten van machten 60
  5. Machten met negatieve exponenten 61
  6. Machten van negatieve getallen 62
  7. Machten van kommagetallen 63
  8. Machten van producten 64
  9. Machten van Quotienten 65
  10. Gecombineerde oefening met machten 66
  D. Rekenen met logaritmen 67
  1. Logaritmische getallen 67
  2. Logaritmen met Wortels 69
  3. Logaritmische vergelijkingen 70
  E. Evenredigheden 71
  1. Vraagstukken regel van drie 71
  2. Vraagstukken Omgekeerd evenredig 72
  3. Vraagstukken verhoudingen 73
  4. Vraagstukken met percentages 74
  III. Lineaire en Kwadratische vergelijkingen 75
  1. Basis Lineaire Vergelijkingen 75
  2. Lineaire vergelijkingen met meerdere x 76
  3. Lineaire vergelijkingen met haakjes 77
  4. Lineaire vergelijkingen met breuken 78
  5. Algemene lineaire vergelijkingen 79
  6. Speciale lineaire vergelijkingen 81
  7. Vergelijkingen met wortels en met π 82
  8. Vraagstukken van de 1ste graad 83
  9. Onvolledige Vierkantsvergelijkingen 85
  10. Volledige Vierkantsvergelijkingen 86
  11. Som en product Vierkantsvergelijkingen 91
  12. Ontbinden factoren Vierkantsvergelijkingen 92
  13. Bikwadratische Vergelijkingen 93
  B. Veeltermfuncties 94
  1. Getalwaarde eentermen veeltermen 94
  2. Optellen eentermen veeltermen 95
  3. Vermenigvuldigen eentermen veeltermen 96
  4. Ontbinden in factoren door gemeenschappelijke factoren 97
  5. Ontbinden in factoren merkwaardig product 98
  6. Euclidische Deling 99
  7. Regel van Horner : functiewaarden 100
  8. Regel van Horner : nulwaarden 101
  9. Ontbinden in factoren van veeltermen 102
  C. Oplossen van 2x2 Stelsels 107
  1. Stelsels met gelijkstellingsmethode 107
  2. Stelsels met substitutiemethode 108
  3. Stelsels met combinatiemethode 109
  4. Speciale Stelsels ( Geen of Oneindig veel oplossingen) 110
  5. Gemengde oefeningen met stelsels 111
  6. Stelsels met parameters 113
  D. Matrix rekenen 114
  1. Optellen van Matrix 114
  2. Vermenigvuldigen van Matrix 115
  IV. Meetkunde 116
  A. Eigenschappen driehoeken en cirkels 116
  1. Stelling van Pythagoras 116
  2. Vraagstukken Stelling van Pythagoras 117
  3. Schaal 118
  B. Omtrek en oppervlakte van vlakke figuren 119
  C. Vergelijkingen van rechten , parabolen en cirkels 126
  1. Coordinaten van een punt 126
  2. Vergelijkingen van rechten 127
  3. Vergelijkingen van parabolen 132
  4. Vergelijkingen van cirkels 136
  D. Snijden van rechten , parabolen en cirkels 138
  1. Snijden van rechten en parabolen 138
  E. Graden en Radialen 139
  1. Van Graden naar Radialen 139
  2. Van Radialen naar Graden 140
  F. Goniometrische Cirkel en Verwante Hoeken 141
  1. Hoofdwaarden ( in Graden ) 141
  2. Hoofdwaarden ( in Radialen ) 142
  3. Verwante hoeken 143
  4. Rechthoekige Driehoek 157
  V. Analyse 160
  A. Rationale en Irrationale functies 160
  1. Rationale Vergelijkingen 160
  2. Verticale Asymptoten Rationale Functies 162
  3. Horizontale Asymptoten 163
  4. Schuine Asymptoten 164
  6. Homografische functies 166
  7. Bespreking Rationale Functies 168
  B. Exponentiele functies 172
  1. Toenamefactor Exponentiele functie 172
  2. Toenamefactor berekenen uit twee waarden ( 3 cijfers na de komma ) 173
  3. Opstellen exponentiele functie 174
  4. Verdubbeling en halvering bij exponentiele functies 175
  5. Vraagstukken Exponentiele functie 176
  C. Afgeleiden 178
  1. Afgeleiden van veeltermfuncties 178
  2. Productregel bij afgeleiden 180
  3. Quotientregel bij afgeleiden 181
  4. Afgeleiden van goniometrische functies 183
  5. Afgeleiden van Exponentiele functies 184
  6. Afgeleiden van Logaritmische functies 185
  7. Extrema met afgeleiden 186
  8. Raaklijnen aan veeltermfuncties 189
  D. Integraalrekenen 193
  1. Onbepaalde integralen veeltermfuncties 193
  2. Bepaalde Integralen van Veeltermen 195
  VI. Statistiek en Kansrekening 197
  A. Telproblemen 197
  1. Combinaties 197
  2. Variaties 198
  3. Herhalingsvariaties 199
  4. Permutaties 200
  B. Statistische gegevens 201
  1. Enkelvoudige gegevens 201
  2. Centrummaten Gegroepeerde gegevens 203
  C. Normaalverdelingen 204
  1. Normaalverdelingen 68-95-99,7-regel 204
 • Productinformatie
  Binding : Loose-leaf
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 209
  Uitgeverij : Jozef aerts wiskunde
  ISBN : 9789464433500
  Datum publicatie : 02-2022
 • Inhoudsopgave
  ALGEBRA
  • bewerkingen met reële getallen en rekenregels
  • rekenen met ongelijkheden en absolute waarden van reële getallen
  • rekenregels van machtsverheffing en logaritme
  • evenredigheid en omgekeerde evenredigheid
  • reële oplossingen van vierkantsvergelijkingen
  • veeltermen met reële coëfficiënten: bewerkingen, ontbinden in factoren, veeltermvergelijkingen
  • stelsels vergelijkingen van de eerste graad met hoogstens drie onbekenden
  • bewerkingen (optelling, aftrekking, vermenigvuldiging) met matrices met hoogstens drie rijen en vier kolommen
  MEETKUNDE
  • eigenschappen van driehoeken, vierhoeken en cirkels
  • omtrek en oppervlakte van driehoeken, vierhoeken en cirkels
  • vergelijkingen van rechten, parabolen en cirkels
  • snijpunten van rechten en cirkels, snijpunten van rechten en parabolen
  • het meten van hoeken in graden en radialen
  • de goniometrische cirkel, goniometrische getallen van hoeken en van verwante hoeken
  • goniometrische getallen in functie van de lengten van zijden in een rechthoekige driehoek
  • goniometrische formules: grondformule, verdubbelingsformules
  ANALYSE
  • veeltermfuncties, rationale functies, irrationale functies, goniometrische, cyclometrische, exponentiële en logaritmische functies (alle met een beperkte moeilijkheidsgraad) en eenvoudige bewerkingen met deze functies
  o eerste en tweede orde afgeleiden van boven vermelde functies
  o nulwaarden, tekenverloop, raaklijnen, stijgen en dalen, extrema, buigpunten en asymptotisch gedrag voor bovenvermelde functies
  INTEGRATIE
  o berekenen van primitieven en integralen via substitutie en partiële integratie
  o berekenen van de oppervlakte van vlakke figuren beschreven door eenvoudige functies
  STATISTIEK EN KANSREKENING
  • telproblemen waarbij volgorde en herhaling al dan niet van belang zijn
  • relatieve frequentie en kans
  • kansen en voorwaardelijke kansen
  • statistische gegevens, centrum- en spreidingsmaten en grafische voorstellingen van statistische gegevens
  • de normale verdeling als continu model bij data met een klokvormige frequentieverdeling
  • interpretatie bij een normale verdeling van relatieve frequentie als oppervlakte van een gepast gebied
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 38,99


niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen